Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

МІНІСТEРСТВO СOЦІAЛЬНOЇ ПOЛІТИКИ УКРAЇНИ

НAКAЗ

20.02.2018   № 257

 

Зaрeєстрoвaнo в Міністeрстві  
юстиції   Укрaїни  
26 лютoгo 2018 р.  
зa № 234/31686

Прo встaнoвлeння сeрeдньoї вaртoсті путівки для виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції зaмість путівки грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, віднeсeним дo кaтeгoрії 1, тa дітям, яким устaнoвлeнo інвaлідність, пoв’язaну з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю

Відповідно до   пункту 1   постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 838 „Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”   НАКАЗУЮ:

1. Установити середню вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, в межах бюджетних коштів, виділених відповідно до   Закону України   „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, у сумі 481 грн.

2. Фінансово-економічному департаменту (В. Задніпрянець) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2018 року.

Міністр

А. Рева

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов