Набрав чинності Закон № 1472-VIII від 14 липня 2016 року

PM145image0024   сeрпня 2016 рoку нaбирaє чиннoсті Зaкoн Укрaїни «Прo внeсeння змін дoдeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни щoдo врeгулювaння oкрeмиx питaнь прaвoвoгoрeжиму тeритoрії, щo зaзнaлa рaдіoaктивнoгo зaбруднeння внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи»  

Кoмітeтoм з питaнь eкoлoгічнoї пoлітики, прирoдoкoристувaння тa ліквідаціїнаслідків Чорнобильської катастрофи здійснювалась ґрунтовна підготовка проекту Закону для його розгляду Верховною Радою України. При підготовці до другого читаннядо проекту Закону надійшло 36 пропозицій від суб’єктів права законодавчої ініціативи. Закон був прийнятий на засіданні Верховної Ради України 14 липня 2016   року запідтримки більшості голосів народних депутатів України.

Закон спрямований на врегулювання проблемних питань здійснення наукової,природоохоронної діяльності на території зони відчуження та зони безумовного(обов’язкового) відселення, а також впорядкування реалізації владних повноваженьорганами виконавчої влади на цій території.

Законом визначаються особливості землекористування, спеціального водокористування, здійснення містобудівної діяльності,охорони атмосферного повітря на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення з метою забезпеченняреалізації проектів з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та реінтеграції постраждалої території внаслідокЧорнобильської катастрофи.

Відповідно до Закону вносяться зміни до Водного, Земельного кодексів України, Законів України «Про правовий режимтериторії, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну експертизу», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про архітектурну діяльність», «Про охоронуатмосферного повітря», «Про регулювання містобудівної діяльності».

З метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки тапідвищення бар’єрної функції Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, стабілізаціїгідрологічного режиму та реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, сприяння організації та проведенню міжнароднихнаукових досліджень, з урахуванням Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забрудненнявнаслідок Чорнобильської катастрофи» та відповідно до статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Президент України видав Указ «Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника» від 26   квітня2016   року №   174/2016. Указ набирає чинності з дня набрання чинності законом України, що врегульовує питання про відведенняземельних ділянок зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забрудненнявнаслідок Чорнобильської катастрофи, природоохоронного режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, якістворюються на території таких зон, а також про скасування вимоги щодо утворення біосферних заповідників виключно на базіприродних заповідників, національних природних парків.

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов