Результати розгляду комітетом міністрів Ради Європи

477c478bb4e384e3df7fe5b7fbe647b5.png

Рeзультaти рoзгляду

Кoмітeтoм міністрів Рaди Єврoпи звeрнeння грoмaдськиx oргaнізaцій Укрaїни, які прeдстaвляють інтeрeси грoмaдян, пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи щoдo прoблeми зaтримки викoнaння рішeнь нaціoнaльниx судів прoти дeржaви

У зв’язку зі звeрнeнням 07 листoпaдa 2018 рoку дo Рaди Єврoпи грoмaдськиx oргaнізaцій Укрaїни, які прeдстaвляють інтeрeси грoмaдян, пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (дaлі – ЧК) щoдo прoблeми зaтримки викoнaння рішeнь нaціoнaльниx судів прoти дeржaви, щo стoсуються сoціaльниx виплaт пoстрaждaлим, внaслідoк ЧК, Кoмітeт міністрів Рaди Європи (далі – КМ РЄ) провів 4-6 грудня 2018 року 1331-е засідання на якому схвалив рішення з цієї проблематики, адресоване Уряду України.

Підставою для схвалення КМ РЄ свого рішення стало, як звернення громадських організацій України від 07.11.2018, так і рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у справах «Юрій Миколаєвич Іванов проти України», «Жовнер проти України», «Бурміч та інші проти України», які зобов’язують органи державної влади України забезпечити поновлення порушених прав заявників на підставі відмови виконати або триваючого невиконання рішень національних судів.

 

У своєму рішенні від 6 грудня ц.р. КМ РЄ:

 

  1. Наголосив, що проблема невиконання або затримки з виконанням рішень національних судів не вирішується в Україні протягом тривалого часу та розглядається КМ РЄ з 2004 року, і зокрема, ця проблема стосується не впровадження в Україні ефективної системи відшкодування заявникам завданої шкоди, незважаючи на пілотне рішення Європейського суду «Юрій Миколаєвич Іванов проти України»;

 

  1. Підкреслив, що наявність даної проблеми становить загрозу для забезпечення принципу верховенства права в Україні та підкреслив, що судова реформа в країні не може бути завершена доки це питання, яке є основою доступу до правосуддя, не буде повністю вирішене;

 

  1. Наголосив, на необхідності дієвих та постійних політичних зобов’язань в Україні на найвищому рівні щоб надати пріоритетності для вирішення цієї давньої проблеми та забезпечити швидкий прогрес, доки ця проблема не буде повністю усунута;

 

  1. Взяв до уваги процес опрацювання законопроекту, який знаходиться на розгляді Парламенту, спрямованого на уточнення заходів, необхідних для виконання рішення ЄСПЛ у справі Бурміч.

 

Закликав українську владу схвалити цей законопроект без подальших затримок і передбачити достатні кошти для його виконання з метою покриття накопичених заборгованостей перед усіма заявниками, які були кількісно встановлені ЄСПЛ та які постраждали від невиконання судових рішень в Україні;

 

  1. Зазначив, що початкове бачення українською владою причин, які призвели до цієї проблеми та законопроект не роблять суттєвого внеску в довготривале вирішення цієї проблематики, але є першим кроком у напрямку її вирішення;

 

  1. Висловив глибокий жаль, що з огляду на наближення терміну коли ЄСПЛ зробить оцінку ситуації з виконання зазначених рішень Україною у кінці жовтня 2019 року, досі не досягнуто суттєвого прогресу в рамках національних платіжних та бюджетних процедур або законодавчої бази в цілому, зокрема, щодо зняття мораторію на примусову реалізацію майна, включаючи оцінку непогашеної заборгованості за цими зобов’язаннями;

 

  1. Закликав органи влади активізувати свої зусилля, включаючи співпрацю з проектом Цільового фонду Ради Європи з прав людини, з тим щоб вони могли швидко визначити спільне бачення ключових причин цієї проблеми та   розробити глобальну стратегію для її вирішення;

 

  1. Вирішив відновити розгляд цього питання на своєму 1340-му засіданні у березні 2019 року та запропонував українській владі надати до КМ РЄ всю необхідну інформацію з цієї проблематики до 15 січня 2019 року з метою оцінки досягнутого прогресу у виконанні вище вказаних рішень ЄСПЛ.

 

 

Довідково:

 

Нагляд КМ РЄ за сплатою справедливої сатисфакції, призначеної Європейським судом у справі «Хворостяной та інші проти України» (заява № 54552/09 та 249 інших заяв), та боргів за рішеннями національних судів було закрито 31 грудня 2014 року, з огляду на письмові підтвердження, надані українською владою, що ці зобов’язання були виконані, та за відсутності будь-яких скарг від заявників у ЄСПЛ по цій справі.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов