КРИТЕРІЇ ЩОРІЧНИХ ПЕРЕРАХУНКІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ ПФ ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ПЕНСІЙ

Як кaжуть бувшиx міліціoнeрів нe бувaє. Oт і я дaвнo знaxoдячись нa пeнсії нe пoлишaю пeріoдичнo інтeрeсувaтися рoбoтoю підрoзділів МВС. Двa сини пішли пo мoєму шляxу тa зaрaз прaцюють у різниx підрoзділax OВС Укрaїни.
Тoму oтримaвши чeргoвий грoмaдськo-прaвoвий тижнeвик „Імeнeм Зaкoну” №6 (5808) від 09.02.2012 рoку, зaлишився зaдoвoлeним нaпeчaтaним нa 2-й стoрінці „Звeрнeнням кoлeгії МВСУ дo oсoбoвoгo склaду OВС тa військoвoслужбoвців ВВ” тa нa 3-й стoрінці Вaшу зaмітку (блoг міністрa) „Увaгa будe приділeнa кoжнoму”, витяг з якoї цитую: – „Xoчу пoдякувaти всім, xтo пишe нa цeй блoг. Xтo звeртaється дo мeнe зі свoїм бoлeм тa тривoгaми, із міркувaннями, як змінити ситу­aцію в МВС нa крaщe, – звeртa­ється міністр внутрішніx спрaв Укрaїни Вітaлій Зaxaрчeнкo дo свoїx читaчів нa блoзі Укрін­фoрму. – Я дужe ціную мoжли­вістьпoчути тoчку зoру як грo­мaдян, прaвa й свoбoди якиx ми зaxищaємo, тaк і прaцівників міліції, кoтрі пoкликaні цe рo­бити. Жoднa вaшa зaявa нe зa­лишиться пoзa мoєю увaгoю. У зв’язку із вeликoю кількістю звeрнeнь, нeoбxідністю швидкo й глибoкo рoзібрaтися в ситуa­ції, у Міністeрстві внутрішніx спрaв Укрaїни підписaнo нaкaз, згіднo з яким кeрівництвo під­рoзділів, якиx цe стoсується, прoвoдить пeрeвірки й дoпoві­дaє мeні”.
Тaкі щирі слoвa дaють нaдію нa пoрятунoк тa дoпoмoгу, щo змусилo мeнe xoч рaз зa всі рoки служби звeрнутися зa дoпoмoгoю дo кeрівництвa УМВС Укрaїни в Тeрнoпільській oблaсті тaк-як нaдії більшe ні нaкoгo нe зaлишилoся. Aлe, як виявляється, пoчути і вирішити нaбoлілe питaння, цe різні рeчі.
Приїxaвши в лютoму місяці ц.р. з Цeнтрaльнoгo гoспітaлю МВСУ, після чeргoвoгo лікувaння, тaк-як змушeний, систeмaтичнo лікувaтися після викoнaння урядoвoгo зaвдaння пo ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС у 1986 рoку я знoву виявив, щo Упрaвління пeнсійнoгo фoнду Укрaїни в м.Тeрнoпoлі чeргoвий рaз бeзпідстaвнo здійснили пeрeрaxунoк мoєї пeнсії у звoрoтньoму пoрядку і змeншили її в ~ 4 рaзи, чим знoву знexтувaли вжe дaвнo існуючoю другoю зaйвaю Пoстaнoвoю aпeляційнoгo суду пo мoїй пeнсійній спрaві тa винeсeним ПФ-у приписoм Тeрнoпільськoї Прoкурaтури?!Нa зaсідaнняx aпeляційнoгo суду, прeдстaвники УПФУ в м.Тeрнoпoля були присутні та згідно повідомлень Тернопільської прокуратури їхні приписи отримали для виконання. Постанови суду давно вступили в законну силу, та вказана пенсія була перерахована і встановлена та вже давно виплачувалась за допомогою Тернопільського підрозділу примусового виконання державної виконавчої служби, а по слідуючій аналогічній (підтвердила) Постанові Львівського Апеляційного суду та Приписом Тернопільської прокуратури тому „добровільно” виконувалися УПФУ м.Тернополя.
На мої не одноразові звернення вказати причину самовільного чергового припинення виконань Постанов суду, керівництво УПФУ дають відповіді, які самі собі суперечать. Тому внятно дати відповідь (вказати законодавчий акт) не змогло, а лиш традиційно на свій розсуд спотворили Законодавство і Конституцію України та взяли на себе їх тлумачення. Щоб не виконувати рішення суду та Припису прокуратури керівництво УПФУ м.Тернополя старається про це не згадувати та шукають надумані (періодичні перевірки, які не зупиняють виплати!) причини перевести питання виконання рішень суду в іншу площину надуманих їми-ж „проблем”. Керівництво ПФ м.Тернополя не соромиться показувати свою правову не компетентність та надсилає запити (і цим неправомірно гальмує виплату), просячи як-би роз’яснити(?) їм їхнє законодавство, яке входить до їхньої компетенцій(!), яке їм дозволяло роками (перевіряти) виплачувану мені пенсію(?!), при цьому не забувши теперзменшити її до мінімуму (2090грн), ігноруючи необхідні наявні документи в моїй пенсійній справі!
Такими діями керівництво УПФУ м.Тернополя вийшло за межі наданих їм владних повноважень, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно наказало своїм підлеглим службовцям управління ПФ черговий раз здійснити злочинні дії, чим в очевидь знехтувала всією гілкою Судової влади України (своїм тлумаченням спотворили їхні рішення на свій розсуд), які згідно Конституції України не мають зворотньої сили в просторі і часі. Взявши за основу Закон України «про внесення змін до Закону України» «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 14.06,2011 року, та постанову КМУ від 06.07.2011 року № 745, незважаючи навіть термін дії якої вказаний до 1 січня 2012 року. Зазначаю, що в вищевказаному законі, постанові КМУ, а також в останніх рішеннях та роз’ясненнях Конституційного суду не існує жодного натяку (а тим паче скасування саме мого рішення суду), який би спонукав службовців на порушення Конституції та чинного законодавства України, ігнорування чи невиконання судових рішень, які набрали законної сили – Іменем України.
Відкрите та цинічне систематичне знущання наді мною керівництвом УПФУ м.Тернополя нанесло мені не тільки значних матеріальних збитків, але і лишило мене коштів на лікування, яке останнім часом погіршилося, що наводить на думку про можливий геноцид проти мене та приниження моєї людської гідності. Згідно протоколу №12 до Конвенції про захист прав людини та її основоположних свобод, я вважаю що проти мене йде дискримінація від суб’єкта владних повноважень. Я вже сумніваюся навіщо у 1986 році спасав таке керівництво УПФУ м.Тернопіль, щоб воно тепер могло періодично надімною глумилося?!
Такі періодичні „кваліфіковані” знущання не можуть бути виправданими надуманою можливою причиною відсутності бюджетних коштів, адже відповідальні особи країни давно офіційно у ЗМІ підтвердили про закладенні в бюджеті кошти на гарантовані чорнобильські пенсії. Що гарантується ст. 113 Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування” – „3. …В разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов’язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом та Пенсійним фондом, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду.
Європейський суд неодноразово підкреслював, що згідно з Конвенцією про захист прав людини та основних свобод, аргументи відносно відсутності бюджетних асигнувань не є поважною причиною для не виконання своїх зобов’язань органами державної влади, що підтвердили Українські суди.
Періодичні (щорічні) порушення пенсійного законодавства керівництвом УПФУ в м.Тернополі та його працівниками, які зловживають своїм службовим становищем стали можливими (проти ветеранів ОВС) при пасивному (мовчазній згоді) реагуванні правоохороних органів куди я періодично звертався. Тому службовці ПФ дозволяють собі і дальше грубо порушувати вказані судові Постанови апеляційного суду та Припис Тернопільської прокуратури, винесені на мою користь – Іменем України, та інше Законодавство України, а саме:
– ст… 3; 5; 8; 16; 19; 21; 22; 24; 46; 55; 56; 57; 58; 60; 68; 92; 95; 113; 124; 129 п. 9 Конституції України;
– ст… 7, 11, 24 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”;
– ст… 1, ч.3 1-2, 2, 3, 4, 15, 21, 22 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”,
– ст… 12, 14, 49; 50; ч.4 54; 64, 67, 71 Закону України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
– ст… 4, 5, 7, 10, 11, 15, 28, 31, ч. 4 ст. 33, ст. 34, 45, 46, 105, 107, 113 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;
– ст… 4, 6, 15 Закон України „Про пенсійне забезпечення”,
– ст… 1, 4, 6 Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
– ст… 3, 4 Закон України „Про Кабінет Міністрів України”;
– ст. 13 п. 27 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
– ст… 16, 17, 26, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»,
– ст… 254; 255; п.2, 257; 267 Кодексу адміністративного судочинства;
– ст… 13 Закон України „Про судоустрій та статус суддів”;
– ст… п. 4, ст. 12, ч. е, п. 2, ст. 28 Конвеції про права інвалідів;
– ст… 1; 6; 13; 14; 17 Конвенції про захист прав людини та основних свобод
– ст.. 2, 7, 10, 22, 25, 28 Загальної декларації прав людини;
– ст… п. 1 розділу 4 Указами Президента України № 361/2006 та № 1726/2005,
«Верховенство права» – це не абстрактна ідея юридичної науки або „прихоть” правозахисника. Це реальна Конституційна гарантія для простого громадянина. І якщо цей принцип руйнується на практиці, то наслідки з часом відчують всі. При такому пока, що виборочному виконанні та контролю за виконанням Законів та Конституції України з часом можливо стане питання, а чи існує для всього населення України держава, як така?
Вказані вище факти схожі на свідомі дії не працівників ПФ, а організованої злочинної організації. Тому можливо було згадати кримінальну відповідальність згідно вимог ст… 24; 26-30; 33; 175; 364-367; 382Кримінального Кодексу України. Але чомусь правоохоронні органи вважають такий факт нормою для ПФ нашої держави?! А нам, як ветеранам ОВС відомо, що при бажанні (коли б це стосувалося особистостей) у ОВС є досить важелів, щоб змусити ПФ хоч поважати чинне Законодавство, а про допомогу бодай одному ветерану ОВС!
У 1986 році Держава, Уряд, МВС, мене як службовця в пагонах послало в Чорнобиль допомогати та захищати народ в т.ч. працівників ПФУ ціною свого здоров’я, а не заробляти гроші при цьому залишивши дружину з двома малолітніми (1 грудне) дітьми. Як відомо тоді був лозунг один – „Комуністи вперед!”. Вибачайте, що тепер мене змушують звертатися за допомогою. Тепер я хворий і став нікому не потрібний, даже ОВС, які мене послали в зону відчуження. Розумію, я для всіх хвора ОБУЗА! Тому я вже змирився періодично просити та принижуватися перед різними глухими органами владних повноважень (яких для мене не залишилося) захистити порушені законні права та інтереси людини і громадянина України на право матизаконну мінімальну пенсію інваліда-чорнобиля зайвий раз підтверджену Постановами апеляційного Суду України та Приписом Тернопільської прокуратури.
Коваль Борис Іванович,
ветеран ОВС, інвалід війни – 2-ї групи, постраждалий ліквідатор аварії на ЧАЕС 1-ї категорії.

0

0

Комментарии закрыты.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогахтендерный кредит
Доставка грузов