Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо актуалізації статусів та пільг ветеранів війни та членів їх сімей

Piccy.info - Free Image Hosting

ПРОЕКТ

вноситься

 народними депутатами України

Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Іонова М.М.
Геращенко І.В.
Забродський М.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.

ЗАКОН УКРАЇНИ

про внесення змін до деяких законодавчих актів

   щодо  актуалізації статусів та пільг ветеранів війни  та членів їх сімей

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст.425, із наступними змінами) такі зміни:

 1) викласти назву Закону в такій редакції:

“Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту”;

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

“Стаття 1. Основні завдання Закону

Закон спрямований на захист ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту шляхом:

створення належних умов для підтримання здоров’я та активного довголіття;

організації соціального та інших видів обслуговування;

виконання цільових програм соціального і правового захисту;

надання пільг та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров’я.

надання послуг з  фізичної, медичної, психологічної реабілітації, соціальної та професійної реадаптації.”;

3) статтю 2 викласти в такій редакції:

“Стаття 2. Законодавство про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту та гарантії їх соціального захисту

Законодавство України про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту та їх соціальні гарантії складається з цього Закону та інших актів законодавства України.

Права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей, учасників війни встановлені раніше законодавством України не можуть бути скасовані без їх рівноцінної заміни.

Нормативні акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту передбачені цим Законом, є недійсними.

Місцеві ради, підприємства, установи та організації мають право за рахунок власних коштів і благодійних надходжень встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту.

Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлені більш високі вимоги щодо захисту ветеранів війни, ніж ті, що їх містить законодавство України, то застосовуються норми міжнародного договору або міжнародної угоди»;

4) Статтю 3 викласти в такій редакції:

«Стаття 3. Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту  та державної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту та гарантії їх соціального захисту.

Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту  та державної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту та гарантії їх соціального захисту виконує такі завдання :

1) формування і реалізація державної політики у сфері:

соціального захисту ветеранів та членів їх сімей, зокрема забезпечення психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, житлом; надання освітніх послуг, довічних державних стипендій, щорічної виплати до 5 травня разової грошової допомоги (крім організації виплати такої допомоги); надання, позбавлення статусу та видачі посвідчень ветеранам;

надання медичних послуг шляхом формування переліку медичних послуг, що є додатковими до послуг, оплату надання яких держава гарантує в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення, за погодженням з центральним органом виконавчої  влади , що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

збереження психічного здоров’я ветеранів та членів їх сімей;

вшанування пам’яті ветеранів;

сприяння популяризації та забезпечення формування позитивного образу ветерана;

2) забезпечення прав та інтересів ветеранів та членів їх сімей;

3) створення та забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб ветеранів.

4) інші завдання , передбачені законодавством України.”;

 5) у статті 31 :

     у частині першій слова : “про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність цього Закону” замінити словами “ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захистута гарантії їх соціального захисту”;

у частині шостій слова : “ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” замінити словами “ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності”;

6) назву Розділу ІІ викласти в такій редакції: “Поняття  і зміст статусу ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності”;

7) Статтю 4 викласти в такій редакції :

“До ветеранів війни належать наступні категорії осіб :

учасники бойових дій;

особи, з інвалідністю внаслідок війни;

              ветерани посмертно»;

8) Статті 5 і 6 об’єднати в статтю 5  в подальшому змінивши нумерацію статей та  викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Учасники бойових дій

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час*.

__________ 
* Перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, та інших формувань визначається Кабінетом Міністрів України.

Учасниками бойових дій визнаються:

1) військовослужбовці, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Другої світової війни, під час інших бойових операцій по захисту Батьківщини, партизани і підпільники Другої світової війни;

2) учасники бойових дій на території інших країн – військовослужбовці Радянської Армії, Військово-Морського Флоту, Комітету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ колишнього Союзу РСР (включаючи військових та технічних спеціалістів і радників), працівники відповідних категорій, які за рішенням Уряду колишнього Союзу РСР проходили службу, працювали чи перебували у відрядженні в державах, де в цей період велися бойові дії, і брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ (флотів).

Військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, поліцейські, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії.

Перелік держав, зазначених у цьому пункті, періоди бойових дій у них та категорії працівників визначаються Кабінетом Міністрів України;

3) військовослужбовці, а також особи начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, які в період Другої світової війни проходили службу в містах, участь в обороні яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, встановлених для військовослужбовців частин діючої армії;

4) особи вільнонайманого складу Збройних Сил, військ і органів Міністерства внутрішніх справ і Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, які займали штатні посади у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Другої світової війни та інші періоди ведення бойових дій, або перебували в ці періоди у містах, участь в обороні яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, встановлених для військовослужбовців частин діючої армії;

5) працівники спеціальних формувань Народного комісаріату шляхів, Народного комісаріату зв’язку, Народного комісаріату охорони здоров’я, плаваючого складу промислових і транспортних суден і льотно-підйомного складу авіації Народного комісаріату рибної промисловості колишнього Союзу РСР, морського і річкового флоту, льотно-підйомного складу авіації Головного управління Північного морського шляху, переведені у період Другої світової війни на становище осіб, що перебували у лавах Червоної Армії і виконували завдання в інтересах армії та флоту в межах тилових кордонів діючих фронтів або оперативних зон діючих флотів, а також члени екіпажів суден транспортного флоту, які були захоплені в портах фашистської Німеччини 22 червня 1941 року на порушення Конвенції про становище ворожих торгових суден на початку воєнних дій (Гаага, 1907 рік);

6) особи, які в період Другої світової війни перебували у складі частин і підрозділів діючої армії та флоту як сини, вихованці полків і юнги до досягнення ними повноліття;

7) особи, які брали участь у бойових діях проти фашистської Німеччини та її союзників у роки другої світової війни на території інших держав у складі армій союзників колишнього СРСР, партизанських загонів, підпільних груп та інших антифашистських формувань;

8) працівники сфери культурного обслуговування фронтів, які в період Другої світової війни або в період ведення бойових дій в інших державах виступали перед воїнами діючих армій, флотів, військових з’єднань і контингентів;

9)особи, які в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року працювали на підприємствах, в установах і організаціях міста Ленінграда і нагороджені медаллю “За оборону Ленінграда”, та особи, нагороджені знаком “Жителю блокадного Ленінграда”, а також особи, які з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року брали участь у обороні міста Севастополя і нагороджені медаллю “За оборону Севастополя”;

10) особи, які у складі груп піротехнічних робіт (груп розмінування) залучалися до безпосереднього виконання завдань щодо розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів на території України, та особи, які на мінних тральщиках брали участь у траленні бойових мін у територіальних і нейтральних водах у воєнний і повоєнний час;

11) особи, які у неповнолітньому віці були призвані чи добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових призовів 1941-1945 років;

12) військовозобов’язані, які призивалися на навчальні збори і направлялися до Афганістану в період ведення там бойових дій;

13) військовослужбовці автомобільних батальйонів, які направлялися до Афганістану для доставки вантажів у цю країну в період ведення там бойових дій;

14) військовослужбовці льотного складу, які здійснювали вильоти на бойові завдання до Афганістану з території колишнього Союзу РСР;

15) особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) “Поліська Січ”, Української народної революційної армії (УНРА), Організації народної оборони “Карпатська Січ”, Української військової організації (УВО), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до Закону України “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті” визнані борцями за незалежність України у XX столітті. Порядок надання статусу учасника бойових дій зазначеним особам встановлюється Кабінетом Міністрів України;

16) військовослужбовці та особи, які були зараховані до частин місцевої протиповітряної оборони Народного Комісаріату внутрішніх справ колишнього Союзу РСР і брали безпосередню участь у відбиванні ворожих нальотів, ліквідації наслідків бомбардувань та артилерійських обстрілів, що здійснювалися спеціально сформованими частинами;

     17) особи, які у складі формувань народного ополчення брали участь у бойових діях під час Другої світової війни;

18) військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також райони антитерористичної операції визначаються Кабінетом Міністрів України. Райони здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації визначаються відповідно до Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”. Порядок позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України;

19) особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції,  перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, категорії таких осіб, терміни їх участі в антитерористичній операції чи в забезпеченні її проведення, а також райони антитерористичної операції визначаються Кабінетом Міністрів України. Порядок позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України.

20)особи, які у період до набрання чинності Законом України від 18.01.2018 № 2268-VIII “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”, добровільно захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо виконували бойові завдання антитерористичної операції в районах її проведення не менше ніж 30 календарних днів (незалежно від перерв), у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Абзац перший цього пункту не поширюється на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність).

Рішення про надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, приймається міжвідомчою комісією, утвореною центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни.

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, порядок видачі посвідчення учасника бойових дій таким особам, а також порядок позбавлення зазначених осіб статусу учасника бойових дій визначаються Кабінетом Міністрів України.

Підставою для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, є (але не виключно):

а) довідка органів, які згідно із Законом України «Про боротьбу з тероризмом» визначені суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, про період безпосереднього виконання особою бойових завдань антитерористичної операції  в районах її проведення у взаємодії із зазначеними суб’єктами.

б) витяг з наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення особи до проведення антитерористичної операції.

У разі відсутності зазначених документів підставою для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, є  нотаріально завірені свідчення не менш ніж трьох свідків про період безпосереднього виконання такою особою бойових завдань антитерористичної операції  в районах її проведення. До уваги беруться свідчення осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до абзацу першого пункту 18 частини першої цієї статті та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до  пункту  10 частини другої статті  6(крім працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції) та які мають документи про свою участь в антитерористичній операції за період, за який вони свідчать. Одним із свідків має бути командир підрозділу, під керівництвом якого особа, зазначена в абзаці першому цього пункту, здійснювала виконання бойових завдань антитерористичної операції  в районах її проведення. При цьому до періоду безпосереднього виконання особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, бойових завдань антитерористичної операції  в районах її проведення береться період, який одночасно підтверджений трьома свідками.”;

9) у статті 7 :

     а) змінити нумерацію та назву статті,  виклавши в такій редакції:

 “Стаття 6. Особи з  інвалідністю внаслідок війни”;

б) у частині першій  та підпункту 5 частини другої слова “громадянської та” виключити;

в) підпункт 6 частини другої виключити в подальшому змінивши нумерацію підпунктів;

г) в абзаці другому підпункту  13 числа “ 11-14” замінити на “10-13” ;

10) доповнити новою статтею такого змісту :

“Стаття  7 . Ветеран посмертно

      З метою вшанування пам’яті особам, які загинули (померли), зникли безвісти внаслідок безпосередньої участі в бойових діях  під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях надається статус ветеран посмертно. 

    До цих осіб належать:

           а)  військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

        б) особи, які добровільно брали брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

            Порядок надання статусу визначається Кабінетом Міністрів України”.

11) доповнити новою статею такого змісту:

«Стаття 8. Сім’я ветерана

До членів сім’ї ветерана належать:

батьки;

один з подружжя;

діти, до досягнення ними повноліття, крім випадків передбачених

Законом;

утриманці”;

12) у статті  10 :

   а) назву та нумерацію  статті викласти в такій редакції :

     “Стаття 9. Сім’я загиблого ветерана”;

 б)  у частині першій :

          речення перше викласти в такій редакції:

       “Сім’єю загиблого ветерана вважаються :”

          в абзаці дев’ятому  пункту першого слова “особи, на яку поширюється чинність цього Закону, особам” замінити словами “сім’ї загиблого ветерана, сім’ям”;

        в абзаці десятому пункту першого слова “сім’ї, на яку поширюється чинність цього Закону” замінити словами “сім’ї загиблого ветерана”;

         в абзаці одинадцятому пункту першого слова “особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”” замінити словами ““сім’ї загиблого ветерана”;

 абзаци чотирнадцятий – п’ятнадцятий пункту першого виключити;

абзац п’ятнадцятий пункту першого викласти в такій редакції:

“До членів сімей загиблих ветеранів, зазначених у цій статті, належать:

утриманці загиблого ветерана, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, до досягнення ними повноліття, крім випадків передбачених Законом”;

пункт четвертий викласти в такій редакції:

“4) дітей  загиблих, померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років”;

13) доповнити новою статтею такого змісту:

“Стаття 10. Сім’я померлого ветерана 

        Сім’єю померлого  ветерана вважаються сім’ї учасників бойових дій відповідно до пунктів 18 – 20 статті 5 та осіб з інвалідністю внаслідок війни  відповідно до пунктів 10-13 статті 6 цього закону, які загинули або померли  незалежно від причин та обставин смерті протягом десяти  років з моменту отримання відповідного статусу.

Порядок надання статусу сім’ї померлого ветерана  визначається Кабінетом Міністрів України.

До членів сімей померлих ветеранів належать:

утриманці померлого ветерана, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, до досягнення ними повноліття, крім випадків передбачених Законом”;

14 ) статті 8 та 9 об’єднати в одну статтю, змінивши нумерацію та викласти назву в такій редакції:

Стаття 11. Учасники війни”

15 )  у статті  11 змінити нумерацію та викласти в такій редакції:

“Стаття 12. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються особи, нагороджені орденом Герої України нагороджені орденом Золотої Зірки за героїчні вчинки виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави, Героїв Небесної Сотні, повні кавалери ордену “За мужність”  та повні кавалери  ордену “Богдана Хмельницького” нагороджені за особливі заслуги у захисті державного  суверенітету,  територіальної  цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями “За відвагу”, а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Другої світової війни” ;

16 )  у статті 161 змінити нумерацію на “Стаття 13” та у  частині третій цифру “12” замінити  цифрою  15;

17) доповнити новою статтею такого змісту :

“Стаття 14. Сім’ї загиблих( померлих) учасників Революції Гідності

Членами сімей загиблих( померлих) учасників Революції Гідності визнаються  члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

 До  членів сімей загиблих( померлих) учасників Революції Гідності належать :

утриманці загиблого ( померлих) учасників Революції Гідності, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, до досягнення ними повноліття, крім випадків передбачених Законом.

 Дія цієї статті не поширюється на сім’ї працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконанні службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.

  18 )  у статті 12:

     а) змінити нумерацію статті “Стаття 15 »;

б) у частині першій :

     речення перше викласти в такій редакції: «Учасникам бойових дій  (стаття 5) та постраждалим учасникам революції Гідності ( статті 13)  надаються такі пільги:»

пункт 2 викласти в такій редакції :

« 2) першочергове безоплатне надання послуг з  протезування та імплантації зубів (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

пункт 3 викласти в такі редакції:

«3) безоплатне забезпечення послугою з реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах за  особистим вибором та  встановленою вартістю за рахунок Державного бюджету або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Учасник бойових дій має право  на безоплатне санаторно-курортне лікування  один раз на рік або  разом з сім’єю (дружиною (чоловіком) та дітьми до 18 років)  один раз на два роки.

Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування та  вимоги до надавачів послуг визначаються Кабінетом Міністрів України»;

   у пункті 7 слова «усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним» замінити словами «автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом,  а також залізничним, морським та річковим»;

         пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту :

    «користування відомчими медичними закладами для лікування наслідків поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час проходження військової служби»;

 пункт 9 викласти в такій редакції:

  «9)  безоплатне надання медичних послуг, що є додатковими до послуг, оплату надання яких держава гарантує в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Перелік таких послуг встановлюється центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту  та державної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності за погодженням з центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

 у пункті 14:

 в частині першій  після слів «садівництва і городництва,» доповнити словами  «індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів,  ведення особистого селянського господарства»;

доповнити новою частиною такого змісту :

“Потреби поліпшення житлових умов  також забезпечується шляхом:

низьковідсоткового кредитування придбання житла з відшкодуванням частини  процентної ставки банківській установі, яка обслуговує іпотечне кредитування;

виплати грошової компенсації на закупівлю  (будівництво) житла;

розширення житла в межах житлових норм (з урахуванням 20 квадратних метрів додаткової жилої площі)  з компенсацією 30 відсотків  різниці вартості житла. 

Реалізація права на поліпшення житлових умов  забезпечується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України”;

пункти 15 та 16 виключити відповідно в подальшому змінити нумерацію пунктів;

 у пункті 17 ( 15)  слово “ водним “ замінити словами “морським, річковим (крім приміського сполучення),”

пункти 20-22 ( 18-21)  викласти  в такій редакції :

“18) першочергове обслуговування центрами надання адміністративних послуг,  підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

 19) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду;

     20) позаконкурсний вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на курси для одержання відповідних професій”;

    доповнити новими пунктами такого змісту :

“21)  дітям учасників бойових дій у  позачерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

22) діти учасників бойових дій, що  навчаються у  1- 4 класах закладах загальної середньої освіти забезпечуються безкоштовним харчуванням у цих закладах;

23) діти учасників бойових дій, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах,  забезпечуються безоплатними підручниками;

24) діти учасників бойових дій отримують позашкільну освіту безоплатно. Порядок компенсації коштів з державного та/або місцевих бюджетів за здобуття позашкільної освіти дітьми зазначених категорій затверджується Кабінетом Міністрів України

25) безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури і спорту, що належать до комунальної власності;»

у частині шостій число «13» замінити числом «16»;

 19 ) у статті 13 :

 а) змінити нумерацію статті   «Стаття 16»;

 б) у частині першій :

        у реченні першому цифру “7” замінити цифрою “6”;

       пункт 2 викласти в такій редакції:

“2) позачергове безплатне надання послуг з  протезування та імплантації зубів (за винятком протезування з дорогоцінних металів) та забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами, спортивними протезами тощо, а також протезуванням та ортезуванням за кордоном виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні за рахунок коштів Державного бюджету України”;

    у пункті 3:

      абзац перший викласти в такій редакціі:

“безоплатне забезпечення послугою з реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах за  особистим вибором та  встановленою вартістю за рахунок Державного бюджету з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад “;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад та  вимоги до надавачів послуг визначаються Кабінетом Міністрів України”;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Санаторно-курортне лікування особи з  інвалідністю проводиться один раз на рік або  разом з сім’єю (дружиною (чоловіком) та дітьми до 18 років) – один раз на два роки”;

  у пункті 7 словаусіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом” замінити словами “автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, а також залізничним, морським та річковим”;

 пункт 12 викласти в такій редакції :

“12)   безоплатне надання медичних послуг, що є додатковими до послуг, оплату надання яких держава гарантує в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Перелік таких послуг встановлюється центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту  та державної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності за погодженням з центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я”;

 у пункті 18:

у абзаці першому слова “з числа учасників бойових дій на території інших країн” виключити ;

у абзаці другому після слів “садівництва і городництва,” доповнити словами “індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів,  ведення особистого селянського господарства”;

доповнити новим абзацом такого змісту:

“Потреби поліпшення житлових умов  також забезпечується шляхом:

низьковідсоткового кредитування придбання житла з відшкодуванням частини  процентної ставки банківській установі, яка обслуговує іпотечне кредитування;

виплати грошової компенсації на закупівлю  (будівництво) житла;

розширення житла в межах житлових норм (з урахуванням 20 квадратних метрів додаткової жилої площі)  з компенсацією 30 відсотків  різниці вартості житла. 

Реалізація права на поліпшення житлових умов  забезпечується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у порядку визначеному Кабінетом міністрів України” ;

Пункти 19 та 20 виключити відповідно змінивши подальшу нумерацію;

 У абзаці першому та другому  пункту 21 ( 19)   слово “водним” замінити словами “морським, річковим (крім приміського сполучення),”;

 У пункті 22 ( 20) абзац другий викласти в такій редакції та доповнити новим абзацом такого змісту:

“Особи з інвалідністю внаслідок війни, зазначені у пунктах 10-13 частини другої статті 6 цього Закону, які втратили кінцівки чи їх частини, або у яких паралізовані нижні кінцівки (параліч та парез нижніх кінцівок), за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем ручного керування, забезпечуються ним безоплатно першочергово із числа позачерговиків або забезпечуються грошовою компенсацією для купівлі автомобіля в порядку та розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Продаж, дарування, передача (в тому числі за довіреністю) іншій особі такого автомобіля протягом 10 років забороняється.    

Держава компенсує особам з інвалідністю внаслідок війни, зазначеним у пунктах 10-13 частини другої статті 6 цього Закону, які не втратили кінцівки і мають право на керування автомобілем, суму митних платежів за ввезення автомобіля, купленого за кордоном, в порядку та розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Продаж, дарування, передача (в тому числі за довіреністю) іншій особі такого автомобіля протягом 5 років забороняється”;   

 пункт 25 викласти в такій редакції :

“23)  позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду;”

 пункт 26 викласти в такій редакції:

“24)  першочергове обслуговування центрами надання адміністративних послуг,  підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, міжміського транспорту”;

пункт 27 виключити відповідно змінивши нумерацію;

пункт 28 викласти в такій редакції:

“25) право на державну цільову підтримку для здобуття ними та їх дітьми професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах, передбачену статтею 15  цього Закону для учасників бойових дій та їх дітей”;

 доповнити новими пунктами такого змісту :

“26) позаконкурсний вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на курси для одержання відповідних професій;

      27)  дітям  осіб з інвалідністю у  позачерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

      28)  діти осіб з інвалідністю, що  навчаються у  1- 4 класах закладах загальної середньої освіти забезпечуються безкоштовним харчуванням у цих закладах

29)  діти осіб з інвалідністю, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах,  забезпечуються безоплатними підручниками;

30) діти осіб з інвалідністю отримують  позашкільну освіту безоплатно. Порядок компенсації коштів з державного та/або місцевих бюджетів за здобуття позашкільної освіти дітьми зазначених категорій затверджується Кабінетом Міністрів України

      31) безоплатне забезпечення спеціальною навченою собакою-поводирем особи з інвалідністю І та ІІ групи, які втратили зір або якщо залишковий зір не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі і потребують допомоги для пересування. Особі з інвалідністю І та ІІ групи з собакою-поводирем, за умови що на тварині є нашийник і намордник, надається вільний доступ до органів державної влади та місцевого самоврядування,  магазинів та об’єктів громадського харчування, закладів охорони здоров’я, освіти та культури,  транспорті, незалежно від заборони для тварин”;

      в ) у частині сьомій  слова “Особам, зазначеним у пунктах 11-14 частини другої статті 7 цього Закону” замінити словами “Особам, зазначеним у пунктах 10-13 частини другої статті 6”;

20 )  у статті 15 :

     а) змінити нумерацію статті та викласти назву в такій редакції:

“Стаття 17. Пільги сім’ям загиблих ветеранів та  членам сімей загиблих( померлих) учасників Революції Гідності”

б) у частині першій :

речення перше викласти в такій редакції:

“Сім’ям загиблих ветеранів (стаття  9)  та членам сімей загиблих( померлих) учасників Революції Гідності (стаття  14), надаються такі пільги:”;

пункт 2 викласти в такій редакції :

“2) першочергове безоплатне надання послуг з  протезування та імплантації зубів (за винятком протезування з дорогоцінних металів)”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3) безоплатне забезпечення послугою з реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах за  особистим вибором та  встановленою вартістю за рахунок Державного бюджету або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

       Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування та  вимоги до надавачів послуг визначаються Кабінетом Міністрів України “;

        у пунктах 4- 6 число та слово “50-процентна” замінити числом та словом “75-процентна” ;

         доповнити пунктом 7 такого змісту :

    “ 7)  безплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, а також залізничним, морським та річним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця  проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі”;

пункт 10 викласти в такій редакції:

“10)  безоплатне надання медичних послуг, що є додатковими до послуг, оплату надання яких держава гарантує в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Перелік таких послуг встановлюється центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту  та державної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності за погодженням з центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;”

 у  пункті 15 :

в абзац другому після слів “садівництва і городництва,” доповнити словами “індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів,  ведення особистого селянського господарства”;

доповнити новим абзацом такого змісту :

Потреби поліпшення житлових умов  також забезпечується шляхом:

низьковідсоткового кредитування придбання житла з відшкодуванням частини  процентної ставки банківській установі, яка обслуговує іпотечне кредитування;

виплати грошової компенсації на закупівлю  (будівництво) житла;

розширення житла в межах житлових норм (з урахуванням 20 квадратних метрів додаткової жилої площі)  з компенсацією 30 відсотків  різниці вартості житла. 

Реалізація права на поліпшення житлових умов  забезпечується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у порядку визначеному Кабінетом міністрів України;

Пункти 16 та 17  виключити;

Доповнити новим пунктом такого змісту:

“16) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, морським, річковим (крім приміського сполучення), повітряним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами  транспорту з 50-процентною знижкою;”

пункт 21( 19)  викласти в такій редакції

“19) першочергове обслуговування центрами надання адміністративних послуг,  підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, міжміського транспорту”;

пункт 22 (20) викласти в такій редакції:

 “20) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду;”

пункт 23 ( 21) викласти в такій редакції:

     21)позаконкурсний вступ  дітей загиблих ветеранів,   до закладів вищої та фахової передвищої освіти та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів, на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджеті,

доповнити новими пунктами такого змісту:

“22)  дітям з сімей загиблих ветеранів  у   позачерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

23)  діти з сімей загиблих ветеранів , що  навчаються у  1- 4 класах закладах загальної середньої освіти забезпечуються безкоштовним харчуванням у цих закладах;

24) діти з сімей загиблих ветеранів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах,  забезпечуються безоплатними підручниками;

25) діти  з сімей загиблих ветеранів отримують позашкільну освіту безоплатно. Порядок компенсації коштів з державного та/або місцевих бюджетів за здобуття позашкільної освіти дітьми зазначених категорій затверджується Кабінетом Міністрів України”;

в) частину другу викласти в такій редакції:

“Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються членам сімей загиблих ветеранів ,  незалежно від виду житла чи форми власності на нього”;

г) у частині третій  число та слово “50-процентна” замінити числом та словом “75-процентна”;

д)  у частинах третій, четвертій та шостій цифри та слова “1 статті 10” замінити цифрами та словами “1 статті 9”;

е) частину п’яту виключити;

21)  доповнити новою статтею такого змісту :

         “Стаття 18. Пільги сім’ям померлих ветеранів

Сім’ям померлих ветеранів (стаття  10), надаються такі пільги

1) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

 2) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);

3) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

4) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

5) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

6) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

7) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

Порядок користування послугами зв’язку та оплати за встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;

8) першочергове обслуговування центрами надання адміністративних послуг,  підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

 9) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду;

10) позаконкурсний вступ надається дітям  з сімей померлих ветеранів до закладів вищої та фахової передвищої освіти та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів,  на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджеті;

11)  дітям  з сімей померлих ветеранів у  позачерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

12) діти з сімей померлих ветеранів , що  навчаються у  1- 4 класах закладах загальної середньої освіти забезпечуються безкоштовним харчуванням у цих закладах

13) діти з сімей померлих ветеранів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах,  забезпечуються безоплатними підручниками;

14) діти з сімей померлих ветеранів отримують позашкільну освіту безоплатно. Порядок компенсації коштів з державного та/або місцевих бюджетів за здобуття позашкільної освіти дітьми зазначених категорій затверджується Кабінетом Міністрів України

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 1-3 цієї статті, надаються членам сімей загиблих ветеранів ,  незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати, передбачена пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати”;

22)  у статті 14 :

   а) замінити нумерацію статті  на “ Стаття 19” ;

   б) у частині першій :

      речення перше викласти в такій редакції:

“Учасникам війни (стаття 11) надаються такі пільги:”;

пункт 2 викласти в такій редакції :

“2) першочергове безоплатне надання послуг з  протезування та імплантації зубів (за винятком протезування з дорогоцінних металів)”;

пункт 3 викласти в такій редакції :

“3) безоплатне забезпечення послугою з реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах за  особистим вибором та  встановленою вартістю за рахунок Державного бюджету або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування та  вимоги до надавачів послуг визначаються Кабінетом Міністрів України”;

Доповнити новим пунктом такого змісту :

“7) безплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, а також  залізничним морським та річковим транспортом приміського  сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно  від  відстані та місця  проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі”;

пункт 9 викласти в такій редакції :

“9)  безоплатне надання медичних послуг, що є додатковими до послуг, оплату надання яких держава гарантує в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Перелік таких послуг встановлюється центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту  та державної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності за погодженням з центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я”;

пункт 13 викласти в такі редакції :

“13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів,  ведення особистого селянського господарства, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Потреби поліпшення житлових умов  також забезпечується шляхом:

низьковідсоткового кредитування придбання житла з відшкодуванням частини  процентної ставки банківській установі, яка обслуговує іпотечне кредитування;

виплати грошової компенсації на закупівлю  (будівництво) житла;

розширення житла в межах житлових норм (з урахуванням 20 квадратних метрів додаткової жилої площі)  з компенсацією 30 відсотків  різниці вартості житла

Реалізація права на поліпшення житлових умов  забезпечується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у порядку визначеному Кабінетом міністрів України”;

пункти 14 та 15 виключити в подальшому змінивши нумерацію :

доповнити новим пунктом такого змісту :

“14) безплатний проїзд один раз на два  роки  (туди  і  назад) залізничним, морським, річковим (крім приміського сполучення), повітряним транспортом незалежно від наявності  залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;”

пункт 19 викласти в такій редакції :

“17) першочергове обслуговування центрами надання адміністративних послуг,  підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;”

пункт 20 викласти в такій редакції :

“18)  позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду” ;

в) частину шосту виключити ;

23 )  у статті 16

      а) змінити нумерацію статті  “ Стаття 20” ;

     б) у частині першій :

        у реченні першому  число “ 11” замінити числом “12” ;

        пункт 5 викласти в такій редакції :

“5) першочергове безоплатне надання послуг з  протезування та імплантації зубів (за винятком протезування з дорогоцінних металів)”;

доповнити новим пунктом такого змісту :

6)  безоплатне надання медичних послуг, що є додатковими до послуг, оплату надання яких держава гарантує в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Перелік таких послуг встановлюється центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту  та державної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих ) учасників Революції Гідності за погодженням з центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

пункт  6 викласти в такій редакції :

“7) безоплатне  першочергове забезпечення послугою з реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах за  особистим вибором та  встановленою вартістю за рахунок Державного бюджету з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

Порядок надання путівок,  порядок виплати компенсації, та  вимоги до надавачів послуг визначаються Кабінетом Міністрів України “;

Пункт 7 викласти в такій редакції :

“8) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, які проживають разом з ними, від квартирної плати незалежно від форми власності житлового фонду, від оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, – надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за дружиною (чоловіком), батьками померлих осіб, зазначених в статті   12 незалежно від часу їх смерті”;

пункти 101, 11, 13 виключити в подальшому змінивши нумерацію ;

доповнити новими пунктами такого змісту :

“13) безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, морським та річковим транспортом у каютах 1 класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним транспортом;

       14) безплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, залізничним транспортом приміського сполучення,  автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані і місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі”;

в) частину другу виключити;

24) у  статті 17 :

    змінити нумерацію статті  “ Стаття 21”;

   частину п’яту викласти в такій редакції :

“Осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, ветерана війни, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни – радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, воїнів-інтернаціоналістів та миротворців, а також осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації або іншої держави, визнаної Верховною Радою України агресором, учасників Революції Гідності, борців за незалежність України у XX столітті карається за законом

 Неповага та незаконні дії щодо державних нагород до державних нагород, карається за законом”;

25) у статті 171:

змінити нумерацію статті “Стаття 22” ;

у частині першій  слово та числа “статтями 12-16” замінити числами та словами “статтями 15-17 та 19”;

у частині п’ятій слово та цифри “статтями 6791011” замінити “статтями 5, 6, 9 , 11, 12 “;

26) у статті 18 :

змінити нумерацію статті  “ Стаття 23”;

у частині першій речення перше викласти в такій редакції:

“Ветеранам війни  та членам сімей загиблих,  померлих  учасників бойових дій вручаються посвідчення та нагрудні знаки”;

частину другу викласти в такій редакції :

“Особам, зазначеним у статті 13 цього Закону, видається посвідчення “Постраждалий учасник Революції Гідності”.  Особам зазначеним у статті 14  цього закону, видається посвідчення « Член сім’ї загиблого( померлого) учасника Революції Гідності». Порядок виготовлення та видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України”;

частину четверту викласти в такій редакції :

“Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни та постраждалим учасникам Революції Гідності, які одночасно є членами загиблих, померлих ветеранів або членами сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності згідно  цього Закону, видається одне посвідчення за їхнім вибором, у якому робиться відмітка про встановлення іншого правового статусу”;

доповнити новою частиною такого змісту :

 “Одному з членів сім’ї особи, яка загинула (померла), зникла безвісти, яка брала безпосередню участь у бойових діях при проведенні антитерористичної операції, при здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації видається посвідчення “Ветеран війни посмертно». Порядок виготовлення та видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України”;

27)  статтю 20 викласти в такій редакції , змінивши нумерацію :

“Стаття 25. Громадські організації та інші об’єднання ветеранів війни

Громадські організації та інші об’єднання ветеранів війни в межах своїх повноважень сприяють розробленню рішень органами законодавчої і виконавчої влади, представляють і захищають законні інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях, здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України про об’єднання громадян.

Центральні  органи виконавчої влади у межах своєї компетенції надають громадським об’єднанням ветеранів фінансову підтримку  на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів) згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

      Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим у межах своєї компетенції надають громадським об’єднанням ветеранів фінансову підтримку на виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим у межах своєї компетенції безплатно надають будинки, приміще:

ння, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань.  Громадські об’єднання ветеранів звільняються від плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах середніх норм споживання (надання), телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають” ;

2. У Кодексі законів про працю України (ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375, № 871-12 від 20.03.91№ 3706-12 від 16.12.93№ 6/95-ВР від 19.01.95№ 75/95-ВР від 28.02.95№ 263/95-ВР від 05.07.95№ 259-VIII від 18.03.2015, № 426-VIII від 14.05.2015 № 2005-VIII від 06.04.2017№ 2249-VIII від 19.12.2017№ 2443-VIII від 22.05.2018№ 2542-VIII від 18.09.2018   } внести такі зміни:

  а) у пункті 5  частини другої статті 42 слова “та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,” замінити словами “членам сімей загиблих, померлих  ветеранів та членам сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»,

б) у реченні першому статті 772 слова “інвалідам війни, статус яких визначений Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, замінити словами особам з інвалідністю внаслідок війни , статус яких визначений Законом України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту”;

3.  У Житловому Кодексі  Української РСР (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до № 28, ст.573, № 3187-12 від 06.05.93№ 1925-IV від 29.06.2004№ 1180-VI від 19.03.2009№ 239-VII від 15.05.2013№ 2443-VIII від 22.05.2018№ 2542-VIII від 18.09.2018) внести такі зміни:

  а) у частині першій статті 45 :

      абзац другий викласти в такій редакції:

“Учасникам бойових дій,   членам сімей загиблих ветеранів війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту” ;

абзац п’ятий викласти в такій редакції :

“особам, яким надано статус постраждалого учасника Революції Гідності,  член сім’ї загиблого( померлого) учасника Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту” ;

абзац восьмий викласти в такій редакції :

“особам, яким надано статус постраждалого учасника Революції Гідності,  член сім’ї загиблого( померлого) учасника Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту” ;

абзац дванадцятий виключити ;

б) у абзаці другому частини першої статті 46 слова “особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни” замінити словами “особам з інвалідністю внаслідок  війни”  у відповідних відмінках ;

4.  у статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122, № 55/97-ВР від 07.02.97)

 після слів “у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку” доповнити словами   “та  собак-поводирів”;

5. У частині третій статті 134 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2011 р., № 32, ст. 318; 2016 р., № 16, ст. 160) слова «до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” замінити словами “до пунктів 18-20 частини першої статті 5 Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту”;

6. У  частині шостій статті 6 Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 22, ст.262, № 2542-VIII від 18.09.2018) слова “передбачені цією статтею або статтею 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а особам із числа таких осіб, яким встановлено інвалідність, – статтею 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” замінити словами “цією статтею або статтею 15 Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту”, а особам із числа таких осіб, яким встановлено інвалідність, – статтею 16 Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту”;

 7.  У Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 29, ст.399,  № 103/96-ВР від 25.03.96№ 3591-IV від 04.04.2006) внести такі зміни :

  а) у статті 15  слова “та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” замінити словами “та особам, на яких поширюється чинність Закону України  « Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»;

б) у пункті в) частини першої статті 16 слова “надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” замінити словами “у порядку і на умовах, передбачених статтею  20 Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту”;

в) у пункті а)   статті  20  слова “а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” замінити словами “а також інші особи, зазначені у статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників ;Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту;

г)  у пункті в) частини першої статті 24 слова “надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” замінити словами “які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 21 Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту”;

д) у статті 25 слова “які мають право на пенсію за цим Законом і які є ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, замінити словами “які мають право на пенсію за цим Законом і які є ветеранами війни, та особам відповідно до Закону України « Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»;

є) статтю 39 викласти у такій редакції:

“Пенсії у разі втрати годувальника ветеранам війни та особам відповідно до  Закону України  «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту» , підвищуються в порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом”;

8.  У   Законі України “ Про місцеві самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170,  № 76-VIII від 28.12.2014 ) внести такі зміни:

    а)  у пункті б статті 32  :

        у  підпункті 6 після слів «відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” доповнити словами “дітей із сімей  відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»;

      у підпункті 9 після слів “вирішення питань про надання неповнолітнім, учням, студентам,” доповнити словами   “учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності”;

  б) у підпункті 2  пункту а  частини першої статті 34 після слів “садівництва та городництва,” доповнити словами “індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів,  ведення особистого селянського господарства”;

9. у Законі України “Про відпустки” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 2, ст. 4, № 426-VIII від 14.05.2015) внести такі зміни :

   а) пункт 8 частини тринадцятої статті 10 викласти в такій редакції:

«8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих ветеранів загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності відповідно до    Закону України  « Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»;

б) пункт 4  частини першої статті 25 викласти в такій редакції:

 «4) особам відповідно  до Закону України « Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту, – тривалістю до 14 календарних днів щорічно.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту», – тривалістю до 21 календарного дня щорічно” ;

10. У Законі України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215, № 2300-VIII від 27.02.2018№ 2443-VIII від 22.05.2018) внести такі зміни :

  а) статтю 14 доповнити новою частиною такого змісту:

«Прийом до закладів професійної (професійно-технічної) освіти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, дітей із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, загиблих та померлих ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності,  сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності,   відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту» у разі складення вступних іспитів здійснюється поза конкурсом”;

б) статтю 41 викласти в такій редакції:

“Право на особливий соціальний захист в галузі професійної (професійно-технічної) освіти мають особи з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з особливими освітніми потребами, та здобувачі освіти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності,  діти із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, загиблих та померлих ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності,  сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності,   відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту », діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, – до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років”;

в) назву та частину першу статті 441 икласти в такій редакції:

“Стаття 44-1. Соціальний захист учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності,  діти із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, загиблих та померлих ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності,  сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  ,   відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту », дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи

Держава забезпечує учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, постраждалим учасникам Революції Гідності,  дітям із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, загиблих та померлих ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності,  сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності,   відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту », дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, – до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у державних та комунальних закладах освіти”;

11. у пункті 5 частини  першої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 46-47, ст.403,  № 2148-VIII від 03.10.2017№ 2443-VIII від 22.05.2018№ 2542-VIII від 18.09.2018) слова “ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”  замінити словами “ветеранам війни, учасникам війни,  постраждалим учасникам Революції Гідності та  членам сімей загиблих та померлих  ветеранів, членам сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  відповідно до    Закону України «Про статус  ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»;

12.  у Законі України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230,  № 911-VIII від 24.12.2015) внести такі зміни :

    а)  статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:

“Діти учасників бойових дій,  осіб з інвалідністю внаслідок війни, діти з сімей загиблих та померлих ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності,   з сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності,   мають право на позачергове зарахування до початкової школи закладу загальної середньої освіти”;

б) абзац другий частини третьої  статті 21 після слів “відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” ,” доповнити словами  “та  із сімей,   відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту”;

13. у статті 11 Закону України «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 19, ст.144, 2003, N 28, ст.215) слова “передбаченими Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  замінити словами “Законом України "Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих  ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту"; 
 

14. У абзаці третьому частини другої  статті 26 Закон України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст.393, № 2626-IV від 02.06.2005№ 2145-VIII від 05.09.2017) після слів “позбавлені батьківського піклування,” доповнити словами “діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, діти з сімей загиблих та померлих ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності,  з сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності,”

15. У Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142, № 911-VIII від 24.12.2015,  № 1838-VIII від 07.02.2017№ 2443-VIII від 22.05.2018№ 2300-VIII від 27.02.2018№ 2745-VIII від 06.06.2019) внести такі зміни :

       а)  у абзаці п’ятому  частини третьої  статті 5 після слів “які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”” доповнити словами “ та  із сімей відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту”;

б)   частину чотирнадцяту статті 19 викласти в такій редакції : “Держава забезпечує дітям із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, загиблих та померлих ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності,  сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності,   відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту »,  дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти”;

16. пункти 4 та 5 частині першій статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2017 р., № 40-41, ст. 383) викласти в такій редакції:

«4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх здійснення, а також ті, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх здійснення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх здійснення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 19-20 статті 5, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 11 та 12 статті 6 Закону України « Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 18 статті 5, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 10 статті 6 зазначеного Закону, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус  член сім’ї загиблого ветерана, відповідно до абзаців шостого і сьомого пункту 1 статті  9 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті  9 зазначеного Закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних, – після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;

5) дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус члена сім’ї загиблого (померлого) учасника Революції Гідності відповідно до відповідно до статті  14 Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту» – після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок” ;

17 . пункт 2  частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 33-34, ст. 404) викласти в такій редакції :

 “2) особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті  6 Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту” та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у пункті 1 цієї частини”;

18.  по тексту  Закону України «Про соціальний захист дітей війни»  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 4, ст.94) слова “Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” замінити словами “Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»;

19. у пункті 2 частини першої  статті 11 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 19-20, ст.159) слова “Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” замінити словами “Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»;

20. статтю 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.230 доповнити новим абзацом такого змісту :

“собака-поводир – собака, який використовується для полегшення пересування в умовах населеного пункту осіб з інвалідністю І або ІІ групи, позбавлених зору або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі та мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленого собаки для пересування і спілкування”;

21  абзац чотирнадцятому частини першої статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2009 р., № 41, ст. 597; 2015 р., № 35, ст. 342; 2017 р., № 30, ст. 326) викласти в такій редакції :

“діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти  із сімей   відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села”;

22.  абзац другий частини другої статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257; 2017 р.,     № 16, ст. 198) викласти в такій редакції :

«Державна   підтримка   у   розмірі   50   відсотків  вартості
будівництва   (придбання)   доступного   житла  та/або  пільгового іпотечного житлового кредиту надається особам, на яких поширюється дія пунктів 18-20 частини першої статті 5, пунктів 9-13 частини
другої статті 6 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті   9 Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту”, а також внутрішньо переміщеним особам,  на  яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав  і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

23. у частині першій статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 51, ст.577, № 1798-VIII від 21.12.2016) слова “Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” замінити словами “Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»;

24.  У частині першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; 2015 р., № 45, ст.408) внести такі зміни :

 пункт 8) викласти в такій редакції:

“8)  особи з інвалідністю внаслідок війни” ;

пункт 13) викласти в такій редакції:

“13) учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України, члени сімей загиблих та померлих ветеранів, члени , членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  – у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;”

пункт 16) викласти в такій редакції:

“16) позивачі – за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 18-20 частини першої статті 5 Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»;

25.  пункт 8 частини першої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України 2013 р., № 24, ст. 243; 2016 р., № 34, ст. 589) викласти в такій редакції:

   «8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 18-20 частини першої статті 5 Закону України “Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту»;

26.у статті 44  Закону України «Про вищу освіту»  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004, № 2443-VIII від 22.05.2018) внести такі зміни :

            а) у частині третій:

     в абзаці другому після слів “учасниками бойових дій” доповнити словами “особами з інвалідністю внаслідок війни “ ;

 доповнити новим абзацом такого змісту :

“Право на позаконкурсний вступ   та  першочергове зарахування до вищих навчальних закладів за державним замовленням мають  учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності,  діти із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, загиблих та померлих ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності,  сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності,   відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту ».

     б) частину сімнадцяту викласти в такі редакції :

“17. Держава забезпечує учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, постраждалим учасникам Революції Гідності , дітей із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, загиблих та померлих ветеранів, постраждалих  та загиблих ( померлих) учасників Революції Гідності   відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту », дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах вищої освіти, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах;

27. у статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст.119) внести такі зміни :

  а) частину третю доповнити новим абзацом такого змісту :

“Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, дітей із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, загиблих та померлих ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності,  сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності,   відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту » здійснюється поза конкурсом” ;

б) абзац перший  частини одинадцятої викласти в такій редакції:

“11. Держава забезпечує учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, постраждалим учасникам Революції Гідності,  дітям із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, загиблих та померлих ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності,  сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності,   відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів, учасників війни,  постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ( померлих ) учасників Революції Гідності  та гарантії їх соціального захисту», – до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не більш як до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття фахової передвищої освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.

II. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  2. Встановити, що членам сімей  загиблих ветеранів та загиблих ( померлих) учасників революції Гідності, яким до введення в дію цього закону встановлено статус особи, на яку поширюється чинність Закону України « Про статус ветеранів, гарантії їх соціального статусу» в період до видачі посвідчення  “ Член сім’ї загиблого ветерана” ,  « Член сім’ї загиблого ( померлого) учасника Революції Гідності» пільги та інші соціальні гарантії надаються на підставі посвідчення « Члена сім’ї загиблого ветерана».

3. Кабінету Міністрів України протягом  шости місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

Голова Верховної Ради

   України                                                 Дмитро Разумков

Подання 30.09.2019

Пояснювальна записка 30.09.2019

Порівняльна таблиця 30.09.2019

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов