ДЕЯКІ ПІЛЬГИ ВЗАГАЛІ ВІДМІНЯЮТЬСЯ

Прo зміни в чиннoму зaкoнoдaвстві у зв’язку з прийняттям Зaкoну Укрaїни

«Прo внeсeння змін тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни».

У зв’язку з прийняттям зaзнaчeнoгo зaкoну  пaрлaмeнтoм зa пoдaнням Кaбінeту Міністрів Укрaїни  внeсeнo зміни дo вeликoї кількoсті зaкoнів Укрaїни, які скoрoчують кількість пільгoвиx кaтeгoрій нaсeлeння, кількість грoмaдян, які мaють прaвo нa пільги, тa дeтaлізують умoви їx нaдaння.

Рaнішe  зaкoнoдaвствoм  були пeрeдбaчeні пільги нa бeзoплaтний прoїзд всімa видaми міськoгo тa приміськoгo трaнспoрту, a тaкoж бeзoплaтний прoїзд рaз нa двa рoки  пo Укрaїні для  учaсників війни, члeнів сімeй зaгиблиx вeтeрaнів війни,  жeртв нaцистськиx пeрeслідувaнь. Тeпeр цe  з 1 чeрвня 2015 рoку будe відмінeнo.

Тaкoж учaсники війни, члeни сімeй зaгиблиx вeтeрaнів війни, мeдичні прaцівники, вчитeлі, жeртви нaцистськиx пeрeслідувaнь, діти війни, вeтeрaни Міністeрствa внутрішніx спрaв мaли прaвo нa пільги з oплaти житлoвo-кoмунaльниx пoслуг, пoслуг зв’язку та отримання компенсації на придбання твердого палива. В діючій редакції відповідних законів з 1 липня 2015 року пільги, якими користуються дані категорії громадян, зберігаються, але право на вказані пільги настає за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї  в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. (Діюча максимальна величина доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу, наразі складає 1710 грн. на особу).

Значні зміни внесені до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон). Вони  набули  чинності з 1 січня 2015 року. Зокрема, із Закону виключено статтю 2, в якій  визначалися категорії зон радіоактивно забруднених територій. Такими  були: зона відчуження, зона   безумовного  (обов’язкового)  відселення, зона гарантованого добровільного відселення, зона посиленого радіоекологічного контролю.

Щодо пільг та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ситуація така.

Для 1 категорії (інваліди Чорнобиля) вони залишились без змін.

Для 2 категорії (ліквідатори та евакуйовані)  – виключено пункт про першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок.  Всі інші пільги та компенсації для цієї категорії залишились без змін.

Для потерпілих 3 категорії також виключено пункт про першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок. А от пільги на  відшкодування 50 процентів вартості твердого палива надалі надаватимуться  їм  за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує податкову соціальну пільгу.

Інші пільги та компенсації  для цієї категорії залишились без змін.

Для потерпілих 4 категорії всі пільги та компенсації відмінено (тобто, із Закону вилучено повністю статтю 23).

Зі ст. 30 «Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам» з Чорнобильського закону  виключено:

– повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 року № 649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щомісячна допомога до 3-х років 13,50 грн., до 6 років 26,50 грн.);

– щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення строком до двох місяців. (Потерпілим дітям віком до 10 років разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що така особа належить до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачалось забезпечення путівками для оздоровлення);

– щомісячні виплати в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України від 20.04.2007 року №649, незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька або матері, які на час настання вагітності  мають підстави належати до категорії 1 або 2,  а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (щомісячна допомога у розмірі 16.50 грн.);

– щомісячні виплати в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України від 20.04.2007 року №649, сім’ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи (щомісячна допомога у розмірі 32 грн.);

– виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі й тих, які не перебувають  в обліковому складі шкіл),  на суму середньої вартості харчування в цих закладах, що встановлювалось органами місцевого самоврядування (щомісячна допомога за невідвідування дошкільного закладу: до 3-х років – у розмірі 216 грн., до 6-ти років – 260 грн.).

Безкоштовне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, студентів коледжів і технікумів залишається лише в учбових закладах, розташованих на територіях гарантованого добровільного відселення (третя зона). Оскільки змінами до чинного законодавства поняття четвертої зони виключено, то й безкоштовне харчування в шкільних закладах на цій території відмінено.

Збережено надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустки по вагітності і пологах тривалістю 90 календарних днів до пологів і  90 календарних днів після пологів, яка обчислюється сумарно і надається жінкам повністю, незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів, з оплатою в розмірі повного заробітку, незалежно від страхового стажу та місця роботи.

З Чорнобильського закону також виключено:

Статтю 37. Компенсації громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення:

– у зоні посиленого радіоактивного контролю – 1,60 грн;

– у зоні гарантованого добровільного відселення – 2,10 грн.

Статтю 39. Доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення.

Положення цієї статті передбачали щомісячні доплати працюючим особам за роботу в зоні радіоекологічного контролю в розмірі 5,20 грн., у зоні гарантованого добровільного відселення – 10,50 грн.

Статтю 45. Збереження за працівниками середньої заробітної плати та стажу роботи при звільненні у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням.

Статтею 60 в  редакції  Закону, який діяв до 31.12.2014 року, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надавались й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України. Нова  її редакція передбачає право особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право й на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, вибір пільг та компенсацій відповідно лише  до одного із законів України. Отже, особам, які користуються пільгами інвалідів війни, пільгами за професійною ознакою, пільгами  для працівників міліції тощо, припиняються пільги та компенсації для 1 категорії внаслідок Чорнобильської катастрофи. А саме: щомісячна компенсація вартості продуктів харчування (310 грн.), оздоровлення (120 грн.), забезпечення безкоштовною  санаторною путівкою та відшкодування вартості проїзду один раз на рік по Україні.

Особам, які  мають право на користування пільгами за кількома законами України, необхідно терміново звернутись до нашого управління соціального захисту населення  стосовно вирішення питання про вибір пільги за одним із законів (кабінет 4).

Наталія ТЕРЕЩЕНКО,

начальник управління соціального захисту

населення райдержадміністрації.

источник

5

53

30 комментариев к записи “ДЕЯКІ ПІЛЬГИ ВЗАГАЛІ ВІДМІНЯЮТЬСЯ”

 1. срочник:

  неможно отменить то чего нет, путевок за 29 лет(скоро будет) я получил 0 шт.

 2. ВЛАДИМИР:

  НАД НАМИ УЖЕ СТОЛЬКО ПРОВЕЛИ ЭКСПЕРЕМЕНТОВ ПРЕЖНИИ РУКОВОДИТЕЛИ ,НО ТАК КАК ОНИ НАС ДУШАТ Я ИМЕЮ ВВИДУ ПЕТЯ И СЕНЯ ДО ТАКОГО НИ КТО НЕ МОГ ДОДУМАТЬСЯ,НАМ ОСТАЁТСЯ ОДНО СОБИРАТЬСЯ ВСЕМ И НА КИЕВ ХВАТИТ ЖЕВАТЬ СОПЛИ….

 3. анонім:

  от тобі бабуся і “Юріїв день”, або припливли до логічного кінця. А тепер хитрозроблені отримуйте по рішенням судів велике бабло від золотого батона єнакіївського пахана – великого друга юри андреєва і його шобла.

 4. СОЛОХА ПОЛТАВСЬКА:

  РУБАТИ ШАКАЛІВ ЗА СВОЄ! НА КИЇВ ЇХАТИ СОКИРИ В РУКИ І НА КИЇВ!!!!!!!

 5. Аноним:

  “пайковым” пришол ПИСЕЦ ???

 6. ликвидатор 86:

  все льготи 1 категории остались без изменений и питание оздоровление лекарства тоесть инвалидам надо было ездить с нами к кабмину а сейчас все спохватились вот так и получилось

 7. ЛПА 1987г.:

  Кусок кости со рта вытащили. Подбросили , забрали. Ссученные.

  • ликвидатор 86:

   ликвидаторам 1 категории все льготы оставили что и были звонил лисно в соцзахыст так что 1 категория покуда все у нас осталось

 8. / рядовой /:

  Вопрос ликвидатору 86 -льготы оставили вам на долго-ли?
  /рядовой/.

 9. Федор86-87г.:

  нет не на долго при пересмотре бюджета в марте заберут у всех.

 10. Аноним:

  Месяц заканчивается , а пайковых нету и наверно уже не будет .

 11. Федор86-87г.:

  Да это факт, вот как они нас кинули тихо и без шума,вместо выплаты пенсий по закону и судах,еще забрали компенсацию на питание,вот все прелести жизни в Европе.

 12. 86:

  Пид@ры недобитые желаю кулю в лоб этой нечести

 13. Валерий:

  Еще не вечер…То ли еще будет.Жаль только,что не смог откосить от Чернобыля в то время.А ведь теперь вряд ли кто поедет…если,не дай Бог,конечно еще раз рванет.

  • Сєм:

   А куда ты денешся?- снимут групу, и всучат повестку и будеш воевать как миленький

 14. ликвидатор 86-1категория:

  Всем добрый день! кто знает или может проинформировать: 1 категория право выбора льгот или инвалиды войны или по ЧАЭС. А пенсий это коснется выбор???? вернее получаю пенсию по суду выдана справка по зарплате (по предприятию)по ЧАЭС. Если выберу льготу инвалида войны по собесу не отразится ли это на пенсию?? вернее не переведут ли на пенсию по инвалидам войны??? Буду очень благодарен за ответ!!! ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ! С уважением Александр ликвидатор апрель 1986г.

  • Партизан 1986:

   Пенсия-это не льгота и не компенсация, так как она начислена из заработка.
   Делать выбор, то есть добровольно отказаться от своих прав – это просто подтверждение не уважения к самому себе.

   • ликвидатор 86-1категория:

    спасибо за Ваш ответ!почему Вы так категоричны “Делать выбор, то есть добровольно отказаться от своих прав — это просто подтверждение не уважения к самому себе” я был призван от военкомата,и также как Вы наверное приравнены к инвалидам войны, сами знаете что по инвалидам войны льгота 100% скидка, к 9мая -2000,00 тоже не лишние да плюс с пенсии -15% снимут с 1 января….почему не пользоваться правом льготы которая дает выше права. Это лично мое мнение. Спасибо. С уважением Александр

 15. ликвидатор 86-1категория:

  и еще вопрос – можно ли будет перейти с одной льготы на другую в любое время????

  • Партизан 1986:

   Конечно, только перед этим надо письменно отказаться от предыдущего заявления.
   Только непонятно: Вам государство дало право на определённые льготы и компенсации законами Украины, а Вы добровольно от них отказываетесь.
   Не слушайте ту лапшу, которую лепит Вам в УСЗН.
   Если Вы надумаете обратиться в суд, то суд Вам откажет в восстановлении прав, мотивируя добровольным отказом.
   Поймите изменённая ст.60 ЗУ 796-XII предлагает, а не обязывает делать выбор.
   Так как составлена эта статья даже КСУ не найдёт в ней признаков неконституционности, так как она не принудительного характера.

   • ликвидатор 86-1категория::

    это все понятно: нам государство дало право на определённые льготы и компенсации законами Украины. Да но УСЗН в письменном виде прислало приглашение для выбора одной из льгот по ЧАЭС или как инвалиды войны. И что делать???
    С уважением, Александр

    • Партизан 1986:

     Александр, да, что же Вы такой неуверенный в том, что у Вас таким способом с вашей помощью хотят отобрать ваши законные права.
     Если не знаете, что делать напишите в УСЗН о том, что Вы не желаете изменять порядок предоставления льгот и компенсаций, который был до изменения ст. 60, так как эта статья меня не обязывает совершать предлагаемый выбор.

 16. шурави:

  Пришло ком за питание Харьков сегодня

 17. черарс:

  а яцику не стыдно устанавливать такие сумы 13,50 на месяц детям

 18. Америций:

  Наверно не все знают,что эта норма была введена (придумана) раньше,еще при янеке,но они не успели ею воспользоваться.
  Я думаю компенсацию на “питание” можно и нужно отстоять, фактически ликвидаторы подверглись радиационному поражению,такого раньше не было (Челябинск,завод ” Маяк” – засекречено),только в нашем законе введен этот тип компенсации – усиленное питание…
  На мой взгляд чтобы отстоять нашу позицию надо иметь данные МОЗ,в переговорной группе ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ люди владеющие вопросом или на худой конец ЭКСПЕРТЫ.

 19. УКРАИНА:

  ВСЁ ОСТАВЯТ ТОЛЬКО ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ. А ЗА ПАЙКИ ХАРЬКОВ 29 ЯНВАРЯ ПОЛУЧИЛ..

 20. Федор86-87г.:

  На питание есть я сегодня получил.

 21. Область герой Донецкая:

  Нет пока на питание у нас

 22. валера:

  так будут выплачивать на питание 1 категория чернобыльца или нет

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогахтендерный кредит
Доставка грузов