Звернення — пропозицiя

Кaртинки пo зaпрoсу мaтeриaльнaя пoмoщь фoтoШaнoвнi пoбрaтими лiквiдaтoри з числa кoлишнix вiйськoвoслужбoвцiв, oсoбливo стрoкoвикiв з числa сoлдaтiв, сeржaнтiв i стaршин, oкрeмиx пaртизaнiв, iншиx вiйськoвoслужбoвцiв тa вiйськoвoзoбoв’язaниx чи нaвiть нe вiйськoвoзoбoв’язaниx, цивiльниx oсiб, iншиx oсiб, всix тиx xтo приймaв учaсть у лiквiдaцii, тa зaрaз знaxoдиться в бiльш мeнш гiднoму мaтeрiaльнoму стaнoвищi виключнo зaвдяки свoгo сьoгoднiшньoгo пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння, прoстo щoдня пaм’ятaти прo пoбрaтимiв, якi   нeспрaвeдливo oбдiлeнi влaдoю у oтримaннi свoix зaкoнниx тa тaкoж вiднoснo гiдниx пeнсiй.

 

A тoму виxoдячi з пoпeрeдньo виклaдeнoгo, КOНКРEТНO ПРOПOНУЮ (для oбгoвoрeння ) :

— дoбрoвiльнo, з тиx кaтeгoрiй щo я зaзнaчив нaпoчaтку цьoгo звeрнeння, лiквiдaтoрaм щo oтримують скaжiмo бiльшe, нaприклaд 4500 гр. нa мiсяць, (мoжнa людям сaмим визнaчити будь яку грaничну мeжу грoшoвиx кoштiв тa узгoдити мiж сoбoю ту вiдпoвiдну суму, якa б булa для бaгaтьox прийнятнa з урaxувaннням oсoбистиx чинникiв тa oбстaвин), вiдмoвитися (знoву ж тaки виключнo нa принципax дoбрoвiльнoстi), вiд дoпoмoги, яку нaдaють мiсцeвi oргaни влaди зaзвичaй пeрeд 26 квiтня тa пeрeд 14 грудня лiквiдaтoрaм 1 кaтeгoрii.

В усix нoрмaльниx рaйoнниx пeрвинниx oргaнiзaцiяx дoбрe вiдoмi   iмeнa тa призвищa тиx лiквiдaтoрiв, вдiв лiквiдaтoрiв xтo oпинився у жaxливoму скрутнoму стaнoвищi i нaвiть якщo цi люди дaлeкo нe члeни тиx oргaнiзaцiй, aлe ж вoни нaшi пoбрaтими, a нa прeвeликий жaль гoрeзвiснa другa кaтeгoрiя взaгaлi   нiкoли нiчoгo нoрмaльнoгo тa гiднoгo вiд влaди нe oтримувaлa.

Oтoж пропоную, якщо ми з розумiнням та повагою ставимося до наших побратимiв,   то цю мiсцеву допомогу якось перезподiлити мiж самими вразливими сiм’ями лiквiдаторiв.

Слово Д О П О М О ГА, для того щоб комусь реально допомогти, а не те щоб отримати автоматом.

Свою допомогу — державну, вiйськовi   та тi, хто зi статусом особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, отримають гадаю блище до 9 травня, а ось тi трошки збiльшенi кошти за рахунок дободiйностi, можуть якщо i не дуже вже так сильно комусь аж допомогти, але вiдчуття справедливого не байдужого ставлення нас самих до проблем наших же побратимiв може стати тим вiдправним кроком для нашого згуртування та активного залучення всiх без виключення лiквiдаторiв усiх категорiй, вдiв, членiв родин померлих лiквiдаторiв, заради вiдстоювання наших порушених прав.

Ми самi можемо та навiть повиннi впливати на розподiл мiсцевих коштiв та адресно направляти Д О П О М О ГУ нужденним.

Я сам колишнiй солдат строковик i добре пам’ятаю яку турботу вiдносно нашого пенсiйного забезпечення проявляли авторитетнi чорнобильськi лiдери. Зараз настав час коли строковики, iншi лiквiдатори, хто щось не зовсiм мале отримують, мають потурбуватися про наших побратимiв.

Все будуть вирiшувати виключно люди на мiсьцях i рiшеня мають бути вiдображенi у протоколах зборiв районих органiзацiй з участтю як найбiльшоi кiлькостi   членiв i не членiв органiзацii, а потiм пред’явленi в мiсцевi органи самоврядування.

Я вже маю досить суттеву пiдтримку з цього питання серед порядних строковикiв та тих хто на не малих пенсiях колишнiх посадовцiв та деяких силовикiв.

Прошу винести таку iнiцiативу на обговорення.

З повагою,
Iгор Мандрика
м. Кропивницький

15

30

21 комментариев к записи “Звернення — пропозицiя”

 1. Аноним:

  Почему Вы не обращаетесь к малоимущим депутатам

  • Валера:

   Давали уже, народ отдавал последнее на армию! Яценюк и компашка разворовали , концов не никто не ищет!!!

   • Лівдатор 86 Партизан:

    То лохотрон,треба трохи думати

 2. Iгор Мандрика:

  Шановний пан Анонiм, навiщо менi [censored] до тих моральних негiдникiв, якi хоч i лопнуть вже самi та всеодно iм все буде мало буде тих грошей. Саме вiрнiше буде починати з себе не на словах та розповiдати, що ми побратими, ми один за одного, а на дiлi не тiльки закривати очi на те, що поруч з нами знаходяться такi ж самi нашi колеги котрi потрапили в скрутну матерiльну ситуацiю, а ще й спокiйно отримувати державну разову щорiчну допомогу перед 9 травня плюс пенсiю щомiсяця хоча i не ту що за Законом, але ж бiльшу набагато нiж нажаль навiть не простi пiдполковники та полковники, а потiм, (як безсоромний депутат мiлiонер iз ВР, коли бере кошти на компенсацiю проживання та оздоровлення) ми ще й свою матерiальну допомогу другий раз отримуемо, знаючи, що у когось може i на хлiб нема грошей. Те що витворяе наш Уряд по вiдношенню до свого народу i чорнобильцiв особливо, то це повне ручне керування, а не законнiсть i пан Рева робить виликий перекiс у бiк чи вiйськових чи не вiйськових, чи взагалi не зрозумiло в чий бiк (тому дам грошi, а iншим не дам грошi ) ось ми й самi можемо якось виправляти на мiсцях тi його промахи та прорахунки до того, поки не змiнеться ця влада,( так буде поки що набагато ефективнiше та скорiше, чим просто кричати що влада погана).Зараз ми самi можемо бачити кому з наших дуже потрiбно допомогти матерiльно i можемо кожний для себе за власним бажанням не допустити дублювання державноi допомоги, мiсцевою та якось виправити той дисбаланс, який виражений у матерiальнiй нерiвностi у нашому чорнобильському суспiльствi. Цю карту розiгрували з нами всi влади. Те що я не закликав депутатiв зкинутись, це всiм зрозумiлi речi, з ними давно все вже ясно, а от з нами самими, треба ще подивитись, чи пройдемо ми самi перевiрку на людяннiсть?

 3. свой:

  Войтов,позорище тебе и твоему винницкому клану ! В чем заключается твоя работа ??? Ведь,сам знаешь,что большенству нашему брату, хватает пенсии на 2 недели с натяжкой и при большой экономии. При «злочиной владе», такого не было, и ЭТО ПРАВДА . А ДЕЛО НУЖНОЕ ,в такие тяжелые,не простые для нас времена…

 4. Кутепов:

  Поставил не нравится минимальщик 3267 да мне не хватает но это не повод так делать

 5. партизан 86:

  где ты был до постанови № 856.

  • Iгор Мандрика:

   Шановний 86, менi нажаль не дуже вiдома Постанова 856, а от Постанова 851 вiдома, тому що перед нею отримував тiльки мiнiмалку, але ж яка рiзниця зараз, що хтось колись щось отримував , головне що ми зараз самi спроможнi хоч трохи виправити на мiсцях хоча би раз на рiк ту диспропорцiю по вiдношенню до наших побратимiв, яку ще бiльше посилюють чиновники мiнсоцзахисту своiми новими напрацюваннями, а саме головне це сама готовнiсть зробити щось конкретне та безвiдкладно прямо в наступному мiсяцi, а не на словах десь i колись. Такий пiдхiд до справи тiльки може пiдштовхнути чорнобильцiв до об’еднання, а якшо Ви проти то я також поважаю вашу думку.

 6. партизан 86:

  Шановний Ігор. За своі права потрібно боротися. Ти бачив багато 2 категорію на акціях.

  • Лівдатор 86 Партизан:

   БоротисЯ потрібно Чому не проводять зміни до ПКМ 1210 ОСУЧАСНЕННЯ
   У Ви вибачте займаєтесь ДУРНИЦЯМИ

   • Ліквідатор 86 Партизан:

    Пане Борітеся, а ВИ хочете ШАРУ Хто таке бачив

    • Чернигов-1986!:

     18.03.2018 года ВСЕ на «бороться [censored] МИТИНГ-ПРОТЕСТ!!!

   • Ліквідатор 86 Партизан:

    Нестор з космача Богородчанський район завжди помогає ще із старий запасів по судах простих ліквідаторів та потерпілих з Снятинського рацону

 7. вдова:

  А за Вами герои 1 категории разьве можно успеть ?! Со стороны смотришь , 2 категория вроде там и не была . К теще на блины ездила 2- категория . И за вдов вспоминают только к 26 апреля. И какой то умник придумал изначально на категории поделить . А теперь грызня настоящая .Пока не объединимся . ничего не будет !!! Вы меня спомните еще !

 8. вдова:

  А за Вами герои 1 категории разьве можно успеть ?! Со стороны смотришь , 2 категория вроде там и не была . К теще на блины ездила 2- категория . И за вдов вспоминают только к 26 апреля. И какой то умник придумал изначально на категории поделить . А теперь грызня настоящая .Пока не объединимся . ничего не будет !!! Вы меня спомните еще !Нет ни сказали!!!

  • свой:

   Да,за живых ликвидаторах вспоминают,только 26 апреля,не говоря о вдовах…

  • Чернигов-1986!:

   Во дает «за первой категорий разьве можна успеть»,получается что бедолагам 2кат. даже протестовать не дали эти с 1 кат. 2кат. некогда было за 30 лет обратиться к медицине за статусом 1кат ——,шо тоже 1кат. мешала?

 9. Ліквідатор 86 Партизан:

  Боротися треба не шукайте лохотрон

  • Лiквiдатору 86 Партизану:

   Шановний, а де Ви тут лохотрон побачили, це ж про мiсцевi кошти мова йде? Нехай люди у районах, де всi один одного знають, зберуться та на зборах самi вирiшать кому чим допомогти можна, а може знайдуться небайдужi та не дуже бiднi лiквiдатори, якi замiсть того щоб тi 500 гривень допомоги вiд мiста, чи района — витратити на себе, раптом скинуться та комусь малозабезпеченому, куплять такий дуже необхiдний ортопедичний матрас наприклад, чи ще якусь ще бiльш важливу для продовження життя дороговартiсну рiч. А ще у Вашому заклику: НЕ ШУКАЙТЕ ЛОХОТРОН БОРОТИСЯ ТРЕБА всiм зрозумiла необхiднiсть посилення боротьби i цю аксиому ж нiхто навiть i не заперечував, тiльки може люди замiсть красивих слiв про боротьбу, якусь конкректну справу, всього навсьобго протягом одного найблищого мiсяця здiйснити реально зможуть. Простiше ж всього та швидше всього починати прямо iз самого себе, якщо дiйсно люди мають таке бажання. Цьому свiдчить i те, що не така вже i мала кiлькiсть небайдужих людей у нас з тих, хто натиснув зелену кнопку i було би ще бiльше, як би не повальне матерiальне зубожiння людей, але нащастя не моральне, як у захмарно багатих олiгархiв.

 10. !!!!!!:

  У Вінниці вдови отримають до 26-го квітня 50% прожиткового (1700:2) і на це закладено в бюджеті міста 229 тис. грн., і так щорічно. В області цю програму виконують райони, і войтов тут не при «делах», це інша людина проштовхнула в 2007 році через рішення облради.

 11. партизан 86:

  А ось 24.04.18. ми і побачимо.Хто за ким успіває і хто .що робить в боротьбі за своі Конституційні права!

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов