Постанова КМУ №1218

                               
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
          від 4 жовтня 1996 р. N 1218 
                Київ 

      Про затвердження переліку спеціалізованих 
      медичних закладів, що забезпечують лікування 
         осіб, які постраждали внаслідок 
          Чорнобильської катастрофи 

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 852 ( 852-2000-п ) від 29.05.2000 
      N 1600 ( 1600-2002-п ) від 25.10.2002 ) 


   Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) у редакції Закону України 
від 6 червня 1996 р. N 230 ( 230/96-ВР ) Кабінет Міністрів 
України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити перелік спеціалізованих медичних закладів, що 
забезпечують  лікування  осіб,  які  постраждали  внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком. 
   2. Покласти на спеціалізовані медичні заклади, включені до 
зазначеного  переліку,  забезпечення  медикаментами  (ліки, 
діагностикуми, вакцини,  сироватки)  і  медичним  обладнанням 
(прилади, технічні засоби, інструменти, комплектуючі та витратні 
матеріали) всієї мережі спеціалізованих медичних закладів (у тому 
числі дитячих), де лікуються особи, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 
   3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 
визначити переліки регіональних спеціалізованих медичних закладів 
для лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 

   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО 
   Інд.33 
                   Додаток 
            до постанови Кабінету Міністрів України 
               від 4 жовтня 1996 р. N 1218 
               ПЕРЕЛІК 
        спеціалізованих медичних закладів, 
         що забезпечують лікування осіб, 
    які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 


   Вінницький обласний спеціалізований диспансер радіаційного 
захисту населення
   Волинська обласна клінічна лікарня з центром радіаційного 
захисту населення
   Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. Мечникова
   Донецька обласна клінічна лікарня професійних захворювань із 
обласним центром радіаційного захисту населення
   Житомирська обласна клінічна лікарня
   Закарпатська обласна клінічна лікарня
   Запорізька обласна клінічна лікарня
   Івано-Франківська обласна клінічна лікарня
   Київська обласна клінічна лікарня N 2
   Кіровоградська обласна клінічна лікарня
   Львівська обласна клінічна лікарня
   Луганська обласна клінічна лікарня N 2
   Миколаївська обласна клінічна лікарня
   Одеська міська лікарня N 12
   Полтавська обласна клінічна лікарня
   Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного 
захисту населення
   Сумський обласний  спеціалізований  диспансер радіаційного 
захисту населення
   Тернопільська обласна клінічна лікарня
   Харківський обласний спеціалізований диспансер радіаційного 
захисту населення
   Херсонська обласна клінічна  лікарня  із  спеціалізованим 
центром надання медичної допомоги потерпілим від наслідків аварії 
на ЧАЕС
   Хмельницька обласна клінічна лікарня
   Черкаська обласна клінічна лікарня
   Чернівецька обласна клінічна лікарня
   Чернігівський  обласний  центр  радіаційного  захисту та 
оздоровлення населення
   Кримський республіканський діагностичний центр
   Київський міський центр радіаційного захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
   Севастопольська міська лікарня N 9 із спеціалізованим центром 
організації медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи
   Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту 
населення МОЗ
   Український науково-дослідний інститут онкології і радіології 
МОЗ
   Інститут ендокринології і обміну речовин Академії медичних 
наук
   Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук
   Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології
   Український науково-дослідний інститут охорони здоров'я дітей 
і підлітків
   Інститут  педіатрії,  акушерства та гінекології Академії 
медичних наук
   Київський  науково-дослідний  інститут  гематології  та 
переливання крові
   Чернівецький обласний дитячий радіоекологічний центр
   Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і тканин 
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 852 
( 852-2000-п ) від 29.05.2000, N 1600 ( 1600-2002-п ) від 
25.10.2002 ) 

       Міністр 
   Кабінету Міністрів України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов