У КСУ відбулась зустріч з представниками громадських організацій, які представляють інтереси осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

У Кoнституційнoму Суді Укрaїни відбулaся зустріч Гoлoви Кoнституційнoгo Суду Укрaїни Стaніслaвa Шeвчукa з   прeдстaвникaми грoмaдськиx oргaнізaцій, які прeдстaвляють інтeрeси oсіб, пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.

У зaxoді взяли учaсть Гoлoвa Цeнтру віктімізaції Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи   Ігoр Бургaс, Гoлoвa Київськoгo oсeрeдку Всeукрaїнськoї oргaнізaції вeтeрaнів Чoрнoбиля   Oлeксaндр Якoвeнкo, віцe-прeзидeнт Всeукрaїнськoгo фoнду інвaлідів Чoрнoбиля   Сeргій Шкaрупa, кeрівник Сeкрeтaріaту Конституційного Суду України   Ярослав Василькевич.

Голова Конституційного Суду України   Станіслав Шевчук   подякував гостям за ініціативу зустрічі та послідовність у відстоюванні прав постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Він розповів, що Конституційний Суд України цього року ухвалив   Рішення   у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпунктів 2–7, 12 та 14 пункту 4 розділу І Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76–VIII, яким визнав вищевказані норми неконституційними.

За словами очільника Суду, зважаючи на сутність статті 16 Конституції України, закріплення обов’язку держави стосовно даної категорії осіб у розділі І «Загальні засади» Конституції України вказує на засадничий характер цього обов’язку та на необхідність віднесення до окремої категорії громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують додаткових гарантій соціального захисту. «Обов’язок держави щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи зумовлює надання особливого статусу цій категорії громадян», – додав він.

Голова Суду наголосив, що пільги, компенсації та гарантії є особливою формою відшкодування завданої шкоди вказаній категорії громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг, зниження рівня їх соціального забезпечення, фактично, є відмовою держави від її зобов’язань, передбачених Конституцією України.

Крім того, за словами Станіслава Шевчука, Конституційний Суд України у цьому Рішенні встановив, що з дня його ухвалення застосуванню підлягає попередня редакція Закону, чим упередив виникнення маніпуляцій з боку політиків. У такий спосіб, фактично, відновлено виплату у повному розмірі додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також повернуто можливість одночасного надання інших пільг, передбачених законодавством.

Очільник КСУ також розповів, що сьогодні захистити свої права в Конституційному Суді України можна, зокрема, й через інститут конституційної скарги та зупинився на питанні реалізації рішень Конституційного Суду України за конституційними скаргами. «Важливо, щоб рішення Суду за конституційними скаргами прирівнювалися до рішень Європейського суду з прав людини», – підкреслив він.

Голова Центру віктімізaції Чорнобильської катастрофи   Ігор Бургас   подякував Конституційному Суду України за Рішення, яким було скасовано обмеження гарантій соціального захисту постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.   «Дане питання вирішено більш якісно та професійно, ніж ми очікували», – наголосив він.

Промовець зазначив, що рівень правового регулювання країни змінюється, і законодавство, яке регулює виплати чорнобильцям також потребує реформації. Ігор Бургас підкреслив, що орган конституційного контролю повною мірою виконав повноваження, передбачені Конституцією України, і тепер, додав він, черга за парламентом.

Інформує відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов