Міністру соціальної політики України Лазебній М. В. Голові громадської ради міністерства соціальної політики України

Центральна рада громадської організації «Всеукраїнська спілка ліквідаторів – інвалідів «Чорнобиль -86», за погодженням інших всеукраїнських громадських організацій ліквідаторів, розглянувши проект Закону України «Про статус і соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб, за Вашим підписом (https://naiu.org.ua/…/09/proekt-skan-z-vizoyu-Ministra.pdf).
Ми вважаємо, що опублікований законопроект є неприйнятним!, з огляду на наступне:

В даному законопроекті проігноровані раніше надані нами пропозиції та мають місце ознаки супереченя вимогам верховенства права, чинного законодавства і раніше прийнятих Рішень Конституційного Суду України в 2000 році, 2009, 2018, 2019 роках.
Волаючий факт беззаконня – Конституційний Суд України у рішенні від 25.04.2019 року у справі №3-14/2019(402/19, 1737/19) (№1-р(II)/2019) вирішив: « ..2. Словосполучення «дійсної строкової», що міститься в положеннях ч.3 ст.59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №796-XII зі змінами, за якими визначення розміру відшкодування заподіяної внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС шкоди при обчисленні пенсії виходячи з п`ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, поширюються лише на категорію військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, визнане неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.», так Ви тепер пропонуєте пункт 3 ст .. 59 ЗУ №796-ХІІ виключити зовсім. До речі, Кабінет Міністрів приймає Постанову від 26.06 2019 року № 543, якою порушує Рішення Конституційного Суду від 14 грудня 2000 року «*Рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов’язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України (частина друга статті 150), яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів (частина друга статті 8), – *Рішення Конституційного Суду України від 2009 року тлумачення про Кабінет Міністрів України: «Кабінет Міністрів України є виконавчою структурою та не наділений правом встановлювати розміри заробітної плати та пенсій.»
  • Не враховуються вимоги ст..ст.. 1195–1197 Цивільного кодексу України ***«..Якщо середньомісячний заробіток (дохід) потерпілого є меншим від п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, розмір втраченого заробітку (доходу) обчислюється виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.***»
  • Вимоги ст.. 67 Закону України №796-ХІІ «Про статус та соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» «Конкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.
***Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до *** законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується в порядку, встановленому частиною другою статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
  • Вимоги ст..57 Закону України №796 – ХІІ «Про статус і соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» залишити в чинній редакції на даний час за виключенням прикінцевих положень «….на час перебування у зоні відчуження » замінивши на слова – на 1 січня відповідного року;
  • Виключити слова: «на добровільній і безоплатній основі».
На підставі наведеного пропонуємо: проект Закону України «Про статус і соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб, за Вашим підписом, повернути на доопрацювання з урахуванням зазначених зауважень і пропозицій.
Голова ГО ВСЛІ
«Чорнобиль – 86» Атаманчук В. І.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов