Проект Закону №4683 від 29.01.2021

Проект
Вноситься народними депутатами України
Зінкевич Я.В. та іншими
ЗАКОН УКРАЇНИ
„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня”
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Законі України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425, із наступними змінами):

частину п’яту статі 12 викласти в редакції:

„Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

частину п’яту статі 13 викласти в редакції:

„Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова допомога в таких розмірах: особам з інвалідністю I групи – 240 відсотків, II групи – 210 відсотків, III групи – 180 відсотків визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

частину п’яту статті 14 викласти в редакції:

„Щорічно до 5 травня учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

частину п’яту статті 15 викласти в редакції:

„Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірі 55 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

пункт 1 частини першої статті 16 викласти в редакції:

„1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова грошова допомога, яка виплачується щорічно до 5 травня, у розмірі 240 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;”.

2) у Законі України „Про жертви нацистських переслідувань” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами):

частину третю статті 61 викласти в такій редакції:

„Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога в розмірі 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

частину третю статті 62 викласти в такій редакції:

„Щороку до 5 травня особам з інвалідністю виплачується разова грошова допомога в таких розмірах: особам з інвалідністю I групи – 240 відсотків, II групи – 210 відсотків, III групи – 180 відсотків прожиткового для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

частину третю статті 63 викласти в такій редакції:

„Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, нагородженим орденами та медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, а також іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується разова грошова допомога в розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

частину третю статті 64 викласти в такій редакції:

„Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю, зазначених у статті 62 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується щорічна разова грошова допомога у розмірі 55 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова
Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України  щодо  визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Робочою групою при Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни з метою напрацювання законопроєкту щодо виконання рішення Конституційного Суду України від 18 грудня 2018 року № 12-р/2018 (справа про соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей), поміж іншого, було напрацьовано разом з Міністерством соціальної політики України проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України  щодо  визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня”.

Проект акта розроблено з метою визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня, передбаченої Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3551-XII (далі – Закон № 3551) та Законом України „Про жертви нацистських переслідувань”  від 23.03.2000 № 1584-III (далі – Закон № 1584).

2. Цілі та завдання прийняття законопроєкту

Основною метою законопроекту є  визначення розміру разової грошової допомоги до 5 травня.

 3. Загальна характеристика і основні положення проєкту акта

Законом України від 25.12.1998 № 367-ХІV „Про внесення змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон № 367) до статей 12–16 Закону № 3551 внесено зміни, якими передбачено виплату разової грошової допомоги до 5 травня (далі – грошова допомога) ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни в розмірі від трьох до десяти мінімальних пенсій за віком.

Згідно із Законом № 367 Кабінет Міністрів України визначає порядок виплати грошової допомоги та щорічно у проекті Державного бюджету України передбачає для цього необхідні кошти.

Відповідно до змін, внесених Законом України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” до Закону № 3551, розмір грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України.

Рішеннями Конституційного Суду України від 09.07.2007 № 6-рп/2007 та від 22.05.2008 № 10-рп/2008 визнано такими, що не відповідають Конституції України, норми законів України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” щодо встановлення розмірів грошової допомоги, зокрема, ветеранам війни та „Про Державний бюджет України на 2008 рік” щодо виплати грошової допомоги в порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України.

Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” розділ VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України було доповнено, зокрема, пунктом 26 (далі – пункт 26 розділу VІ Бюджетного кодексу), яким надано повноваження Кабінету Міністрів України в межах бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України, визначати розміри грошової допомоги, зокрема, ветеранам війни.

Рішенням Конституційного Суду України від 27.02.2020 № 3-р/2020
(далі – Рішення Суду № 3-р/2020) окреме положення пункту 26 розділу VІ Бюджетного кодексу, яким передбачено, що норми і положення        статей 12–16 Закону № 3551 застосовуються у порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, визнано таким, що не відповідає Конституції України і втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Згідно зі статтею 28 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі ‒ Закон № 1058) мінімальний розмір пенсії за віком установлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, лише за наявності у чоловіків 35, у жінок –  30 років страхового стажу. Водночас частиною четвертою статті 28 Закону № 1058 передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком, установлений частинами першою – третьою цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з Законом № 1058.

Таким чином, для визначення розміру грошової допомоги необхідно внести зміни до Закону № 3551  та Закону № 1584, оскільки мінімальний розмір пенсії за віком як розрахункова величина не може застосовуватись до Закону                   № 3551 і  Закону № 1584.

Беручи до уваги, що витрати на виплату грошової допомоги фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, прийняття відповідних змін до Закону можливе лише за умови забезпечення їх реалізації фінансовими ресурсами.

Проектом акта пропонується внести зміни до Закону № 3551 та Закону№ 1584 в частині визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до  5 травня.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання  законопроєкту, регламентуються законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Законом України „Про жертви нацистських переслідувань” .

 5. Фінансово-економічне обґрунтування

 Реалізація акта проводитиметься за рахунок видатків бюджетної програми КПКВК 2501150 „Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною”. Законом України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” на виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня передбачено видатки в обсязі 1,38 млрд гривень. Забезпечення виконання законопроекту не потребує додаткових видатків.

Фінансово-економічні розрахунки додаються.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація акта позитивно впливатиме на інтереси ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону та жертв нацистських переслідувань.

Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, інтереси суб’єктів господарювання, розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище,  інші суспільні відносини.

Народні депутати України
Зінкевич Я.В.
Світлична Ю.О.
Кузьміних С.В.
Шахов С.В.
Білозір Л.М.
Волинець М.Я.
Перебийніс М.В.
Данілов В.Б.
Пушкаренко А.М.
Остапенко А.Д.
Фріз І.В.
Бондар М.Л.
Булах Л.В.
Лукашев О.А.
Березін М.Ю.
Савчук О.В.
Констанкевич І.М.
Приходько Б.В.

фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

„Про внесення змін до деяких законів України  щодо  визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Пояснення змін
Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 
Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до нихУчасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до нихУчасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога в розмірі 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.                             …

На виконання Рішення Конституційного Суду України від 27.02.2020  3-р/2020 про визнання таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), окреме положення пункту 26 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” врегульовується питання щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня деяким категоріям, передбаченої Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
      Стаття 13. Пільги особам з інвалідністю внаслідок війниОсобам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (стаття 7) надаються такі пільги:

Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

      Стаття 13. Пільги особам з інвалідністю внаслідок війниОсобам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (стаття 7) надаються такі пільги:

Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова допомога в таких розмірах: особам з інвалідністю I групи – 240 відсотків, II групи – 210 відсотків, III групи – 180 відсотків прожиткового для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Пільги для учасників війниУчасникам війни (статті 89) надаються такі пільги:

Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Стаття 14. Пільги для учасників війниУчасникам війни (статті 89) надаються такі пільги:

Щорічно до 5 травня учасникам війни виплачується разова грошова допомога в розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

                                 

      Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього ЗаконуОсобам, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття 10), надаються такі пільги:

Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього ЗаконуОсобам, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття 10), надаються такі пільги:

Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога в розмірі 55 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед БатьківщиноюОсобам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11) надаються такі пільги:

1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, яка виплачується щорічно до 5 травня;

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед БатьківщиноюОсобам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11) надаються такі пільги:

1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова грошова допомога, яка виплачується щорічно до 5 травня, у розмірі 240 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Закон України „Про жертви нацистських переслідувань”
Стаття 61. Пільги колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання…

Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

   Стаття 61Пільги колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання…

Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога в розмірі 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На виконання Рішення Конституційного Суду України від 27.02.2020  3-р/2020 про визнання таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), окреме положення пункту 26 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” врегульовується питання щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня деяким категоріям, передбаченої Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Стаття 62. Пільги колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю…

Щороку до 5 травня особам з інвалідністю виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Стаття 62. Пільги колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю…

Щороку до 5 травня особам з інвалідністю виплачується разова грошова допомога в таких розмірах: особам з інвалідністю I групи – 240 відсотків, II групи – 210 відсотків, III групи – 180 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 63Пільги колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання

Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, які нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, а також іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

 

Стаття 63Пільги колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання

Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, нагородженим орденами та медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, а також іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується разова грошова допомога в розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 64Пільги дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань…

Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю, зазначених у статті 62 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

 

Стаття 64Пільги дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань…

Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю, зазначених у статті 62 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується щорічна разова грошова допомога в розмірі 55 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Народні депутати України

Зінкевич Я.В.
Світлична Ю.О.
Кузьміних С.В.
Шахов С.В.
Білозір Л.М.
Волинець М.Я.
Перебийніс М.В.
Данілов В.Б.
Пушкаренко А.М.
Остапенко А.Д.
Фріз І.В.
Бондар М.Л.
Булах Л.В.
Лукашев О.А.
Березін М.Ю.
Савчук О.В.
Констанкевич І.М.
Приходько Б.В.

Фінансово-економічне обґрунтування (розрахунок)

до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо  визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня

 

  Статус Чисельність Прожитковий мінімум % від ПМ Розмір допомоги Збільшення/зменшення порівняно з минулим роком (сума/%) Сума
  УБД 488543 1769 80 1415,2 25,2 101,8 691386,1
  1 група 18207 1769 240 4245,6 125,6 103,0 77299,6
  2 група 53439 1769 210 3714,9 74,9 102,1 198520,5
  3 група 45565 1769 180 3184,2 24,2 100,8 145088,1
  УВВ 266824 1769 25 442,25 -127,75 77,6 118002,9
  ЧСЗ 145760 1769 55 972,95 72,95 108,1 141817,2
  ОЗБ 13 1769 240 4245,6 125,6 103,0 55,2
                 
Всього   1 018 351         1 372 169,6
Поштові(в бюджеті)             7 191,7
Разом             1 379 361,3
Бюджет             1 382 540,6
Залишок              3 179,3

Авторський колектив розробників проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України  щодо  визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня»

1. Зінкевич Я.В.- народний депутат України;

2. Кольчик О.М.- керівник експертної групи з питань соціального захисту окремих категорій населення Директорату адресної соціальної підтримки населення та розвитку соціального інспектування Міністерства соціальної політики України;

3. Сізик С.О.- Начальник відділу заходів із соціального захисту населення Міністерства фінансів України;

4. Дворник Л.П.-головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

5. Лобода К.С.-головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

6. Татаренко Зоя Павлівна-помічник-консультант народного депутата України.

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов