ІНІЦІАТИВНА ГРУПА Харківської області інформує Щодо ПРЯМОЇ ДІЇ в диспозитивній ч. 3 ст. 59 Закону України №796-12 (про що саме зазначається у заявах до УПФУ)

Piccy.info - Free Image Hosting

Зaкoнoм Укрaїни «Прo внeсeння змін дo дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни щoдo підвищeння пeнсій» № 2148-VIII від 03.10.2017 р., внeсeні зміни в ст. 59 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» № 796-XІІ, a сaмe, чaстинa 3 стaтті 59 цьoгo Зaкoну виклaдeнa в нaступній рeдaкції: “Oсoбaм, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї під чaс прoxoджeння дійснoї стрoкoвoї служби і внaслідoк цьoгo стaли oсoбaми з інвaлідністю,   пeнсія пo інвaліднoстіoбчислюється   відпoвіднo дo цьoгo Зaкoну   aбo   зa бaжaнням тaкиx oсіб   –   з п’ятикрaтнoгo рoзміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року“. Вказані зміни набрали чинності з 01.10.2017р.

Законодавець, Верховна Рада України, приймаючи вказані зміни у зазначену   норму права, яка з дня прийняття цього Закону існувала як   диспозитивна, а не   імперативна   норма права, в якій доречі про це і зазначено (або, або): «пенсія по інвалідності обчислюється   відповідно до цього Закону (№ 796-ХІІ)   або   за бажанням таких осіб – з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року», причому у даному випадку законодавець мав на увазі   пенсію по інвалідностівідповідно до   статті 54   цього Закону, як «державну»   пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка може призначатися   за бажанням громадянина   у розмірі відшкодування фактичних збитків, що також підтверджено відсилочною нормою права ч. 2 ст. 59 цього Закону: «пенсії по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи   військовослужбовцям за їх бажанням   можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків),   або відповідно до   статті 54   цього Закону».

От же, законодавець, приймаючи Закон № 796-ХІІ, встановивдві диспозиції   обчислення   пенсії по інвалідності у ч. 3 ст. 59 – право вибору отримувача пенсії по інвалідності щодо їїобчислення   за   його   бажанням: або за   першою   відсилочноюдиспозицією –   «відповідно до цього Закону», або за   другоюдиспозицією   ПРЯМОЇ ДІЇ   –   «з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року».

 

Причому,   обчислення   пенсії по інвалідності за   першоювідсилочною   диспозицією –   «відповідно до цього Закону», цеобчислення   пенсії по інвалідності згідно існуючих на момент прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII від 03.10.2017 р. умов, порядку призначення та мінімальних розмірів пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначених актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань, діючих та чинних положень на той момент ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ (і до речі, щодо військовослужбовців дійсної строкової служби, у доповненні пунктом 9-1 постанови КМУ № 1210 від 23.11.2011 року у Кабміну не було ніякої необхідності), а   обчислення   пенсії по інвалідності за   другоюдиспозицією   ПРЯМОЇ ДІЇ   –   «з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року»   передбачає   обчислення   пенсії по інвалідності і   точно   не   «відповідно до цього Закону»,   аточно і тільки   спеціальне виключне пряме обчисленняпенсії по інвалідності з певного розрахункового розміру –   з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, та відповідно до встановлених державою правил та положень щодо   повного відшкодування шкоди, пов’язаного з пошкодженням здоров’я та втратою працездатності у відсотках, про що, до речі, йдеться у ст. ст. 16, 50 Конституції України та у ст. ст. 1, 13 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ:   

«Державна політика   в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципі соціального захисту людей,   повного відшкодування шкоди   особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

«Держава   бере на себе   відповідальність за завдану шкоду громадянам   та зобов’язується   відшкодувати її за пошкодження здоров’я або втрату працездатності громадянами   та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

До того ж також хочу звернути увагу на той факт, що в ст. 54 Закону № 796-ХІІ   йдеться   про призначення пенсії, а в ч. 3 ст. 59 цього Закону   йдеться   виключно   про обчислення   за бажанням громадянина (особи) вже призначеної колись   пенсії по інвалідності, що є зовсім різними правочинами та є різними праворегулюваннями у різних правовідносинах.

Білоєнко В.М.

 

0

0

26 комментариев к записи “ІНІЦІАТИВНА ГРУПА Харківської області інформує Щодо ПРЯМОЇ ДІЇ в диспозитивній ч. 3 ст. 59 Закону України №796-12 (про що саме зазначається у заявах до УПФУ)”

 1. Andrew:

  Если честно – прочитал 3 раза и ничего не понял…

 2. Партизан:

  Для военнослужащих пенсия по инвалидности 1кат.
  Призначення по ст.54, по желанию начисление по ст.59,
  Нет Кз — начисление по ст.59
  Есть Кз пенсия Зср. за2006г.= 928грн., по ст.54, если больше на сегодня, меньше переход на ст.59.

 3. Аноним:

  “видповидный рик” это 1986, 1987, 1988, 1989, 1980 г., т.е. минимальная з/п в 1986г. – 70 руб. 70х5=350 руб. и с этой суммы по Постанове 1210 получай пенсию.
  А в статье говорится про инперативну диспозицию прямои нормы права першовидсилочною якои е друга диспозыция прямои дии видповидно цього Закону про специальнэ виключнэ прямэ обчислення повного видшкодування з пятикратного розмиру минимальнои з/п державнои политики обчислення у розмири видшкодування фактичних збиткив.

 4. Партизан:

  Пора поменять Зср.за2006г. на Зср.= 3764,как для начисления всех видов пенсии.

 5. Черарс:

  Уважаемый Владимир непонятно можно сказать пенсионный выплачивает пенсии или нужно идти в суд?

 6. Партизан:

  Главное Пенсионное Управление дало запрос в Минсоцполитики о порядке начисления пенсии военнослужащим по ст.59 ЗУ 796-12, в связи неконстуционным словосочетание ” действующей срочной”
  С 01.10.2017г. пенсию по ст.59 получают срочники 1кат.( у кого нет Кз).

  • Станислав:

   Так порядок начисления по 59 существует с 2017 года, когда стали начислять срочникам.

   • Партизан:

    С 25.04.2019г. К СРОЧНИКАМ ДОБАВИЛИ ПАРИЗАН БЕЗ Кз, ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ ПО ст.59.

 7. Анатолий С.:

  Я понял что (без бутылки разобраться тяжело)попоже дам коментари!!!

 8. аноним:

  харош дискутировать,надо требовать выполнение решения ксу где четко указано”решение остаточное,подлежит выполнению и оскарженню не подлежит” что ещё надо?в наш закон 769 ст59 изменения внесены ,пф обязан сделать перерасчет

 9. Аноним:

  Чем я и все Вы хуже проворовавшихся чиновников, которых амнистировали на второй день после принятия КСУ Решения???? А нам пока дали очередную отговорку

 10. ликвидатор 86:

  что такое Кз ?

  • Партизан:

   Кз — коэффициент заработка на ЛПА на ЧАЭС
   Допустим
   Вы привезли справку с в/ч о количестве выездов в зону отчуждения ( 1,2,3 зоны).
   Оплата в кратности за каждый выезд в зависимости от зон, в зоне отчуждения
   За календарный месяц получилась сумма 900рублей.
   Средняя зарплата по стране в 1986 = 179руб.
   Кз = 900/ 179 = 5,027932

   • Александр:

    А может вы подскажите, как считать Кз,если 16 выездов на АЭС в июле 86г. и 6 выездов в августе?. Так и не пойму, как считать.

    • Партизан:

     Ст.57 ЗУ796-12.
     менше місяця, – середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі.

     • Партизан:

      Если Вы ЛПА 1кат., должен быть Кз

      • Александр:

       Да, ЛПА 1 категории, в справке с архива выезда на АЭС с 17 июля по 4 августа 1986г. А был на сборах с 16 июля по 6 августа. Может Вы поможете рассчитать КЗ? Не соображаю в этом

       • Партизан:

        После получении от МСЕКа 1кат.и посещения ПФ по месту жительства, ПФ требовал от Вас справку с бухгалтерии предприятия, о начисления суммы заработка с ЛПА на ЧАЭС по месячно ( одного месяца ),для начисления пенсии по инвалидности.Начисление суммы заработка с ЛПА на ЧАЭС Вы предоставили справку с в/ч в бухгалтерию предприятия.
        При отсутствии предоставления справки, (справки с малым заработком) ПФ насчитывал минимальную пенсию для 1группы, 2гр. 3гр. инвалидности для ЛПА на ЧАЭС 1.кат.
        ПФ насчитывал Кз, пенсию, доплаты к пенсии, доплаты как инвалида войны (призыв от военкомата).
        Если у Вас нет никаких данных по начисления пенсии, проще обратиться к инспектору ПФ,о правильности начисления пенсии, взять рапечатку своей пенсии.

        • Александр:

         Спасибо большое за объяснение. Вроде понял, возьму распечатку, попробую разобраться.

 11. ликвидатор 86:

  вот такой справки и не сохранилось.

  • Партизан:

   Срочникам без Кз=0 обсчитали пенсию по п.9-1 с 01.10.2017г.
   Ждём порядок обчисления пении партизанам.

 12. Аноним:

  Без заяви хто Вам перерахує. Заяви бігом в пенс фонд (партизанам). Рева жде їх. Тим більш СЛУГА НАРОДУ на підході –поможе нам не сомнівайтеся.

 13. Владимир.:

  Включите свои головы. Кто нам пересчитает пенсии только по решению КС. Это решение в первую очередь направлено кабмину. Он должен исполнить решение Кс и на основании этого внести изменения в пост 1210, и только после этого нам можно чего то ждать, если опять нас не нае..т.
  До такого решения можно заявы писать не только в ПФ а и самому господу богу.

 14. Аноним:

  Успокойтесь. Повышения не будет.

 15. юрий:

  изменения уже внесены в Чернобыльский Закон,а 1210 это постановление кму (специально пишу с маленькой буквы),которое ,исходя из принципа приорететности, не может влиять на Закон 796.Яне вижу юридических причин не пересчитывать пенсии партизанам, т.к. наступает уголовная ответственность (особенно это касается решения КСН) 4-5 июня посмотрим и если,что выходим на площадь.

 16. юрий:

  извините не КСН, а КСУ.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогахтендерный кредит
Доставка грузов