ЧИ МАЄ ПАЦІЄНТ ПРАВО НА ВИБІР ЛІКАРЯ ТА ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ?

fotoПитaння вибoру лікaря тa мeдичнoгo зaклaду нa сьoгoдні є вeльми aктуaльним. Oсoбливo з oгляду нa мeдичну рeфoрму, щo супрoвoджується зaкриттям-відкриттям мeдичниx зaклaдів. Нижчe ми нaдaмo зaкoнoдaвчe підґрунтя тa кoнкрeтні прaктичні пoрaди для пaцієнтів, які мaють бaжaння скoристaтися свoїм прaвoм нa вибір мeдичнoгo зaклaду тa лікaря.

Щo гoвoрить зaкoнoдaвствo?

Вітчизнянe зaкoнoдaвствo мaє 2 дoкумeнти, в якиx прямo прoписaнo прaвo людини нa вибір мeдичнoгo зaклaду тa лікaря. Тaкими дoкумeнтaми є Цивільний кoдeкс Укрaїни тa Зaкoн Укрaїни «Oснoви зaкoнoдaвствa Укрaїни прo oxoрoну здoрoв’я» у пoтoчній рeдaкції циx дoкумeнтів.

У Цивільнoму кoдeксі міститься цілa глaвa, якa присвячeнa правам людини, що забезпечують її існування, а саме (витяг) закріплено:

– Право на життя (стаття 281);

– Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю (стаття 282);

– Право на охорону здоров’я (стаття 283);

– Право на медичну допомогу (стаття 284);

– Право на інформацію про стан свого здоров’я (стаття 285);

– Право на таємницю про стан здоров’я (стаття 286);

– Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я (стаття 287).

Саме у статті 284 прямо прописано, що: «…2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій…»

Ми зазначали, що право людини на вибір медичного закладу та лікаря також закріплено в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». У статті 6 цього закону відмічено (витяг):

«Стаття 6.Право на охорону здоров’я

Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає:…

…д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров’я…»

Тобто, кожна людина в Україні має право вибрати лікувально-профілактичний заклад, у т.ч. приватної форми власності, та лікаря, якому людина довіряє та в якого хоче отримувати медичну допомогу!

Як це практично відбувається?

Всі ми знаємо, що наявність якогось закріпленого права не завжди означає його автоматичну реалізацію. Інакше кажучи, наявність норм, що забезпечують право вибору лікаря та медичного закладу, не означає, що кожна людина одразу це право реалізує.

Чому так?

Тому, що впродовж багатьох років ми мали планову економіку, територіальний розподіл і жорстке прикріплення відповідної частини населення до певного медичного закладу. Це було зручно для чиновників, але дуже незручно для людини. Зокрема, якщо людина проживала не за місцем реєстрації, то мала величезний клопіт, щоб оформити лікарняний листок чи не могла пройти медичний огляд по місцю фактичного проживання.

Але маємо позитивні перетворення.

Тепер кожна людина може звернутися до будь-якого медичного закладу України і отримати там медичну допомогу.

Нюанс!

Коли ми кажемо «до будь-якого медичного закладу», ми маємо пам’ятати, що заклади охорони здоров’я є відмінними. І ми не можемо звернутися до пологового будинку за отриманням психіатричної допомоги.

Це так само стосується і вибору лікаря: ми не відвідуємо лікаря-стоматолога із проханням провести гінекологічний огляд!

Тобто, спеціалізація закладу і лікаря обмежують наше право на вибір медичного закладу та лікаря!

Що треба зробити, щоб отримувати медичну допомогу у вибраному медичному закладі?

Покроково:

1. Взяти в руки паспорт.

2. Завітати до керівника медичного закладу.

3. Написати заяву та завізувати її у керівника медичного закладу.

4. Звернутися до реєстратури та оформити паспортну частину медичної картки.

5. Піти на прийом до лікаря.

Якщо у медичному закладі, який ви обрали, працює лікар, якому ви довіряєте, варто одразу у заяві зазначити, що ви бажаєте, щоб за станом вашого здоров’я спостерігав певний лікар.

У разі, якщо медичну допомогу ви будете отримувати в лікарні (стаціонарі), особливо, якщо мова йде про операцію, то заяву про прикріплення до певного лікаря/лікаря-хірурга пишеться на ім’я головного лікаря та має ще візуватися завідувачем відділення.

Із практики: трапляються ситуації, коли до лікаря із «золотими руками» є черги пацієнтів, щоб отримати саме у такого лікаря медичну допомогу. Тому, у разі, якщо ви писатимете заяву на визначення такого лікаря вашим лікуючим лікарем, варто попередньо узгодити з лікарем можливість постановки на облік чи на планове хірургічне втручання до нього. Оскільки, якщо робоче навантаження на лікаря вже є граничним чи надмірним, завідувач відділення вам пояснить, що до обраного вами лікаря не можна вас закріпити, оскільки лікар фізично не зможе надавати вам необхідну медичну допомогу. У такому разі вам може бути запропоновано обрати іншого лікаря або змінити і заклад – але все на ваш розсуд і за свідомої згоди після надання вичерпної інформації.

Резюмуючи:

1. Кожна людина має право вибрати медичний заклад та лікаря, якому довіряє.

2. Кожна людина може реалізувати своє право на вибір медичного закладу та лікаря, написавши заяву на ім’я керівника закладу.

3. Кожна людина на свій розсуд має право змінити свій вибір на користь певного медичного закладу чи лікаря, обравши інший заклад чи лікаря.

4. У разі, якщо заклад за своїм профілем чи лікар за своєю спеціальністю не можуть надати вам необхідну медичну допомогу, ви не можете наполягати на вашому виборі медичного закладу чи лікаря.
1. Заява на офіційному бланку за підписом його керівника, скріплена печаткою; у заяві зазначається повна назва стягувача, повна назва банку стягувача із зазначенням номеру філії або відділення, місцезнаходження банку стягувача, код МФО банку стягувача, код ЄДПРОУ банку стягувача, код ЄДПРОУ стягувача.

2. У разі якщо заяву про виконання рішення подає представник стягувача, разом із документами, необхідними для перерахування коштів надається оригінал довіреності.

источник

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов