Інформація по стан розгляду Конституційної скарги 62 ліквідаторів Чорнобильської катастрофи на відміну державних гарантій по сплаті пенсій в розмірі не меншому ніж 6, 8, 10 мінімальних пенсій.

Інфoрмaція пo стaн рoзгляду Кoнституційнoї скaрги 62 ліквідaтoрів Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи нa відміну дeржaвниx гaрaнтій пo сплaті пeнсій в рoзмірі нe мeншoму ніж 6, 8, 10 мінімaльниx пeнсій.

12 вeрeсня 2018 рoку Сeкрeтaріaт Кoнституційнoгo Суду Укрaїни,   відпoвіднo дo § 42 Рeглaмeнту Кoнституційнoгo Суду Укрaїни, підгoтувaв пoпeрeдній виснoвoк прo нaявність підстaв для відкриття кoнституційнoгo прoвaджeння у спрaві зa кoнституційнoю скaргoю щoдo відпoвіднoсті Кoнституції Укрaїни (кoнституційнoсті) пoлoжeнь підпункту 13 пункту 4 рoзділу І Зaкoну Укрaїни “Прo внeсeння змін тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни” від 28 грудня 2014 рoку № 76-VIII в чaстині змін дo стaтті 54 Зaкoну Укрaїни “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 року   № 796-XII (18/ 4498 (18)   від   03.09.2018 року) за поданням 62 ліквідаторів ЧАЕС Лозівського району Харківської області, і направив конституційну скаргу для подальшого розгляду судді-доповідачу Конституційного Суду Україні Головатому Сергію Петровичу.

Сьогодні передзвонили з Секретаріату Конституційного Суду України і повідомили, що суддя Конституційного Суду Україні Головатий Сергій Петрович схвалив текст конституційної скарги і передав відповідний проект ухвали про відкриття конституційного провадження у справі (§ 43 Регламенту) до Другого сенату Конституційного Суду України.

 

Я дякую всім, хто підтримує цю конституційну скаргу і повідомляю, що станом на сьогодення питання про терміновий виїзд до Конституційного Суду України в разі відмови суду знятий, але прошу побратимів не розслаблятися – станом на сьогодення в Конституційному суді України не має чітко визначених часових меж на прийняття рішення – так скажемо на черговому засіданні Другого сенату Конституційного Суду України 26 вересня 2018 року буде розглядатися як питання про форму розгляду справи за конституційною скаргою громадянина Карякіна Едуарда Сергійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 79 Закону України „Про банки і банківську діяльність“, поданою 22.08.2018 року (433. Карякін Е.С.; 18/ 4301 (18)), так і питання щодо відкриття конституційного провадження за конституційною скаргою Корнаша Івана Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзаців шостого, сьомого пункту 3 розділу І Закону України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, (287. Корнаш І.В. 18/ 3448 (18)     06.07.2018).

 

Як бачимо – різниця між цими двома скаргами два місяці. І це ще не саме рішення по суті, а суто процесуальні питання.

 

Правосуддя не може бути затяжним – ліквідатори Лозівського району Харківської області з самого початку змін до Конституцій України ставлять питання про неконституційність зменшення їх державних пенсій по інвалідності отриманій під час ліквідації Чорнобильської катастрофи.

 

Більше того, Верховний Суд в складі тієї ж проклятої колегії: Мороз Л.Л., Бучик А.Ю. та Гімона М.М., щоб і вони і їх потомки до сьомого коліна були прокляті,   «зарізали» 18 вересня 2018 року вирішене на користь ліквідатора Чорнобильської катастрофи, інваліда ЧАЕС 2 групи, рішення суду першої інстанції (справа № 496/125/17; http://reyestr.court.gov.ua/Review/76546218).

Мотивування, цитата з рішення:

«Стосовно посилань позивача в касаційній скарзі на те, що зміни в редакції    Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», які набули чинності з 01.01.2015 року,   звужують права громадян та суперечать Конституції України,   колегія суддів зазначає, що вказані зміни не визнані Конституційним Судом України неконституційними,   а тому підлягають застосуванню».

 

Верхом цинізму цієї групи істот в суддівських мантіях є саме таке кивання на Конституційний суд України, особливо з огляду на те, що після змін до Конституції України до кодифікаторів внесені відповідні зміни, які прямо вимагають від судів, цитата:

 

«3. У разі невідповідності правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу, або положення відповідного міжнародного договору України.

4. Якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції України як норми прямої дії.

У такому випадку суд після винесення рішення у справі звертається до Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта, що віднесено до юрисдикції Конституційного Суду України» (стаття 7 Кодексу адміністративного судочинства України).

 

І як бачимо Верховний Суд навіть через місяць після рішення Конституційного Суду України, який виніс висновки, які аргументовано підтверджують права інвалідів ЧАЕС на поновлення пенсій 6, 8, 10, грається в дурне немовля і киває на Конституційний суд.

 

Тому конституційна скарга 62 ліквідаторів Чорнобильської катастрофи має відношення до долі кожного, кого протиправно залишили без державної пенсії гарантованої статтею 54 Закону 796-ХІІ.

 

Ігор Бургас, Центр віктімізації Чорнобильської катастрофи

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов