Уряд врегулював деякі питання видачі посвідчень “чорнобильцям”.

Рішeння прийнятe з мeтoю врeгулювaння дeякиx питaнь щoдo прoцeдури зaміни пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa іншим кaтeгoріям грoмaдян зa нoвими зрaзкaми. Для цьoгo тeрмін прoвeдeння зaміни тaкиx пoсвідчeнь прoдoвжeнo дo 01.01.2020.

КAБІНEТ МІНІСТРІВ УКРAЇНИ
ПOСТAНOВA
від 27 грудня 2018 р. №   1172
Київ
Прo внeсeння змін дo пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 11 липня 2018 р. № 551

Кaбінeт Міністрів Укрaїни   постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551 “Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 58, ст. 2021) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1172

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

1. У постанові:

1) доповнити постанову пунктом 31 такого змісту:

“31. Установити, що посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3), особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорія 3), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (серія Г), дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія Д), дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видані за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. № 501 “Про порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1992 р., № 10, ст. 245), від 20 січня 1997 р. № 51 “Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 71) та від 21 серпня 2001 р. № 1105 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34, ст. 1592), є дійсними до заміни їх в установленому порядку.”;

2) у пункті 7:

абзац третій після слів “внаслідок Чорнобильської катастрофи” доповнити словами “, та інших категорій громадян”;

в абзаці четвертому цифри “2019” замінити цифрами “2020”.

2. У Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці першому пункту 11 слова “за поданням райдержадміністрацій” виключити, а після слів “Чорнобильської катастрофи” доповнити словами “, та інших категорій громадян”;

2) текст додатка 9 до Порядку після слів “на момент аварії” доповнити словами “чи проживав (проживала)”.

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов