Проект Закону № 4146 від 23.09.2020 р.

вноситься народним депутатом України: Качура О.А.
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо гарантування справедливого та гідного розміру пенсійного забезпечення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим особам»
Верховна Рада України постановляє:
 І. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200) такі зміни:

І. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200) такі зміни:

1. Частину другу статті 1 доповнити абзацом третім такого змісту:

«забезпечення в повному обсязі визначених соціальних прав та державних соціальних гарантій;».

2. Статтю 50 викласти в такій редакції:

«Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1

Особам, на яких поширюється дія пункту 1 статті 14 цього Закону, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, яка не може бути меншою ніж 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам, на яких поширюється дія пункту 2 статті 14 цього Закону (окрім осіб, зазначених у абзаці 5-6), призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, яка не може бути меншою ніж 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.».

3. Статтю 51 доповнити частиною другою такого змісту:

«Особам, на яких поширюється дія пункту 3 статті 14 цього Закону (окрім осіб, зазначених у абзаці 6-8), призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, яка не може бути меншою ніж 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.».

4. частину першу статті 67 викласти в такій редакції:

«Конкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя, зростання мінімальної заробітної плати та цього Закону.»;

5. у частину третю статті 67 викласти в такій редакції:

«Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати п’ятнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.».

 ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2022 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України        

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо гарантування справедливого та гідного розміру пенсійного забезпечення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим особам»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Аварія, що сталася на Чорнобильській атомній електростанції в квітні 1986 року, залишається найбільшою та найважчою за своїми наслідками катастрофою в сучасній історії. Вона і зараз впливає на життя мільйонів людей. Її масштаби могли б бути незрівнянно більшими, якби не мужність і самопожертва сотень тисяч учасників ліквідації наслідків аварії. Ризикуючи своїм життям та здоров’ям, вони виконали свій обов’язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. За числом потерпілих від аварії Україна займає перше місце серед колишніх республік СРСР.

За інформацією Міністерства соціальної політики України станом на   01.01.2020 року зафіксована наступна кількість осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, що мають право на пільги, передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»[1]:

  Найменування показників Станомна 01.01.2020

(за даними регіональних управлінь)

всього постраждалих осіб: 1 769 442
з них:  
— учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 188 343
у т. ч. віднесені до категорій:
 категорія 1 (особи з інвалідністю):  57 255
І гр. інвалідності    2 175
ІІ гр. інвалідності  34 487
ІІІ гр. інвалідності  20 593
категорія 2 з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 103 548
категорія 3 з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  27 540
 — потерпілі від Чорнобильської катастрофи:  1 578 699
у т. ч. віднесені до категорій:
категорія 1 (особи з інвалідністю):     49 463
І гр. інвалідності       2 452
ІІ гр. інвалідності      25 637
ІІІ гр. інвалідності     21 374
категорія 2 з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи     51 552
категорія 3 з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи   369 029
категорія 4 з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи   769 212
серія „Г”(особи, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці)      1 403
серія „Д” (потерпілі діти) 338 040
 — громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій:    2 400
у т. ч. віднесені до категорій:  
категорія 1 (особи з інвалідністю):       603
категорія 2     1 064
категорія 3       733
особи, що мають право на пільги:  
 — дружина/чоловік, опікун дитини померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою 40 419

Пам’ятаючи про трагічні події Чорнобильської АЕС на конституційному рівні статтею 16 було передбачено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Прийнявши 28.02.1991 року Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» держава почала виконання зобов’язань щодо захисту, відшкодування шкоди, медичного і соціального забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Однак, очевидно, що нинішній розмір пенсійного забезпечення для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи не є співрозмірним, справедливим та гідним тим зусиллям, мужності та самопожертві, які були докладені для ліквідації наслідків техногенної катастрофи.

Тому запропонованим законопроектом буде забезпечено можливість гарантування справедливого та гідного розміру пенсійного забезпечення для громадян, які були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту  

Метою законопроекту є створення нормативного підґрунтя для гарантування справедливого та гідного розміру пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та потерпілих осіб.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроект передбачає внесення змін до статей 1, 50, 51, 67 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються Конституцією України, Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів у поточному році.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Встановлення справедливого та гідного розміру пенсійного забезпечення для учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи сприятиме відновленню соціальної справедливості, відданню належної шани зусиллям, мужності та самопожертві, які були докладені для ліквідації наслідків техногенної катастрофи.

Народний депутат України                                                                          Качура О.А.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо гарантування справедливого та гідного розміру пенсійного забезпечення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим особам» 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Стаття 1. Мета та основні завдання Закону…

Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах:

норма відсутня

 

Стаття 1. Мета та основні завдання Закону…

Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах:

забезпечення в повному обсязі визначених цим Законом соціальних прав та державних соціальних гарантій;

 

Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1 Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Особам, на яких поширюється дія пункту 1 статті 14 цього Закону, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, яка не може бути меншою ніж 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Особам, на яких поширюється дія пункту 2 статті 14 цього Закону (окрім осіб, зазначених у абзаці 5-6), призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, яка не може бути меншою ніж 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4
Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.Особам, на яких поширюється дія пункту 3 статті 14 цього Закону (окрім осіб, зазначених у абзаці 6-8), призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, яка не може бути меншою ніж 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим Законом Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим Законом
Конкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.…

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

Конкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя, зростання мінімальної заробітної плати та цього Закону.…

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати п’ятнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

виключити

 Народний депутат України   Качура О.А.

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов