ІНІЦІАТИВНА ГРУПА Харківської області інформує

ІНІЦІAТИВНA ГРУПA
Xaрківськoї oблaсті
інфoрмує
прo пoкaзoву тa відвeрту aдміністрaтивну бeздіяльність
Гoлoвнoгo упрaвління Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни в Xaрківській oблaсті
щoдo oбoв’язкoвoгo викoнaння рішeння КСУ
від 25.04.2019 рoку № 1-р (ІІ)/2019
(ні якиx дій нa викoнaння рішeння, ні якиx дoкумeнтів нe нaдaнo)

  № 19/05-11 від   11.05.2019р.

Нaчaльнику Гoлoвнoгo упрaвління
Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни
в Xaрківській oблaсті
Aчкaсoву В.М.

кoнтaктнa oсoбa:
Людини і Грoмaдянинa Укрaїни,
Білoєнкa Вoлoдимирa Микoлaйoвичa,
інвaлідa 2 групи внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи,
61171, м. Xaрків,
вул. Aмoсoвa 7, кв. 6
e-mail:   bi22021960@gmail.com
тeл. 0671095753

ЗAПИТ ПРO ДOСТУП ДO ПУБЛІЧНOЇ ІНФOРМAЦІЇ

Згіднo ст. 34 Кoнституції Укрaїни, ст. 5 Зaкoну Укрaїни «Прo інфoрмaцію» кoжeн мaє прaвo нa інфoрмaцію, щo пeрeдбaчaє мoжливість вільнoгo oдeржaння, викoристaння, пoширeння, збeрігaння тa зaxисту інфoрмaції, нeoбxіднoї для рeaлізaції свoїx прaв, свoбoд і зaкoнниx інтeрeсів.

Ст.ст. 3, 4 Зaкoну Укрaїни «Прo дoступ дo публічнoї інфoрмaції» визнaнo, щo прaвo нa дoступ дo публічнoї інфoрмaції гaрaнтується, зoкрeмa oбoв’язкoм рoзпoрядників інфoрмaції нaдaвaти і oприлюднювaти інфoрмaцію, у тoму числі зa мaксимaльнo спрoщeнoю прoцeдурoю пoдaння інфoрмaційнoгo зaпиту нa інфoрмaцію.

Згіднo пoлoжeнь ст. 60 Зaкoну Укрaїни «Прo зaпoбігaння кoрупції», «Вимoги щoдo прoзoрoсті тa дoступу дo інфoрмaції»:

1. Oсoбaм, зaзнaчeним у пунктax 1, 2, 4 і 5 чaстини пeршoї стaтті 3 цьoгo Зaкoну, a тaкoж oсoбaм, які пoстійнo aбo тимчaсoвo oбіймaють пoсaди, пoв’язaні з викoнaнням oргaнізaційнo-рoзпoрядчиx чи aдміністрaтивнo-гoспoдaрськиx oбoв’язків, aбo спeціaльнo упoвнoвaжeні нa виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми,   забороняється:

1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

2) надавати несвоєчасно,   недостовірну чи не в повному обсязі   інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Другий сенат Конституційного Суду України 25.04.2019 року ухвалив Рішен   № 1-р(II)/2019 у справі №3-14/2019 (402/19, 1737/19)   у справі за конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія Яковича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII зі змінами (далі – Закон).

Згідно з частиною третьою статті 59 Закону особам, зокрема тим, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до Закону або за бажанням таких осіб – з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Цим Рішенням Конституційний Суд України вирішив:

1.Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), словосполучення «дійсної строкової», яке міститься у положеннях частини третьої статті 59 Закону, за якими визначення розміру відшкодування заподіяної внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС шкоди при обчисленні пенсії виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, поширюються лише на категорію військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

2.Словосполучення „дійсної строкової“, що міститься в положеннях частини третьої статті 59 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від   28 лютого 1991 року № 796–XII   зі змінами,   за якими визначення розміру відшкодування заподіяної внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС шкоди при обчисленні пенсії виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, поширюються лише на категорію військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, визнане неконституційним,   втрачає чинність з дня   (з 25.04.2019р.)   ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

У Рішенні Конституційного Суду України наголошується, що закріплений у Конституції України обов’язок громадян України потребує поваги, а статус військовослужбовців будь-яких категорій обумовлюється військовою службою, інститут якої надає їм спеціальний статус.

Вирішуючи порушені в конституційних скаргах питання, Конституційний Суд України зазначає, що аналіз положень статей 16, 17 Конституції України дає підстави для висновку, що особи, які під час проходження військової служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, мають спеціальний статус та особливі умови соціального захисту. За Конституцією України посилений соціальний захист вказаних категорій осіб вимагає від держави виконання обов’язку визначати такий обсяг їх соціального забезпечення, який гарантуватиме їм гідні умови життя, а також   повне відшкодування заподіяної шкоди.

Конституційний Суд України наголошує, що держава може встановлювати певні відмінності щодо рівня соціального захисту вказаних категорій осіб, однак визначені законом відмінності не повинні: допускати жодних невиправданих винятків із конституційного принципу рівності, містити ознак дискримінації при реалізації зазначеними особами права на соціальний захист та порушувати сутність права на соціальний захист, а обґрунтування механізму нарахування соціальних виплат має відбуватись із урахуванням критеріїв пропорційності та справедливості.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що військовослужбовці строкової служби, пенсія яким призначається за частиною третьою статті 59 Закону та обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, в окремих випадках мають вищий рівень соціального захисту, оскільки розмір їх соціального забезпечення є значно більшим   порівняно з іншими категоріями військовослужбовців (у тому числі військовозобов’язані під час участі у військових зборах),   які брали безпосередню участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків.

«Отже, військовослужбовці, які постраждали під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при виконанні військового обов’язку, мають різний рівень соціального забезпечення. Такий підхід   законодавця   до визначення рівня соціального забезпечення вказаних категорій осіб не відповідає принципу справедливості та є порушенням конституційного принципу рівності», – підкреслюється у Рішенні Суду.

Таким чином, на думку Конституційного Суду України, законодавець не забезпечив певні категорії військовослужбовців, які виконують конституційно значущі функції щодо захисту Вітчизни, особливими умовами соціального захисту, обсяг яких має передбачати гідні умови їх життя й повне відшкодування заподіяної шкоди, чим порушив сутність конституційного права на соціальний захист, конституційні гарантії щодо безумовного забезпечення належного рівня їх соціального захисту.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

На сайті Верховної Ради України в Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII (зі змінами) перед текстом ч. 3 ст. 59   зазначено, що   {Словосполучення «дійсної строкової», яке міститься у положеннях частини третьої статті 59, за якими визначення розміру відшкодування заподіяної внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС шкоди при обчисленні пенсії виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, поширюються лише на категорію військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду   № 1-р(II)/2019 від 25.04.2019}

Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 22 Конституції України визначено, що конституційні права і свободи гарантуються.

За змістом ч.1 ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Враховуючи викладене,   прошу на протязі 5 (п’яти) днів надати мені на руки повну, достовірну та вичерпну публічну інформацію про вчинення розпорядчих адміністративних дій   (продублювавши на мою електронну адресу:   bi22021960@gmail.com   з обов’язковим повідомленням за   телефоном:   0671095753),щодо забезпечення Головним   управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області   з   25.04.2019 року   обов’язковості виконання вищезазначеногоРішення Конституційного Суду України від 25.04.2019 року   № 1-р(II)/2019 у справі №3-14/2019 (402/19, 1737/19),   яка знаходиться (створена) у розпорядженніГоловного управління, як територіального органу державного управління та суб’єкту владних повноважень,   а саме:

— завірені   печаткою управління   копії   рішень, розпоряджень про   забезпечення обов’язковості виконання   Рішення Конституційного Суду України   № 1-р(II)/2019 у справі №3-14/2019 (402/19, 1737/19) від 25.04.2019 року   Головним   управлінням   Пенсійного фонду України в Харківській області   у відношенні до інвалідів з числа пенсіонерів —   військовослужбовців (у тому числі військовозобов’язаних під час участі у військових зборах),   які брали безпосередню участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків і які потребують повного відшкодування державою Україна заподіяної їм шкодивнаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають в Харківській області;

—   завірені   печаткою управління   копії   звернень, доповідних записок, листів, електронних листів, направлених до вищестоящих адміністративних керівних органів управління — до Пенсійного фонду України та Мінсоцполітики для   забезпечення обов’язковості виконання   Рішення Конституційного Суду України   № 1-р(II)/2019 у справі №3-14/2019 (402/19, 1737/19) від 25.04.2019 року   Головним   управлінням   Пенсійного фонду України в Харківській області   у відношенні до інвалідів з числа пенсіонерів —   військовослужбовців (у тому числі військовозобов’язаних під час участі у військових зборах),   які брали безпосередню участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків і які потребують повного відшкодування державою Україна заподіяної їм шкоди   внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають в Харківській області;

—   завірені   печаткою управління адміністративних повідомлень,   записок, листів, електронних листів, отриманих від вищестоящих адміністративних керівних органів управління — від Пенсійного фонду України та Мінсоцполітики щодо реалізації в Харківській області (і по всій Україні) обов’язкового довиконання   Рішення Конституційного Суду України   № 1-р(II)/2019 у справі №3-14/2019 (402/19, 1737/19) від 25.04.2019 року   Головним   управліннямПенсійного фонду України в Харківській області   у відношенні до інвалідів з числа пенсіонерів —   військовослужбовців (у тому числі військовозобов’язаних під час участі у військових зборах),   які брали безпосередню участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків і які потребують повного відшкодування державою Україна заподіяної їм шкоди   внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Дозвольте завчасно подякувати Вам за те, що знайшли час і можливість надати інформацію по суті та у повному обсязі.

11.05.2019р.                                       Білоєнко В.М.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов