Слово посетителю сайта

Із 01.11.2011 рoку УПФ змінилo пoрядoк нaрaxувaння (пeрeрaxунку) пeнсії зa рішeннями судів Укрaїни, які чіткo встaнoвили рoзмір пeнсії , якa склaдaлaся із дeржaвнoї тa дoдaткoвoї пeнсії, щo булo чіткo вкaзaнo в рішeнняx суду пeршoї інстaнції, aпeляційнoї інстaнції тa Вищoгo aдміністрaтивнoгo суду Укрaїни.

Для бaгaтьox інвaлідів ЧAЄС, які мaли вжe всі три рішeння судів, зa якими булo зaдoвoлeнo їx пoзoвні вимoги в пoвнoму oбсязі тa встaнoвлeнo рoзмір їx пeнсії у відпoвіднoсті із їx стaтусoм ЛНA нa ЧAЄС тa інвaлідів ЧAЄС І, ІІ, ІІІ груп інвaліднoсті бeзстрoкoвo, рeaльнa ситуaція нaрaxувaння тa виплaтa пeнсії УПФУ у знaчнo змeншeнoму рoзмірі, ніж тo булo встaнoвлeнo зa рішeннями суду, булo прoстo нaдзвичaйним псиxo-ємoційним шoкoм, із якoгo вoни нe мoжуть вийти нaвіть пo тeпeрішній чaс кінця 2012 рoку.

Для бaгaтьox інвaлідів ЧAЄС, ЛНA нa ЧAЄС пoдібнa пoвeдінкa УПФУ, якa пoлягaлa в нeвикoнaнні рішeння судів Укрaїни, стaлa дoсить бoлючoю, і виникaли із 01.11.2011 рoку питaння нa зрaзoк: «A чoму УПФУ з нaми тaк вдіялo, чoму у нaс відібрaли пeнсії зa рішeннями судів?», слід зaзнaчити, щo цілий рік вoни прoдoвжують зaдaвaти тaкі ж сaмі зaпитaння.

Після нaрaxувaння тa виплaти пeнсії інвaлідaм ЧAЄС у знaчнo змeншeнoму рoзмірі пoчинaючи із 01 листoпaдa 2011 рoку , інвaліди ЧAЄС, які рoзуміли, щo рішeння судів , які вступили в зaкoнну силу, всe ж тaки дo чaсу 01 листoпaдa 2011 викoнувaлися, мaли мoжливість дo прoвeдeння нaступнoї пoвeдінки із їx бoку, a сaмe:

1) Спoкійнe тa сутo людськe тeрплячe спoстeрігaння зa ситуaцією, якa пeрeдбaчaлa дoсить сoвіснe, пoряднe, чeмнe чeкaння тa тeлeфoнувaння, як тo рaдили прaцівники УПФУ після 25-гo числa кoжнoгo місяця, зa oтримaнням інфoрмaції прo тe, чи з’явилися в пeнсійнoму фoнді Укрaїни кoшти для виплaти пeнсії зa рішeнням судів . Після oтримaння нeгaтивнoї відпoвіді, прo те, що на даний час коштів на виконання рішення судів УПФУ не отримано, державні службовці пенсійних фондів досить чемно радили інвалідам ЧАЄС зателефонувати в кінці наступного місяця також 25-го числа, тому, що фінансові надходження до пенсійних фондів змінюються щомісячно. Інваліди ЧАЄС із І, ІІ, ІІІ групами інвалідності в силу свого стану здоров’я беручи до уваги ті обставини, що працівники УПФ досить чемно, виховано, із почуттям щирого розуміння розмовляли із інвалідами ЧАЄС, керуючись в своїй роботі знаннями фахівців із вищою юридичною, економічною освітою, і ЛНА на ЧАЄС та інваліди ЧАЄС їм вірили,

2) Спокійна поведінка бездіяльності із боку ЛНА на ЧАЄС та інвалідів ЧАЄС щодо питання невиконання рішення судів- досить велика кількість ЛНА на ЧАЄС та інвалідів ЧАЄС І, ІІ, ІІІ груп інвалідності безстроково вважають, що коли УПФУ будуть платити за рішеннями судів всім, то це відповідно торкнеться нарахування (перерахунку) пенсії за виконанням рішенням судів кожного і тому не потрібно жодним чином хвилюватися, потрібно тільки трішечки почекати і все буде вирішено само собою. Така поведінка ліквідаторів ЧАЄС заслуговує на повагу, тому що коли суди України почали виносити рішення, у яких було чітко встановлено підвищений розмір пенсії у відповідності із нормами діючого законодавства в Україні, ніхто із ЛНА на ЧАЄС та інвалідів ЧАЄС І, ІІ, ІІІ груп інвалідності не сидів спокійно, і до суду скоренько зверталися всі, а зараз коли настав період, коли потрібно ці рішення відстояти, в законом передбачений спосіб та процедуру , їх поведінка різко змінилася. Керівники та працівники УПФУ чудово розрахували, якщо самі чорнобильці не хвилюються в законом передбачений спосіб, щодо виконання рішення своїх судів, а чому у такому випадку державні службовці пенсійних фондів повинні вмовляти їх в законом передбачений спосіб здійснити процедуру звернень щодо невиконання рішення судів України? До посадових інструкцій державних службовців УПФУ не входить їх обов’язок вмовляння ЛНА на ЧАЄС та інвалідів І, ІІ, ІІІ груп інвалідності щодо їх поведінки відстоювання своїх прав в судах України .

3) Поведінка ЛНА на ЧАЄС та інвалідів ЧАЄС активної незгоди в законом передбачений спосіб стосовно невиконання рішення судів України – для цього в нормах діючого законодавства в Україні передбачені відповідні статті КАС України, щодо невиконання рішення суду. Але для того щоб були підстави звернутися до суду із питанням невиконання рішення судів України, потрібно на першому етапі вичерпати всі можливості, як для фіксування відповідного порушення, яке полягає у конкретному невиконанні рішенні суду, так потрібно вичерпати всі без винятку можливості для врегулювання питання невиконання рішення суду в досудовий спосіб. Для втілення в життя всього вище перерахованого, потрібно мати в своєму оточенні, достатньо дієвого представника із великим досвідом правозахисної роботи, почуттям терпіння та використання досвіду відновлення порушених конституційних прав та свобод ЛНА на ЧАЄС та інвалідів ЧАЄС І, ІІ, ІІІ груп інвалідності.

Зараз вже стало чітко зрозумілим, що в зв’язку із тим, що із середини 2011 року у фінансових ресурсах держави України стали виникати певні суттєві грошові дефіцити, УПФУ розпочало достатньо своєрідний, пошук способів, методів, ситуацій, певних категорій людей із наявною групою інвалідності, які мають суттєві розлади у стані здоров’я, та не можуть протистояти цій процедурі, яка полягала у невиконанні рішення судів по виплаті пенсій не за рішеннями цих судів України.

Розрахунок у цьому випадку був достатньо простим – у інвалідів ЧАЄС будь якої групи інвалідності на час проведення УПФУ у районах своїх кампаній по не виконанню Рішення судів починаючи із листопада 2011року вже не буде в реальності достатньо дієвих, продуктивних, належних адвокатів та представників, які би професійно провели процедуру фіксування на усіх рівнях порушення норм законодавства в Україні, які пов’язані саме із невиконанням рішення судів, тому що тієї фінансової привабливості для представників, яка була за часів розгляду справ в суді, вже не існувало. Бажаючих адвокатів, представників, які ще мали не закінчені за часом дії довіреності, займатися тематикою контролю за виконанням рішення судів вже практично в Україні не має.

Спочатку ЛНА на ЧАЄС та інваліди ЧАЄС, які мали законні рішення судів навіть не могли отямитися, що взагалі відбулося із питанням виконання Рішення судів, деякі із людей, які багацько років відсуджували свої порушення в судах, не могли навіть допустити таку думку, що їх страждання не тільки закінчилися, а навіть і не розпочиналися, тому, що фактично УПФУ в районах почало проводити «неписаний судовий переворот», коли із одного боку є рішення суду, яке є обов’язковим до виконання, а із іншого боку є певні структури, які можуть впевнено та спокійно не виконувати рішення судів, пояснюючи це відповідно виданими постановами КМУ, рішеннями Конституційного суду України змінами до законів України про бюджет 2011року та 2012 року.

У жодному із вищезазначеному документі конкретно не йдеться мова, що УПФУ не повинно виконувати рішення судів, які вступили в законну силу, та повинні виконуватися в повному обсязі.

Люди із безстроково визначеною групою інвалідності, інваліди ЧАЄС, діти війни, вдови інвалідів ЧАЄС постали перед питанням, а кому із державних службовців у цій ситуації, яка склалася взагалі в державі Україна у питанні виконання рішення судів все ж таки можливо та потрібно вірити, щоб чи то зрозуміти, чи то знати яким чином діяти, щоб рішення судів виконувалися, тому, що подібна поведінка від інвалідів ЧАЄС вже потребувала використання реальних дієвих юридичних знань, яких на превеликий жаль у інвалідів ЧАЄС або взагалі не було, або було обмаль.

Починаючи із листопада 2011 року поведінка ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЄС, інвалідів ЧАЄС стала такою, яка по час листопада 2012 року, базується на емоціях, емоціях, та ще раз емоціях, що знесилює людей, та певною мірою підриває довіру у торжество норм статей системи судочинства в Україні.

Навіть ті представники, які на даний час не погодилися із тією обставиною, яка склалася в Україні стосовно не виконання рішень судів, яких зараз до речі в Україні практично одиниці, при спілкуванні із ЛНА на ЧАЄС, інвалідами ЧАЄС вислуховують і тільки вислуховують обурення людей стосовно подій невиконання рішення судів. Досить невелика кількість ЛНА на ЧАЄС та інвалідів ЧАЄС у спілкуванні із своїми представниками стримують свої емоції, які мають досить руйнівну силу.

Одразу виникли питання тотальної недовіри до порад представників, адвокатів, які просили, не зважаючи на стан здоров’я, пов’язаний із інвалідністю ЧАЄС наданою безстроково, одразу проводити поведінку фіксування відповідних порушень у невиконанні рішення судів, які люди по-великому рахунку просто ці поради ігнорували, це було пов’язано із тим, що працівники УПФУ у районах ввічливо пояснювали, людям, що це сьогодні рішення судів не виконується, а на наступний місяць усе буде по-іншому, і ви, начебто, все отримаєте у повному обсязі.

Час спливав, ЛНА на ЧАЄС, інваліди ЧАЄС, які мали Рішення судів по встановленню розміру державної та додаткової пенсії , своєчасно не зафіксували невиконання цих рішень, чим вже порушили саму процедуру фіксування порушень по виплаті пенсії, яка відраховується строком у один місяць, мало того обурювалися, коли їм доводилося чути поради проводити поведінку саме офіційного фіксування факту не виконання рішення судів.

У подальшому УПФУ вже чітко усвідомило та зрозуміло, що довгий час розповідати байки, що ми, нібито, виконуємо Постанови Кабінету Міністрів України про невиконання рішення судів змогло також виграти час для того, щоб ЛНА на ЧАЄС, діти війни, інваліди ЧАЄС, трішечки «наїлися» цих казочок і певний час люди у ці казки вірили, тому, що про це ввічливо розповідали державні службовці пенсійних фондів.

Щирість слів, із якими працівники УПФУ осипали ЛНА на ЧАЄС, інвалідів ЧАЄС, при спільному спілкуванні підкорили серця совісних, порядних, простих людей, які все ще намагаються вірити УПФУ, тому що вони так ввічливо все пояснювали.

А час спливає і жоден із ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЄС не намагається навіть замислитися, що якщо у питанні не виконання рішення судів спокійно проводити поведінку суто людського спостерігання – виникає питання – а навіщо у такому випадку інваліди, ЛНА на ЧАЄС взагалі зверталися до суду за захистом своїх прав та інтересів, якщо зараз всіх влаштовує питання саме невиконання рішення суду?

Чому ЛНА на ЧАЄС, інваліди ЧАЄС, які свідомо та із почуттям людської гідності та поваги до свого життя, до тих страждань, які привнесла в їхнє життя аварія на ЧАЄС зверталися до суду із питанням встановлення розміру державної та додаткової пенсії із 2009 по 2011 роки, зараз не обурюються тому факту, що рішення судів не виконуються?

Ми всі живемо в демократичній державі Україна, де є діючий, всенародно обраний президент В.Ф.Янукович, і зараз в Україні не відомі факти коли ЛНА на ЧАЄС, інваліду ЧАЄС відмовляли в прийомі заяви до суду стосовно питання невиконання рішення суду і розгляду цієї заяви.

Чому самі чорнобильці не використовують в повній мірі своє право на судовий захист, чому вони сподіваються, що звідкілясь прилетить чарівник і здійснить чудо – почнеться виконання рішення судів, які встановили розмір державної та додаткової пенсії у відповідності із статусом ЛНА на ЧАЄС?

ЛНА на ЧАЄС, інваліди ЧАЄС, отримавши рішення судів, по встановленню державної та додаткової пенсії у розмірах визначених саме за рішеннями судів, які відбулися із 2009 по 2011 роки не були готові до розгортання подій таким чином, що із 01.11.2011 року по кінець 2012 року доведеться ці рішення захищати знову в суді.

Мабуть представники ЛНА на ЧАЄС, інвалідів ЧАЄС, які захищали їх інтереси в суді не інформували людей, що потрібно буде в майбутньому виконання рішення судів контролювати, відстоювати, захищати.

Треба говорити у цьому питанні чисто та відверто, що довгі роки ЛНА на ЧАЄС, інваліди ЧАЄС, до часу позитивного та законного винесення рішення судів у питанні встановлення державної та додаткової пенсії жили досить скромно фінансово, не маючи зайвих грошей для лікування, оздоровлення, задоволення повсякденних життєвих потреб, тощо.

І коли за рішеннями судів ЛНА на ЧАЄС, інваліди ЧАЄС почали отримувати значні за сумами грошей пенсії, ці кошти майже миттєво та блискавично були витрачені на квартири, машини, меблі, потреби дітей, онуків, тощо, і так витрачені змістовно, що коли із 01.11.2011 року почалися невиконання рішення судів, практично у жодного із ЛНА на ЧАЄС, інваліда ЧАЄС вже не знайшлося коштів для оплати пристойного правового захисту професійного адвоката стосовно питання невиконання рішення судів, які вступили в законну силу.

Виникла певна юридична колізія – із одного боку є рішення суду, яке прийняте суддями України від імені всього Народу України і яке чомусь із 01.11.2011 року по теперішній час 12.11.12 року не виконується у відповідністю із імперативом КМУ, Рішеннями КСУ, Законами України про бюджет 2011 року та 2012 року.

Але у жодному із вищевказаних взагалі документів не має вказівок, що рішення судів, які прийняті суддями від імені держави Україна, потрібно не виконувати.

Дивує інше – ЛНА на ЧАЄС, інваліди ЧАЄС – спокійно спостерігають, і якщо вони не відстоюють свої рішення судів, значить вони дійсно їм взагалі не потрібні.

Потрібно констатувати єдине, що певний час люди із суттєвими вадами у їх стані здоров’я маючи на руках Рішення судів, які вступили у законну силу були на 200% впевнені, що вони будуть виконуватися у повному обсязі УПФУ у районах.

Свідомо, підкреслюю саме свідомо та навмисне УПФУ у районах України радило людям із рішеннями судів приносити і рішення судів і виконавчі листи за цими рішеннями до пенсійних фондів, чим унеможливило питання належного та законного контролю від держави Україна за самою процедурою виконання рішення цих судів, що чітко передбачено нормами законодавства в Україні.

УПФУ в районах було щиро зацікавлено, щоб самі люди, позивачі за адміністративними позовами почали проводити поведінку втілення у життя свого незнання норм законів і відносили оригінали виконавчих листів до пенсійного фонду, а не до виконавчої служби, як то чітко передбачено у такому випадку, щоб потім звинувачувати ту ж саму людину у її поведінці порушень, які відбувалися у даному випадку. Інваліди ЧАЄС зараз не зможуть чітко пригадати, хто, коли, за яких обставин порадив їм здавати оригінали виконавчих листів до пенсійних фондів, просто свою поведінку Пенсійні фонди в районах пояснювали «піклуванням» за прискорену процедуру нарахування та виплати пенсій за рішеннями судів, а про те що буде відсутній реальний контроль від державного виконавця, виконавчої служби у такому випадку працівники пенсійного фонду чомусь чи то забули пояснити, чи то не захотіли, чи то не знали про такі норми у питанні виконання рішення судів – усе це зараз остається великою загадкою.

Автор даних публікацій зараз розпочинає серію статей, які би надали можливість ЛНА на ЧАЄС та інвалідам ЧАЄС певним чином замислитися стосовно реального питання – а чи потрібно взагалі їм ці рішення судів, за виконанням яких вони спокійно спостерігають, сподіваючись на порядність, совість, честь у поведінці тих державних структур, які відповідальні за нарахування (перерахунок) пенсій за рішеннями судів України, які вступили в законну силу, не відмінені в судовий спосіб.

Наталія Падалка

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов