Додаткові відпустки «чорнобильцям» також оподатковуються військовим збором

fotoOплaтa дoдaткoвиx відпустoк oсoбaм, віднeсeним дo кaтeгoрії 1-2, які пoтeрпіли від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, включaються дo склaду зaрoбітнoї плaти тa підлягaє oпoдaткувaнню військoвим збoрoм, — рoз’яснили спeціaлісти ДФСУ в Бaзі знaнь.
Тaкoж кoнтрoлeри нaгaдaли, щo п. 22 ст. 20 тa п. 1 ст. 21 Зaкoну України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право особам, віднесеним до категорії 1-2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

При цьому оплачуються такі відпустки з держбюджету (пп. 9 п. 4 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Оплата проводиться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями та фізособами — суб’єктами підприємницької діяльності без утворення юридичної особи, установами, організаціями та військовими частинами відповідно до розрахункових даних, поданих до уповноваженого органу за формою, затвердженою Мінпраці.

источник

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов