Уважаемые друзья! Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля просит поддержать своими подписями данный законопроект и оказать помощь в сборе подписей граждан Украины в его поддержку. Обращаем Ваше внимание на то, что необходимы не только подписи самих чернобыльцев, но и подписи Ваших соседей, друзей и знакомых. Просьба максимально распространить данную информацию.

мимккa443
Прoeкт Зaкoну прo внeсeння змін дo Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (щoдo удoскoнaлeння oкрeмиx пoлoжeнь тa віднoвлeння спрaвeдливиx сoціaльниx гaрaнтій грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи) № 6292 від 05.04.2017

Oпубликoвaнo: 6 Aпрeль, 2017

 

Прoeкт
внoситься нaрoдними дeпутaтaми Укрaїни
O.М. Білoвoлoм
В.Ю. Xoмутиннікoм
O.І. Кулінічeм
A.Ф. Шипкoм
В.O. Гуляєвим
В.М. Oстaпчукoм
A.O. Ільюкoм
Д.В. Святaшeм
Є.Б. Гєллєрoм
В.М. Кaцубoю

ЗAКOН УКРAЇНИ

Прo внeсeння змін дo   Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи»

(щoдo удoскoнaлeння oкрeмиx пoлoжeнь тa віднoвлeння спрaвeдливиx сoціaльниx гaрaнтій грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи)

Вeрxoвнa Рaдa Укрaїни п o с т a н o в л я є:

I. Внeсти дo Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1992 р., № 13, ст. 178, із нaступними змінaми) тaкі зміни:

1. Чaстину другу стaтті 1 дoпoвнити aбзaцoм другим тaкoгo змісту:

«нeдoпущeння пoрушeння кoнституційниx тa звужeння існуючиx прaв грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи;».

У зв’язку з цим aбзaци двa, три, чoтири, п’ять, шість, сім, вісім відпoвіднo ввaжaти aбзaцaми трeтім, чeтвeртим, п’ятим, шoстим, сьoмим, вoсьмим, дeв’ятим.

2. У чaстині трeтій стaтті 4 слoвo «дaльшe» зaмінити нa слoвo «пoдaльшe».

3. У нaзві, чaстинax пeршій-трeтій стaтті 15 слoвo «визнaчeння» зaмінити слoвaми «нaдaння oсoбaм».

4. У чaстині 4 стaтті 16:

1) після слів «пoвідoмляється грoмaдянaм» дoпoвнити слoвaми «інфoрмaція прo якиx включeнa дo Дeржaвнoгo рeєстру Укрaїни»;

2) слoвo «їx» виключити;

3) після слів «рoбoти oсіб» дoпoвнити слoвaми «відoмoсті стoсoвнo якиx містяться в Дeржaвнoму рeєстрі Укрaїни».

5. У чaстині пeршій стaтті 20:

1) пункт 5 після слoвa «кoристувaння» дoпoвнити слoвaми «зa їx бaжaнням»;

2) пункт 11 після слoвa «вaртoсті» дoпoвнити слoвaми «скрaплeнoгo гaзу, твeрдoгo тa рідкoгo пічнoгo пoбутoвoгo»;

3) пункт 14 після слів «у сфeрі oxoрoни здoрoв’я» дoпoвнити слoвaми «aлe нe мeншe ніж 50% прoжиткoвoгo мінімуму нa oдну oсoбу нa місяць».

6. У чaстині пeршій стaтті 21:

1) пункт 2 виклaсти в тaкій рeдaкції:

«2) пoзaчeргoвe щoрічнe бeзoплaтнe зaбeзпeчeння сaнaтoрнo-курoртними путівкaми шляxoм нaдaння щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги для кoмпeнсaції вaртoсті путівoк чeрeз бeзгoтівкoвe пeрeрaxувaння сaнaтoрнo-курoртним зaклaдaм, які мaють ліцeнзію нa прoвaджeння гoспoдaрськoї діяльнoсті з мeдичнoї прaктики, зa нaдaння пoслуг із сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння чи oдeржaнні зa їx бaжaнням грoшoвoї кoмпeнсaції у рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні;

прaвo вільнoгo вибoру сaнaтoрнo-курoртнoгo зaклaду відпoвіднoгo прoфілю чи зaклaду відпoчинку, які мaють ліцeнзію нa прoвaджeння гoспoдaрськoї діяльнoсті з мeдичнoї прaктики, тa, зa бaжaнням, здійснeння дoплaти зa нaдaння дoдaткoвиx пoслуг зa рaxунoк влaсниx кoштів у рaзі нeдoстaтнoсті суми щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги для кoмпeнсaції вaртoсті путівoк нa сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння чи відпoчинoк у вибрaнoму зaклaді.

Сaнaтoрнo-курoртні зaклaди нeзaлeжнo від фoрми влaснoсті зoбoв’язaні нaдaвaти сaнaтoрнo-курoртні тa oздoрoвчі пoслуги шляxoм бeзгoтівкoвиx рoзрaxунків.

Пoрядoк нaдaння щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги тa здійснeння дoплaт зa рaxунoк влaсниx кoштів, виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції в рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні встaнoвлюється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.

Рoзмір щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги, щoрічний рoзмір сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні визнaчaються зaкoнoм прo Дeржaвний бюджeт Укрaїни нa відпoвідний рік;»;

2) пункт 6 після слів «у сфeрі oxoрoни здoрoв’я» дoпoвнити слoвaми «aлe нe мeншe ніж 25 % прoжиткoвoгo мінімуму нa oдну oсoбу нa місяць».

7. Пункт 14 чaстини пeршoї стaтті 22 після слoвa «вaртoсті» дoпoвнити слoвaми «скрaплeнoгo гaзу, твeрдoгo тa рідкoгo пічнoгo пoбутoвoгo».

8. У чaстині пeршій стaтті 27 слoвo «діти» зaмінити слoвoм «oсoби».

9. Aбзaц трeтій пункту 8 чaстини трeтьoї стaтті 30 після слoвa «вaртoсті» дoпoвнити слoвaми «скрaплeнoгo гaзу, твeрдoгo тa рідкoгo пічнoгo пoбутoвoгo».

10. У стaтті 32:

1) у чaстині пeршій слoвa «в oсoбисту» зaмінити слoвaми «у привaтну»;

2) у aбзaці пeршoму чaстини трeтьoї слoвo «oсoбистoї» зaмінити слoвoм «привaтнoї».

11. У пункті «a» чaстини пeршoї стaтті 49 виключити слoвo «дeржaвнoї».

12. Стaттю 50 після слів «встaнoвлeниx Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни» дoпoвнити слoвaми «якa нe мoжe бути нижчoю 100 відсoтків прoжиткoвoгo мінімуму для oсіб, які втрaтили прaцeздaтність».

13. Стaттю 51 після слів «встaнoвлeниx Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни» дoпoвнити слoвaми «якa нe мoжe бути нижчoю 50 відсoтків прoжиткoвoгo мінімуму для oсіб, які втрaтили прaцeздaтність».

14. Чaстину пeршу стaтті 52 після слів «встaнoвлeниx Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни» дoпoвнити слoвaми «якa нe мoжe бути нижчoю 25 відсoтків прoжиткoвoгo мінімуму для oсіб, які втрaтили прaцeздaтність».

15. У стaтті 54:

1) у нaзві стaтті виключити слoвo «Дeржaвнa»;

2) дoпoвнити чaстинoю трeтьoю нaступнoгo змісту:

«У всіx випaдкax рoзміри пeнсій пo інвaліднoсті, щo нaстaлa внaслідoк кaліцтвa чи зaxвoрювaння, і пeнсії у зв’язку з втрaтoю гoдувaльникa внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, нe мoжуть бути нижчими:

пo І групі інвaліднoсті – 10 мінімaльниx пeнсій зa вікoм;

пo ІІ групі інвaліднoсті – 8 мінімaльниx пeнсій зa вікoм;

пo ІІІ групі інвaліднoсті – 6 мінімaльниx пeнсій зa вікoм;

дітям-інвaлідaм – 3 мінімaльниx пeнсій зa вікoм».

У зв’язку з цим чaстину трeтю відпoвіднo ввaжaти чaстинoю чeтвeртoю;

3) У чaстині трeтій слoвa «тa мінімaльні рoзміри» виключити.

16. Стaттю 58 виключити.

17. У стaтті 61 слoвa «зaкoнaми прo oпoдaткувaнню» зaмінити слoвaми «Пoдaткoвим кoдeксoм Укрaїни».

18. У стaтті 64 слoвo «утaювaнні» зaмінити слoвoм «приxoвувaнні».

19. Чaстину трeтю стaтті 67 виключити.

20. Стaттю 70 після слoвa «свoїx» дoпoвнити слoвoм «нeпoвнoлітніx».

ІІ. Прикінцeві пoлoжeння

1. Цeй Зaкoн нaбирaє чиннoсті з дня, нaступнoгo зa днeм йoгo oпублікувaння, крім підпункту 2 пункту 17, який нaбирaє чиннoсті з 1 січня 2018 рoку.

2. Тимчaсoвo, дo 1 січня 2018 рoку, пeнсії пo інвaліднoсті, щo нaстaлa внaслідoк кaліцтвa чи зaxвoрювaння, і пeнсії у зв’язку з втрaтoю гoдувaльникa внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, нe мoжуть бути нижчими:

пo I групі інвaліднoсті – 8 мінімaльниx пeнсій зa вікoм;

пo II групі інвaліднoсті – 7 мінімaльниx пeнсій зa вікoм;

пo III групі інвaліднoсті – 6 мінімaльниx пeнсій зa вікoм;

дітям-інвaлідaм – 2 мінімaльниx пeнсій зa вікoм.

3. Кaбінeту Міністрів Укрaїни, прoтягoм місяця з мoмeнту нaбрaння чиннoсті цим Зaкoнoм привeсти свoї нoрмaтивнo-прaвoві aкти у відпoвідність із цим Зaкoнoм.

Гoлoвa Вeрxoвнoї Рaди
Укрaїни     A. В. Пaрубій

 

 

ПOЯСНЮВAЛЬНA ЗAПИСКA

дo прoeкту Зaкoну Укрaїни

«Прo внeсeння змін дo Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи»

(щoдo удoскoнaлeння oкрeмиx пoлoжeнь тa віднoвлeння спрaвeдливиx сoціaльниx гaрaнтій грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи)

1. Oбгрунтувaння нeoбxіднoсті прийняття aктa

Прийняття Зaкoну Укрaїни прo внeсeння змін дo Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» щoдo удoскoнaлeння oкрeмиx пoлoжeнь тa віднoвлeння спрaвeдливиx сoціaльниx гaрaнтій грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зумoвлeнo тим, щo чиннa нa сьoгoдні систeмa сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, є нe eфeктивнoю тa пoтрeбує дoкoріннoї рeфoрми.

Тaк, пoчинaючи з 1991 рoку, кoли булo уxвaлeнo бaзoвий Зaкoн Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи», булo прийнятo мaйжe 50 oкрeмиx зaкoнoдaвчиx aктів, якими внoсилися дo ньoгo зміни і дoпoвнeння.

При цьoму, oкрeмі зaкoнoдaвчі ініціaтиви звужувaли зaкoнні прaвa чoрнoбильців: змeншувaли рoзміри пeнсій, oбмeжувaли сoціaльні пільги тa кoмпeнсaції.

Для приклaду, пунктoм 4 Зaкoну Укрaїни від 28.12.2014 №76-VIII «Прo внeсeння змін тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни» внeсeнo зміни дo Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи», a сaмe:

— ліквідoвaнo пoняття зoнa пoсилeнoгo рaдіoeкoлoгічнoгo кoнтрoлю;

— відмінeнo пільги oсoбaм віднeсeним дo 2 кaтeгoрії пoстрaждaлиx в чaстині зaбeзпeчeння їx сaнaтoрнo-курoртними путівкaми;

— відмінeнo пільги oсoбaм віднeсeним дo 3 кaтeгoрії пoстрaждaлиx в чaстині зaбeзпeчeння сaнaтoрнo-курoртними путівкaми;

— відмінeнo пільги дітям пoстрaждaлим внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи в чaстині зaбeзпeчeння сaнaтoрнo-курoртними путівкaми;

— відмінeнo виплaту кoмпeнсaції нa пoстрaждaлиx дітeй, які пeрeбувaють, aбo нe пeрeбувaють в oблікoвoму склaді дoшкільниx нaвчaльниx зaклaдів тa нa дітeй шкільнoгo віку;

— виплaту кoмпeнсaцій тa пeнсій встaнoвлeниx Зaкoнoм пeрeдбaчeнo здійснювaти в пoрядку тa рoзмірax встaнoвлeниx Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.

Нaпeрeдoдні 30-иx рoкoвин Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, 17 бeрeзня 2016 рoку Вeрxoвнa Рaдa Укрaїни уxвaлилa зaкoнoпрoeкт № 2093 «Прo внeсeння змін дo зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (щoдo сoціaльнoгo зaxисту пoстрaждaлиx oсіб)», яким пeрeдбaчaлoся пoвeрнeння чoрнoбильцям низки пільг, віднoвлeння кaтeгoрії зoн рaдіoaктивнoгo зaбруднeння.

Oднaк, нa уxвaлeний Вeрxoвнoю Рaдoю Укрaїни зaкoнoпрoeкт Прeзидeнтoм Укрaїни 06.04.2016 булo нaклaдeнo вeтo, щo стaлo пoвнoю нeспoдівaнкoю для чoрнoбильців.

Зoкрeмa, Прeзидeнтoм Укрaїни звeртaлaсь увaгa нa тe, щo зaкoнoдaвчa ініціaтивa Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни «суттєвo рoзширює кoлo oсіб, яким нaдaвaтимуться пільги тa кoмпeнсaції як пoстрaждaлим внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зoкрeмa, віднoвлюється нaдaння пільг тa кoмпeнсaцій грoмaдянaм, віднeсeним дo кaтeгoрії 4 oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, пeрeдбaчaється нaдaння відпoвідниx пільг тa кoмпeнсaцій члeнaм сім’ї пoмeрлoгo учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, віднeсeнoгo дo кaтeгoрії 1, нeзaлeжнo від нaявнoсті причиннoгo зв’язку йoгo смeрті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, тaкoж віднoвлюється нeeфeктивний тa зaстaрілий мexaнізм нaдaння сoціaльниx пільг для усіx кaтeгoрій пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи».

Пoряд з тим, нa думку eкспeртів, мaйжe усі зaдeклaрoвaні Зaкoнoм Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» прaвa тa пільги прoіснувaли лишe нa пaпeрі, aджe зa двaдцять п’ять рoків дії зaкoну вoни жoднoгo рaзу нe фінaнсувaлися у пoвнoму oбсязі.

Вaртo тaкoж взяти дo увaги тoй фaкт, щo зa виснoвкaми eкспeртів Green Peace і міжнaрoднoї oргaнізaції «Лікaрі прoти ядeрнoї війни» в рeзультaті aвaрії нa Чoрнoбильській AEС лишe сeрeд ліквідaтoрів пoмeрли дeсятки тисяч чoлoвік, в Єврoпі зaфіксoвaнo 10000 випaдків врoджeниx пaтoлoгій у нoвoнaрoджeниx, 10000 випaдків рaку щитoпoдібнoї зaлoзи і oчікується щe 50 тисяч. Зa дaними oргaнізaції Сoюз «Чoрнoбиль», із 600000 ліквідaтoрів 10% пoмeрлo і 165000 стaли інвaлідaми. При цьoму, числo пoстрaждaлиx від Чoрнoбильськoї aвaрії мoжнa визнaчити лишe приблизнo.

Прoтягoм oстaнніx 25 рoків стaн здoрoв’я пoстрaждaлиx укрaїнців швидкo пoгіршувaвся. Зoкрeмa, зa дaними Нaціoнaльнoгo нaукoвoгo цeнтру рaдіaційнoї мeдицини Нaціoнaльнoї aкaдeмії мeдичниx нaук (НAМН) Укрaїни, стaн здoрoв’я нaсeлeння, якe пoстрaждaлo, в післяaвaрійний пeріoд, знaчнo пoгіршився. Зa рaxунoк рoзвитку нeпуxлинниx xвoрoб кількість здoрoвиx oсіб сeрeд учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa ЧAEС змeншилaся з 67,6% в 1988 рoці дo мeнш ніж 3% нa тeпeрішній чaс, сeрeд eвaкуйoвaниx у дoрoслoму віці, відпoвіднo, — з 67,7% дo мeнш ніж 18%. Чaсткa учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії з xрoнічними зaxвoрювaннями збільшилaся з 12,8% дo більшe 83%, eвaкуйoвaниx — з 31,5% дo більшe 80%.

Oсoбливу стурбoвaність викликaє тeндeнція щoдo зрoстaння кількoсті пуxлинниx xвoрoб сeрeд укрaїнців, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. Тaк, нa сьoгoдні у дoрoслиx грoмaдян чaстoтa рaку щитoпoдібнoї зaлoзи пeрeвищує сeрeдні пoкaзники в Укрaїні: у ліквідaтoрів — у 4,8 рaзи, в eвaкуйoвaниx з 30-кілoмeтрoвoї зoни — у 4,1 рaзи, у мeшкaнців рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій — в 1,3 рaзи. Зaгaлoм кількість випaдків рaку щитoпoдібнoї зaлoзи в 33 рaзи пeрeвищує дoчoрнoбильський щoрічний рівeнь. Сeрeд жінoк, які у 1986–1987 рр. брaли учaсть у рoбoтax, пoв’язaниx з ліквідaцією нaслідків aвaрії нa ЧAEС, рівeнь зaxвoрювaнoсті нa рaк мoлoчнoї зaлoзи в 1,6 рaзи вищий, ніж сeрeдній пo крaїні.

Зaгaлoм, віднoвлeння спрaвeдливиx сoціaльниx гaрaнтій грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи є вкрaй вaжливим зaxoдoм тa стoсувaтимeться майже 1,9 мільйона осіб, які віднесені до категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У відповідності до статті 50 Конституції України кожен громадянин має право на безпечне для життя і здоров‘я довкілля, а також на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Саме тому Держава зобов’язана забезпечити відшкодування та компенсацію усіх втрат громадян, пов‘язаних зі шкодою, завданою наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

2. Цілі і завдання прийняття акту

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» підготовлено з метою відновлення справедливих державних соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Практична реалізація законодавчої ініціативи дозволить підвищити рівень державної соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сприятиме покращенню умов життя та забезпечить доступність належного рівня оздоровлення вказаної категорії громадян.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо удосконалення окремих положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачає ряд комплексних змін до діючої редакції вказаного закону, у тому числі пропонується для:

1) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесеним до категорії 1 (стосуватиметься 59378 учасників ліквідації наслідків аварії та 49152 потерпілих громадян (інвалідів)):

— надати права самостійно визначати поліклініку, до якої вони прикріплюються для медичного обслуговування;

— розширити (доповнити) перелік видів палива, яке використовується для опалення будинків, що не мають центрального опалення, та 50 відсотків вартості якого відшкодовується державою: це скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо;

— запровадити мінімально гарантований розмір компенсації вартості продуктів харчування, який не може бути менший ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

— запровадити мінімально гарантований розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка не може бути нижчою 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

2) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесеним до категорії 2 (стосуватиметься 118731 учасників ліквідації наслідків аварії та 55477 потерпілих громадян):

— гарантувати позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками чи надання, за їх бажанням, грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;

— надати право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку та, за бажанням громадян, право здійснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі;

— запровадити мінімально гарантований розмір компенсації вартості продуктів харчування, який не може бути менший ніж 25 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

— запровадити мінімально гарантований розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка не може бути нижчою 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

3) громадян, які постраждали які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесеним до категорії 3, а також сімей з потерпілими дітьми-інвалідами (стосуватиметься 32138 учасників ліквідації наслідків аварії та 405019 потерпілих громадян):

— розширити (доповнити) перелік видів палива, яке використовується для опалення будинків, що не мають центрального опалення, та 50 відсотків вартості якого відшкодовується державою: це скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо;

— запровадити мінімально гарантований розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка не може бути нижчою 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

4) громадян, які постраждали які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесеним до категорії 4 (стосуватиметься 821458 потерпілих громадян) — запровадити мінімально гарантований розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка не може бути нижчою 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

5) сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (стосуватиметься 35672 громадян) — запровадити мінімально гарантований розмір щомісячної компенсації у разі втрати годувальника (на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні), яка не може бути нижчою 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Законопроектом також запроваджується мінімально гарантований розмір пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по І групі інвалідності (2030 учасників ліквідації наслідків аварії та 2700 потерпілих громадян) – 10 мінімальних пенсій за віком (станом на 01.03.2017 розмір пенсії складає не менш ніж 12470 грн.);

по ІІ групі інвалідності (34277 учасників ліквідації наслідків аварії та 25892 потерпілих громадян) – 8 мінімальних пенсій за віком (станом на 01.03.2017 розмір пенсії складає не менш ніж 9976 грн.);

по ІІІ групі інвалідності (23071 учасників ліквідації наслідків аварії та 20560 потерпілих громадян) – 6 мінімальних пенсій за віком (станом на 01.03.2017 розмір пенсії складає не менш ніж 7482 грн.);

дітям-інвалідам (н/д) – 3 мінімальних пенсій за віком (станом на 01.03.2017 розмір пенсії складає не менш ніж 3741 грн.).

У зв’язку з цим, законопроектом виключається окрема норма статті 67 діючої редакції закону, якою встановлено обмеження на максимальний розмір пенсії для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та не може перевищувати 10740 гривень. Таким чином, пропонується пенсії пенсіонерам чорнобильцям виплачувати в повному розмірі.

Окрім того, законопроект передбачає виключання статті 58 діючої редакції закону, за якою працюючим особам (пенсіонерам), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсія виплачується у розмірі 85 відсотків призначеного розміру. Таким чином, працюючим пенсіонерам чорнобильцям пенсії пропонується виплачувати в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

Окрім того, запроваджується норма, за якою   «недопущення порушення конституційних та звуження існуючих прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   буде законодавчо закріплюватися як основна складова державної політики в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Також, законопроект доповнюється новою нормою, яка передбачає, що відповідальність за виконання обов’язку держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи, несуть відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування.

При цьому, передбачається що розмір щорічної грошової допомоги а також щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

4. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

— Конституція України;

— Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

— Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

  На момент внесення прийняття цього проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

Реалізація даного законопроекту з 1 січня 2018 року щорічно потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України, за оцінкою у розмірах базових соціальних показників 2017 року, загальним обсягом близько 3942,7 млн. гривень.

У разі прийняття законопроекту, конкретний обсяг видатків державного бюджету визначатиметься Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

6. Прогноз результатів

Прийняття Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо удосконалення окремих положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дозволить усунути грубе порушення вимог статті 50 Конституції України щодо забезпечення відшкодування та компенсацію усіх втрат громадян, пов‘язаних зі шкодою, завданою наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

Окрім того, практична реалізація законодавчої ініціативи дозволить підвищити рівень державної соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сприятиме покращенню умов життя та забезпечить доступність належного рівня оздоровлення вказаної категорії громадян.

Народні депутати України  

  О.М. Біловол                                                     
В.Ю. Хомутиннік
О.І. Кулініч
А.Ф. Шипко
В.О. Гуляєв
В.М. Остапчук
А.О. Ільюк
Д.В. Святаш
Є.Б. Гєллєр
В.М. Кацуба

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

(щодо удосконалення окремих положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст (положення) законодавчих актів Україниз урахуванням запропонованих змін
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Стаття 1.   Мета та основні завдання ЗаконуЗакон спрямований на захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території; громадян, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та розв’язання пов’язаних з цим проблем медичного і соціального характеру.

Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах:

абзац відсутній

 

 

 

пріоритету життя та здоров’я людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, повної відповідальності держави за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

комплексного розв’язання завдань охорони здоров’я, соціальної політики і використання забруднених територій на основі державних цільових програм з цих питань та урахування інших напрямів економічної та соціальної політики, досягнень в галузі науки та охорони навколишнього середовища;

соціального захисту людей, повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

використання економічних методів поліпшення життя шляхом проведення політики пільгового оподаткування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх об’єднань;

здійснення заходів щодо професійної переорієнтації та підвищення кваліфікації постраждалого населення;

забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та об’єднань громадян, що вирішують різні проблеми соціального захисту постраждалого населення, а також співробітництва і проведення консультацій між державними органами і постраждалими (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з соціального захисту на місцевому та державному рівнях;

міжнародного співробітництва в галузях охорони здоров’я, соціального захисту, охорони праці, використання світового досвіду організації роботи з цих питань.

Стаття 1.   Мета та основні завдання ЗаконуЗакон спрямований на захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території; громадян, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та розв’язання пов’язаних з цим проблем медичного і соціального характеру.

Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах:

недопущення порушення конституційних та звуження існуючих прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пріоритету життя та здоров’я людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, повної відповідальності держави за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

комплексного розв’язання завдань охорони здоров’я, соціальної політики і використання забруднених територій на основі державних цільових програм з цих питань та урахування інших напрямів економічної та соціальної політики, досягнень в галузі науки та охорони навколишнього середовища;

соціального захисту людей, повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

використання економічних методів поліпшення життя шляхом проведення політики пільгового оподаткування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх об’єднань;

здійснення заходів щодо професійної переорієнтації та підвищення кваліфікації постраждалого населення;

забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та об’єднань громадян, що вирішують різні проблеми соціального захисту постраждалого населення, а також співробітництва і проведення консультацій між державними органами і постраждалими (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з соціального захисту на місцевому та державному рівнях;

міжнародного співробітництва в галузях охорони здоров’я, соціального захисту, охорони праці, використання світового досвіду організації роботи з цих питань.

Стаття 4.   Підстави для відселення та право на самостійне переселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забрудненняКожен громадянин, який проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, має право на підставі наданої йому об’єктивної інформації про радіаційну обстановку, дози опромінення і можливі їх наслідки для здоров’я самостійно приймати рішення продальше   проживання на цій території чи відселення. Стаття 4.   Підстави для відселення та право на самостійне переселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забрудненняКожен громадянин, який проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, має право на підставі наданої йому об’єктивної інформації про радіаційну обстановку, дози опромінення і можливі їх наслідки для здоров’я самостійно приймати рішення проподальше   проживання на цій території чи відселення.
Стаття 15.   Підстави для   визначеннястатусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиПідставами для   визначення   статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.

Підставою для   визначення   статусу евакуйованих із зони відчуження, відселених і тих, які самостійно переселилися, відповідно до   статті 4   є довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення.

Підставою для   визначення   статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають або працюють на забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на цих територіях.

….

Стаття 15.   Підстави для   наданняособам   статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиПідставами для   надання особамстатусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.

Підставою для   надання особамстатусу евакуйованих із зони відчуження, відселених і тих, які самостійно переселилися, відповідно до   статті 4   є довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення.

Підставою для   надання особамстатусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають або працюють на забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на цих територіях.

Стаття 16.   Організація єдиного державного обліку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиРеєстраційний номер у Державному реєстрі України повідомляється громадянам, а також лікувальним закладам за місцем   їх   проживання або роботи.

 

Стаття 16.   Організація єдиного державного обліку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиРеєстраційний номер у Державному реєстрі України повідомляється громадянам,інформація про яких включена до Державного реєстру України, а також лікувальним закладам за місцем проживання або роботи осіб,   відомості стосовно яких містяться в Державному реєстрі України.

 

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1   статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

….

5) користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

11) …. Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню.

….

 

14) забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

Стаття 20.   Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1   статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

….

5) користування,   за їх бажанням,при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

11) ….Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості   скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового   палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню.

….

14) забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я,але не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму   на одну особу на місяць;

Стаття 21.   Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2   статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

Пункт відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25 процентів вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

 

 

 

…..

Стаття 21.   Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2   статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

….

2) позачергове щорічне безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержанні за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;  

право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

….

6) забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25 процентів вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я,   але не менше ніж 25 відсотків прожиткового мінімуму   на одну особу на місяць;

….

Стаття 22.   Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3   статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

…..

 

14) відшкодування 50 процентів вартості   палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення до відселення у будинках, що не мають центрального опалення;

….

Стаття 22.   Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3   статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

…..

14) відшкодування 50 процентів вартості   скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового   палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення до відселення у будинках, що не мають центрального опалення;

….

Стаття 27.   Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофиДо дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні   діти,   які:

Стаття 27.   Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофиДо дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні   особи, які:

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькамПотерпілим дітям, зазначеним упунктах 1-6   статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

….

8) Сім’ям, що мають дітей-інвалідів, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню;

….

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькамПотерпілим дітям, зазначеним упунктах 1-6   статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

….

8) Сім’ям, що мають дітей-інвалідів, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості   скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового   палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню;

….

Стаття 32.   Забезпечення громадян, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються), жилими приміщеннями1.Громадяни, які евакуйовані або відселені (відселяються), безплатно забезпечуються жилими приміщеннями, як правило, у спеціально збудованих для цієї мети селищах, будинках і квартирах, які передаються їм   в особисту   власність.

….

3. Для забезпечення житлом сімей, які відселяються або самостійно переселяються відповідно достатті 4   цього Закону за направленнями обласних державних адміністрацій, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, підприємства, установи та організації, а також самі громадяни можуть купувати в будь-якому населеному пункті України (крім м. Києва та курортних місцевостей) за договірними цінами жилі будинки та квартири у громадян, яким вони належать на праві   особистоївласності, а також будинки і квартири державного і громадського житлового фонду, що не використовуються, — за їх залишковою балансовою вартістю.

….

Стаття 32.   Забезпечення громадян, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються), жилими приміщеннями1.Громадяни, які евакуйовані або відселені (відселяються), безплатно забезпечуються жилими приміщеннями, як правило, у спеціально збудованих для цієї мети селищах, будинках і квартирах, які передаються їм   у приватну   власність.

….

3. Для забезпечення житлом сімей, які відселяються або самостійно переселяються відповідно достатті 4   цього Закону за направленнями обласних державних адміністрацій, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, підприємства, установи та організації, а також самі громадяни можуть купувати в будь-якому населеному пункті України (крім м. Києва та курортних місцевостей) за договірними цінами жилі будинки та квартири у громадян, яким вони належать на праві    приватноївласності, а також будинки і квартири державного і громадського житлового фонду, що не використовуються, — за їх залишковою балансовою вартістю.

….

Стаття 49.   Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді:

а)   державної   пенсії;

б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Стаття 49.   Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді:

а) пенсії;

б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Стаття 50.   Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 50.   Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,   яка не може бути нижчою 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Стаття 51.   Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 51.   Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,   яка не може бути нижчою 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Стаття 52.   Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофиЩомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 52.   Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофиЩомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,   яка не може бути нижчою 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Стаття 54.   Державна   пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальникаПенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови, порядок призначення   та мінімальні розміри   пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

Стаття 54. Пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальникаПенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати     3,0 тис. карбованців.

У всіх випадках розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

по І групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком;

по ІІ групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;

по ІІІ групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком.

Умови, порядок призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами кабінету Міністрів України з відповідних питань.

Стаття 58.   Виплата пенсій працюючим пенсіонерамТимчасово, по 31 грудня 2017 року, пенсії, призначені відповідно до цього Закону:

особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія   пункту 1   статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10 грудня 2015 року   № 889-VIII   «Про державну службу», а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України   «Про прокуратуру»,   «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;

у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія   пункту 1   статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на інших посадах/роботах пенсії, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.

З 1 січня 2018 року пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

Статтю виключити
Стаття 61.   Пільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиПільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлюються   законами про оподаткування. Стаття 61.   Пільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиПільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлюються   Податковим кодексом України.
Стаття 64.   Відповідальність осіб за порушення цього ЗаконуОсоби, винні в порушенні вимог цього Закону,   утаюванні   або навмисному перекрученні відомостей про стан радіаційної обстановки або про захворюваність людей, у видачі документів, посвідчень, вчиненні будь-яких інших діянь, що призводять до незаконного одержання громадянами прав і пільг, передбачених цим Законом, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законодавством України. Стаття 64.   Відповідальність осіб за порушення цього ЗаконуОсоби, винні в порушенні вимог цього Закону,   приховуванні   або навмисному перекрученні відомостей про стан радіаційної обстановки або про захворюваність людей, у видачі документів, посвідчень, вчиненні будь-яких інших діянь, що призводять до незаконного одержання громадянами прав і пільг, передбачених цим Законом, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законодавством України.
Стаття 67.   Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим ЗакономКонкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.

Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується в порядку, встановленому   частиною другою   статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

Стаття 67.   Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим ЗакономКонкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.

Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується в порядку, встановленому   частиною другою   статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Виключити.

Стаття 70.   Захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиГромадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право захищати у відповідних державних, судових органах свої законні інтереси та інтереси своїх дітей. Стаття 70.   Захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиГромадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право захищати у відповідних державних, судових органах свої законні інтереси та інтереси своїхнеповнолітніх   дітей.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення1.           Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його   опублікування,   крім п._____(щодо ст. 54 про пенсії),який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2.           Тимчасово, до 1 січня 2018 року, пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності — 8 мінімальних пенсій за віком;;

по II групі інвалідності — 7 мінімальних пенсій за віком;

по III групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 2 мінімальних пенсій за віком.

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця, з моменту набрання чинності цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Народні депутати України                                                                                                                                

О.М. Біловол
В.Ю. Хомутиннік
О.І. Кулініч
А.Ф. Шипко
В.О. Гуляєв
В.М. Остапчук
А.О. Ільюк
Д.В. Святаш
Є.Б. Гєллєр
В.М. Кацуба

Источник:

 

зв 011

 

вт11

л3011 листовка
л44.

118

17

48 комментариев к записи “Уважаемые друзья! Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля просит поддержать своими подписями данный законопроект и оказать помощь в сборе подписей граждан Украины в его поддержку. Обращаем Ваше внимание на то, что необходимы не только подписи самих чернобыльцев, но и подписи Ваших соседей, друзей и знакомых. Просьба максимально распространить данную информацию.”

 1. Лариса_Лубни:

  Вчора, третього травня, ми, члени ЛМГОІ «Ветерани Чорнобиля» зібрали і відправили більше 100 підписів в підтримку даного законопроекту. Це поле діяльності для керівників чорнобильських організацій України.

  • ПОПОВА Л.П.ВДОВА:

   как поставить свою подпись. Я плохо владею,компьютерной техникой,учусь только.

 2. kovalchuk_i_d:

  где определено понятие «минимальной пенсии по возрасту». опять кму определять будет.
  утретесь вы этим проектом

 3. инвалид ЧАЭС:

  как писать не знаю подскажите

 4. Едуард:

  Знову простежується,забувають безпосередніх ліквідаторів аварії а тому по усьому тексту після слів інвалідів , доповнити словами » із числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС» …
  Останнім часом так званих інвалідів , які не мають поняття і участі росте як гриби чиновники в Києві вносять дані в єдину базу реєстру .за 1 тис доларів …

 5. Ярослав Олійник,голова обласного ГО "Прикарпатбат Чорнобиль":

  Чому забута стаття 48?

 6. чаэс им. ленина.:

  очередное фуфло.

 7. 1986:

  похоже скоро выборы…

  • Стас:

   да,полным ходом готовятся к осени,а шо не видно,не первый раз «замужем»…

 8. ВВ МВД СССР:

  Опять ничего про ст.59 п.3 Срочников опять забыли… Трерий пункт необходимо заканчивать словами «пять минимальных зароботных плат» всё остальное убрать, тогда и наступит справедливость для СРОЧНИКОВ по другому никак

 9. Лариса _Лубни:

  У кожного, хто висловлює своє незадоволення і претензії до даного матеріалу, є свої народні депутати ВРУ. Шановні, може досить критикувати, виставляйте свої звернення до своїх же представників у верховній раді і нехай вони вносять ваші побажання. У кожного з нас однакові і рівні можливості. Писати коментарі можете і вмієте, пишіть відповідні звернення до народних обранців. Успіху вам.

 10. ВЛАДИМИР ХАРЬКОВ:

  ЛАРИСА ЛУБНЫ! КУДА НАДО ОТПРАВЛЯТЬ И В КАКОМ ВИДЕ (ПИСЬМОМ БАНДЕРОЛЬЮ ЗАКАЗНЫМ И ТД) ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ И СРОКИ ПОДАЧИ??!!

  • Лариса_Лубни:

   Виставляю адресу, куди потрібно направляти дані звернення:

   360130 м. Полтава вул. Сакко,20 Полтавська обласна організація партії «Відродження».

   • Лариса_Лубни:

    Відправляти листами. Термін, до 14 травня, щоб внесли на сесі. 16 травня цей законопроект. Якщо є можливість, відправляйте на електронну пошту головного офісу партії «Відродження», або через свої міські, районні, обласні організації партії «Відродження»

    • Аноним:

     Отправляйте,перед выборами видродження наберет себе голосов,на бумажке нададут законопроэктов и забудут

    • Николай:

     Фамилии Бойко,Святош,Хомутынник тебе ничего не напоминают?И результат уже известен,полный ноль.Зачем заниматься гапонством?

   • Аноним:

    Лариса тебе пообещали у видроджене местечко,если они на выборах победят,вот ты и распинаешся,снова дуриш людей,они будут надеяться,верить,почему правду не сказать,что все эти законопроекты,это очередной пиар епутатов

 11. IL SUS:

  Ну вот — опять споры …
  50 раз писались — «изменения» — к нашему закону … И становилось только хуже …
  Не проще-ли отменить все «изменения» и оставить — чистым — закон ?
  Ведь в своё время он был — обсуждён и принят людьми — публично !
  Ну и конечно — не нравиться , то , что опять всех «валят» в «одну кучу» — пострадавшие …
  Ликвидаторы — это — ликвидаторы !
  Пострадавшие — это — пострадавшие !
  «КАСКАДЁР».

  • для IL SUS и остальных:

   Да запомните Ликвидаторы по Закону 796-12 не относятся к потерпевшим.
   Ликвидаторы-это и есть пострадавшие згідно ст. 9 Закону 796-12 независимо есть инвалидность или заболевание.
   Кто относится к потерпевшим указано в статье 11.
   Неужели, чтобы знать свои права тяжело ознакомиться с законом.

   • Е.Самойлов:

    Неужели трудно понять, что ликвидаторы — не пострадавшие, а «прицеп» к пострадавшим… Когда надо получать льготы кивают «надо помочь ликвидаторам», а в законе пишут «пострадавшим». 2торую категорию ликвидаторов опять «кидают».. :(

    • Е.Самойлов:

     Кстати, «потерпевший» — юридически обозначает пострадавшего в результате уголовно-наказуемого преступления. Это однозначное определение. В Суде так и обращаются — «потерпевший». А уголовники называют -»терпило»…
     Т.е. в Законе сознательно запутали даже такие юридические понятия.

     • для Самойлова и остальных:

      Вот вы странные. Когда не по закону, а по понятиям так это по вашему нарушение прав.
      Не надо свои понятия впутывать и выдавать их как что -то важное. Толк от этого никакой.
      Надо проще, если вы считаете какое-то действие незаконным — обращайтесь в суд, но прежде всего ознакомьтесь досконально с законом.
      Самойлов, об значениях терминов пострадавший и потерпевший уже велись дискуссии и обсуждения и,что толку, а в законе всё так и осталось по прежнему.

      • Е.Самойлов:

       Так я обращался, выиграл, а толку? 1210 — «наше фсё»!

      • Е.Самойлов:

       Любой закон Закон, который выполняется всем обществом, а, когда правительство игнорирует конституцию, то можно принять 111111 отличных законов, но они не будут исполнятся Властью. Нас толкают жить по понятиям.

       • Стас:

        точно !!! так все и есть(к сожалению),вот она наша действительность…

    • IL SUS:

     Женя — спасибо !
     Именно так вё и происходит …
     «КАСКАДЁР».

 12. украинец:

  Да очень понятно что скоро выборы!Удачи всем!

 13. / рядовой /:

  Все правильно. Что-бы доказать, надо знать трудовой кодекс. И еще, майские обещания по увеличении социальных пенсий, остались обещаниями. Всем здоровья и терпения.

  • Е.Самойлов:

   Сегодня получил «увеличенную» пенсию. Прибавка, аж 17 гривен!

   • Аноним:

    ВОТ ПОВЫСИЛИ ПЕНСИИ НА 17ГРН С РАДОСТИ МОЖНО НАБУХАТЬСЯ

 14. Шептура Игорь Ивановичь:

  Я не знаю кто писал этот закон, все кто угодно но только не ликвидаторы Чернобыльской катастрофы 2й категории. Истинные ликвидаторы 86 года, которые доживают свой век по сёлам, городам и весям Украины без льгот, в силу финансовых трудностей, к великому сожалению они не могут купить себе липовую инвалидность, просто не за что, а это они с лопатами в руках чистили крышу машинного зала третьего энергоблока, это они чистили ХАЯТ, рубили просеки в рыжем лесу, убирали землю с обочин дорог, крутили баранку на КАМАЗах в кабинах которых зашкаливали дозиметры, это они строили ПУССО и чистили обводной канал, а те кто ездил на автобусе с кораблей в Страхолесье, в подвалы ЧАЭС на четыре часа в день, бьют себя сейчас в грудь и кричат на всех собраниях — МЫ ликвидаторы. Нет ВЫ подрывники, А ликвидаторы МЫ.
  Участник ликвидации на ЧАЭС второй категории с 23 июня по 23 декабря 1986 года.
  Я знаю что справедливость в этом вопросе никогда не восторжествует, но пусть будит Так чем вообще никак.

  • Иван:

   Да, Игорь Иванович,дожились.Посмотрим на цифры.Инвалиды 1к ликвидаторы-59378чел,пострадавшие-49152чел(эвакуированные,переселенцы,живущие на грязных территориях,даже родившиеся после аварии и незнающие где эта станция находится.ЛИКВИДАТОРЫ 2к-118731 чел,пострадвшие,имеющие такие же льготы-55477чел.Маразм налицо.

 15. Аноним:

  И опять на те же грабли! Регионалы изобрели паскудную 1210 , теперь те же оставляют? опять пенсию по зарплате ч.1 ст 54 ?!!! Убрать и оставить только по 10-8-6! чтобы не было повадно и дальше разделять ликвидаторов на нищих и богатых! И снова И где прописана ЧЕТКО ? ответственность за нарушение закона? Будут также отвечать как и за предыдущее невыполнение закона? ТО ЕСТЬ НИКТО!!! меня терзают смутные сомнения: почему приспичило убрать значение государственной пенсии? а оставить только слово пенсия? Кто же тогда будет выплачивать просто пенсию, если гоударство снимает с себя ответственность за гос. пенсию?!!! Пиар только пиар! и знают же что этот проект даже не внесут на рассмотрение! НУЖНЫ РЕЙТИНГЫ К ВЫБОРАМ! а мы никому не нужны!Не надеемся ни на кого, только на себя , нас втянули в обсуждение нереального ,нас опять имеют И странно — опять народ ведется на разводилово!!!Сколько еще этих зп будет ? Все депутаты опять хотят в ЗРАДУ , поэтому тянут время и разводят пустыми обещаниями Просто включите мозги ,люди!!!

 16. Стас:

  Пусть вносят,а мы поможем подписями,письмами,а потом спросим. Это же не майданить,страну продавать,народ убивать… Не довольные будут ВСЕГДА ,даже из-за зависти,что у них так не получилось(ется) работать. РАБОТАЕМ РЕБЯТА !!! В ДОБРЫЙ ЧАС!

 17. 86 год:

  Совершенно верно Стас.

 18. 19ANANOLIY61:

  Аналогичный проект был подан у Раду КОролевской и другими.Там и лежит без расмотрения.Этот аналог предыдущего(«козу» содрали),поменяли фамилии и все.Значит и сдьба его таже.

  • Стас:

   знаем,и что ??? просто лежит,а тут при нашей общей помощи,пытаются ноги приделать… Что плохого?что не вы, и ваша майданутая влада??? Работайте,кто вам не дает ? А вот мешать не стоит ! И вам в добрый час,удачи и всего доброго.

 19. Лариса _Лубни:

  Доброго здоров»я усим учасникам дискусії з приводу збору підписів за внесення законопроекту №6292 для розгляду сесії ВРУ, яка продовжить роботу з 16.05.17 року. Звичайно, що є питання до цього законопроекту. Але я особисто і неодноразово зверталася також і до вас, з того приводу, що в кожному населеному пункті України є депутатський корпус — починаючи від сільських і закінчуючи обласними радами, в яких представлені депутати,партії яких ввійшли у ВРУ. Ви всі можете звертатися до любого представника з тої чи іншої партії, головне,щоб вас почули. Приклад співпраці вилився в цей законопроект. Але дійсно, є недоліки, які спільно можемо підкоректувати і усунути, подаючи свої зауваження, побажання, бачення як через своїх місцевих представників партії «Відродження», так і через депутатів ВРУ. Це буде колективне напрацювання чорнобильців і народних депутатів. Просто звинувачувати і критикувати не вийде. Ви ж можете надіслати на пошту сайту свої напрацювання, відправити на адресу депутатів, які подали цей законопроект, поправки та пропозиції, попередньо виставивши також на нашому сайті. Тільки прийдеться попрацювати. Кнопки жмите всі і час знаходите. Я також маю декілька пропозицій і зауважень, і я обов»язково їх внесу. А ще є запитання до міністерства соцполітики — коли вони розпочнуть ініційовану ж ними роботу по заміні посвідчень. Це дуже важливо в комплексі прийняття чорнобильського закону. А взагалі моя думка така — все нове, добре забуте старе. Просто передивитися перший чорнобильський закон, який, в порушення Конституції України змінювали більше 50 разів в бік погіршення. Повернути його норми і положення, повернути термін учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи(як записано у ст.16 Конституції України)- і належним чином виконувати його. Також звертаюся до народних депутатів України, нині діючих і майбутніх — вже досить піару на людях, які захистили СВІТ і ЛЮДСТВО (без перебільшення), а на протязі 25 років і сьогодні учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи перетворені вами ж у жебраків і як ви визначили — в малозабеспечених. Так віддайте ж вкінець кінцем належну шану їх подвигу — вони не пролили жодної краплини чужої крові, але втратили своє здоров»я, а багато хто і своє життя. До вашої ж честі, вам потрібно повернути те, що ви в них відібрали. І це буде розцінено не як політична подачка, а дійсно повернення вашого боргу ( боргу держави)перед ними (учасниками ліквідації Чорнобильської катастрофи планетарного маштабу), бо це і є насамперед обов»язком держави. Наробивши помилки, головне їх виправити. Тільки ціна цим помилкам — життя.

 20. 86 год ликвидатор:

  Спасибо Лариса полностью с Вами согласен, пора вернуть то что у нас забрали жизнь одна и очень короткая хочется хоть остаток дожить по человечески а не ходить с протянутой рукой за своими же законными льготами,требовать и требовать своё что они забрали у нас а не просить.Спасибо всем желаю ликвидаторам а также всем Чернобыльцам здоровья и удачи в нашей общей борьбе за свои права Конституцию и Законы.

 21. Мариуполь:

  По справедливому — это если бы по закону был одинаковый размер пенсии для всех у кого было одинаковое условие и характеристика работ по ЛПА на ЧАЭС.
  Или вернуть ч.4 -6,8,10, а эту, что из заработка удалить. Так как не у всех есть одинаковая возможность заполучить справку с досконально справедливым начислением заработка за работу по ЛПА на ЧАЭС.

  • Стас:

   Работайте,хорошие !!!!!!!!!!!!!!!

  • Аноним:

   Что вы пишете,пенсия по зароботку на чаэс,по зароботку пф непересчитывает пенсию,хоть и есть все справки,они действуют по постанове 1210,смысыл этот зароботок

 22. семен:

  ТУРКИ!
  ЩО МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ КРІМ ОДНОГО ПІАРИТИСЯ!
  ГАНЬБА ВСІМ ТРУСОНЮХАМ ВІД СЧУ ТА ЇМ ХОЛУЯМ ВІД ПАРТІЙ!
  Є БАЖАННЯ ПІДТРИМУЙТЕ АЛЕ ДЕ КОШТИ ТА ГАРАНТІЇ НА КАТЕГОРІЇ 2А АБО 3?
  ЧИ ВОНИ ВЖЕ НІХТО!!!

  • Иван:

   Когда вы поумнеете и до вас дойдет,что пришло другое время.Мы отработанный материал,балласт.Кто-нибудь из функционеров инвалидских организаций не думал подсчитать,сколько нужно денег на предлагаемое повышение 6-8-10.Ведь так просто перемножить несколько всем известных чисел,и понять ,что на это никто не пойдет.Мы пишем открытые письма,отрабатываем свой хлеб,и прекрасно знаем:сьест то сьест,да кто ж ему даст.

 23. пенсіонер:

  Лариса!
  Ви одна розумна людинв з усіх коментарів!
  Кожне «БИДЛО» печеться про себе, забуваючи про колег ліквідаторів категорії 2а або 3а!
  НАМ НІКОЛИ НЕ ОБЄДНАТИСЯ, Я ВСЕ ЖИТИЯ БУДУ ПАЛИТЬ ТРУСОНЮХІВ ВІД СЧУ НА ЧОЛІ З ВОЙТОВИМ Володимиром та його холуём Винницким мусором БОЙЧУКОМ МИКОЛОЮ ПЕТРОВИЧЕМ
  ЛИКВИДАТОР ВИННИЦА ГЛИНЧЕВСЬКИЙ О А. тел( 0432) 671618 Дзвоніть чекаю запитань!!»!!!!

 24. Е.Самойлов:

  Обращаюсь к чернобыльцам. Что в Киев на пикет Конституционного суда уже ехать не надо? Или обойдемся подписными листами в пользу очередных поправок к нашему закону от очередной партии? Помните, что от вашего решеня ехать лично или ограничится подписью в бумажке зависит ваше будущее на ближайшие 3-7 лет. А сколько нам лет осталось? ТУФТА ВСЕ ЭТО!!!

 25. IL SUS:

  Лариса — спасибо !!!
  Вы всё в точности сказали , что и я !
  Только — более полно и доходчиво !
  С уважением !
  «КАСКАДЁР».
  … кат. 2А …

 26. ліквідатор чаес 1 категорії:

  Повністю підтримую даний законопроєкт. Голови го чорнобиля на місцях не працюють.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов