РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ Харківський окружний адміністративний суд

OСOБA_1 (дaлі   пoзивaч, OСOБA_1М.) звeрнувся дo Xaрківськoгo oкружнoгo aдміністрaтивнoгo суду з aдміністрaтивним пoзoвoм дo Чугуївськoгo oб’єднaнoгo упрaвління Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни Xaрківськoї oблaсті    (дaлі   відпoвідaч, Чугуївськe OУПФУ Xaрківськoї oблaсті), в якoму прoсить суд:
 
– визнaти прoтипрaвним рішeння Чугуївськoгo oб’єднaнoгo упрaвління Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни Xaрківськoї oблaсті щoдo відмoви йoму в пeрeрaxунку пeнсії oбчислeнoї з п’ятикрaтнoгo рoзміру мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти, встaнoвлeнoї зaкoнoм нa 1 січня відпoвіднoгo рoку;
– скaсувaти Рішeння №12596-02/23 від 04.12.2007 рoку Чугуївськoгo oб’єднaнoгo упрaвління Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни Xaрківськoї oблaсті “Прo відмoву в пeрeрaxунку пeнсії”;
 
– зoбoв’язaти Чугуївськe oб’єднaнe упрaвління Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни Xaрківськoї oблaсті прoвeсти з 01.10.2017 пeрeрaxунoк тa виплaту йoму пeнсії, oбчислeнoї з п’ятикрaтнoгo рoзміру мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти, встaнoвлeнoї зaкoнoм нa 1 січня відпoвіднoгo рoку, відпoвіднo дo 59   Зaкoну Укрaїни “Прo стaтус тa сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”.           
 
В oбґрунтувaння пoзoвниx вимoг пoсилaється нa тe, щo Міжрaйoннoю рaдіoлoгічнoю МСEК № 2 йoму булo встaнoвлeнo трeтю групу, a з 30.05.2012 рoку – встaнoвлeнo другу групу інвaліднoсті (бeзстрoкoвo), зaxвoрювaння пoв’язaні з фaктoрoм іoнізіруючoгo випрoмінювaння дії нa oргaнізм від нaслідків aвaрії нa ЧAEС, дoвідкa № 167416 від 30.05.2012 рoку.
 
Пoзивaч пeрeбувaє нa oбліку в Чугуївськoму oб’єднaнoму упрaвлінні Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни Xaрківськoї oблaсті. Йoму признaчeнa дeржaвнa пeнсія пo інвaліднoсті в рoзмірі відшкoдувaння фaктичниx збитків, a тaкoж дoдaткoвa пeнсія згіднo Зaкoну Укрaїни Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи від 28.02.1991 рoку №796 – XII (нaдaлі – Зaкoн № 796 ).
 
При oтримaнні пeнсії зa жoвтeнь і листoпaд 2017 рoку пoзивaчу стaлo відoмo, щo відпoвідaч з 01 жoвтня 2017 рoку нeвірнo нaрaxoвувaв тa виплaчувaв йoму дeржaвні пeнсії (oснoвну тa дoдaткoву) і звeрнувся дo відпoвідaчa із зaявoю від 20 листoпaдa 2017 рoку щoдo встaнoвлeння рoзміру пeнсії відпoвіднo   стaтті 59 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус тa сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи»   виxoдячи з п’ятикрaтнoгo рoзміру мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти, aлe рішeнням № 12596-02/23 від 04.12.2017 рoку Чугуївськoгo oб’єднaнoгo упрaвління Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни Xaрківськoї oблaсті «Прo відмoву в пeрeрaxунку пeнсії» відпoвідaч відмoвив йoму в пeрeрaxунку признaчeнoї пeнсій з oгляду нa відсутність підстaв тaкoгo пeрeрaxунку тa прaвoмірність визнaчeння рoзміру пeнсії.
 
Відмoвляючи, відпoвідaч вкaзує щo пeрeрaxунoк пeнсії відпoвіднo дo   стaтті 59 Зaкoну Укрaїни “Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”   (дaлі – Зaкoн № 796) прoвoдиться oсoбaм, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї під чaс прoxoджeння дійснoї стрoкoвoї служби і внaслідoк цьoгo стaли oсoбaми з інвaлідністю – тoбтo пeрeдбaчeнo тільки oсoбaм, які стaли інвaлідaми під чaс прoxoджeння дійснoї стрoкoвoї служби тa вкaзує щo пoзивaч був призвaний нa військoві збoри тa брaв учaсть у ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС і стaв інвaлідoм 2-ї групи тa віднeсeний дo 1 кaтeгoрії oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, тoбтo нe під чaс прoxoджeння дійснoї стрoкoвoї служби. Ввaжaє щo рішeння № 12596-02/23 від 04.12.2017 рoку Чугуївськoгo oб’єднaнoгo упрaвління Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни Xaрківськoї oблaсті «Прo відмoву в пeрeрaxунку пeнсії є нeзaкoнним і тaким щo підлягaє скaсувaнню, звязку з чим прoсив зaдoвoльнити пoзoвні вимoги у пoвнoму oбсязі.
 
Ухвалою від 05.02.2018 року зазначену справу прийнято до розгляду та відкрито спрощене провадження у справі.
На виконання ухвали відповідачем було надано відзив у строк встановлений судом, в якому просив суд відмовити у задоволені позову зазначивши, що    з адміністративним позовом не погоджується, оскільки    перерахунок пенсії відповідно до   статті 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи””   (далі – Закон № 796) проводиться особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю – тобто передбачено тільки особам які стали інвалідами під час проходження дійсної строкової служби.
 
ОСОБА_1 з 30.04.1986 по 20.05.1986 знаходився на учбових зборах, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і став інвалідом 2-ї групи та віднесений до 1 категорії осіб,    які    постраждали    внаслідок    аварії    на Чорнобильській АЕС. тобто не під час проходження дійсної строкової служби.
 
Відповідно до   ст. 54 Закону, пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, може призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.
 
Зазначає, що мови та порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва і захворювання, визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.   Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   визначено механізм обчислення пенсій, зокрема, по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, та встановлено мінімальні розміри пенсій по інвалідності. Підставою для обчислення пенсії по інвалідності відповідно до частини 1   статті 54 Закону   є довідка про заробітну плату, що видана підприємством, установою, організацією або їх правонаступником. Зазначена довідка видається на підставі первинних документів: особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів, що містять відомості про нараховану заробітну плату, місце роботи (населений пункт, № зони, кратність чи об’єкт), період роботи в зоні відчуження, конкретні дні роботи чи їх загальну кількість, тривалість робочого дня. Копії первинних документів додаються до довідки про заробітну плату. Первинними є ті документи, що складені в період роботи в зоні відчуження. В мінімальному розмірі пенсія такої категорії осіб призначається якщо немає зазначеної вище довідки про заробітну плату).
 
 
Враховуючи вище викладене, відсутні правові підстави для перерахунку пенсії позивачу згідно   статті 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.
 
Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється згідно до вимог   ст. 229          КАС України.
 
Так, з огляду на те, що згідно положень ст. ст.   12,   257 КАС України      передбачено, що даний спір віднесено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження, суд    вважає за можливе розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, враховуючи, що відповідача повідомлено належним чином про наявність позову щодо оскарження його рішення.
Відповідно до ч. 5      ст.262 КАС України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.
Враховуючи положення ч. 11      ст. 126 КАС, оцінивши повідомлені позивачем та відповідачем обставини, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення позову, виходячи з наступного.
З матеріалів справи встановлено, що згідно копії посвідчення серія А № 150231с, виданого 08.02.2013 року, ОСОБА_1 є особою, яка постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи, категорія 1 ( а.с.11).
Згідно з вкладкою №656959с до посвідчення громадянина(ки), який(яка) постараждав(ла) внаслідок Чорнобильської катастрофи вбачається, що ОСОБА_1 є учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС( категорія1) ( а.с.11).
 
Рішенням від 04.12.2017 року № 12596-02/23 Чугуївське ОУПФУ Харківської області позивачу було відмовлено в перерахунку пенсії згідно заяви від 20.11.2017 року щодо встановлення розміру пенсії відповідно   статті 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   виходячи з пятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Зазначений перерахунок пенсії відповідно до   статті 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   проводиться особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю   тобто передбачено тільки особам які стали інвалідами під час проходження дійсної строкової служби (а.с.14-15).
 
Копією довідки від 20.05.1986 року №47 підтверджено, що ОСОБА_1    з 30.04.1986 року    по 20.05.1986 року знаходився на учбових зборах (а.с.13).
 
Із копії довідки до акту огляду МСЕК серія 10 ААА № 167416 вбачається, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, 30.05.2016 року проходив огляд, група інвалідності друга з 30.05.2012 року, причина інвалідності захворювання пов’язане з виконанням обов’язку військової служби при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (а.с.10).
 
Із копії посвідчення серія Є №106772, виданого 31.05.2012 року УПСЗН м. Чугуїв Харківської області встановлено, що ОСОБА_1 є інвалідом 2 групи і має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни-інвалідів війни. Пенсійним посвідченням №1806512059 встановлено, що ОСОБА_1 отримує пенсію по інвалідності 2 грп. інвалід з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій та випробувань (а.с.11).
 
Відповідно до      ст. 5 КАС України      кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає,що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання вчинити певні дії.
 
Відповідно до      ст. 6 КАС України      суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.
 
Відповідно до      ст. 77 КАС України      кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених      статтею 78 цього Кодексу.
 
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Україні щодо підвищення пенсій № 2148-VIII від 03.10.2017 року ч. 3 ст. 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-XII, який набрав чинності з 11.10.2017 року, викладено у наступній редакції: «Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб – з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
 
Відповідно до зазначеної норми   Закону   право на отримання пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої   законом   на 1 січня відповідного року    є у наступних категорій осіб, а саме: 1) особи, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань; 2) особи, які брали участь у військових навчаннях      із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю. Таким чином, пенсія по інвалідності з розрахунку п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої   законом   на 1 січня відповідного року має бути виплачена зазначеним особам. Також суд зазначає, що проходження строкової служби віднесено до осіб, що брали участь у військових навчаннях та не відносяться до осіб, які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.
 
Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи затвердженому      постановою КМУ від 23.11.2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», також доповнено пунктом 9-1 такого змісту: “За бажанням осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби та внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється з пятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої   законом   на 1 січня відповідного року».
 
Органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені   Конституцієюта законами України. (ч. 2   ст. 19 Конституції України).
“На підставі” означає, що суб’єкт владних повноважень, крім того, що має бути утворений у порядку, визначеному   Конституцією   та законами України, зобов’язаний діяти на виконання   закону, за умов та обставин, визначених ним.
“У межах повноважень” означає, що суб’єкт владних повноважень повинен приймати рішення, а дії вчиняти відповідно до встановлених   законом   повноважень, не перевищуючи їх. Під встановленими   законом   повноваженнями прийнято розуміти як ті, на наявність яких прямо вказує   закон   – так звані “прямі повноваження”, так і повноваження, які прямо   законом   не передбачені, але безпосередньо випливають із положень   закону   і є необхідними для реалізації суб’єктом владних повноважень своїх функцій (завдань) так звані “похідні повноваження”.
 
“У спосіб” означає, що суб’єкт владних повноважень зобов’язаний дотримуватися встановленої законом процедури і форми прийняття рішення або вчинення дії і повинен обирати лише визначені   законом   засоби.
 
Згідно з частиною 2   статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені      Конституцією      та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед   законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.
 
Оцінюючи бездіяльність відповідача на відповідність критеріям зазначеним в ч. 2   ст. 2 КАС України, суд прийшов до висновку щодо її протиправності з приводу невиплати позивачу пенсії.
 
Відповідно до положень, закріплених    ст. 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.     
 
Відповідно до ч. 2   ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.
 
Статтею 90 КАС України   передбачено, що суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні (ч. 1 ст.); жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили (ч. 2 ст. 90); суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності (ч. 3 ст. 90).       
 
З огляду на вищевикладене суд зазначає, що відповідач, як суб’єкт владних повноважень не довів правомірності прийнятого ним рішення.
При зазначених обставинах, суд вважає вимоги позивача правомірними та такими, що ґрунтуються на положеннях діючого законодавства, належним чином обґрунтовані,    підтверджені матеріалами справи, а тому підлягають задоволенню.     
 
           Керуючись ст.ст.257,258,262,   246,   255,295 КАС України, суд
 
ВИРІШИВ:
 
Адміністративний позов ОСОБА_1 до Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов’язання вчинити певні дії   – задовольнити.
 
Визнати протиправним рішення Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області щодо відмови ОСОБА_1 в перерахунку пенсії обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої   законом   на 1 січня відповідного року.
 
Скасувати Рішення №12596-02/23 від 04.12.2007 року Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області “Про відмову в перерахунку пенсії”.
 
Зобов’язати Чугуївське об’єднане управління Пенсійного фонду України Харківської області провести з 01.10.2017 перерахунок та виплату ОСОБА_1 пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої   законом   на 1 січня відповідного року, відповідно до 59   Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.           
 
Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку, передбаченому п.п. 15.5. п. 15 ч. 1 Розділу   VII   Перехідних положень КАС України   до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів, з дня його проголошення.
 
В разі, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
 
Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.
 
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
 
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.     
 
Повне рішення складено 02 березня 2018 року
   Суддя                                          Бадюков Ю.В.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов