У травні пропонують провести парламентські слухання на тему: “Про стан виконання судових рішень в Україні”

Кoмітeт з питaнь прaвoвoї пoлітики рeкoмeндує пaрлaмeнту прoвeсти 22 трaвня 2013 рoку пaрлaмeнтські слуxaння нa тeму: “Прo стaн викoнaння судoвиx рішeнь в Україні”.
На засіданні Комітету зазначалося, що проведення парламентських слухань обумовлено потребою дослідження ефективності захисту прав громадян через механізм виконання судових рішень.
Зокрема, наголошувалося, що виконання рішення суду є невід’ємною частиною права на справедливий суд. Судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України (стаття 124 Конституції України). На думку народних депутатів, однією із найгостріших проблем вітчизняного судочинства є реальне виконання судових рішень. Саме реальне виконання судового рішення, вважають парламентарії, сприяє втіленню законів у життя та зміцненню їх авторитету, оскільки воно за своєю суттю охороняє права, свободи та законні інтереси громадян, окрім того є завершальною стадією судового провадження.

Удосконалення законодавчого забезпечення системи виконання судових рішень, вважають члени Комітету, неможливо без широкого обговорення та узагальнення практики діяльності Державної виконавчої служби України, інших органів і посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють примусове виконання судових рішень та провадять окремі виконавчі дії.
На думку народних депутатів, проведення парламентських слухань надасть можливість широкого обговорення проблемних питань у цій сфері та дозволить визначити напрями подальшого вдосконалення механізму виконання судових рішень в Україні.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов