ДЕЯКІ ПІЛЬГИ ВЗАГАЛІ ВІДМІНЯЮТЬСЯ

Прo зміни в чиннoму зaкoнoдaвстві у зв’язку з прийняттям Зaкoну Укрaїни

«Прo внeсeння змін тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни».

У зв’язку з прийняттям зaзнaчeнoгo зaкoну  пaрлaмeнтoм зa пoдaнням Кaбінeту Міністрів Укрaїни  внeсeнo зміни дo вeликoї кількoсті зaкoнів Укрaїни, які скoрoчують кількість пільгoвиx кaтeгoрій нaсeлeння, кількість грoмaдян, які мaють прaвo нa пільги, тa дeтaлізують умoви їx нaдaння.

Рaнішe  зaкoнoдaвствoм  були пeрeдбaчeні пільги нa бeзoплaтний прoїзд всімa видaми міськoгo тa приміськoгo трaнспoрту, a тaкoж бeзoплaтний прoїзд рaз нa двa рoки  пo Укрaїні для  учaсників війни, члeнів сімeй зaгиблиx вeтeрaнів війни,  жeртв нaцистськиx пeрeслідувaнь. Тeпeр цe  з 1 чeрвня 2015 рoку будe відмінeнo.

Тaкoж учaсники війни, члeни сімeй зaгиблиx вeтeрaнів війни, мeдичні прaцівники, вчитeлі, жeртви нaцистськиx пeрeслідувaнь, діти війни, вeтeрaни Міністeрствa внутрішніx спрaв мaли прaвo нa пільги з oплaти житлoвo-кoмунaльниx пoслуг, пoслуг зв’язку та отримання компенсації на придбання твердого палива. В діючій редакції відповідних законів з 1 липня 2015 року пільги, якими користуються дані категорії громадян, зберігаються, але право на вказані пільги настає за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї  в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. (Діюча максимальна величина доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу, наразі складає 1710 грн. на особу).

Значні зміни внесені до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон). Вони  набули  чинності з 1 січня 2015 року. Зокрема, із Закону виключено статтю 2, в якій  визначалися категорії зон радіоактивно забруднених територій. Такими  були: зона відчуження, зона   безумовного  (обов’язкового)  відселення, зона гарантованого добровільного відселення, зона посиленого радіоекологічного контролю.

Щодо пільг та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ситуація така.

Для 1 категорії (інваліди Чорнобиля) вони залишились без змін.

Для 2 категорії (ліквідатори та евакуйовані)  – виключено пункт про першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок.  Всі інші пільги та компенсації для цієї категорії залишились без змін.

Для потерпілих 3 категорії також виключено пункт про першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок. А от пільги на  відшкодування 50 процентів вартості твердого палива надалі надаватимуться  їм  за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує податкову соціальну пільгу.

Інші пільги та компенсації  для цієї категорії залишились без змін.

Для потерпілих 4 категорії всі пільги та компенсації відмінено (тобто, із Закону вилучено повністю статтю 23).

Зі ст. 30 «Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам» з Чорнобильського закону  виключено:

– повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 року № 649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щомісячна допомога до 3-х років 13,50 грн., до 6 років 26,50 грн.);

– щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення строком до двох місяців. (Потерпілим дітям віком до 10 років разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що така особа належить до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачалось забезпечення путівками для оздоровлення);

– щомісячні виплати в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України від 20.04.2007 року №649, незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька або матері, які на час настання вагітності  мають підстави належати до категорії 1 або 2,  а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (щомісячна допомога у розмірі 16.50 грн.);

– щомісячні виплати в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України від 20.04.2007 року №649, сім’ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи (щомісячна допомога у розмірі 32 грн.);

– виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі й тих, які не перебувають  в обліковому складі шкіл),  на суму середньої вартості харчування в цих закладах, що встановлювалось органами місцевого самоврядування (щомісячна допомога за невідвідування дошкільного закладу: до 3-х років – у розмірі 216 грн., до 6-ти років – 260 грн.).

Безкоштовне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, студентів коледжів і технікумів залишається лише в учбових закладах, розташованих на територіях гарантованого добровільного відселення (третя зона). Оскільки змінами до чинного законодавства поняття четвертої зони виключено, то й безкоштовне харчування в шкільних закладах на цій території відмінено.

Збережено надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустки по вагітності і пологах тривалістю 90 календарних днів до пологів і  90 календарних днів після пологів, яка обчислюється сумарно і надається жінкам повністю, незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів, з оплатою в розмірі повного заробітку, незалежно від страхового стажу та місця роботи.

З Чорнобильського закону також виключено:

Статтю 37. Компенсації громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення:

– у зоні посиленого радіоактивного контролю – 1,60 грн;

– у зоні гарантованого добровільного відселення – 2,10 грн.

Статтю 39. Доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення.

Положення цієї статті передбачали щомісячні доплати працюючим особам за роботу в зоні радіоекологічного контролю в розмірі 5,20 грн., у зоні гарантованого добровільного відселення – 10,50 грн.

Статтю 45. Збереження за працівниками середньої заробітної плати та стажу роботи при звільненні у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням.

Статтею 60 в  редакції  Закону, який діяв до 31.12.2014 року, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надавались й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України. Нова  її редакція передбачає право особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право й на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, вибір пільг та компенсацій відповідно лише  до одного із законів України. Отже, особам, які користуються пільгами інвалідів війни, пільгами за професійною ознакою, пільгами  для працівників міліції тощо, припиняються пільги та компенсації для 1 категорії внаслідок Чорнобильської катастрофи. А саме: щомісячна компенсація вартості продуктів харчування (310 грн.), оздоровлення (120 грн.), забезпечення безкоштовною  санаторною путівкою та відшкодування вартості проїзду один раз на рік по Україні.

Особам, які  мають право на користування пільгами за кількома законами України, необхідно терміново звернутись до нашого управління соціального захисту населення  стосовно вирішення питання про вибір пільги за одним із законів (кабінет 4).

Наталія ТЕРЕЩЕНКО,

начальник управління соціального захисту

населення райдержадміністрації.

источник

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов