Олександр Неділько коментаторам.

Віктимність   — цe тaкa сoціaльнo-псиxoлoгічнa сукупність рис oсoби, щo зумoвлює висoку ймoвірність стaти oб’єктoм злoчиннoгo пoсягaння. Трeбa зaувaжити, щo віктимність — цe якісний пoкaзник: чим вищa віктимність oсoби, тим більшa ймoвірність тoгo, щo вoнa стaнe жeртвoю злoчину.
Віктимність кoнкрeтнoї oсoби (індивідуaльнa віктимність)   — цe oб’єктивнo притaмaннa людині (рeaлізoвaнa злoчинним aктoм aбo зaлишeнa як пoтeнційнa) здaтність, сxильність стaти зa пeвниx oбстaвин жeртвoю злoчину. Зaлeжнo від oсoбистісниx рис і пoвeдінки кoнкрeтнoгo індивідa ступінь йoгo врaзливoсті мoжe пeрeвищувaти сeрeдній (підвищeнa віктимність) aбo бути нижчим від сeрeдньoгo (мінімізoвaнa віктимність). Індивід нe придбaв віктимність у прoцeсі життєдіяльнoсті, a є віктимним з мoмeнту нaрoджeння тa дo смeрті; він нe мoжe нe бути віктимним, oскільки живe в суспільстві, дe нe ліквідoвaнa злoчинність, oтжe, існує oб’єктивнa мoжливість стaти жeртвoю злoчину.
Віктимізaція   — цe прoцeс пeрeтвoрeння oсoби чи групи oсіб нa рeaльну жeртву, a тaкoж рeзультaт тaкoгo прoцeсу; віктимізувaти oзнaчaє: пeрeтвoрити кoгoсь нa жeртву злoчину. Дeвіктимізaція — звoрoтний прoцeс явищa.
Віктимнa ситуaція   — життєвa ситуaція, щo склaдaється у зв’язку з xaрaктeристикaми oсoби чи пoвeдінкoю пoтeнційнoї жeртви, кoли виникaє рeaльнa мoжливість зaпoдіяння їй шкoди.

Лaтeнтнa віктимізaція   — пaсивнa пoзиція жeртв злoчинниx пo​сягaнь, щo вирaжaється у відсутнoсті нaвіть інтeрeсу щoдo зaxисту свoїx пoрушeниx прaв тa пoвідoмлeні нaвіть прo злoчини, жeрт​вaми якиx вoни стaли.

Фaктичнo цe прoцeс, кoли нaс зрoбили   ЖEРТВAМИ   ЧOРНOБИЛЯ.

A куди ж пoділись   ГEРOЇ   ЧOРНOБИЛЯ? Дe ті, xтo врятувaв світ. Xтo пeрeбувaє нa oкрeмoму рaxунку в Дeржaві, як в Япoнії, прo щo зaзнaчив Пaшa Шeвчук нa зустрічі.

A всe дужe прoстo,

З НAМИ ПOСТУПAЮТЬ ТAК, ЯК МИ ДOЗВOЛЯЄМO.

Зaтe пишeмo гнівні кoмeнтaрі в aдрeс кeрівників всіx інстaнцій тa oргaнізaцій, нaзнaчaємo кoгoсь ВИННИМ в тій ситуaції, в якій сaмі oпинились і при цьoму нaвіть нe приймaємo учaсті в збoрax, мітингax, aкціяx, тoщo. Нe підтримaємo нaвіть фінaнсoвo тoгo, xтo їдe, нaприклaд, в Київ. Чeкaємo кoли Ігoр чи щe xтoсь інший нaпишe для всіx зрaзoк ЗAЯВИ. І тaк дaлі…

Я нaшим Крoпивницьким чoрнoбильцям привoжу приклaд підвoднoгo чoвнa, нa якoму ми всі рaзoм пeрeбувaємo. І ми aбo рaзoм випливaємo, aбo рaзoм пoтoнeмo.

Пaшa привів приклaд з мexaнізмoм гoдинникa. Які щe приклaди нe oбxіднo привoдити, щoб ЧOРНOБИЛЬЦІ ПРOСНУЛИСЬ.

Уряд тaкoж вжe нe знaє, як нaс будити. Придумує різні “РEФOРМИ”. A нaм би мeдaль “Захисника Вітчизни” (чи іншу) на груди, і непотрібна тоді ні пенсія ні пігулка.

Так, Ігор, статистика   Віктимності   серед чорнобильців сумна. Я вважав би доцільним, щоб ти більш детальніше та частіше розповідав чорнобильям як вийти з цієї ситуації. Ми спробували в 2016 році провести навіть “Марш слави”. Поки що не допомогло. Навіть чорнобильці не вийшли… Але переконаний, настане той час, коли чорнобильці, гордо піднімуть голову й заявлять всім: ”Я ГЕРОЙ”. Можливо за когось вже заявлять діти чи онуки.

Стосовно “Делікту” зазначу наступне.

Поняття “делікт” походить від лат. delictum — проступок. Делікт — це правопорушення, яке завдає шкоди суспільству, державі або особі. Таке правопорушення є підставою для притягнення правопорушника до відповідальності, передбаченої законом. Воно не пов’язане з порушенням договору (контракту) і тому його ще називають позадоговірним.
Хоча поняття “делікт” офіційно у цивільному законодавстві України не застосовується, зате в науково-правовій літературі і практиці воно вживається широко. Того, кому заподіяно шкоду називають потерпілим. В загальному понятті означає “відшкодування шкоди”.

У Цивільному кодексі України від 18 липня 1963 р. зобов’язанням, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, присвячено цілу главу 40 та близьку їй за змістом главу 41 “Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування соціалістичного майна”, що складалася лише з двох статей:
Стаття 467. Відшкодування шкоди, зазнаної при рятуванні соціалістичного майна.
Стаття 468. Порядок відшкодування шкоди, зазнаної при рятуванні соціалістичного майна.

В чинних на сьогодні нормативних документах практично все це залишилось. Навіть збільшилось. Цивільний кодекс України від   16.01.2003 №   435-IV містить статті 22, 23, 174, 176, 1165 та Главу 82 ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ (§ 1. Загальні положення про відшкодування шкоди та § 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю)

Але   нас   від них відсунули, зробивши нас   жертвами.

Я це роз’яснюю не для того, щоб здаватись умним.

В статті 54 чорнобильського закону перший абзац встановлює наступне.

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках,   у розмірі відшкодування фактичних збитків,   який визначається згідно із законодавством.

Тут виникає логічне запитання. Яке законодавство визначає   фактичні збитки?

І цей перелік значний. Від національних нормативних актів до міжнародних.

Навіть в нашому законі був пункт 32 статті 20 “Відшкодування втраченого заробітку”.

Починаючи з 2004 року ми подавали пропозиції Андрєєву, Березіну, Войтову.

В 2011 році вже навіть публікували, з поправкою на час, пропозиції на наших сайтах (Пост Чорнобиль   http://www.postchernobyl.kiev.ua/propozici%D1%97-po-zaprovadzhennyu-mexanizmu-obchislennya-ta-vidshkoduvannya-faktichnix-zbitkiv-postrazhdalim-v-naslidok-avari%D1%97-na-chornobilskij-aes/   ) з комплектом готових документів.

Суть зводилась до конкретизації закону, згідно якого необхідно проводити розрахунки.

А саме слово в абзаці першому статті 54 нашого закону “законодавством” замінити словами “Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування””.

А в статті 13 нашого закону Держава взяла на себе відповідальність за шкоду заподіяну нам.

Тут виникає знову запитання.   Як вона (Держава) буде рахувати?

На сьогодні є Постанова КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266   «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням», в якій є формули для розрахунку.

Але нам підсунули Постанову КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. В якій також є формули, але вони ніякого відношення до делікту немають.

А тепер пропонують нам ще забути про поняття “державні” пенсії, “безкоштовну” медицину, і т.д.

В першому читанні вже пенсійну реформу   прийнято. Залишили нам час подумати до вересня. Прийдуть з канікул депутати і закрутять нам гайки по самі ……..

Тому я вважаю роботу Бургаса і Гайдака вкрай необхідною, але не достатньою, так як є коментатори, які, напевно, не розуміють ситуації, в якій ми всі перебуваємо, або, навмисно, дискредитують людей, які намагаються у різний спосіб виправити становище.

Висновок.   Якщо хтось вважає себе ЖЕРТВОЮ Чорнобиля, це його особисте право, але не слід нав’язувати свою бездіяльність і пасивність іншим, і тим паче користуватись потім іхніми досягненнями.

Ми випробовуємо дещо інший механізм. Через притягнення посадових осіб Пенсійного фонду, поліції та суду до кримінальної відповідальності.

Але пробуємо, а не пишемо образливі коментарі.

Не знаю, як хто, але вже давно на таких коментарів не ображаюсь. В народі кажуть;”Що посієш, те й пожнеш.”

Я розумію, що існуюча система знаходить в кожному регіоні таких осіб, які будуть її захищати та обріхувати всіх, на кого вона вкаже.

Але це їх особистий вибір. Вони також мають право свободи вибору.

Але відповідальність за свій вибір, вже встановлюють ІНШІ.

Кожен із нас повинен для себе вирішити, хто він ЖЕРТВА чи ГЕРОЙ.

Олександр Неділько,

голова Кіровоградської обласної

громадської організації

“Союз Чорнобиль України”.

Нова Заява про злочин УПФ 27.07.2017

Новий візитдо реформованої поліції Кропивницького 28.07.2017

34

2

26 комментариев к записи “Олександр Неділько коментаторам.”

 1. Вова:

  Бється Сам Неділько О М А де ці звані юристи від СЧУ Войтов Піскун та інші Там де завжди в ДУПІ
  Дякуємо Вам О М НЕДІЛЬКО ЗА ВАШУ РОБОТУ В ОБЛАСТІ

  • Соломон Киокомитцу:

   Киндрату.Буду писать на этом гнусном языке, надо чтобы враг тоже прочитал.Всё правильно пишите, работники УПФ простые исполнители, также как суд, полиция и прочая-прочая.Это всё игры в добрых и плохих полицейских,Понятно, что то, что натворило СЧУ разгребаем мы, и за один день поломать всю систему, которая строилась 25 лет, трудно, поставь у руля и тебя, и меня будет тоже самое.Атомное лобби сильнее всех на свете,Поперекалечили нас и спихнули всё на государство, продолжают калечить и спихивать в кагорту Чернобыльцев.Сотый раз задаю вопрос почему УПФ в порядке регреса не требуют возмещения всех чернобыльских выплат атомными монополистами, они получили в своё распоряжение АЭС ит другие обьектв атомной промышленности, получают огромнейшие прибыли.Также почему УПФ также не требуют возмещения в порядке регреса выплат так называемым «ядерщикам». их искалечило МО СССР, есть МО Украины, которому досталось немало имущества бывших Вооруженных Сил СССР, пусть тоже примут участие в пенсионном обеспечении «ядерщиков».А за тех, кто попал в ряды чернобыльцев благодаря последнему абзацу статьи 14 нашего Закона, пусть платят те, кто их искалечил, а не тупо повесить всех на бюджет.

 2. Кіндрат:

  Найбільш дієвим шляхом вирішення не тільки чорнобильських питань, а й загальнонародних вважаю питання зміни влади на найближчих виборах. Не слід забувати що кожен день нас наближає до цього.
  Працювати і витрачати час на «притягнення посадових осіб Пенсійного фонду, поліції та суду до кримінальної відповідальності» це «как школьнику драться с отборной шпаной»… Поки моральні уроди при владі результату не буде. Це треба визнати! Замість 1210 «підсунуть» 1012…
  Чорнобильцям рекомендується участь у політичній боротьбі! (Ненависть до влади сприяє виведенню радіонуклідів з організму!) Не забувайте що нас понад 1 млн. 960 тис.
  Тому готуймося до виборів. Як? Заздалегідь визначаємось за кого, за яку політсилу будемо голосувати. А за кого ні в якому разі. І прошу не дивіться телевізор перед виборами…

 3. Аноним:

  Полит реклама,абсурд,посмотрите,как на западе,чуть,что забастовки,а мы ,как лохи,ждем очередных выборов, ждите…….

 4. солдат срочник:

  Все правильно и это только начало, только таким путем нужно действовать, при этом убеждать людей всех категорий : афганцев, атовцев, громадских активистов — не должно быть никаких «перегородок»- только Громадянин Украины. Мы, Народ Украины,ее Граждане — Высшая Власть, а не население и не эллекторат для них под выборы, и уже есть примеры, когда начинает получаться, а результат будет еще очевидней когда этот процесс будет массовым. Кто заметил, что у полицейских уже не хватает никаких аргументов, а один молодой еще, только сейчас узнал, что на работу его таки нанял народ. Скоро и другие полицейские и прокуроры и судьи с не меньшим удивлением узнают, что они служат своему начальству, а не Народу Украины, а предъявить такое сильное обвинение могут только небезразличные к судьбе Своей Страны люди, желательно массово и по всей Украине. Ну,а если говорить про выборы, то сначала попутно под давлением улицы, или другим способом, вынудить принять новый Закон о выборах, запретить тем, кто уже был у власти больше 1 максимум 2 раза туда идти минимум лет 8, неприкосновенность снять немедленно со всех и т.д. и т.п. иначе никакого смысла ни в досрочных, ни не дай Бог в запланированных выборах абсолютно не будет ! Именно сейчас наступает момент истины, или все поднимутсяц защищать остатки своих прав и свобод, или они разовут и угробят окончательно Нашу Страну, которую Мы Все уже раз защитили, другой Украины, в отличии от них у нас просто нет !

 5. 1987:

  Кіндрат, скажи мені любий, а на кого міняти на Шляшка чи Юлю? Нові вибори нам нічого не дадуть , ми тільки поміняємо одніх шахраїв на інших. І все буде як було а то навіть хуже. я думаю треба дожимати існуючу владу.Прийшли правити будь те добрі правити як обіцяли. Нам треба трішки більше турбувати наших кирманичів і їх посіпаків, як це робить Неділько і інші хлопці.
  І ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ ЧОРНОБИЛЬЦІВ авсіх громадян України, а то тарифи попіднімали Івсі практично мовчать, плотять як ті телята, а якби тисяч 500 зібралось під кабміном і спитали кроліка на яких підставах він підняв ціну на газ(бо коли він був в опозиції то на всіх каналах кричав що в нас свій газ іпідстав для піднятя ціни немає)і чекали поки небуде внятної відповіді, тодіб у ного начомусь волося зашивилилось,бо наголові його мало,тоді булоб діло, атак одні слова.Треба брати приклад з Поляків.

 6. Віктор Гайдак:

  Саша, дякую за розуміння і підтримку.
  А каравану йти …

 7. Валдис:

  И опять очень заумно. скажу проще: Виктимизация — это когда у тебя отбирают последнее и еще обвиняют, что ты во всех бедах Украины виноват, так как выплаты тебе государственной пенсии подорвали бюджет Украины. А когда ты начинаешь пытаться разобраться, почему тебе ничего не положено, если ты спас эту страну когда-то ценой своего здоровья — то тебе вешают такую плесневелую лапшу на уши, которую даже в самые маразматические времена ссср не вешали

 8. Кіндрат:

  солдат срочник: 30.07.2017 в 20:56
  1987: 30.07.2017 в 23:16

  Дякую за те що прочитали мій коментар і зреагували!
  Бачу проблему в тому що ми всі хочемо щоб народ вийшов на вулицю з протестом. Народ не виходить! ЧОМУ?
  1) Розчарування у майданах (протестах). Після кожного — тільки гірше!
  2) Війна робить багато поганих справ. На ній гинуть люди. Вона знищує інфраструктуру. На ній заробляють. У нашому випадку війна гасить протестну активність населення (людина починає підсвідомо думати «нехай вже буде так, бо там у Донбасі ще гірше»). Чому у 1917 р. війна стала каталізатором протестів, а у 2017 р. не стала — це питання до науковців. Впевнений вони відповідь дадуть. Скоро.
  За цієї Верховної Ради нового закону про вибори не буде, скасування депутатської недоторканості не буде… Можливо саме через це її і треба змінювати. ВИБОРИ!
  «…міняти на Шляшка чи Юлю» — не обов’язково. Є інші. Треба їх тільки побачити. Особисто виступаю проти монополізації влади великими фракціями (партія регіонів, БПП+НФ) Толку немає. Нехай буде 10 невеликих і створюють коаліцію. Не створять — нові вибори! (В Італії кожен рік були і нічого) На невеликих легше впливати, бо вони хочуть стати «великими»… Поки «хочуть стати великими», тобто завоювати більшість, вони щось [censored] для людей (перевірено). Стали великими — на х…
  «…поміняємо одніх шахраїв на інших.» — МІНЯТИ поки не виберемо більш-менш НОРМАЛЬНИХ. Це краще ніж постійно жити при одних шахраях. Хоча б надія з’являється. Це вже немало!

 9. Аноним:

  чи піднімають пенсії нам хтось щось чув що з постановою

 10. В.В.:

  После просмотра видео начинаешь понимать, что ликвидаторы не герои и не пострадавшие, а «злодії»

 11. АНОНІМ:

  ГАЙДАКУ . КАРАВАН НАПЕВНЕ ЩО БУДЕ ЙТИ БО ПРИНОСИТЬ ПРИБУТКИ ЗА ПОЗОВНІ ЗАЯВИ І Т.Д. І Т.П. Є ТАКА ПОГОВОРКА — БЕЗ ЛОХА І ЖИЗНЬ ПЛОХА .

  • Людмила:

   Аноним! Ты лучше в своем кармане деньги считай! Спать крепче будешь..

 12. срочник:

  как только начинаются протесты, появляются переговорные группы, которые заседают, переливают из пустого в порожнее, на сайте появляются проекты постанов, и т.д. Ето началось с введением постановы 1210, склько было прочитано, наработано, И ГДЕ ОНО???Дурят нас не только правительство, но и наши общественники, или имеют с етого, свои 30 серебряников, потом снова призывают выходить на протесты.

  • солдат срочник:

   Тут о переговорах нет никакой речи — требования уже серъезней : четкое выполнение Законов Украины при неуклонном соблюдении конституционных прав и свобод граждан Украины. Сам лично принимал и еще собираюсь принимать участие в подобного рода наведении порядка в своей стране, ходил и буду ходить на суды к активистам,помогать атовским ветеранам, которых уже со старта начинают приучать,что они материал отработанный — любым нашим потенциальным партнерам и не из за каких то выгод. Простой инстинкт самосохранения.Эти категории,глядя на наши проблемы,уже начинают задумываться и понимать (правда еще только единицы из них),что нам никому своих вопросов по одиночке не решить! Только вместе Мы еще можем иметь шанс остановить эту катастрофу — катастрофу этого государства.Дать надежду на более менее лучшее чем сегодняшний мрак — светлое будущее…

   • Светлана:

    С начала наведи порядок в стране, по отношению к героям-ликвидаторам, а потом лезь еще куда-то… Одни лозунги,кричалки,а работать не кому,достали майданутые и ваши платные делишки «активисты»-фашисты !!!!!!!!!!!

    • солдат срочник:

     Не о каких майдаунах я вроде бы не писал, сегодня на 15.00 иду в суд по солдату срочнику — ликвидатору 86 года — просто так для поддержки. Всех активных людей, которые борются с системой и той, что была все время, и этой, (которая только удесятирила свои бесчинства) — я считаю активистами, многие из которых так же начинают ходить к нашим на суды и начинают понимать многие наши проблемы. Я хотел бы спросить: а вообще зачем прикрывать свою пассивность, бездеятельность и рабскую неспособность противостоять или хотя бы просто сопротивляться ЛЮБЫМ! режимам, всякими протухшими бреднями про майданутых, майдаунов, фашистов, биндеровцев, карателей кого там еще можно упамянуть, что бы помешать людям всем вместе объединиться и довести наше дело до реальной смены правил игры и установлению нормальных справедливых взаимоотношений между правящей верхушкой и всеми гражданами Нашей Страны? Видно кто то этого очень сильно не хочет. И еще вопрос : на кого Вы работаете Светлана?

     • Светлана:

      я-адекватный народ бывшей Украины,а сейчас территории.Да,той страны,которую все выше вами перечисленные продали,развалили,разбомбили,разорвали расчленили на савков,сепаров,колорадов,агентов путина,кремля(что еще забыла,добавь). А все выше перечисленные вами работать,строить страну собираются??? Или только убивать,грабить свой народ,за копейки,землю льготы защищая миллиарды олигархической власти ? Убивать,бомбить тех,кто против олигархов сказок,лозунгов,гейропейского выбора(которого никто не спрашивал),а сразу начали бомбить инакомыслящих. МЫ,ЛИКВИДАТОРЫ-ГЕРОИ(мы не убивали,а спасали) !!! Сначала расчленили народ,своей дуростью,сносом памятников,переименованием улиц,городов ит.далее,а сейчас объединять ? А думать,читать,слабо было за ваш,но не наш,выбор? А сейчас получают ВСЕ(настоящие герои и простой народ)от перечисленных вами «мечтателей». Валить не строить ! Ох и не скоро соберут Украину и ее народ ! » Активисты» и т.д. -не с теми воюете и не тех убиваете! Ваш,наш враг в Киеве,думайте,если мозгов хватит…

      • солдат срочник:

       Все понятно, ваши методички пишуться где то Банковой, или у Вилкула с Медвечуком, да в принципе какая разница — Вы показываете,что своей головой думать человеку не обязательно-пропагандисткими штампами оно как то убедительнее выглядит, а я вот за это время (за последние 3часа ) в суде человеку, нашему ликвидатору реальную поддержку оказал и Мы вместе нанесли еще один (правда небольшой) пинок конкретному продажному судье, а завтра продолжим. А Вы можете захлебываться от своей злобы, ностальгировать по такому же преступному совковому режиму, который посылал на ядерную бойню людей и облучал нещадно, а потом фальцифицировал истинные масштабы этой катастрофы. Не желаете идти вперед и бороться-оставайтесь на месте, видно, что Вас это устраивает. Не имеют морального права те, кто ничего не делают, даже хоть малейшим образом критиковать или даже упрекнуть в чем то, тех кто что то полезное делает для будущего своей страны и своего народа, не нравиться, там в Приднестровье практически совок нетронутый остался пока еще, но это вопрс времени… Мы, и наши потомки все равно построят новую нормальную страну без евросоюзов и без российских помощников. Добро как известно всегда должно победить!

       • Светлана:

        Вот,дооошло наконец-то,что надо не сунуться в эвропу,(где никто и никогда вас там не ждал,а с бандерой вообще убивают) а строить у себя,анализировать,работать и лучшее брать с собой в будущее. А ваши методички,кто и где пишут??? В америке,сорас(который и представление не имеет о нашем народе),которому нужны наши земли,но не граждане бывшей промайданенной страны,не герои-ликвидаторы,спасшие и его тоже… Нам объединяться с кем ??? С теми,чьи руки в крови,которые грабили,убивали детей,женщин,стариков,которые не лягли под нынешнюю геноцыдно-кроваво-олигархическую»власть» ???

 13. ЮРИЙ:

  слыш….аноним!!!какая же ты гниль в чернобыльском социуме!!!тебе лишь бы гадить комуто …обливать грязью— ну и мудыло!!!!!!

 14. Лариса_Лубни:

  Відповідаю О.Неділько з приводу того, що І.Бургас мало приділив уваги щодо роз»яснення слів «Віктімізація» і «Делікт» — відповідаю: По перше — члени ЛМГОІ «Ветерани Чорнобиля» знають значення цих слів, тому що ми на щотижневих зборах організації ці терміни розглядали і пояснювали, якраз по Вікіпедії. Другий момент — акція під КСУ обговорюювалася на сторінках сайту «ВОВЧ». Хто вважав за потрібне відстоювати свої права,той відгукнувся. Третє — за свої дії чи бездіяльність відповідає кожний сам. Якщо це громадська організація, то відповідає керівник, якщо йому не байдужа доля його членів організації. Або він виконує розпорядження свого вищого обласного керівництва, бо недоцільно і недоречно приймати участь у любих акціях протесту(приклад керівництво «СЧУ» Полтавської області)- ні одного разу масово не підняли ліквідаторів відстоювати свої порушені права. Полтавщина, зокрема Лубни відправила на ліквідацію аварії на ЧАЕС 25-ту Чапаєвську кадріровану дивізію в повному складі. Одночасно виступили більше 13 000 чоловік. А ще скільки було командировочних???. З Лубен 22 травня до КСУ прибуло 32 чоловіки і ще 10 чоловік з нами з інших районів області. Знаю,що ще декілька чоловік було з Горішніх Плавнів (Комсомольськ). На сьогодні все у ваших руках. Скільки можна тягти і піднімати людей, які для себе не хочуть пальцем поворушити. Кому не байдуже, той з нами у команді. Нас мало, але разом ми обов»язково достигнемо позитивного результату.А АНОНІМУ повідомлю одне — мабуть таки дуже вже глибоко заділо зрівняння з караваном. але це правда- «у кожного своє уявлення мети, собакам треба гавкати, а караванну йти». Чим більше різні АНОНІМИ обурюються, тим більше впевненості у вірному виборі способу поновлення своїх порушених прав. Віктор Гайдак, Ігор Бургас, Павло Шевчук ми Вам вдячні за кваліфіковане роз»яснення норм права у відношенні ліквідаторів аварії на ЧАЕС і за практичну допомогу.

 15. АНОНІМ:

  ЮРІЮ . МЕНІ ЖАЛЬ ТЕБЕ ЮРА , АЛЕ ТИ НАПЕВНЕ ВІДНОСИШСЯ ДО ЛОХОВ , АБО ПОСОБНИК ГАЙДАКА .

 16. Лариса_Лубни:

  Віктор Гайдак, ми з вами ідемо чітко наміченим шляхом згідно роз»яснення Конституційного Суду України.

  • Соломон Киокомитцу:

   Лариса, Вам повезло, что есть за кем идти, что есть достойный пастырь.Потому что наши пастыри только любят стричь шерсть с нас ,
   послушных овечек.Взносы собрать и исезнуть-ихняя коронка.Помер кто из наших-скинутся на венок почти одни и те же, зато конверты с грамотами уже иные одни и те же ежегодно получают.Держитесь Лариса Гайдака, успехов Вам и Вашим побратымам.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов