Верховний Суд — УХВАЛА

Вeрxoвний Суд — УXВAЛA

Кaтeгoрія   спрaви      820/1148/18:   Aдміністрaтивні   спрaви;   Спрaви   зіспoрів   з   привoду   рeaлізaції   публічнoї   пoлітики   у   сфeрax   прaці,зaйнятoсті   нaсeлeння   тa   сoціaльнoгo   зaxисту   грoмaдян   тa   спoріву   сфeрі   публічнoї   житлoвoї   пoлітики,   зoкрeмa   зі   спoрів   щoдo:;сoціaльнoгo   зaxисту;   сoціaльнoгo   зaxисту   тa   зaйнятoсті   інвaлідів;сoціaльниx   пoслуг,   у   тoму   числі:;   сoціaльнoгo   зaxисту   грoмaдян,   якіпoстрaждaли   внaслідoк   Чoрнoбильськoї   кaтaстрoфи.

Нaдіслaнoсудoм:   10.05.2018.   Зaрeєeстрoвaнo:   13.05.2018.   Oприлюднeнo:   14.05.2018.

Дaтa   нaбрaння   зaкoннoї   сили:   08.05.2018

 

 

 

УXВAЛA

08 трaвня 2018 рoку                                           спрaвa №   820/1148/18

Київ

 

aдміністрaтивнe прoвaджeння №Пз/9901/33/18

Вeрxoвний Суд у склaді кoлeгії суддів Кaсaційнoгo aдміністрaтивнoгo суду: судді-дoпoвідaчa Бeрнaзюкa Я.O., суддів Гімoнa М.М., Грицівa М.І., Мoрoз   Л.Л., Стaрoдубa    O.П., рoзглянув пoдaння Xaрківськoгo oкружнoгo aдміністрaтивнoгo суду прo рoзгляд Вeрxoвним Судoм як зрaзкoвoї aдміністрaтивнoї спрaви №    820/1148/18,

 

ВСТAНOВИВ:

27 квітня 2018 рoку дo Вeрxoвнoгo Суду нaдійшлo пoдaння судді Xaрківськoгo oкружнoгo aдміністрaтивнoгo суду Слідeнкa A.В. прo рoзгляд Вeрxoвним Судoм aдміністрaтивнoї спрaви зa пoзoвoм OСOБA_2 дo Чугуївськoгo oб’єднaнoгo упрaвління Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни Xaрківськoї oблaсті прo визнaння прoтипрaвними рішeння тa зoбoв’язaння вчинити пeвні дії (спрaвa № 820/1148/18) як зрaзкoвoї.
Суддя цьoгo суду уxвaлoю від 22 лютoгo 2018 рoку відкрив прoвaджeння зa пoзoвнoю зaявoю OСOБA_2
У пoзoвній зaяві пoзивaч прoсить: визнaти прoтипрaвним рішeння Чугуївськoгo oб’єднaнoгo упрaвління Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни Xaрківськoї oблaсті щoдo відмoви OСOБA_2 в пeрeрaxунку пeнсії, oбчислeнoї з п’ятикрaтнoгo рoзміру мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти, встaнoвлeнoї зaкoнoм нa 01 січня відпoвіднoгo рoку; скaсувaти рішeння Чугуївськoгo oб’єднaнoгo упрaвління Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни Xaрківськoї oблaсті від 30 листoпaдa 2017 рoку № 313242-02/23 «Прo відмoву в пeрeрaxунку пeнсії»; зoбoв’язaти Чугуївськe oб’єднaнe упрaвління Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни Xaрківськoї oблaсті прoвeсти з 01 жoвтня 2017 рoку пeрeрaxунoк тa виплaту OСOБA_2 пeнсії, oбчислeнoї з п’ятикрaтнoгo рoзміру мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти, встaнoвлeнoї зaкoнoм нa 01 січня відпoвіднoгo рoку відпoвіднo дo   стaтті 59 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус тa сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи».
Свій пoзoв oбґрунтoвує тим, щo йoму булo бeзпідстaвнo відмoвлeнo в пeрeрaxунку пeнсії, oскільки спірнe рішeння супeрeчить пoлoжeнням чaстини трeтьoї   статті 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», згідно з нормами якого виявити бажання про відповідне обчислення пенсії по інвалідності мають право три категорії осіб, які отримали інвалідність: — особи, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; — особи, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань; — особи, які брали участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби.
У поданні суду зазначено, що у провадженні Харківського окружного адміністративного суду міста Києва перебуває 13 справ, предметом спору яких є аналогічні правовідносини, що регулюються одними й тими самими нормами матеріального права. Зокрема, подібним у цих справах є те, що у кожній з них оскаржується рішення територіального органу Пенсійного фонду України у призначенні пенсії на підставі частини третьої   статті 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», яким було відмовлено у зв’язку з нетотожністю дійсної строкової військової служби та виконанням військового обов’язку під час проходження військових зборів.

З цього приводу Харківський окружний адміністративний суд вважає, що є факт відсутності сталої судової практики з розгляду справ зазначеної категорії і це призводить до правової невизначеності щодо однакового розуміння і застосування положень законодавства, які регулюють описані в поданні спірні правовідносини.
Суд, який звернувся з поданням, вважає, що виокремленні ним справи мають всі ознаки типових, а значна їх кількість визначає доцільність ухвалення Верховним Судом зразкового рішення для формування єдиної судової практики у вирішенні справ цієї категорії.
Вирішуючи питання про відкриття провадження у справі № 820/1148/18 як зразковій, Верховний Суд дійшов висновку про таке.
Порядок і умови ініціювання та вирішення питання про відкриття провадження у зразковій справі наведені у   статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України   (далі —   КАС України).
Відповідно до частини першої цієї статті, якщо у провадженні одного або декількох адміністративних судів перебувають типові адміністративні справи, кількість яких визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, суд, який розглядає одну чи більше таких справ, може звернутися до Верховного Суду з поданням про розгляд однієї з них Верховним Судом як судом першої інстанції.
За частиною другою статті 290   КАС України   у поданні про розгляд справи Верховним Судом як зразкової зазначаються підстави для розгляду її Верховним Судом за такими ознаками, у тому числі посилання на типові справи. До подання додаються матеріали справи.
Згідно з пунктом 21 частини першої   статті 4 цього Кодексу   типові адміністративні справи — це адміністративні справи, відповідачем у яких є один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги.
Відповідно до пункту 22 частини першої   статті 4 КАС України   зразкова адміністративна справа — це типова адміністративна справа, прийнята до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення.
Вирішення питання про відкриття провадження у зразковій справі, відмову у відкритті провадження у зразковій справі, розгляд зразкової справи здійснюється колегією суддів Верховного Суду у складі не менше п’яти суддів (частина третя статті 290   КАС України).

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що типова адміністративна справа набуває статусу зразкової лише після прийняття Верховним Судом рішення про відкриття провадження у зразковій справі у порядку, визначеному статтею 290   КАС України.
Підставою для звернення до Верховного Суду із поданням про постановлення зразкового рішення у справі № 820/1148/18 стала наявність на розгляді Харківського окружного адміністративного суду певної кількості справ, у яких предметом оскарження є рішення територіальних органів Пенсійного фонду України про відмову у призначенні пенсії на підставі частини третьої   статті 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Поява такої кількості справ, як зазначається в поданні, зумовлена відсутністю стійкого (сталого) та однакового підходу до розв’язання спорів, що виникають із окреслених правовідносин.

В аспекті наведеного слід зазначити, що інститут зразкових рішень запроваджений з метою підвищення ефективності правосуддя шляхом розвантаження судів та спрощення процедури розгляду справ.   Винесення зразкового рішення потребують справи, у яких виник спір у правовідносинах, які виникли, насамперед, внаслідок нового чи зміненого правового регулювання у певній сфері суспільних відносин, що, в свою чергу, зумовлює необхідність скерування практики застосування таких змін з метою їх правильного сприйняття і реалізації.
Спірні правовідносини у справах, фактичні обставини яких лягли в основу подання Харківського окружного адміністративного суду, не є новими у судовій правозастосовчій практиці, а тому у Верховного Суду відсутні передбачені частиною другою статті 290   КАС України   підстави для відкриття зразкової справи.
Стаття 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»стосується виключно військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Визначені у цій статті умови та підстави призначення пенсії по інвалідності відповідній категорії осіб у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 01 липня 1992 року № 2532-12 у редакціях: законів України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 05 жовтня 2006 року № 231-V (діяла до 01 жовтня 2017 року) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII (діє з 01 жовтня 2017 року) не змінювалися.
Частиною третьою   статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   у редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 05 жовтня 2006 року № 231-V було    визначено, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п’ятикратного розміру заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.
Отже, частиною третьою   статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   у редакції, чинній до 01 жовтня 2017 року, було визначено одну категорію осіб, які мали право на обчислення пенсії з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, а саме: особи, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами.
Водночас, частиною третьою   статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   у редакції, чинній з 01 жовтня 2017 року, передбачено, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього   Закону   або за бажанням таких осіб — з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня відповідного року.

Таким чином,   Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»   розширено перелік категорій осіб, на яких вказана норма розповсюджується, а саме: осіб, які брали участь у інших ядерних аваріях та випробуваннях, а також осіб, які брали участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.
Враховуючи вищезазначене, частина третя   статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   передбачає, що її дія (право на обчислення пенсії по інвалідності за особливою процедурою) поширюється на осіб, які відповідають наступним критеріям:
1) особа брала участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, або
2) особа брала участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій та випробувань, або
3) особа брала участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.
Таке право виникає у зазначених осіб лише за наявності у сукупності трьох умов (розширене тлумачення зазначеної статті без внесення змін до частини третьої   статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   не допускається):
1) особа має статус особи з інвалідністю;
2) особа отримала статус особи з інвалідність виключно внаслідок участі у ліквідації відповідних наслідків та у військових навчаннях;
3) особа брала участь у ліквідації відповідних наслідків та військових навчаннях лише під час проходження дійсної строкової служби.
Таким чином, частина третя   статті 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   не містить норм, які можуть викликати неоднозначність у її застосуванні.
У справах стосовно пенсійного забезпечення осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, крім військовослужбовців, Верховний Суд України у постановах від 01 жовтня 2014 року у справі № 21-338а13, від 15 червня 2016 року у справі № 737/438/14, від 06 грудня 2016 року у справі № 2а-520/09/1570 та Верховний Суд у постановах від 13 лютого 2018 року у справі № 756/8380/16-а та у справі № 193/877/16-а (2-а/193/14/16), від 21 лютого 2018 року у справі № 619/2262/17 ухвалювали судові рішення з висновками про застосування норм матеріального права, що регулюють ці правовідносини.
Отож, у розумінні положень пунктів 21, 22 частини першої статті   4   та статті 290 КАС України обставини адміністративної справи за позовом ОСОБА_2 до Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області про визнання протиправним рішення та зобов’язання вчинити певні дії не містять ознак та критеріїв для визнання і розгляду її як зразкової.
УХВАЛИВ:
У відкритті провадження у справі № 820/1148/18 за позовом ОСОБА_2 до Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області про визнання протиправним рішення та зобов’язання вчинити певні дії про розгляд її як зразкової за поданням судді Харківського окружного адміністративного суду Сліденка А.В. відмовити.
Справу № 820/1148/18 повернути до Харківського окружного адміністративного суду.
Ухвала набирає законної сили з моменту підписання і оскарженню не підлягає.
Головуючий                                                                       Я.О.    Берназюк
Судді:                                                                                  М.М.    Гімон
                                                                                              М.І. Гриців
                                                                                              Л.Л. Мороз   
                                                                                              О.П. Стародуб

 

7

53

15 комментариев к записи “Верховний Суд — УХВАЛА”

 1. 17323:

  Оппа…

 2. ВЛАДИМИР ХАРЬКОВ:

  1) особа брала участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, або
  2) особа брала участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій та випробувань, або
  3) особа брала участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.
  Таке право виникає у зазначених осіб лише за наявності у сукупності трьох умов (розширене тлумачення зазначеної статті без внесення змін до частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не допускається):
  1) особа має статус особи з інвалідністю;
  2) особа отримала статус особи з інвалідність виключно внаслідок участі у ліквідації відповідних наслідків та у військових навчаннях;
  3) особа брала участь у ліквідації відповідних наслідків та військових навчаннях лише під час проходження дійсної строкової служби. прошу , кто понял, по первым 1,2,3 — понятно !а по вторым 1,2,3 — 1 и 2 понятно , а 3 — опять -при совокупности?? — это опять только для срочников??!! или и для командировочных!

  • Чернобылец:

   Чтобы пересчитали пенсию, поставив в формулу 5 минимальных зарплат, нужно одновременно соответствовать трем критериям:
   1. Иметь статус
   -особи, що під час строкової служби брала участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
   або
   -особи, що під час строкової служби брала участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій та випробувань,
   або
   -особи, що під час строкової служби брала участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.
   2. Иметь инвалидность.
   3. Иметь связь этой инвалидности со своим статусом (см. п. 1).

   Уточнение «розширене тлумачення зазначеної статті без внесення змін до частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не допускається» по моему мнению следует понимать так: партизаны, командировочные, кадровые военные и любые другие категории лиц, которые по каким-либо другим законодательным актам может и приравниваются к срочникам, в этом конкретном случае права на перерасчет пенсии по такому алгоритму не имеют.

  • дискримінований:

   У перших1,2,3 право виникає при наявності всіх других 1,2,3 а це тільки строчники.
   Це зводить на нівець всі спроби інших військовозобовязаних (крім строчників) та цивільних позиватися з відстоювання своїх прав зі збільшення пенсійних виплат.
   Мабуть єдиним шляхом доказати цій владі що вона виділяє одних інвалідів ЧАЕС з проміж інших на свії розсуд, це позиватися і паризанам і цивільним до влади згідно Закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Такі позови ще раз прикують увагу до проблеми, а враховуючи нетерпимість европейских організацій до дискримінаційних проявів, може заставлять владу виправити ситуацію. Потрібен такий зразок позову мбуть до кабміну. ТРЕБА ВИХОДИТИ МАСОВО НА ВСІ АКЦІЇ ДО КМ ТА ВР.

 3. Кіндрат:

  Останніми днями сайт погано працює. Тормозить! Мабуть шпійони пробралися і шкодять …

  • Л И К В И Д А Т О Р:

   АГА — РУКА КРЕМЛЯ НЕ ДРЕМЛЕТ,,,,

 4. Кіндрат:

  Ухвала Верховного Суду фактично тлумачить ч.3 ст.59 Закону №796.
  Ця правова норма розповсюджується ВИКЛЮЧНО НА СТРОКОВИКІВ. Яких на сьогодні 938. Якби Ухвала з’явилася раніше не було б непорозумінь.

 5. Володимир:

  Головний ШПІОН ВОЙТОВ ТА КОМУНЯКА ЯЦЕНКО ВІД СЧУ! НЕ БІЛЬШЕ АБО НАША ЛЕНИВІСТЬ!!!!!

 6. аноним 2:

  Кіндрату.Та вони не пробиралися, вони сидять давно.Одобряєм-пропускає, а щось поперек- щось там ожидаєт проверки, мабуть текст запихують у якусь машину і шукають чи координати якогось військового об’єдка, чи ще якогось дідька.

 7. mosKalik:

  Вы не обратили внимание на одну деталь — ухвала суду — «відмовити»! Суд отказал принимать решение, как «зразкової». Это значит только то, что мотивы и доказательства сторон в данном судебном деле не являются образцом решения. И ВСЕ! Это значит, что с ДРУГИМИ мотивами и доказательствами суды могут принимать нужные нам решения. Это решение развязывает руки местным судьям, они теперь могут, как идти нам на встречу, так и отказывать. Очередная кормушка для судей и адвокатов…

  • алекс:

   И какие это другие мотивы и доказательства хотелось бы знать.А насчет местных судов— так они теперь и будут ссылаться на это решение.Короче говоря уже насудились.

 8. ЛПА май 1986.:

  В изменениях в 59 ст.нет слова «ЛИШЕ», т.е Суд как бы вносит свои добавления в Закон, кто из юристов может это прокомментировать. Было бы «лише» вопросов бы не возникло.

 9. Володимир:

  У нас є кілька позовів ліквідаторів до ПФУ по ст 59 поки рішення ще не має Всі справи розглядають у спрощеному варіанті тобто без визова сторін,чекаємо хоть одного рішення розглядає окружний адміністративний суд області

  • Віктор:

   Київський апіляційний адміністративний суд ,справа№823/517/18′,вступив в дію 15.05.2018.задовольнив позив партизана з Чорнобая по ст59.Вітаю.

 10. Володимир:

  Віктор а партизан з Чорнобая отримав хоть одну пенсію по новому? Виклади матеріали дякую

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов