Проект Закону 4031 від 02.09.2020

Проект
вноситься народними
депутатами України
Тимошенко Юлія Володимирівна (IX скликання)
Івченко Вадим Євгенович (IX скликання)
Євтушок Сергій Миколайович (IX скликання)
Цимбалюк Михайло Михайлович (IX скликання) 
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення розміру пенсійних виплат
 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200):

  1. Статтю 53 викласти у такій редакції:

1. «Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітної плати, пенсій та інших доходів».

2. Перше речення частини першої статті 67 викласти у такій редакції:

«Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти  фактичних прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність».

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

2. Кабінету Міністрів України невідкладно:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити виплату з 1 січня 2021 року за нормами цього Закону пенсійних виплат, які призначені до 1 січня та з 1 січня 2021 року;

затвердити план заходів щодо недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки та в офшорних зонах, що дасть можливість збільшити надходження до державного бюджетe та за рахунок них   забезпечити підвищення пенсійних виплат громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Голова Верховної Ради
             України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення розміру пенсійних виплат»

1.  Обґрунтування необхідності прийняття Закону.

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» була передбачена норма, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітної плати, пенсій та інших доходів.

У порушення статті 22 Конституції України, якою передбачено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, з метою зменшення зазначених виплат Законом України від 28.12.2014 №76 вищенаведену норму було вилучено та передбачено, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

   Рішенням Конституційного Суду № 6-р/2018 від 17.07.2018 такі зміни визнано неконституційними.

Крім того, розміри пенсійних виплат громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» продовжена негативна практика щодо заниження прожиткових мінімумів.

Заниження затверджених розмірів прожиткових мінімумів характеризується такими даними:

№ п/п Зміст Прожитковий мінімум
Фактичнийрозмір за липень 2020 року (грн.) Затверджено у середньому на 2020 рік
Розмір(грн.) % до фактичногорозміру
1 Для пенсіонерів та осіб з інвалідністю 3268 1680 51,4

У середньому за 2020 рік відсоток затвердженого прожиткового мінімуму до фактичного розміру буде ще меншими у зв’язку з очікуваним підвищенням цін на споживчі товари і послуги.

    2. Цілі й завдання прийняття Закону.

Законопроектом передбачено припинення порушення статті 22 Конституції України та встановлення підвищених пенсійних і компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

     3. Загальна характеристика і основні положення Закону.

Законопроектом передбачено, що:

— додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітної плати, пенсій та інших доходів;

— максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти  фактичних прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

     4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків у 2020 році.

За оцінками експертів тіньовий сектор економіки складає понад 40 відсотків від ВВП. Із цього слідує, що при очікуваному ВВП у 2021 році понад 5 трильйонів  гривень тіньовий сектор економіки може скласти у сумі понад 2 трильйони  гривень.

При вжитті необхідних заходів щодо недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки можливо збільшити додаткові надходження до зведеного бюджету та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у 2021 році у суму понад 500 млрд. гривень.

Проектом Закону передбачено доручення Кабінету Міністрів України затвердити план заходів щодо недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки та в офшорних зонах, що дасть можливість збільшити надходження до  зведеного бюджету і бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та за рахунок них забезпечити підвищених пенсійних і компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття Закону.

Прийняття даного законопроекту сприятиме підвищення рівня соціального захисту громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Народні депутати України   

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення розміру пенсійних виплат»

Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих змін
Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальникаДодаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальникаДодаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітної плати, пенсій та інших доходів.

 

Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим ЗакономМаксимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти  прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим ЗакономМаксимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти  фактичних прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

 

Народні депутати України                                                                                                                                              

 

                               

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов