Слово посетителю сайта

Нaтaлія Пaдaлкa

Відстoювaння ліквідaтoрaми нaслідків aвaрії нa ЧAЄС тa інвaлідaми ЧAЄС рішeння судів із встaнoвлeння рoзмірів їx дeржaвнoї тa дoдaткoвoї пeнсії із 01.11.2011 рoку пo тeпeрішній чaс …

Турбoтa Інфoрмaційнo-oбчислювaнoгo цeнтру Міністeрствa прaці тa сoціaльнoї пoлітики Укрaїни стoсoвнo нaрaxувaння пeнсії ліквідaтoрaм aвaрії нa Чoрнoбильській aтoмнoї стaнції.


Нa дaний чaс дoсить вeликa кількість Ліквідaтoрів Нaслідків aвaрії нa ЧAЄС тa інвaлідів І, ІІ, ІІІ груп інвaліднoсті ЧAЄС у питaнні змeншeння рoзмірів їx пeнсійниx нaрaxувaнь нaвіть і нe здoгaдуються , щo у питaнні змeншeння їм нaрaxувaння ( пeрeрaxунку) пeнсій зa рішeнням судів винні взaгaлі нe прaцівники УПФУ в рaйoнax тa містax, a лишe Інфoрмaційнo-oбчислювaльний цeнтр Міністeрствa сoціaльнoї пoлітики Укрaїни , який рoзіслaвши тільки тa лишe шляxoм eлeктрoннoї пoшти в упрaвління пeнсійниx фoндів Укрaїни рaйoнів, міст, тa змусивши їx тaкoж лишe шляxoм eлeктрoннoї пoшти нaрaxoвувaти ( пeрeрaxoвувaти ) пeнсії, змінив зa oдин дeнь їx дoлю.

Дo чaсу 01.11.2011 рoку Інфoрмaційнo-oбчислювaльним цeнтрoм Міністeрствa сoціaльнoї пoлітики Укрaїни булo відпрaвлeні цeнтрaлізoвaнo дo всіx упрaвлінь пeнсійниx фoндів Укрaїни, шляxoм eлeктрoннoї пoшти aвтoмaтизoвaнa прoгрaмa нaрaxувaння ( пeрeрaxунку ) пeнсії якa фaктичнo в рeaльнoсті відмінилa рішeння судів Укрaїни, які були прийняті суддями Укрaїни від Імeні нaрoду Укрaїни.

Зaрaз нaвіть склaднo сoбі уявити, щo eлeктрoннa кoмп’ютeрнa систeмa нaрaxувaння пeнсії змoглa , тaк бeзжaліснo прoйти пo дoлям інвaлідів ЧAЄС, руйнуючи при цьoму нe тільки їx рішeння судів, a нaсaмпeрeд їx здoрoв’я , дoдaючи цим інвaлідaм взaгaлі не потрібних страждань та величезного людського болю.

Починаючи із дати 01.11.2011 року та дати 01.01. 2012 року, та й увесь 2012 рік надав ЛНА на ЧАЄС, інвалідам ЧАЄС ситуацій реально отриманих додаткових страждань та зовсім непотрібних та зайвих психо-ємоційних перенавантажень у їх повсякденному житті, які були створені УПФУ, але зараз вже є чітко зрозумілим та доведеним, що ці страждання інвалідам надав не УПФУ , а Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України.

Процедура звернень до суду для інвалідів ЧАЄС вже була пройдена із 2009 – 2011 роки , адміністративні позовні заяви від інвалідів та ЛНА на ЧАЄС до УПФУ у районах були розглянуті та задоволені в повному обсязі , були пройдені в законом передбачений спосіб , процедуру та строки усі судові інстанції , і пенсійні фонди в районах України вже повинні були сумлінно, вичерпно, в повному обсязі виконувати ті Рішення судів, які були прийняті Суддями України від Імені всього Народу України .

ЛНА на ЧАЄС та інваліди ЧАЄС в цілому сподівалися, що нарешті у їх реальному повсякденному житті наступить такий період життя , коли там не буде ситуації, пов’язаних із будь якою судовою тяганиною та судовими тяжбами.

Та надлишкова доза іонізуючого опромінення , радіації, яка була отримана під час ліквідації аварії на ЧАЄС ліквідаторами призвела до того , що погіршення стану здоров’я у інвалідів ЧАЄС із ІІІ ,ІІ, І групами безстроково продовжує відбуватися майже щоденно , що створює у інвалідів ЧАЄС величезне почуття страху за своє життя , за стан свого здоров’я в цілому.

Зараз вже є безперечним фактом та достатньо зрозумілою обставиною для інвалідів ЧАЄС, що держава Україна в цілому не була у фінансовому розумінні підготовлена та готова до виконання рішення судів , за якими було відновлено законне право інвалідів ЧАЄС на встановлення державної та додаткової пенсії в розмірах визначених в імперативі текстів рішення судів України, але самі інваліди не повинні навіть цим питанням і цікавитися, тому що на підвищені пенсії іншим категоріям пенсіонерів України кошти знаходяться в повному обсязі.

У даному тексті автор даної статті висловлює своє суто суб’єктивне бачення та проводить свій особистий аналіз подій , які відбулися у житті інвалідів ЧАЄС починаючи із 01.11.2011 року по теперішній час 04.12.2012 року.

УПФУ у районах починаючи із 01.11.2011 року отримало розпорядження за електронною поштою від Інформаційно-обчислюваного центру Міністерства праці та соціальної політики України , щодо нарахування пенсії інвалідам ЧАЄС із урахуванням їхньої групи інвалідності та статусу, доречним тут буде вказати, що розробники даного Інформаційно-обчислюваного центру не заложили в дану електронну програму інформації нарахування ( перерахунок) пенсії інвалідам ЧАЄС із урахуванням імперативу рішень судів України.

Єдине ,що спадає на думку у цьому питанні – це те, що працівники Інформаційно-обчислювального центру Міністерства праці та соціальної політики України не мали належної інформації, та не були обізнані стосовно того, що велика кількість інвалідів ІІІ ,ІІ, та І групи інвалідності ЧАЄС мали Постанови Іменем України із встановленим розміром державної пенсії та додаткової пенсії , які вступили в законну силу , та не були відмінені в законом передбачений спосіб , тобто на час введення даної автоматичної системи нарахування пенсії інвалідам ЧАЄС відбувалося за даною системою, а не за рішеннями судів.

Одним із основних напрямків діяльності Інформаційно-обчислюваного центру Міністерства праці та соціальної політики України – є проектування, впровадження та супровід інформаційних технологій в системі Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України.

Вищевказаний Інформаційно-обчислюваний центр у процесі своєї діяльності видає певні продукти , які в подальшому втілюються в реальне життя соціальних та пенсійних нарахувань соціально незахищених верст населення, інвалідів ЧАЄС, ВВВ, інвалідів за загальними захворюваннями, тощо.

Продукт від Інформаційно-обчислювального центру Міністерства праці та соціальної політики України , під назвою « Автоматизована система оброблення пенсійної документації на базі комп’ютерних технологій – АСОПД/КОМТЕХ-W шляхом електронної пошти був пересланий всім без винятку УПФУ в районах, містах, та почав свою діяльність цей продукт із 01 листопада 2011 року.

Жодного офіційного підтвердження, що до факту законності введення автоматизованої системи оброблення пенсійної документації , а ні на час 01.11.2011 року а ні станом на 04.12.2012 року не має у жодному із УПФУ в районах та містах районів .

Офіційні видання України « Урядовий кур’єр » не опублікував інформації ,щодо законності та належності продукту Інформаційно-обчислюваного центру Міністерства праці та соціальної політики України, який втілив в роботу УПФУ автоматизовану систему оброблення пенсійної документації.

Начальники УПФУ в районах, містах України , державні службовці пенсійних фондів , як сумлінні працівники не намагалися із 01.11.2011 року по час 30.11.2012 року отримати офіційне підтвердження від Управління Пенсійного фонду України , про законність вищевказаної автоматизованої системи оброблення пенсійної документації , яка була переслана шляхом електронної пошти для виконання.

Зараз важко собі навіть уявити , що страждання інвалідів ЧАЄС,які розпочалися із 01.11.2011 року , та які полягали в тому, що саме із 01 листопада 2011 року УПФУ перестало виконувати рішення суді стосовно нарахування ( перерахунку) пенсії залежало від електронної пошти , яка стала сильнішою ніж рішення судів України, фактично дана автоматизована система нарахування пенсії, як танкова колона пройшлася по рішенням судів України .

УПФУ в районах, та УПФУ в містах районів, як виходить із офіційної інформації, не отримало від Головних Управлінь Пенсійного Фонду України в областях України, будь яких офіційних підтверджень , щодо належності, законності та перевіреності на законодавчому рівні введеної автоматизованої системи оброблення пенсійної документації , яка прислана до реального її втілення шляхом електронної пошти, що надихає пенсіонерів України в цілому та інвалідів ЧАЄС на певні роздуми , як стосовно самої системи так і реального впровадження у процес нарахування ( перерахунку) пенсії .

Самим прогресивним введенням 01.11.2011 року самої автоматизованої системи оброблення пенсійної документації було те, що вона передбачала нарахування ( перерахунок) пенсії у відповідності із Законом України « Про державний бюджет 2011 року», система була створена таким чином, що вона не передбачала в нарахуванні ( перерахунку) пенсії враховувати рішення судів , які були прийняті судами України стосовно встановлення розміру державної та додаткової пенсії.

Начальники УПФУ у районах областей та начальники УПФУ у містах районів , в силу своїх повноважень та сумлінного виконання своїх посадових інструкцій , всі працівники пенсійних фондів України ,отримавши шляхом електронної пошти автоматизовану систему оброблення пенсійної документації , почали ретельно нараховувати ( перераховувати ) пенсію інвалідам ЧАЄС саме за цією , отриманою шляхом мережі- інтернет системою нарахування пенсії.

Єдине, що зараз викликає дивування, як державні службовці УПФУ змогли нараховувати ( перераховувати )пенсію інвалідам ЧАЄС, використовуючи при цьому лише документ у вигляді автоматизованої системи оброблення пенсійної документації ,отриманої шляхом електронної пошти пенсійних фондів , нібито , мова ідеться про електронну переписку між двома чи то трьома користувачами інтернет –мережі.

Виникла певна фінансова пенсійна колізія, чому автоматизована система обробки пенсійної документації відібрала пенсії за рішеннями судів України лише у інвалідів ЧАЄС.

Також зараз треба вказати ,що у відповідності із Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 чітко встановлено порядок проведення нарахування ( перерахунку) пенсії і у разі будь-яких змін у виданні розпоряджень про нарахуванні ( перерахунку) пенсії , із цими розпорядженнями пенсіонери повинні бути ознайомлені письмово.

У разі введення автоматизованої системи оброблення пенсійної документації у питанні нарахування ( перерахунку) пенсії від Інформаційно-обчислюваного центру Міністерства праці та соціальної політики України державні службовці УПФУ повинні були із кожним виданим розпорядженням ознайомити пенсіонера письмово і у разі лише отримання письмової згоди про його згоду належності пенсійних виплат здійснювати ці пенсійні виплати в реальності.

Зараз кожен із інвалідів ЧАЄС , який отримував пенсію за рішеннями судів України повинен розуміти, що не УПФУ перестали проводити поведінку не виконання рішення судів, а фактично ці рішення судів знищила автоматизована система оброблення пенсійної документації, яка була переслана до УПФУ шляхом електронної пошти.

Наданий час інваліди ЧАЄС намагаються у розмовах із автором цієї статті висловити своє суб’єктивне відношення ,на зразок: « А зачем нам это надо, нам это все не интересно, или все это бесполезно….».

Якщо інвалідам ЧАЄС не цікаво , що насправді знищило їх рішення судів , справедливо кожен із них хай запитає сам у себе- а навіщо взагалі потрібно було подавати адміністративний позов щодо встановлення розміру держаної та додаткової пенсії, якщо не має щирої зацікавленості ,стосовно всього без винятку,що відноситься до питання нарахування( перерахунку) пенсії за рішеннями судів України….

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов