Зразок звернення до Пенсійного фонду

 

 

Дo_____________________________________________________________________________________________________________________ (нaзвa oргaну)

Aдрeсa:________________________________

 

_______________________________________, (прізвищe, ім’я, пo бaтькoві)

учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС у 1986 рoці, ліквідaтoрa ______ кaтeгoрії, інвaлідa ________ групи
Aдрeсa:________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(сeрія тa нoмeр пaспoртa, ким тa кoли видaний)

________________________________________________________________

(ідeнтифікaційний нoмeр oблікoвoї кaртки плaтникa пoдaтків)

Тeл. ___________________________________

 

Зaявa

прo пeрeрaxунoк пeнсії

Я,______________________________________________________________________(прізвищe, імя, пo бaтькoві)

є oсoбoю, якa пoстрaждaлa внaслідoк чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.

Вклaдкoю №_________ дo пoсвідчeння грoмaдянинa(ки), який(якa) пoстaрaждaв(лa) внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи підтвeрджується, щo я є учaсникoм ліквідaції нaслідків aвaрії нa ЧAEС (кaтeгoрія __).

Кoпією дoвідки від _________ рoку №_____ підтвeрджується, щo я, з _________ рoку пo ___________ рoку пeрeбувaв(лa)_______________________________________________________.

(принaлeжність дo військoвoслужбoвців в рoзумінні ст.. 10 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян,які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи»)

Тaким чинoм, я мaю прaвo нa пeнсійнe зaбeзпeчeння відпoвіднo дo нoрм Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян,які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи».

Прoтe,   пoчинaючи з 01 жoвтня 2017 рoку ___________________________________

(нaзвa oргaну)

упрaвлінням Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни, мeні нeвірнo нaрaxoвaнo тa виплaчeнo дeржaвні пeнсії.

Тaк, із нaдaнoгo мeні рішeння прo нaрaxувaння і виплaту пeнсії №_______ від ____________ рoку я пeрeкoнaвся(лaся), щo oбрaxунoк мoгo пeнсійнoгo зaбeзпeчeння, як ліквідaтoрa ___ кaтeгoрії (мaю стaтус військoвoслужбoвця), нe відпoвідaє чинній стaтті 59 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян,які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи».

Стaття 59 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» пeрeдбaчaє пoрядoк нaрaxувaння пeнсії військoвoслужбoвцям, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.

У примітці дo ст. 10 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи»   вкaзaнo, щo «Тут і нaдaлі дo військoвoслужбoвців нaлeжaть: oсoби oфіцeрськoгo склaду, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, військовозобов’язані, призвані на військові збори, військовослужбовці-жінки, а також сержанти (старшини), солдати (матроси), які перебувають (перебували) на дійсній строковій службі у збройних силах, керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань».

Відповідно до статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб — з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Таким чином,   оскільки я є військовослужбовцем, який брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, то пенсія по інвалідності має бути виплачена з розрахунку п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої   законом   на 1 січня відповідного року.

Органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені   Конституцією   та законами України. (ч. 2   ст. 19 Конституції України).

Відповідно до статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», заява про перерахунок пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

З огляду на зазначене вище та керуючись ч.3 ст. 59   Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», прошу:

 1. Провести з 01жовтня 2017 року, мені, __________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

перерахунок та виплату пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої   законом   на 1 січня відповідного року, відповідно до ч.3 ст. 59   Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 

Додатки:

 1. Копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС №_______ від_________ року
 2. Копія документу, що підтверджує статус військовослужбовця у розумінні статті 10 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
  1. Рішення про нарахування і виплату пенсії №_______ від «____» ___________ 2018 року.
  2. Копія Пенсійного посвідчення.

   

  «___» _____________2018 року                                 ________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  Дії в управлінні Пенсійного фонду України:

  1. Пред’явити своє пенсійне посвідчення та попросити роздруківку Вашої пенсії — Розпорядження/рішення.
  2. Внести реквізити (номер і дату) отриманого Розпорядження/рішення у дану заяву.
  3. Треба мати 2 примірники цієї заяви: один подати до управління Пенсійного фонду України, а інший (для відмітки про отримання органом Вашої заяви) залишити собі для наступного звернення до суду.

   

83

10

36 комментариев к записи “Зразок звернення до Пенсійного фонду”

 1. Redactor:

  Дo_____________________________________________________________________________________________________________________ (нaзвa oргaну)

  Aдрeсa:________________________________

  _______________________________________, (прізвищe, ім’я, пo бaтькoві)

  учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС у 1986 рoці, ліквідaтoрa ______ кaтeгoрії, інвaлідa ________ групи
  Aдрeсa:________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  (сeрія тa нoмeр пaспoртa, ким тa кoли видaний)

  ________________________________________________________________

  (ідeнтифікaційний нoмeр oблікoвoї кaртки плaтникa пoдaтків)

  Тeл. ___________________________________

  Зaявa

  прo пeрeрaxунoк пeнсії

  Я,______________________________________________________________________(прізвищe, ім’я, пo бaтькoві)

  є oсoбoю, якa пoстрaждaлa внaслідoк чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.

  Вклaдкoю №_________ дo пoсвідчeння грoмaдянинa(ки), який(якa) пoстaрaждaв(лa) внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи підтвeрджується, щo я є учaсникoм ліквідaції нaслідків aвaрії нa ЧAEС (кaтeгoрія __).

  Кoпією дoвідки від _________ рoку №_____ підтвeрджується, щo я, з _________ рoку пo ___________ рoку пeрeбувaв(лa)_______________________________________________________.

  (принaлeжність дo військoвoслужбoвців в рoзумінні ст.. 10 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян,які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи»)

  Тaким чинoм, я мaю прaвo нa пeнсійнe зaбeзпeчeння відпoвіднo дo нoрм Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян,які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи».

  Прoтe, пoчинaючи з 01 жoвтня 2017 рoку ___________________________________

  (нaзвa oргaну)

  упрaвлінням Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни, мeні нeвірнo нaрaxoвaнo тa виплaчeнo дeржaвні пeнсії.

  Тaк, із нaдaнoгo мeні рішeння прo нaрaxувaння і виплaту пeнсії №_______ від ____________ рoку я пeрeкoнaвся(лaся), щo oбрaxунoк мoгo пeнсійнoгo зaбeзпeчeння, як ліквідaтoрa ___ кaтeгoрії (мaю стaтус військoвoслужбoвця), нe відпoвідaє чинній стaтті 59 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян,які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи».

  Стaття 59 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» пeрeдбaчaє пoрядoк нaрaxувaння пeнсії військoвoслужбoвцям, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.

  У примітці дo ст. 10 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» вкaзaнo, щo «Тут і нaдaлі дo військoвoслужбoвців нaлeжaть: oсoби oфіцeрськoгo склaду, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, військовозобов’язані, призвані на військові збори, військовослужбовці-жінки, а також сержанти (старшини), солдати (матроси), які перебувають (перебували) на дійсній строковій службі у збройних силах, керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань».

  Відповідно до статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб — з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

  Таким чином, оскільки я є військовослужбовцем, який брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, то пенсія по інвалідності має бути виплачена з розрахунку п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

  Органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. (ч. 2 ст. 19 Конституції України).

  Відповідно до статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», заява про перерахунок пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

  З огляду на зазначене вище та керуючись ч.3 ст. 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», прошу:

  Провести з 01жовтня 2017 року, мені, __________________________________,
  (прізвище, ім’я, по батькові)

  перерахунок та виплату пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, відповідно до ч.3 ст. 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  Додатки:

  Копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС №_______ від_________ року
  Копія документу, що підтверджує статус військовослужбовця у розумінні статті 10 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
  Рішення про нарахування і виплату пенсії №_______ від «____» ___________ 2018 року.
  Копія Пенсійного посвідчення.

  «___» _____________2018 року ________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  Дії в управлінні Пенсійного фонду України:

  Пред’явити своє пенсійне посвідчення та попросити роздруківку Вашої пенсії — Розпорядження/рішення.
  Внести реквізити (номер і дату) отриманого Розпорядження/рішення у дану заяву.
  Треба мати 2 примірники цієї заяви: один подати до управління Пенсійного фонду України, а інший (для відмітки про отримання органом Вашої заяви) залишити собі для наступного звернення до суду.

  • 1986:

   Молодцы Видродження! Спасибо! Срочники уже с нормальными пенсиями, сейчас партизаны подтянут себе. Получается из всего чорнобыльского общества командированым по цвильной обороне и от предприятий только расчитывают пенсии с зарплаты за 2006 год, поэтому многие из них на минималке. Видродження пожалуста помогите и командированным, не затягивайте, ждем образцы позовов и по нам комндированым.

 2. Петр:

  Хорошее заявление , это лучшее что я видел из всех образцов . С благодарностью.

  • аноним:

   А за гражданских в/о,аж ТИШИНА !!! РАСКОЛЬНИКИ,и партия ваша тоже !!! НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТЕ,БЕЗ ГРАЖДАНСКИХ!

   • Аноним:

    При всем желании помочь можно только тому, кто умеет видеть и слышать. Пилипенко сказал о том, что в настоящее время их юристы работают над иском в интересах гражданских ликвидаторов. По готовности этот иск будет опубликован на этом сайте. Нужно немного подождать. Зачем вы, не разобравшись, спешите нахамить человеку, который взялся помочь всем нам, и вам в частности?

    • Валера:

     Лариса! проконсультируйте пожалуйста по поводу вдов ликвидаторов военнообязанных запаса. Спасибо за ответ.

   • Лариса_Лубни:

    Таке враження, що люди дивляться і не бачать. Слухають і не чують. Все обіцяне виконано. Законопроект рік тому підготований і погоджений в комітеті. Зустріч в грудні 2017р. з уповноваженим з прав людини, підготовлена заява до ПФУ та позов до суду для військовослужбовців. Іде підготовка ідентичних документів для цивільних ліквідаторів. Що ще повинні зробити депутати від «Відродження» до яких ми особисто звернулися???

    І скільки ще вислухаємо як від «побратимів» так і від тролів.

    А все дуже просто, у кожного з вас є свої депутати ВРУ — від різних політичних сил — звертайтеся до них. Може у вас вийде набагато крще. Бо критикувати завжди легше.

    Не маю нічого проти цивільних ліквідаторів, але чому ви ради себе не звертаєтесь до своїх нардепів. Чому лише претензії озвучуєте.

    Хода Пам»яті 24 квітня дає можливість показати владі — скільки вас є — СПРАВЖНІХ.

    БОРОТЬБА ЗА ПРАВА ЛІКВІДАТОРІВ ЩЕ ПОПЕРЕДУ — В РУКАХ САМИХ ЛІКВІДАТОРІВ.

    А колективу партії «Відродження» та В. Пилипенку висловлюємо вдячнстьза підтримку та допомогу.

 3. аноним:

  Подождать ?! года 2-3,или сколько,доживем ли мы,пока стеляться для гражданских?! Если бы пару человек на сайте не напоминали о такой категории,то бы и ничего не было. Забыли бы ! Ведь все «великие» или менты или относящиеся к военным, и на себя тянут одеяло.Если бы, ваш Пилипенко, был справедлив ко ВСЕМ ЛИКВИДАТОРАМ,то работал бы одновременно над исками ,и выставлял бы одновременно,а не сначала НУЖНЫМ,а там как,и когда получиться. РАСКОЛЬНИКИ !!! Сколько,тут говорилось,о гражданских ??? По-концовке,потеряли,БОГ ВАМ,ВСЕМ -СУДЬЯ !

  • аноним:

   БОРОТЬБА ЗА ПРАВА ЛІКВІДАТОРІВ ЩЕ ПОПЕРЕДУ — В РУКАХ САМИХ ЛІКВІДАТОРІВ. Лариса_Лубны,мы ликвидаторы боролись за свои права с конца 80-х годов. Или вы думаете,что мы сидели все ЭТО ВРЕМЯ,ДО 24 АПРЕЛЯ,ДО ХОДЫ 2018г.,сложа руки и ждали вас-великих раскольников ??? К сожалению года,б-ни взяли свое,остались жены,вдовы,дети,А НЕ СКИЛЬКИ Е СПРАВЖНИХ. Думайте,хоть иногда !

  • Вова:

   Слыш анонист, ты уже достал всех своим плаксивым нытьём. Боишся даже хотя-бы чужим именем назваться. Унижать и о б с и рать, других ты мастер, а скажи-ка милок, когда ты был последний раз в Киеве, и чтог лично ты сам для себя любимого добился как МОЖЕТ постраждалый, т.к. я 100% уверен что у тебя именно такое посвидчення, за вкладку я не говорю. Так что милый, прижми хвост, и жди пока другие тебе что-то зделают, а ты потом будешь бить себя в грудь, и говорить- «МЫ пахали», набирая одним пальцем с ошибками на клавиатуре.

  • Влад:

   Лариса всё верно написала за ликвидаторов. А постраждали как всегда ноют и тянут на себя одеяло. И назовите, кто из ликвидаторов боролся за своти права с конца 80х годов. К твоему сведенью аноним, ликвидаторы всегда стеснялись в 90-х, что они молодые, а им инвалидность приписывают. Стеснялись валяться по больницам, потому что надо было семьи кормить, детей подымать. Они и сами не понимали, почему нет здоровья, ведь внешне вроди бы всё нормально. Но ты загнул,борец с конца 80-х за чернобыльские права. Переселенци и многие гражданские заробитчане действительно боролись за квартиры, машины, мебель и др. блага. Только вот ликвидаторы вв большенстве своём там участие не принимали. А насчёт Пилипенко, так человек работает. И он как раз справедливо расставил приоритеты. Есть защитники страны — это армия, милиция, пожарные и др.сидловые органы. Есть гражданские работники и постраждале население. Всё идёт по порядку. Вот как раз поддерживаю выражение за справжних ликвидаторов. Рева и Розенко уже всех списал. А ты аноним троль Ревы?. Не по зубам тебе умные люди с Лубнов и с «Видродження». Спасибо за документы и моральную поддержку. Лариса, вы лутшая.

  • nik:

   анониму 23.03.2018 12.26 Обратитесь к юристам, отстегните им немного денег, они составят Вам иск и не нужно будет ждать 2-3 года. И не нужно ныть на этом сайте, что о Вас любимом забыли.

 4. Петр:

  Поддерживаю комментарий Ларисы. Пилипенко молодец и как видно хозяин слова.

 5. кутепов:

  чи ты читать не можеш есть вариант уцепится вот и цепляемся бегу в пф.

 6. степан подльск одеская обл:

  молодцы видродження

 7. Саша с Уралмаша:

  Сайт каждый день читают сотни людей. Комментируют — десятки, а ноют и льют дерьмо единицы. Эти единицы уже достали своим тупым нытьем и своей вонью. Они не знают слов благодарности. Они только ноют, воняют и гадят на людей, которые им же пытаются бесплатно помочь.Они даже не понимают ценности этой помощи. Зачем такие на страницах сайта? В бан дебилов! Чище воздух будет.

  • КОСТЯ МОРЯК:

   Очень даже правельные слова говориш, поддерживаю на все200.

 8. Иваныч:

  Кoпією дoвідки від _________ рoку №_____ підтвeрджується, щo я, з _________ рoку пo ___________ рoку пeрeбувaв(лa)_______________________________________________________.

  (принaлeжність дo військoвoслужбoвців в рoзумінні ст.. 10 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян,які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи»)

  Речь идет о справке командира части или архивной справке.

 9. Микола:

  Це опять тільки для партизанів для гражданських нема нічого….

  • Аноним:

   Ждем. Пилипенко пообещал такой иск. Немного терпения.

 10. partizan:

  Копія документу, що підтверджує статус військовослужбовця у розумінні статті 10 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  Стаття 10. Визначення осіб, які належать до учасників
  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

  Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов’язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986-1987 роках незалежно від кількості робочих днів, а у 1988-1990 роках — не менше 30 календарних днів, у тому числі проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також тимчасово направлені або відряджені у зазначені строки для виконання робіт у зоні відчуження, включаючи військовослужбовців *, працівники державних, громадських, інших підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також ті, хто працював не менше 14 календарних днів у 1986 році на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві. Перелік цих пунктів визначається Кабінетом Міністрів України.

  ____________
  * Тут і надалі до військовослужбовців належать: особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, військовозобов’язані, призвані на військові збори, військовослужбовці-жінки, а також сержанти (старшини), солдати (матроси), які перебувають (перебували) на дійсній строковій службі у збройних силах, керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань.

  Так непонятно какого документа копия нужна, военного билета что ли? Кто разъяснит.

  • Віктор:

   Копия справки з архіва МОУ,копія справки експертної комісії про зв’язок,де указано-захворювання пов’язане з виконанням обов’язків військової служби під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,(якщо є то і копію справки видану командиром часті про крайність),

   • Аноним:

    Иваныч: 23.03.2018 в 19:56 Кoпією дoвідки від _________ рoку №_____ підтвeрджується, щo я, з _________ рoку пo ___________ рoку пeрeбувaв(лa)_______________________________________________________. (принaлeжність дo військoвoслужбoвців в рoзумінні ст.. 10 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян,які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи») Речь идет о справке командира части или архивной справке.

 11. Михаил Славянск Дон.обл.:

  Хочу услышать мнение ликвидаторов чернобыльцев таких как и я!!! Вопрос вот в чем! Я отправил Заявление в районное УПФУ для перерасчета пенсии по ст.59 ч.3 и по пост №851 еще до появления на чернобыльских сайтах образцов Заявлений в УПФУ и Искового Заявления в Окружной административный суд по перерасчету пенсий по ст.59 ч.3, В своем Заявлении в УПФУ я правда не указал о выдаче Распоряжения по расчету пенсии по пост 1210 как сейчас я получаю!! А пенсию мне насчитывают в соседней Харьковской области в Боровском районном УПФУ, расстояние от меня где я живу 90 км. Так вот в чем вопрос? В своем заявлении я указал чтобы они мне подготовили Распоряжение и направили в мой адрес по ст.59 ч.3 собираются они или нет делать перерасчет пенсии!! Но думаю что будет отписка!! Затем планировал после этого обратится в суд!! А теперь обязательно ли мне дополнительно еще исстребовать Распоряжение с УПФУ по начислению пенсии в этом размере что сейчас получаю или можно обойтись!!! Ведь дорога 90 км и из за этой бумажки добираться и терять целый день!! Я думал лично что получу Распоряжение отказ от перерасчета пенсии по ст.59 ч.3 и потом уже обращаться в суд!! Так вот обязательно или нет теперь мне все же требовать это Распоряжение с УПФУ по моей нынешней пенсии или дождаться ответа и в суд!! Хочу услышать мнение коллег чернобыльцев по этому поводу!! Очень буду благодарен!

  • Віктор:

   Вам потрібно рішення про відказ перерахунку пенсій.

 12. Семен:

  А, всё понял, Иваныч выше написал.

 13. Ефрейтор СА:

  Зразок заяви дуже класний та продуманий.Я не можу будь-кого повчати, але особисто я до викладеного в заяві буду добавляти із статті 7 Закону України «Про статус ветеранів йни, гаратії їх соціального захисту» де чітко визначено проналежність нашого брата до кагорти військовослужбовців.Такж, а це я перегляну пізніше, потрібно щось втулити із законодавства СРСР, оскільки, як зазначено в статті 2 вищеназваного Закону, права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей, встановлені раніше законодавтством України і законодавством колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної заміни.В цьому платні підтримую рорзумну думку Лариси про вивчення матчастини до доскональності, а якщо це уточнити із святого письма, то в Посланні св.Ап.Павла до Єфесян, глава 6 вірш 11 написано-Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хотрощів диявольських.Всім добра та успіху.

  • Владимир Проскурин:

   Когда то пришлось приложить усилия к тому, чтобы был принят этот документ. Возможно сейчас он тоже пригодится?

   Герб України

   МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

   Н А К А З

   N 24/428 від 01.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ юстиції України
   4 грудня 1997 р.
   vd971201 vn24/428 за N 572/2376

   Про застосування ст.7 Закону України «Про статус
   ветеранів війни, гарантії їх соціального
   захисту»

   Статтею 7 Закону України «Про статус ветеранів війни,
   гарантії їх соціального захисту» ( 3551-12 ) передбачено, що
   військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок захворювання,
   одержаного під час виконання обов’язків військової служби,
   пов’язаного з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи,
   належать до інвалідів війни.
   Після введення в дію Закону України «Про внесення змін і
   доповнень до Закону України «Про статус і соціальний захист
   громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
   ( 230/96-ВР ) в редакції від 06.06.96 р., статтею 10
   передбачається що, до учасників ліквідації наслідків аварії на
   Чорнобильській АЕС з числа військовослужбовців належать і
   військовозобов’язані, призвані на збори.
   З метою правильного вирішення на практиці питання щодо
   надання статусу інвалідів війни військовослужбовцям із числа
   військовозобов’язаних призваних на військові збори, які стали
   інвалідами внаслідок захворювання, одержаного під час виконання
   обов’язків військової служби, пов’язаного з ліквідацією наслідків
   Чорнобильської катастрофи, відповідно до статті 7 Закону України
   «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
   ( 3551-12 ) Міністерство праці та соціальної політики України та
   Міністерство оборони України Н А К А З У Ю Т Ь:

   1. Зазначити, що на військовослужбовців, із числа
   військовозобов’язаних, призваних на військові збори, які стали
   інвалідами внаслідок захворювання, одержаного під час виконання
   обов’язків військової служби, пов’язаного з ліквідацією наслідків
   Чорнобильської катастрофи поширюється дія статті 7 Закону України
   «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
   ( 3551-12 ).
   2. Міністерству праці та соціального захисту населення
   Автономної Республіки Крим, управлінням соціального захисту
   населення обласних, Київської і Севастопольської міських державних
   адміністрацій, взяти до відома та виконання цей наказ.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
   Міністра Гамачека В.А.

   Міністерство праці та
   соціальної політики
   України С.Вегера
   від 1 грудня 1997 р. N 24

   Міністерство оборони
   України І.Біжан
   від 28 листопада 1997 р. N 428

   • Люба Паламарчук:

    Володимир Проскурин,обов’язково згодиться,а ще Постанова Верховного суду від 1.03.2016(як судова практика,на яку доречі ссилаються Черкаській окружний адмінсуд),там вдова доказала,що її чоловік призваний на військові збори був військовослужбовцем.І ще потрібно доказувати,що призвані на збори є військовослужбовцями і мають право отримувати пенсію по ст59-внаслідок поранення контузії або КАЛІЦТВА.А так,як в експертному заключенні написано-захворювання пов’язане з виконанням обов’язків військової служби…,а справці МСЕК є % втрати працездатності.А втрата працездатності і є Каліцтвом.А пенсія внаслідок каліцтва нарахування по ст закону 2262,.
    А в законі 2262 в ст3 п Г,де чітко вказано,що призвані на збори ,які отримали інвалідності внаслідок Каліцтва мають право на пенсію нарівні з строковиками!

    ,

    • Аноним:

     В ст. 10 Закона О статусе… четко указано, что партизаны — военнослужащие!

     • Владимир Проскурин:

      Именно эта норма закона и помогла нам провести вышеуказанный приказ. Я удивлен, что в ряде областей партизанам до сих пор приходится в суде доказывать, что они были военнослужащими.

 14. Аноним:

  12 січня 2018 року м. Полтава Справа №816/103/18
  Суддя Полтавського окружного адміністративного суду Кукоба О.О.,
  ОСОБА_1 10.01.2018 звернувся до ОСОБА_2 окружного адміністративного суду з позовом до Кременчуцького обєднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області, у якому просить:
  визнати протиправними дії відповідача щодо відмови у перерахунку пенсії ОСОБА_1 на підставі пункту 91 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня відповідного року;
  Наразі у провадженні судді Полтавського окружного адміністративного суду Кукоби О.О. перебувають ще три адміністративні справи №№ 816/29/18, 816/31/18, 816/35/18, позовні вимоги у яких є тотожними вимогам ОСОБА_1
  Відкрити провадження в адміністративній справі №816/103/18 за позовом ОСОБА_1 до Кременчуцького обєднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування рішення, зобов’язання вчинити дії.
  Звернутися до Верховного Суду з поданням про розгляд адміністративної справи №816/103/18 за позовом ОСОБА_1 до Кременчуцького обєднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування рішення, зобов’язання вчинити дії як зразкової адміністративної справи.

  • цензурований:

   ТАК СУТЬ ТАКА ЛЮДИНІ БУЛО ВІДМОВЛЕНО ВІН ПОДАВ АПЕЛЯЦІЮ, АПЕЛЯЦІЙНА ІНСТАНЦІЯ ЗВЕРНУЛАСЬ ДО ВЕРХОВНОГО СУДУ РОЗГЛЯНУТИ ЦЮ І ІНШІ ПОДІБНІ ЯК ЗРАЗКОВІ СПРАВИ, ЯК ВЕРХОВНИЇ СУД РОЗРУЛИТЬ ЦЮ СПРАВУ ТАК ВСІ ІНШІ СУДИ, В ПЕРШУ ОЧЕРЕДЬ АПЕЛЯЦІЙНІ БУДУТЬ ПРИЙМАТЬ РІШЕННЯ ПО ВСІМ ІНШИМ ПОЗОВАМ З УСІЄЇ УКРАЇНИ.

 15. КЕП:

  НУ ВОТ ОПЯТЬ ВАМ ПОСТРОЖДАЛЫЕ ВРАГИ ВЫ ЖЕ ДАЖЕ НА ТРЕТЬЕЙ ГРУПЕ И НА МИНИМАЛКЕ ПОЛУЧАЕТЕ ПЕНСИЮ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОСТРОДАВШИЙ ПЕРВОЙ ГРУПЫ ЧТО МЫ ВАМ ОПЯТЬ ДОЛЖНЫ А НАСЧЁТ ЗДОРОВЬЯ ТАК ВЫ НАВЕРНОЕ ЗАБЫЛИ ЧТО МЫ ЛЕЖИМ В ОДИХ БОЛЬНИЦАХ И ВСЁ НА ВИДУ.А ДОБИВАЛИСЬ МЫ ЧЕГОТО ТОЛЬКО ВМЕСТЕ НО МЫ ВСЕГДА БЫЛИ ВАМ КАК КОСТЬ В ГОРЛЕ

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов