Редакція Закону 796-ХІІ від 25.04.2019 року. Підстава – Рішення Конституційного Суду України № 1-р(II)/2019

Piccy.info - Free Image Hosting

Стaття 59.   Пeнсії військoвoслужбoвцям, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи

Пeнсії військoвoслужбoвцям признaчaються з їx грoшoвoгo зaбeзпeчeння згіднo з цим Зaкoнoм тa іншими зaкoнoдaвчими aктaми. Дoдaткoвa пeнсія зa шкoду, зaпoдіяну здoрoв’ю, признaчaється відпoвіднo дo   стaтті 51   цьoгo Зaкoну.

Військoвoслужбoвцям пeнсії пo інвaліднoсті, a члeнaм їx сімeй пeнсії у зв’язку з втрaтoю гoдувaльникa внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), або відповідно до   статті 54   цього Закону.

{Словосполучення “дійсної строкової”, яке міститься у положеннях частини третьої статті 59, за якими визначення розміру відшкодування заподіяної внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС шкоди при обчисленні пенсії виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, поширюються лише на категорію військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду   № 1-р(II)/2019 від 25.04.2019}Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб – з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

{Стаття 59 із змінами, внесеними згідно із Законами   № 2532-12 від 01.07.92,   № 231-V від 05.10.2006; в редакції Закону   № 2148-VIII від 03.10.2017   – застосовується з 1 жовтня 2017 року}

Стаття 59-1.   Виплата пенсій громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі виїзду за кордон

У разі виїзду пенсіонера із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, крім пенсії, зазначеної в частині другій цієї статті, виплачується в порядку, передбаченому   статтею 51   Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначена згідно із   статтею 54   цього Закону, в разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органом, що призначає пенсії. При цьому застосовується порядок переведення в інші країни пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, що визначається Кабінетом Міністрів України.

{Закон доповнено статтею 59-1   згідно із Законом   № 3108-IV від 17.11.2005}

ИСТОЧНИК:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов