Проект Закону №3596 від 04.06.2020. Первоисточник.

Проект вноситься
Народним депутатом України
ЛЯШЕНКО А.О. (посвід. № 349)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного та соціального забезпечення окремих категорій осіб

 Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.20) такі зміни:

1) абзац перший пункту 4 частини першої статті 20 доповнити реченням такого змісту:

«У такому ж порядку (крім одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні) забезпечується путівкою без лікування особа, що супроводжує особу з інвалідністю першої групи, якій за висновком медико-соціальної експертної комісії визначено потребу в супроводі»;

2) статтю 54 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«Особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 цього Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього закону або, за їх бажанням, з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.»;

3) назву статті 59 після слів «пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи» доповнити словами «інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї».

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України Д. О. Разумков

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного та соціального забезпечення окремих категорій осіб»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до статті 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи − катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Конституційний Суд України у рішенні № 6-р/2018 від 17 липня 2018 року наголосив, що положення статті 16 Основного Закону України зобов’язують державу нести відповідальність за впровадження системи заходів щодо розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням захисту прав, інтересів, гарантій, наданих особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Рівень соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має бути таким, щоб забезпечувати їм гідне життя.

Під особливим захистом держави перебувають й громадяни, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї.

На захист зазначених категорій громадян та розв’язання їх проблем медичного і соціального характеру спрямований Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон).
Законом України від 03.10.2017 № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» внесено зміни до статті 59 Закону, якими передбачено, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали особами з інвалідністю, пенсію по інвалідності обчислювати відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб – із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня відповідного року.

З метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина, законодавство України має забезпечувати однакове ставлення до усіх осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Про це наголошують у своїх численних зверненнях до органів державної влади громадяни та представники громадських організацій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Законопроектом пропонується забезпечити рівні можливості щодо обрахунку пенсії для громадян згаданої категорії із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня відповідного року.

Водночас запровадження такого підходу надасть можливість розв’язати проблему пенсійного забезпечення перш за все тих осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які не можуть надати документи (зокрема через їх незбереження) для призначення пенсії із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, або яким роботи під час ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС усупереч законодавству не оплачувались у підвищеному розмірі.

Пунктом 4 частини першої статті 20 Закону передбачено надання особам, віднесеним до категорії 1 пільги щодо позачергового щорічного безплатного забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Водночас значна частина осіб з інвалідністю з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 та які потребують постійного стороннього догляду, не можуть реалізувати своє право на санаторно-курортне лікування, оскільки Законом не передбачено забезпечення їх супроводжуючою особою при здійсненні санаторно-курортного лікування. Слід звернути увагу, що у чинному законодавстві, зокрема, Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», це питання врегульоване для осіб з інвалідністю з числа потерпілих від нещасного випадку на виробництві шляхом забезпечення особи, яка супроводжує на санаторно-курортне лікування особу з інвалідністю, якій за висновком МСЕК або індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю визначено потребу в супроводі, путівкою без лікування (лише проживання та харчування) або компенсації таких витрат у разі самостійного придбання путівки.

Законопроектом пропонується аналогічним чином врегулювати це питання і для осіб з інвалідністю з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 та які потребують постійного стороннього догляду.

Крім того, назву статті 59 Закону пропонується доповнити словами «інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї», узгодивши її таким чином із змістом норм статті, що визначають окремі аспекти соціального захисту громадян зазначеної категорії.

2. Мета і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації та вдосконалення державної політики у сфері соціального захисту, а саме:

підвищення рівня пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, та забезпечення їм рівних можливостей щодо обрахунку пенсії;

врегулювання проблеми супроводу при отриманні санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю першої групи з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1;

приведення назви статті 59 Закону у відповідність із змістом її норм.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Мета законопроекту досягається шляхом внесення змін до статей 20 і 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що передбачають:

− забезпечення путівкою без лікування особи, що супроводжує особу з інвалідністю першої групи (з числа осіб, віднесених до категорії 1), якій за висновком медико-соціальної експертної комісії визначено потребу в супроводі;

− надання можливості особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 зазначеного Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, отримувати пенсію з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Також приводиться у відповідність із змістом статті 59 Закону назва цієї статті шляхом доповнення її категорією громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту, регламентуються Конституцією України, Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Прийняття та реалізація законопроекту не потребує додаткового внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення проекту Закону потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України, які мають бути передбачені Кабінетом Міністрів України при формуванні Державного бюджету України на 2021 рік.

На момент прийняття не потребує додаткових витрат із бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Наслідком ухвалення проекту має стати підвищення рівня пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та осіб, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, а також забезпечення реалізації права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 та які потребують постійного стороннього догляду, на санаторно-курортне лікування.

Народний депутат України ЛЯШЕНКО А.О.
(посвід. № 349)

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного та соціального забезпечення окремих категорій осіб» 

Зміст положення (норми) чинногозаконодавства Зміст положення (норми) запропонованогопроекту акта
ЗАКОН УКРАЇНИ « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

4) позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

4) позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

У такому ж порядку (крім одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні) забезпечується путівкою без лікування особа, що супроводжує особу з інвалідністю першої групи, якій за висновком медико-соціальної експертної комісії визначено потребу в супроводі.

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальникаПенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством. Дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

 

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальникаПенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством. Дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

Особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 цього Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього закону або, за їх бажанням, з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

 

Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофиПенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.

Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), або відповідно до статті 54 цього Закону.

Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброїПенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.

Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), або відповідно до статті 54 цього Закону.

Народний депутат України
ЛЯШЕНКО А.О.
(посвід. № 349)

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов