Проект Закону №4555 від 29.12.2020

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Д. ШМИГАЛЬ

“     ”                     2020 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) такі зміни:

1. Текст статті 53 викласти в такій редакції:

“Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.”.

2. Статтю 57 викласти в такій редакції:

“Стаття 57. Пільги щодо обчислення заробітної плати

Обчислення заробітної плати проводиться відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за бажанням того, хто звернувся за пенсією, заробітна плата для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.

Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:

менше 12 місяців, — заробітна плата визначається шляхом поділу загальної суми заробітної плати за календарні місяці роботи на кількість цих місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях, — заробітна плата визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

менше місяця, — заробітна плата визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

Для обчислення пенсії по інвалідності відповідно до цього Закону особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 цього Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа за бажанням заявника заробітна плата обчислюється виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Порядок обчислення заробітної плати для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.”.

3. Частину третю статті 59 виключити.

4. Статтю 60 викласти в такій редакції:

“Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватись і інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України.”.

5. Доповнити Закон статтями 60і 602 такого змісту:

“Стаття 601. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення

Призначення та виплата пенсій, передбачених цим Законом, і щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи проводиться територіальними органами Пенсійного фонду України відповідно до   Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Стаття 602. Закон, що підлягає застосуванню

Призначення пенсій проводиться відповідно до законодавства, чинного на час звернення особи за призначенням пенсії. Перерахунок пенсій проводиться відповідно до законодавства, чинного на час проведення перерахунку пенсії.”.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

              Голова
Верховної Ради України

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб”

1. Резюме

Проект акта розроблено з метою встановлення рівних можливостей пенсійного забезпечення окремих категорій осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Рішенням Конституційного Суду України № 1-р(ІІ)2019 від 25.04.2019 визнано положення частини третьої статті 59 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон) таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним). На виконання цього Рішення розширено коло осіб, які мають право на отримання пенсії по інвалідності, що обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, зокрема для військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження військової служби (військових зборів) і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

При цьому іншим учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (інших ядерних аварій) не надано право на отримання пенсій, обчислених з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року,  що порушує принцип соціальної  справедливості.

3. Суть проекту акта

Проектом акта передбачено урегулювання питання забезпечення права на отримання державної пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

4. Вплив на бюджет

Реалізація акта потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України в розмірі 526,5 млн грн на 2021 рік (для виплат у липні – грудні). З урахуванням індексації пенсійних виплат у 2022 році сума додаткових видатків становитиме 1 158 млн грн на рік (10-відсоткова індексація), у 2023 році – відповідно 1 262 млн грн на рік (9-відсоткова індексація).

Фінансово-економічні розрахунки додаються.

5. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта матиме вплив на осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, та осіб, які отримують пенсію в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проект акта стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю та погоджено без зауважень Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні; із зауваженнями, які враховано частково, – Громадською спілкою „Всеукраїнське громадське об’єднання „Національна Асамблея людей з інвалідністю України”.

Разом з тим Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні висловлено застереження стосовно необхідності удосконалення формули обчислення заробітку для визначення розміру пенсії, щоб вона забезпечувала обчислення пенсій із п’ятикратного розміру заробітної плати. Це застереження не враховано, оскільки воно стосується змін до постанови Кабінету Міністрів України „Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 23.11.2011 № 1210.

Спільному представницькому органу сторони роботодавців проект акта надіслано на погодження листом Мінсоцполітики від 23.09.2020    № 8843/0/290-20/54. Станом на 30.11.2020 відповіді не надходило.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування та Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проект акта  було опубліковано на офіційному сайті Мінсоцполітики та розглянуто на засіданні Громадської ради при Мінсоцполітики 08.10.2020. За результатами цього засідання відповідно до протоколу № 10 засідання Громадської ради при Мінсоцполітики зазначений проект акта було погоджено без зауважень.

6. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Пенсійним фондом України; із зауваженнями, які враховано, – Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції України.

Міністерство фінансів України в порушення вимог § 37 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами), двічі листами за підписом заступника Міністра Єрмоличева Р. В. (від 24.09.2020 № 09030-15-5/29467 та від 08.10.2020 № 09030-29-5/31013) інформувало, що не має можливості погодити проект акта, оскільки до нього не подано пропозицій щодо реальних джерел покриття додаткових видатків, у зв’язку з чим він не буде фінансово забезпечений.

Також Пенсійним фондом України висловлено застереження про те, що  для реалізації норм проекту акта необхідні додаткові видатки за рахунок коштів Державного бюджету України, що потребує врахування думки Міністерства фінансів України щодо можливості його реалізації.

Міністерством юстиції України висловлено застереження щодо неузгодженості положень проекту акта із нормами Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 № 1774-VIII (далі – Закон № 1774), якими передбачено незастосування  мінімальної заробітної плати як розрахункової величини при визначенні посадових окладів, заробітної плати працівників та інших виплат. Це застереження не враховано, оскільки за відсутності необхідних даних про заробітну плату, нараховану й отриману понад 30 років тому, та з метою забезпечення однакового підходу до призначення пенсій у різні роки виникає необхідність застосування універсального показника заробітної плати. Єдиним таким показником, установленим на законодавчому рівні, є показник мінімальної заробітної плати. За таких умов застосування показника мінімальної заробітної плати у формулі для обчислення пенсії не суперечить пункту 3 розділу ӀӀ „Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 1774.

Разом з тим заступником Міністра юстиції – Уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини  у висновку щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини висловлено застереження про те, що варто утриматись від прийняття рішень, які спрямовані на збільшення розміру виплат і пільг, а отже, і збільшення видатків на їх фінансування, до моменту вирішення питання погашення заборгованості за рішеннями національних судів, винесених проти держави.

7. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено Міністерством соціальної політики України за власною ініціативою.

Міністр соціальної

політики України                                                             Марина ЛАЗЕБНА

____ _____________ 2020 р.

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”  щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проекту акта

Проектом акта пропонується визначити однакові умови для обчислення пенсій усіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями. Наразі право на отримання пенсій, обчислених з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, мають тільки військовослужбовці, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій.

2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін 

  

 

Заінтересована сторона

  

 

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)   

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковийвплив (до року)  середньостроковийвплив (більше року)
Особи з інвалідністю,  які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та особи, які одержують пенсію у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи(57,2 тис. осіб) Отримання пенсій на рівних умовах з учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з числа військовослужбовців  позитивний  позитивний Забезпечено однакові умови для обчислення пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (інших ядерних аварій), щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою (іншими ядерними аваріями), а саме їх обчислення з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

Зміст положення актазаконодавства Зміст відповідного положення проекту акта Пояснення змін
Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальникаДодаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

 

 

 

Стаття 57. Пільги по обчисленню середньомісячного заробітку

 

Обчислення середньомісячного заробітку провадиться відповідно до Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування”.

 

У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за бажанням того, хто звернувся за пенсією, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.

 

Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:

 

менше 12 місяців, — середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців;

 

не менше 30 календарних днів у двох місяцях, — середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

 

менше місяця, — середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі.

 

Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.

Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальникаДодаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.

 

 

Стаття 57. Пільги щодо обчислення заробітної плати

Обчислення заробітної плати проводиться відповідно до Закону України Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування”.

У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за бажанням того, хто звернувся за пенсією, заробітна плата для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.

Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:

менше 12 місяців, – заробітна плата визначається шляхом поділу загальної суми заробітної плати за календарні місяці роботи на кількість цих місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях, – заробітна плата визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

менше місяця, – заробітна плата визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

Для обчислення пенсії по інвалідності відповідно до цього Закону особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 цього Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа за бажанням заявника заробітна плата обчислюється виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Порядок обчислення заробітної плати для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

Приведення до єдиного показника розрахунку пенсійних виплат – розміру базового нормативу для додаткових пенсійних виплат з урахуванням Рішення Конституційного Суду                            № 6-р/2018 від 17.07.2018Визначення рівних можливостей пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю
Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофиПенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.

 

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб — з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофиПенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.

 

 

виключити

Стаття 60. Право вибору пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиОсобам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України. Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватись й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України.

Рішення Конституційного Суду № 6-р/2018 від 17.07.2018
 Відсутня Стаття 601. Органи, які здійснюють пенсійне забезпеченняПризначення та виплата пенсій, передбачених цим Законом, і щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи проводиться територіальними органами Пенсійного фонду України  відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Заповнення законодавчої прогалини щодо визначення органу, уповноваженого здійснювати пенсійне забезпечення
 Відсутня Стаття 602. Закон, що підлягає застосуваннюПризначення пенсій проводиться відповідно до законодавства, чинного на час звернення особи за призначенням пенсії. Перерахунок пенсій проводиться відповідно до законодавства, чинного на час проведення перерахунку пенсії. Заповнення законодавчої прогалини щодо застосування закону в часі

 

Генеральний директор Директорату розвитку

соціального страхування та пенсійного забезпечення                                                                                   Валентина КУДІН

Міністерства соціальної політики України

___  ____________ 2020 р.   


Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов