Пенсії: одним – залишаються, іншим – тимчасово не виплачуватимуться

Нa зaпитaння «Трибуни прaці» відпoвідaє Людмилa КOВAЛEНКO,
пeрший зaступник нaчaльникa упрaвління ПФУ в Івaнківськoму рaйoні
– Людмилo Вітaліївнo, рoз’яснeнь щoдo змін у діючoму пeнсійнoму зaкoнoдaвстві, ініційoвaниx урядoм і прийнятиx Вeрxoвнoю Рaдoю у вигляді Зaкoну Укрaїни «Прo внeсeння змін дo дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни щoдo пeнсійнoгo зaбeзпeчeння», чeкaють з нeтeрпінням і зaцікaвлeні житeлі нaшoгo рaйoну. Вжe мoжнa щoсь гoвoрити прo цe кoнкрeтнo?

– Нa сьoгoдні мoжнa скaзaти нaступнe. Цeй зaкoн пeрeдбaчaє зміну нoрм, щo рeгулюють питaння пeнсійнoгo зaбeзпeчeння, за трьома основними блоками.

Перший блок стосується виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на «спеціальних» посадах: державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів, деяких інших категорій працівників, прирівняних в оплаті праці та пенсійному забезпеченні до держслужбовців. Внесені до 14­ти «пенсійних» законів зміни передбачають, що у період роботи на зазначених посадах призначені пенсії їм не виплачуються до звільнення з роботи. При цьому не має значення вид пенсії та закон, згідно з яким вона призначена.

Водночас, пенсіонер має право вибору: продовжувати працювати на «спецпосаді» та отримувати лише заробітну плату, чи звільнитись з такої посади і отримувати пенсію.

Зазначена норма не поширюється на інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців, учасників Антитерористичної операції. Всі вони на будь­якій роботі будуть отримувати призначену пенсію в повному обсязі.

Пенсіонери­науковці, які працюють на «спецпосадах», зможуть одержувати 85 відсотків належної їм пенсії, але обчисленої за загальними правилами.

Другий блок стосується порядку виплати пенсій іншим категоріям працюючих пенсіонерів.

Для них передбачено, що у період роботи їм виплачується 85% призначеного розміру пенсії. Проте це стосується лише пенсіонерів, розмір пенсії яких перевищує 1,5 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто, 1423,5 грн.

Пенсії, що призначені в розмірі менше 1423,5 грн., працюючим пенсіонерам виплачуватимуться у повному обсязі. Працюючі пенсіонери, в яких розмір пенсії більший 1423,50 грн. і яким вона виплачуватиметься на рівні 85%, у будь­якому випадку отримуватимуть не менше 1423,5 грн.

Зазначена норма діятиме до 1січня 2016 року.

Наголошую: у всіх випадках після звільнення з роботи, в тому числі зі «спецпосад», виплата пенсії поновлюється в повному обсязі.

– Чи треба звертатись особисто в управління ПФУ, аби узгодити всі ці питання?

– Статус пенсіонера – працюючий чи непрацюючий – і, відповідно, розмір пенсії до виплати органи Пенсійного фонду України визначать за матеріалами пенсійних справ та даними системи персоніфікованого обліку. Надавати органам Пенсійного фонду окремо документи необхідно лише тим пенсіонерам, хто своєчасно не виконав передбачене законом зобов’язання протягом десяти днів інформувати органи Фонду про працевлаштування/звільнення з роботи.

Якщо документи про звільнення з роботи буде надано після 1 квітня, то виплата пенсії буде проведена в повному обсязі за весь період, коли пенсіонер вже не працював.

Якщо документів про працевлаштування, в тому числі на «спецпосаду», пенсіонер не надасть, факт роботи все одно обов’язково буде встановлено пізніше за даними системи персоніфікованого обліку. У цьому випадку пенсіонер змушений буде повернути надміру виплачену йому суму пенсії.

– Є ще питання у багатьох наших земляків по пільгових, так би мовити, пенсіях… Які зміни передбачає Закон особам, які працюють в закладах освіти, охорони здоров’я та працівникам, котрі трудяться в особливо шкідливих умовах – Список №1 та Список №2?

– Третій блок якраз і стосується зміни умов призначення пенсій жінкам на пільгових умовах та за вислугу років. Цей процес відбуватиметься поступово протягом 10 років. Пенсійний вік таким категоріям підвищуватиметься кожного року на 6 місяців. Зазначена зміна є необхідністю узгодити пільговий пенсійний вік жінок із загальним пенсійним віком для жінок, який поетапно змінюється, починаючи з 1 жовтня 2011 року.

Також поетапно – на 6 місяців за рік – змінюватиметься загальний стаж роботи, необхідний для призначення пенсій на пільгових умовах. При цьому передбачена раніше тривалість пільгового стажу залишається без змін.

На 5 років – поетапно протягом 10 років (на 6 місяців за рік) – змінюватиметься і тривалість загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років, а для окремих категорій працівників – необхідної вислуги років. Це стосується, зокрема, робітників локомотивних бригад, працівників на польових геологорозвідувальних роботах, робітників на лісозаготівлях і лісосплаві, плавскладу флоту, працівників освіти та охорони здоров’я, артистів та ін.

Даний Закон вступає в силу з 01.04.2015 року.

– Дякую, Людмило Віталіївно. Давайте в наступних номерах нашої газети дамо хоч короткі роз’яснення по інших категоріях пенсіонерів – чорнобильцях тощо. Як зміни торкнуться їх?

– Ми підготуємо такі коментарі.

Підготував Павло СМОВЖ.
источник

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов