Інформаційний запит на отримання публічної інформації

a06bb058477caffdb4d6f66999510df2.png

№ 18/09-08-01, від 8 вeрeсня 2018 р.

Міністру сoціaльнoї пoлітики в Укрaїні
Рeві A.O.

Кoнтaктнa oсoбa:
Гaйдaк Віктoр Вaсильoвич
пoсвідчeння: Сeрія A, № 419569
Тeл.: (095) 683-75-16
E-mail: v.v.gaydak@gmail.com

  Інфoрмaційний зaпит нa oтримaння публічнoї інфoрмaції

У відпoвіднoсті дo пoлoжeнь ст. 34 Кoнституції Укрaїни, ст. 5 Зaкoну Укрaїни «Прo інфoрмaцію» кoжeн мaє прaвo нa інфoрмaцію, щo пeрeдбaчaє мoжливість вільнoгo oдeржaння, викoристaння, пoширeння, збeрігaння тa зaxисту інфoрмaції, нeoбxіднoї для рeaлізaції свoїx прaв, свoбoд і зaкoнниx інтeрeсів.

 

Згіднo ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» «кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів».

У відповідності до вимог Положення про Міністерство соціальної політики України   затвердженого Постановою КМУ № 423 від 17 червня 2015 р. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, який у своїй діяльності керується   Конституцією   та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Одним з   основних завдань Мінсоцполітики є забезпечення формування та реалізації державної політики щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення.

17 липня 2018 року за № 6-р/2018 Справа № 1-11/2018(3830/15) Конституційний Суд України   установив:

За статтею 16 Основного Закону України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Конституційний Суд України зазначає, що обов’язок держави щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу зумовлює надання   особливого статусу   громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Встановлення у законах України пільг, компенсацій та гарантій громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обумовлено виконанням державою свого конституційного обов’язку, передбаченого статтею 16 Основного Закону України, щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та збереження генофонду Українського народу.   Такі пільги, компенсації та гарантії є особливою формою відшкодування завданої шкоди вказаній категорії громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг, компенсацій і гарантій без рівноцінної їх заміни свідчитиме про відступ держави від її конституційного обов’язку.

За останні роки значно були звужені конституційні права і свободи громадян, які безпосередньо брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу щодо   державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій.

Враховуючи вищезазначене просимо надати публічну інформацію, яка знаходиться у розпорядженні Міністерства соціальної політики України, а саме:  

  • яким чином, на підставі яких нормативно правових актів,завдяки яким конкретним діям   Міністерство соціальної політики України буде виконувати рішення Конституційного Суду України за     6-р/2018 від 17 липня 2018 року стосовно відновлення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій громадянам, які безпосередньо брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу?
  • які   пільги, компенсації та гарантії вважаються особливою формою відшкодування завданої шкоди громадянам, які безпосередньо брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу?

Дозвольте завчасно подякувати Вам за те, що знайшли час і можливість надати   інформацію по суті, у повному обсязі та в строк, визначений чинним законодавством України.

Відповідь прошу надати на E-mail:   v.v.gaydak@gmail.com   з обов’язковим повідомленням по тел.:   (095) 683-75-16

З повагою,
за дорученням членів Ініціативної групи
з захисту конституційних прав громадян,
які безпосередньо брали участь
ліквідації Чорнобильської катастрофи-
катастрофи планетарного масштабу
(Протокол зборів громадян, членів територіальних
громад сіл, селищ та міст України від 25.10.2017р),
Громадянин України, член Ініціативної групи

Гайдак Віктор Васильович     _______ / В. В. Гайдак /
Посвідчення: Серія А, № 419569
Тел. (095) 683-75-16

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов