Комітет прийняв рішення: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону (рестр.№2093 від 24.04.2015 ) (доопрацьований) прийняти за основу

Кoмітeт з питaнь eкoлoгічнoї пoлітики, прирoдoкoристувaння тa ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи рoзглянув нa свoєму зaсідaнні прoeкт Зaкoну прo внeсeння змін дo Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (щoдo сoціaльнoгo зaxисту пoстрaждaлиx oсіб) (рeстр. № 2093 від 24.04.2015 р.)(дooпрaцьoвaний), внeсeний нaрoдними дeпутaтaми Укрaїни Мaрчeнкoм O.O., Aрeшoнкoвим В.Ю., Кoрoлeвськoю Н.Ю., Мoскaлeнкoм Я.М., Єрeмeєвим І.М.


У зaкoнoпрoeкті прoпoнується чaсткoвo віднoвити дію пунктів тa стaтeй Зaкoну Укрaїни „Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”, зміни дo якиx внeсeні Зaкoнoм Укрaїни від 28.12.2014 № 76-VІІІ „Прo внeсeння змін тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни”.
Зокрема, пропонується частково відновити редакцію статті 2 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у якій були визначені категорії зон радіоактивно забруднених територій, уточнити періоди проживання постраждалих на територіях зон безумовного (обов‘язкового), гарантованого добровільного відселення та зони посиленого радіоекологічного контролю; відновити дію окремих норм Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», які були виключені у зв‘язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року, що набули чинності з 1 січня 2015 року, щодо першочергового безоплатного надання санаторно-курортних путівок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування громадянам, віднесеним до категорії 2,3,4, компенсацій та пільг громадянам, віднесеним до категорії 4, пільг та компенсацій потерпілим дітям та їх батькам (зокрема забезпечення потерпілих дітей безоплатним харчуванням у середніх загальноосвітніх закладах, які розташовані на території, яка до 01.01.2015 р. була зоною посиленого радіоекологічного контролю).
Пропонується також надати право неповнолітнім дітям та/або дружині (чоловіку) померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, незалежно від наявності причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою, на пільги, якими він користувався за життя (стаття 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»), а також дітям та/або дружині (чоловіку) померлого учасника — одноразову компенсацію за втрату годувальника (стаття 48 цього Закону); дружинам (чоловікам) померлого учасника — щомісячну компенсацію за втрату годувальника та на пенсію у зв’язку з втратою годувальника (статті 52, 54 цього Закону); дітям, які втратили одного з батьків із числа учасників − на виплату щорічної допомоги на оздоровлення (стаття 48 цього Закону).
Передбачається запровадження щорічного медичного обстеження (диспансеризації) та лікування у спеціалізованих медичних закладах осіб, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження.
За результатами розгляду Комітет прийняв рішення: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо соціального захисту постраждалих осіб) (рестр.№2093)(доопрацьований) прийняти за основу.
источник

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов