По повестке дня заседания Рабочей группы

Ініціaтивнa групa внoсить   прoпoзиції   щoдo питaнь   для внeсeння дo пoрядку дeннoгoзaсідaння   Рoбoчoї групи   з питaнь сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян,   які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи   при XOДA, якe зaплaнoвaнe нa трeтю дeкaду вeрeсня пoтoчнoгo рoку
7a2c2eeee283e41bbf312f71e463aed9.jpg

№ 18/09-13, від 13.09.2013р.
нa № __________, від __________. 201__р.

Дирeктoру дeпaртaмeнту
сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння XOДA
Шпaрaзі Ю.І.

Кoнтaктнa oсoбa:
Білoєнкo В.М.
тeл. (067) 1095753
E-mail: bi22021960@gmail.com

Прoпoзиції
щoдo питaнь для внeсeння дo пoрядку дeннoгo зaсідaння Рoбoчoї групи з питaнь сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи при XOДA, якe зaплaнoвaнe нa трeтю дeкaду вeрeсня пoтoчнoгo рoку:
Питaння для внeсeння дo пoрядку дeннoгo:

1. Викoнaння рішeння Кoнституційнoгo Суду Укрaїни зa № 6-р/2018 від 17 липня 2018 рoку стoсoвнo пoвнoгo відшкoдувaння шкoди тa відновлення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій громадянам, які безпосередньо брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків, безумовне відшкодування яких взяла на себе держава Україна.

 

2. Питання підтвердження (встановлення) статусів та заміни “Посвідчень” згідно постанови КМУ від 11 липня 2018 р. № 551 “Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”.

3. Виконання посадовими особами Харківської обласної державної адміністрації рішення Харківського окружного адміністративного суду від 23.05.2018 року по справі №820/6848/16, яке набрало законної сили, стосовно   видачі нової   довідки   про заробітну плату   за роботу в зоні відчуження   з урахуванням висновків суду у зазначеній справі та за документами позивача по справі — громадянина, який безпосередньо брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, а підприємство, на якому він у свій час працював, ліквідовано без правонаступників.

4. Про інформацію з фінансування (недофінансування) в Харківській області станом на 01.09.2018 року видатків з державного та місцевого бюджетів на всі напрями повного відшкодування шкоди (гарантії держави) громадянам, які безпосередньо брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків згідно державних та місцевих бюджетних програм (бюджетних паспортів).

5. Питання заміни та придбання діагностичного та лікувального обладнання КЗОЗ “ОКСДРЗН”.

Пропозиції:

1. Розглянути питання   повного відшкодування шкоди   та повернення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій (наприклад: льготні куб.м. газу, квт ел.енергії, м.куб. води тощо)

2. Розглянути питання відсутності в архіві Міністерства оборони України відомостей від військових частин про виїзди, час і місце виконання бойових робіт, дози опромінення учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Документ “Посвідчення”, на думку Ініціативної групи та глибоке переконання, необхідно оформлювати на підставі даних, які знаходяться у Державному реєстрі України (єдина інформаційна система), який забов’язаний вести ДУ «УЦІТ» (Державна установа “Український центр інформаційних технологій”) з використанням реєстраційної картки, до якої внесена вся необхідна інформація про громадян, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, а також про громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і головне чітко визначити статус: “Учасник ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу” (Конституція України ст.16, рішення Конституційного Суду України за № 6-р/2018 від 17 липня 2018 року)

Також необхідно у “Посвідченні” відобразити № (номер), який є реєстраційним № (номером) громадянина у Державному реєстрі України.

Крім цього вважаємо за необхідне у документі “Посвідчення” прописати наступне: “Пред’явник цього Посвідчення має право на пільги, компенсації та гарантії, встановлені законами України та рішенням Конституційного Суду України від 17липня 2018року № 6-р/2018”.

інформація для ознайомлення:

Виходячи зі змісту статті 16 Основного Закону України Конституційний суд України зазначає, що обов’язок держави щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу збереження генофонду Українського народу зумовлює   надання особливого статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Встановлення у законах України пільг, компенсацій та гарантій громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обумовлено   виконанням державою свого конституційного обов’язку, передбаченого   статтею 16   Основного Закону України, щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та збереження генофонду Українського народу.

Такі пільги, компенсації та гарантії   є особливою формою відшкодування завданої шкоди вказаній категорії громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг, компенсацій і гарантій без рівноцінної їх заміни свідчитиме про відступ держави від її конституційного обов’язку.

3. Провести спільну зустріч Ініціативної групи з представлення інтересів та захисту Конституційних прав людини і громадянина, членів територіальних громад міста Харкова та Харківської області, які безпосередньо брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу та її наслідків, громадських об’єднань, судів та фахівців з питань захисту Конституційних прав людини і громадянина з посадовими особами Харківської обласної державної адміністрації з метою з’ясування питань щодо виконання посадовими особами органів державної влади діючого законодавства та рішень судів України у відповідності до положень Конституції та Законів України, вирішивши проблемні питання заявників у існуючих правовідносинах.

4. Заслухати інформацію з фінансування (недофінансування) в Харківській області станом на 01.09.2018 року видатків з державного та місцевого бюджетів на всі напрями повного відшкодування шкоди (гарантії держави) громадянам, які безпосередньо брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків згідно державних та місцевих бюджетних програм (бюджетних паспортів).

5. Заслухати інформацію членів Робочої групи про стан діагностичного та лікувального обладнання КЗОЗ “ОКСДРЗН” та розпочати процес заміни та придбання діагностичного та лікувального обладнання КЗОЗ “ОКСДРЗН”.

Від Ініціативної групи просимо всі запропановані питання, які надходять до Департаменту для формування порядку денного засідання Робочої групи від усіх керівників організацій та представників Ініціативних груп, об’єднувати в один документ, який пронуємо розповсюджувати в електронному вигляді окремо кожному субєкту подання питань порядку денного засідання Робочої групи для ознайомлення та для остаточного визначення питань порядку денного засідання (або шляхом проведення попередньої погоджувальної наради (зустрічі)).

З повагою, члени Ініціативної групи:

1.Івакін Б.І.
2.Білоєнко В.М.
3.Дерев’янкін М.І.
4.Решетняк І.В.
5.Подрядчиков В.Ф.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов