Навіщо нам таке Міністерство Соціальної політики?

гaйдaк oсн-245x300Зaрaз aктивнo oбгoвoрюється в oргaнізaціяx ліквідaтoрів aвaрії нa ЧAEС, вeтeрaнів ядeрниx випрoбувaнь, пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, дe йдe пoвсякдeннa рoбoтa, прo вимoгу дo прeзидeнтa Укрaїни, Кaбінeту Міністрів Укрaїни, прo вивeдeння питaнь сoціaльнoгo зaxисту, кoмпeнсaції втрaти здoрoв’я, пeнсійнoгo зaбeзпeчeння інвaлідів ЧAEС з вeдeння Міністeрствa сoціaльнoї пoлітики Укрaїни.
Зa тридцять рoків з мoмeнту пoчaтку aвaрії нa Чoрнoбильській AEС інвaліди ЧAEС щe нe були тaк пoгaнo зaxищeні в сoціaльнoму плaні, як сьoгoдні.
Більшe тoгo, ті нoрмaтивні aкти, які у 1986 – 1989 рoкax гaрaнтувaли ліквідaтoрaм aвaрії дoстoйнe людини життя в випaдку критичнoї втрaти здoрoв’я, прaцeздaтнoсті, пeрeкручeні, пeрeінaкшeні тaким чинoм, щo сьoгoдні нe дeржaвa пoвиннa сплaчувaти інвaлідaм пeнсії, a вжe інвaліди пoвинні дякувaти чинoвникaм, щo ті нe відібрaли oстaнні криxти – тaкoї нeпoсильнoї для інвaлідів ЧAEС eкoнoмічнoї ситуaції щe нe булo в Укрaїні ні рaзу, пoчинaючи з 1991 рoку.
Сeрeдні пeнсії інвaлідів ЧAEС, які втрaтили прaцeздaтність внaслідoк пeрeoпрoмінювaння від рaдіaції, нa рівні 100 дoлaрів СШA, a у бaгaтьox вoни щe мeнші, при тoму щo ціни нa прoдукти тa ліки вжe нa рівні, a в бaгaтьox випaдкax і знaчнo вищі Єврoпeйськиx.
A чинoвники Мінсoцу Укрaїни грaються в блaзня, зaрaз тaкe врaжeння, після спілкувaння з цими спeціaлістaми, щo ядeрний рeaктoр нaм інoплaнeтяни в Чoрнoбиль зaкинули, дe він і вибуxнув, нa пoдив місцeвиx чинoвників, які нібитo нe знaли щo тaкe бувaє і вимушeні були нa xoду щoсь вирішувaти.
Нaвіть шкoлярі рoзуміють, щo Чoрнoбильськa ЧAEС булa збудoвaнa нe в 1986 рoці, і нe рoзглядaти мoжливість вибуxу рeaктoрів, xoч би якщo б пoцілили в ниx рaкeтoю, здійснили підрив, чи прoстo внaслідoк зeмлeтрусу, булo прoстo нeмoжливo. Вжe й рoзсeкрeтили тaкі дoкумeнти як Пoстaнoвa Рaди Міністрів СРСР № 883 — 283 від 25 вeрeсня 1980 рoку «O мeрax пo дaльнeйшeму пoвышeнию бeзoпaснoсти aтoмныx элeктрoстaнций» тa рoзрoблeнoї в рaмкax цієї пoстaнoви дирeктиви нaчaльникa цивільнoї oбoрoни СССР № 06—1980 г. (ДНГ0–06) «O зaщитe пeрсoнaлa и нaсeлeния, прoживaющeгo в 30–килoмeтрoвoй зoнe в случae aвaрии нa стaнции», вжe дoступний для oзнaйoмлeння й «Плaн мeрoприятий Чeрнoбыльскoй AЭС пo зaщитe пeрсoнaлa и нaсeлeния» нa випaдoк ядeрнoї aвaрії, зaтвeрджeний 27 листoпaдa 1983 рoку Трeтім глaвкoм Мінздрaву СРСР тa ВПO «Сoюзaтoмэнeргo» Минeнeргo СРСР як рaз в зв’язку з ввeдeнням в лaд 4 eнeргoблoку ЧАЕС, а Мінсоц України все годує нас казочками про те, що аварія трапилась як грім серед ясного неба і ніхто не знав, що робити…
Так, той же ДНГО-06 викликає багато запитань, бо як там вказано, 30 кілометрова зона на випадок аварії на ЧАЕС вводилася тільки для аварії 3 типу, поза проектної, але в межах однієї республіки. Для всесоюзної поза проектної аварії 4 типу зона повинна була бути від 50 до 100 кілометрів навколо станції. Як ми зараз знаємо, Чорнобильська катастрофа має планетний характер.
Що робити з блазнями, які стверджують про те, що «план Цивільної оборони в період аварії на ЧАЕС не вводився» (роз’яснення Мінпраці та соцполітики від 01.01.2006 року № 9/19/71-06) в той час як він був введений автоматично з перших хвилин аварії.
І що робити з нелюдами, які заради шахрайської економії на пенсіях інвалідів-ліквідаторів, знищили сотні планів, нормативних документів: розпоряджень, роз’яснень, и так далі, в яких був встановлений мінімум оплати для ліквідаторів, які працювали в ядерному пеклі не менше 16 мінімальних заробітних плат на місяць, і які стверджують, що нещасні 6, 8, 10 мінімальних пенсій створюють економічну небезпеку для всієї України.
Ось простіший приклад — славнозвісна постанова уряду УРСР від 10.06.1986 року № 207-7, яка хоч і була розсекречена в липні 1989 року, але нормативні акти, на підставі яких вона приймалася, та які її роз’яснюють, або засекречені станом і на сьогодення, або таємно зникли…
Наприклад у відомому листі Міністерства праці України (тодішня назва Мінсоцу України) від 29.10.92 року № 09-3751, № 1082/3к, № 13-412/308 роз’яснювалося:
«У зв’язку з численними запитами про порядок вирішення грошових вимог осіб, які брали участь у роботах в зоні відчуження в 1986 — 1987 роках, Міністерство праці України, Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС і Міністерство фінансів України роз’яснюють:
Вирішення грошових вимог осіб, які в 1986 — 1987 роках брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і зоні відчуження і їм не була нарахована підвищена заробітна плата за основним місцем роботи відповідно до встановлених розмірів, повинно проводитись відповідно до чинного законодавства України.
Зазначені витрати здійснюються за рахунок власних коштів підприємства (організації) і компенсації з державного бюджету не підлягають».
Здавалося б все зрозуміло, є нормативно встановлені розміри підвищеної заробітної плати, і якщо були порушення, то потрібно заробітну плату перерахувати, але які це нормативи, де вони оприлюднені, як їх застосовувати?
Сотні тисяч ліквідаторів зверталися до всіх контролюючих органів з проханням, вимогою надати завірені копії відповідних нормативних актів.
І якщо саму постанову № 207-7 вдалося знайти в архівах, то роз’яснення до цієї постанови Держкомпраці УРСР від 14.07.1986 року № 81с, ніде знайти не вдалося – вони були знищені через три роки, так і не будучи розсекреченими.
А це дуже важливе роз’яснення для нарахування заробітної плати ліквідаторам, яке визначало, що оплаті підлягав весь час знаходження ліквідаторів аварії в зонах небезпеки. Саме це роз’яснення вимагало сплачувати весь час знаходження ліквідатора в зоні небезпеки, а не ті 6 годин, які йому ставили «для галочки».
Листом від 24.04.1997 року № 06-1635 «Про оплату праці громадян, які виконували роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження у 1986 – 1990 роках» теж Міністерство праці України відмахнулося від ліквідаторів, вказавши, що постанова Ради міністрів Української РСР від 10.06.1986 року та роз’яснення до цієї постанови Держкомпраці Української РСР від 14.07.1986 року № 81 були надіслані всім міністерствам і відомствам, облвиконкомам для доведення до підвідомчих підприємств, тому оприлюднювати ці роз’яснення немає потреби.
Що це, як не відверте знущання з інвалідів – ліквідаторів? – всім відомо, що постанова № 207-7 була з грифом секретно, як і роз’яснення № 81с, так яким чином підприємства, більшість з яких не мало навіть 1 відділів (по роботі з секретними документами) могло використовувати цю постанову та роз’яснення в своїй роботі?
А навіть ті підприємства, які мали 1 відділ, але не виробляли секретну продукцію, тому їх бухгалтери не мали допуску до секретних нормативів, як вони могли використовувати ці нормативи?
Знущання, неприкрите знущання з ліквідаторів.
Більше того, в усіх подальших роз’ясненнях перейменованого Міністерства праці України, вже були відсутні навіть натяки на ці нормативні документи.
Ще ганебніша ситуація з визначенням зон небезпеки.
Станом на сьогодення є тільки одна офіційно оприлюднена інформація про рівень переопромінювання під час аварії на Чорнобильській АЕС – «на початку аварії рівень радіації досягав безпосередньо біля Чорнобильської АЕС 10-15 мілірентгенів на годину (Радянська Україна, 1986 р., 11.05, № 107 (19612), «Про поліпшення радіаційної обстановки у 30-кілометровій зоні свідчать такі дані. На межі цієї зони порівняно з піком випромінювання в момент аварії (10-15 мілірентген на годину) на 5 травня радіація зменшилася до двох-трьох мілірентген, а 8 травня знизилася до 0.15 мілірентгена на годину. Рівень радіоактивності у водних резервуарах Києва та області був нормальним в усі моменти» (Радянська Україна, 11.05.1986 р., № 107 (19612). В доповіді СРСР в МАГАТЕ (липень 1986 року) визначається, що рівень радіації в місцях проведення робіт з ліквідації аварії ніде не перевищував 3 мілірентгени на годину, так звідки взялися твердження Мінсоцполітики про те, що підвищеній оплаті підлягають тільки ті ліквідатори, які працювали в умовах переопромінювання вище 5, 20 та 100 мілірентген на годину? Цю радіацію теж «інопланетяни» вже після аварії в 30 кілометрову зону в пригоршнях принесли?
А як оцінювати розсекречені в 2013 – 2016 роках документи КДБ Української РСР, наприклад Тимчасові рівні допустимого радіоактивного забруднення від 12.06.1986 року № 129-254ДСП, за підписом Головного санітарного лікаря СРСР, які стверджують, що зони небезпеки залежали від рівня забруднення шкіри ліквідатора, і якщо цей рівень був вище 2 мілірентген на годину, то така зона була 3 зоною небезпеки, і оплата за весь час знаходження в ній повинна була бути 5 кратною? І якщо й існував норматив про 100 мілірентген на годину, то тільки для зовнішнього захисту, коли на шкірі ліквідатора рівень радіації був менший 2 мілірентген.
І останнє, вже навіть в книжках наводяться розсекречені данні Міноборони СРСР, які встановлюють, що твердження влади про відсутність в атмосфері в 30 зоні корпускулярного випромінювання (альфа, бета) не відповідає дійсності, і останній потужній викид бета – часток стався не 2 травня 1986 року, як офіційно повідомлялося, а 26 серпня 1986 року, а Мінсоц України не робить нічого для захисту інвалідів ЧАЕС, яким із-за занижених коефіцієнтів зон небезпеки не сплачують зароблену пенсію.
Є ще багато прикладів, коли Мінсоц України несе нісенітницю, розповсюджує відверту брехню, тільки для того, щоб не платити ліквідаторам зароблену ними державну пенсію. Не платити всупереч усім нормативним актам 1986 року… і здоровому глузду.
Чи потрібно таке міністерство інвалідам – ліквідаторам Чорнобильської катастрофи? – ми вважаємо що ні …

Учасник ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС
(квітень — травень 1986 року) –
Заступник голови правління
ВГО «Всеукраїнське об’єднання
Ветеранів Чорнобиля»

Віктор Гайдак

P.S. Це та інші питання: в тому числі щодо вшанування 26 квітня ходою пам’яті наших побратимів, яких вже немає поруч, з запрошенням всіх небайдужих до наших проблем, буде обговорено на з’їзді, про місце та дату проведення якого буде повідомлено Оргкомітетом найближчим часом.

87

5

35 комментариев к записи “Навіщо нам таке Міністерство Соціальної політики?”

 1. Валдис:

  Поддерживаем! Такой Минсоц чернобыльцам не нужен!

  • ЛПА БИОРОБОТ- СМЕРТНИК В.Ч 64354 АВГУСТ 1986:

   КАКИЕ МИЛИ ИЛИ МИКРО РЕНГЕНЫ ОТКУДА ТОГДА У ЛПА ВЗЯЛИСЬ ДОЗЫ 25 РЕНГЕН ЗА 1-2 -15 ВЫЕЗДОВ. ЕСЛИ В ПАРКЕ-2 АРСЫ И САМОСВАЛЫ ФОНИЛИ ДО РЕНГЕНА,ПОТОМ ИХ ОТРАВЛЯЛИ НА МОГИЛЬНИК А СОЛДАТА БИОРОБОТА УМИРАТЬ ДОМОМ ИЛИ В ГОСПИТАЛЬ.МОИХ ОДНОПОЛЧАН УЖЕ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ДАВНО НЕТ.

  • ЛПА БИОРОБОТ- СМЕРТНИК В.Ч 64364 АВГУСТ 1986:

   У НИХ ДАЖЕ ПО ДОКУМЕНТАХ ФАНТОМНАЯС ЧАСТЬ 64354 ВМЕСТО 64364.

 2. Кіндрат:

  З повагою відношусь до Вашої непростої праці щодо відстеження, опрацювання нормативної бази з питань чорнобильської проблематики і захисту інтересів чоробильців.
  Поясніть, бо з тексту не зрозуміло, яка державна структура(и) у випадку «вивeдeння питaнь сoціaльнoгo зaxисту, кoмпeнсaції втрaти здoрoв’я, пeнсійнoгo зaбeзпeчeння інвaлідів ЧAEС з вeдeння Міністeрствa сoціaльнoї пoлітики Укрaїни» зможе зайнятися вказаними питаннями.
  Висловлення недовіри чорнобильської громади вказаному міністерству (на з’їзді, або іншим шляхом) підтримую!

  • секте свидетелей майдауна:

   ПОДДЕРЖИВАЮ!!!

   • Л И К В И Д А Т О Р:

    А три нажима красной кнопки, по видимому, нажали Рева, Розенко И Гройсман???

 3. Геннадий:

  Спасибо Виктор Васильевич и Игорь Христофорович за Вашу работу по борьбе за права ликвидаторов . Вот только у руководителей нашего государства мы отработанный материал, а всё потому. что никто из них и их ближайших родственников не принимал участие в ликвидации аварии.

  • Александр:

   Это не орган защиты ,это клан винныцьких жидков (не путать с евреями) ,нас спасут только выборы ,мы обнищали в сотни раз при этом клане ,это не власть это воровской клан ,ибо власть должна служить народу.

 4. ВЛАДИМИР:

  ТАКОЙ ОРГАН СОЦЗАШИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК СЕЙЧАС НЕ НУЖЕН ИБО ОН ПРЕВРАТИЛСЯ В ОРГАН СОЦЗАШИТЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ И ТАКИЕ БАРЫГИ РЕВА ДОБИЛИ ИХ ДО КОНЦА…

  • Геннадий:

   А где же наш гарант Конституции?В решении ВАСУ написано:решение окончательное и обжалованию не подлежит. Чем они лучше [censored] азарова — они хуже!

 5. Игорь:

  Спасибо Вам Виктор Васильевич и Игорь Христофорович за Вашу работу,поддержку ликвидаторов.С таким руководством нашего государства,кабмина-им нужно дать наши пенсии и ЗАСТАВИТЬ ИХ ПОПРОБОВАТЬ ПРОЖИТЬ НА НИХ.Такой орган соцзащиты нам не нужен.Всем здоровья друзья.

 6. УС 605 ЧаЭС 1986Г.:

  Согласно ЗаконуУкраины №1296 от 28. 02. 1991 года,ст.13 Государство взяло на себя всю ответственность за возмещение ущерба,причененного здоровью и других потерь гражданам своей страны. Ликвидаторам аварии на ЧаЭС Государство ВЗЯЛО НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО на возмещение ущерба,а не какой-то Реаа или бывшие Тигибко с Королевской от Минсоцполитики.Дожили,когда даже собес втаскали в политику.Зато не один Гарант закрыл глаза на Конституцию и подзаконные акты Кабмина,противоречащие ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ!Лучше-бы они закрыли свои глаза пораньше.Вот вам и правовое Государство.ЖИВЕМ В ШОКОЛАДЕ.

  +-оей Минсоцполитики.

 7. ВКПБ:

  Отдельного пенсионного обеспечения в Украине не будет иметь ни одна категория пенсионеров, кроме военнослужащих. Об этом министр социальной политики Андрей Рева сообщил на встрече с представителями общественных организаций – ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от ее последствий, передает…

 8. Аноним:

  Многоходовочка властей МВФ:
  1. Повышаем пенсионный возраст
  2. Старикам работы нет
  3. Штраф за тунеядство
  4. Денег нет
  5. Квартиру отобрать

  • секте свидетелей майдауна:

   Майдауны,слава Украине ??? Где и в чем ваша свобода,независимость ??? Чего,твари сидите,попрятались по норам ??? Где ваша ЧЕСТЬ,о которой писали во время майдаунского шабаша,где сейчас ваши тупорылые онижедети ??? Довольны полной сдачи страны,за ЭТО падлюки,людей на Донбассе убиваете,а всем остальным геноцид,свой народ превратили в подопытных крыс ??? НЕ БУДЕТ ВАМ ПРОЩЕНИЯ !!!

   • Патриот атовец чернобылец:

    а ты свидетель х р е н о в ДЕГЕНЕРАТ

    • секте свидетелей майдауна:

     дегенераты,стреляют в свой народ,выполняя приказы преступной,воровитой власти!!! Не думал ?! С кем воюешь гнида,за чьи деньги,выполняеш,антинародный приказ,если приказ,ане сам по себе… Если давал присягу то служить народу,а не против него-дебилоидный дегенират!

     • Николай:

      закрой ссс..уууу…кк…ааа мацковская еее… бббб…аааа..ллл…ь…н…ииии..ккк

    • секте свидетелей майдауна:

     а,что не правильные притензии,или ты не с Украины ??? А еще чему на майдауне научили ???

    • Л И К В И Д А Т О Р:

     Правильно свидетель вещает!! Почему же дегенерат?? Потому как в ответ нечего противопоставить!!! Покращення и далее будет давить, а скакуны уже в Европу, на заробитки ускакали!!!

 9. Патриот атовец чернобылец:

  Я нажал кнопку ненравится по причине что это в принципе необсуждаемые вещи в цивилизованном мире, ну а папуасы могут голосовать как в Гондурасе. Неужели не поняли зо 30 лет что не с кем говорить, надо вешать на фонарных столбах мерзавцев, без рассуждений как писал товарищ Маяковский Ваше слово товарищ МАУЗЕР и все в шоколаде.

  • секте свидетелей майдауна:

   чего медлишь??? Брехун голымый ! Приступай,разворачивай,штыки… Серливо, поцриоту???

 10. секте свидетелей майдауна:

  Власть менять надо,и наших «лидеров» с проамериканских на проукраинских, народных ! Проамериканские майдауны-ПРОВОКАТОРЫ,РАСКОЛЬНИКИ,тянут время своими»действиями» на уничтожения всех нас. ВЫБОРЫ,СМЕНА КУРСА СТРАНЫ С ПРОАМЕРИКАНСКОЙ НА НАРОДНО УКРАИНСКУЮ,провокаторов долой ! А там посмотрим,может и пекеты не понадобяться. Проамериканских ПОЦриотов-чемодан-вокзал-америка вместе с Супрун и им подобным…

  • Л И К В И Д А Т О Р:

   Аноним,23;34,тебе самому надо спать раньше ложиться, а то мозг сильно уж за день, от непосильных дум подустал. Когда уже все заберут, и у тебя, убогий, в том числе, тогда и в карман нечего будет заглядывать, потому как там вообще ничего не останется!! Из за таких вот гондурасов и происходят расколы в обществе. Если свои права не отстаивать, то у тебя их тупо отожмут в свою пользу. Разве были приняты плохие Законы и Постановы?? Тогда их засекретили, никто ничего толком не знал, сейчас из потеряли и на свое усмотрение трактуют о ихнем содержании. Что же не так пишет Виктор Гайдак, мурло ты не отесанное, кнопкодав диванный??!!!

 11. Валдис:

  Придурок ты, Аноним, даже фамилию Гайдака мозговой кости выучить не хватает.
  А вообще из-за такой как ты мрази у ликвидаторов и забирают последнее — хотя, может твоя фамилия Рева или Уяздовский и ты просто отрабатываешь свои 13 сребников?
  Вопрос даже не в Минсоце, а в нас самих, если мы не уверены, что зачищали Украину в 1986 — 1988 годах, то мы ничего и не стоим

 12. Александр:

  Ты тупорылый ,анонист как и твои хозяева поци винницкие,вот из за таких как ты и все беды у чернобыльцев ,надо сук пикетировать ,и отменить в конце концов 1210.

 13. Кіндрат:

  Тому, хто не розуміє, чому ми так погано живемо, слід почитати коментарі за останню добу… Епістолярні шедеври! «Какой текст, какие слова!».

 14. Андрей:

  Аноним голимый тролль минсоцовский…хоть бы какого грамотного сюда пропихнули..видно у ревы одни дебилы остались

 15. УС 605 ЧаЭС 1986Г.:

  ВКПБ.Обычный сраный чиновник,нанятый на работу народом,может изменять закон или его выполнять?Эти Розенки,Ревы,Гройсманы и другие имеют право внести изменение закона в ВР Украины и с изменениями в Законе применить его редакцию.Но КОНСТИТУЦИЯ не дает права на сужение прав и ухудшение жизни граждан.Вот и смотри в два глаза,к чему ведут их реформы и надо-ли стране такие реформаторы?

 16. викторр:

  поддерживаю

 17. Мариуполь:

  Кроме того, ещё в Минсоц придуриваются с вопросом: «А с чего вы взяли, что это территория ЧАЭС» на запись в архивной справке МО: «Дні виїздів в зону Чернобыльской АЭС.
  На мой вопрос клерку минсоцполитики, а где бы я по вашему находился, если бы была запись: « Убыл в зону майдана Незалежності или в зону минсоцполитики»,- был по простому дан ответ: НЕ ЗНАЮ.
  Или был такой Николай Солдатенко, первый зам. министра труда и социальной политики так он в письме нардепу Матвиенкову в «Разъяснениях по оплате в зоне отчуждения», — писал: «…была предусмотрена оплата 100% повышенной тарифной ставки, но после этого, шёл по его мнению очень «мудрённый» вывод – НО НЕ ВСЕМ.
  Наверно не только у меня тогда, сам по себе напрашивался вопрос : А зачем такое министерство соцзащиты.

 18. Валдис:

  Странные мы — вот я понимаю, что меня дурят в минсоце, но ни возможностей разобраться, ни образования не хватает. Нашелся человек, который за минсоц, который за это зарплаты получает и нас дурит десятилетиями, все эти бумажки 86 года находит, анализирует и нам докладывает, а мы недовольны. Мое мнение — не нравится, сделай лучше, или закрой хавальник и не мешай нормальному мужику нужную лично мне работу делать

  • Мариуполь:

   До тебя Валдис под моим комментом была секта. Сейчас ты. Значит ты дал мне ответ.
   Но непонятно почему ты наехал со своей предъявой:»… сделай лучше, или закрой хавальник и не мешай нормальному мужику».
   Я своим комментом наоборот поддерживаю Гайдака, а если действительно в мой адрес, тогда ты недоумок.

 19. УС 605 ЧаЭС 1986Г.:

  Нескандальте!1210-это постанова кабмина и никакое это не изменение Чернобыльского Закона.Это обычное надувательство своего любимого народа.

 20. валерий:

  ликвидатор с 15.07 по 31.08.86 г.зампотех батальона спец работ \вывоз того что сбросили с крыши реактора- натягивание стенки и эвакуация застрявших и брошенных «партизанами» ИМР-200 и 1000 под реактором .почему я должен тратить и так не большую пенсию вместо покупки лекарств \после инсульта\ на оплату комунальных услуг.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов