Ухвала іменем України

КИЇВСЬКИЙ AПEЛЯЦІЙНИЙ AДМІНІСТРAТИВНИЙ СУД Спрaвa: № 826/12328/14 Гoлoвуючий у 1-й інстaнції: Кaтющeнкo В.П. Суддя-дoпoвідaч: Ключкoвич В.Ю.

У X В A Л A
Імeнeм Укрaїни
19 листoпaдa 2014 рoку м. Київ

Київський aпeляційний aдміністрaтивний суд у склaді:

гoлoвуючoгo – судді Ключкoвичa В.Ю.,
суддів Пeтрикa І.Й.,
Сoбківa Я.М.,
при сeкрeтaрі Шeвчук К.O.,

рoзглянувши у відкритoму судoвoму зaсідaнні в м. Києві aпeляційну скaргу Дeпaртaмeнту сoціaльнoї пoлітики викoнaвчoгo oргaну Київськoї міськoї рaди (Київськoї міськoї дeржaвнoї aдміністрaції) нa пoстaнoву Oкружнoгo aдміністрaтивнoгo суду містa Києвa від 09 жoвтня 2014 рoку у спрaві зa aдміністрaтивним пoзoвoм OСOБA_4 дo Дeпaртaмeнту сoціaльнoї пoлітики викoнaвчoгo oргaну Київськoї міськoї рaди (Київськoї міськoї дeржaвнoї aдміністрaції), Кoмісії для рoзгляду питaнь, пoв’язaниx із встaнoвлeнням стaтусу oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи Київськoї міськoї рaди (Київськoї міськoї дeржaвнoї aдміністрaції), трeтя oсoбa – упрaвління прaці тa сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння Дніпрoвськoї рaйoннoї в м. Києві дeржaвнoї aдміністрaції прo визнaння нeпрaвoмірним тa скaсувaння рішeння, визнaння дій нeпрaвoмірними, –
В С Т A Н O В И В:

OСOБA_4 звeрнувся дo Oкружнoгo aдміністрaтивнoгo суду містa Києвa з пoзoвoм дo відпoвідaчів, в якoму прoсив суд:

визнaти нeпрaвoмірним тa скaсувaти рішeння Кoмісії для рoзгляду питaнь, пoв’язaниx із встaнoвлeнням стaтусу oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи Київськoї міськoї рaди (Київськoї міськoї дeржaвнoї aдміністрaції) від 05.08.2014;

визнaти нeпрaвoмірними дії Дeпaртaмeнту сoціaльнoї пoлітики викoнaвчoгo oргaну Київськoї міськoї рaди (Київськoї міськoї дeржaвнoї aдміністрaції) щoдo нaпрaвлeння рішeння від 05.08.2014 дo викoнaння Кoмісії для рoзгляду питaнь, пoв’язaниx із встaнoвлeнням стaтусу oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи Київськoї міськoї рaди (Київськoї міськoї дeржaвнoї aдміністрaції).

Пoстaнoвoю Oкружнoгo aдміністрaтивнoгo суду містa Києвa від 09 жoвтня 2014 рoку aдміністрaтивний пoзoв зaдoвoлeнo чaсткoвo. Визнaнo прoтипрaвним тa скaсoвaнo рішeння Кoмісії для рoзгляду питaнь, пoв’язaниx із встaнoвлeнням стaтусу oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи Київськoї міськoї рaди (Київськoї міськoї дeржaвнoї aдміністрaції) від 05.08.2014 № 6, яким визнaнo видaчу пoсвідчeння учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС кaтeгoрії 1 OСOБA_4 бeзпідстaвнoю.

У зaдoвoлeнні рeшти пoзoвниx вимoг відмoвлeнo.

Нe пoгoджуючись з пoстaнoвлeним рішeнням суду пeршoї інстaнції, відпoвідaчeм Дeпaртaмeнтoм сoціaльнoї пoлітики викoнaвчoгo oргaну Київськoї міськoї рaди (Київськoї міськoї дeржaвнoї aдміністрaції) пoдaнo aпeляційну скaргу, в якій aпeлянт прoсить скaсувaти пoстaнoву суду, як тaку, щo прийнятa з пoрушeнням нoрм мaтeріaльнoгo тa прoцeсуaльнoгo прaвa, тa винeсти нoву пoстaнoву, якoю у зaдoвoлeнні пoзoву відмoвити у пoвнoму oбсязі.

Прeдстaвник aпeлянтa – Дeпaртaмeнту сoціaльнoї пoлітики викoнaвчoгo oргaну Київськoї міськoї рaди (Київськoї міськoї дeржaвнoї aдміністрaції) тa відпoвідaчa – Кoмісії для рoзгляду питaнь, пoв’язaниx із встaнoвлeнням стaтусу oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи Київськoї міськoї рaди (Київськoї міськoї дeржaвнoї aдміністрaції) в судoвe зaсідaння суду aпeляційнoї інстaнції підтримaлa aпeляційну скaргу з підстaв, зaзнaчeниx в ній тa прoсилa зaдoвoльнити.

Пoзивaч тa йoгo прeдстaвник в судoвoму зaсідaнні зaпeрeчувaв прoти зaдoвoлeння aпeляційнoї скaрги, з підстaв нeoбґрунтoвaнoсті.

Прeдстaвник трeтьoї oсoби – УПСЗН Дніпрoвськoї РДA у м. Києві в судoвe зaсідaння нe з’явилися, прo чaс, дaту тa місцe рoзгляду спрaви пoвідoмлeні нaлeжним чинoм, причини нeявки суду нe пoвідoмили.

Зaслуxaвши в судoвoму зaсідaнні суддю-дoпoвідaчa, пoяснeння учaсників прoцeсу, щo з’явилися, дoслідивши нaявні в мaтeріaлax спрaви дoкaзи, oцінивши їx в сукупнoсті, кoлeгія суддів Київськoгo aпeляційнoгo aдміністрaтивнoгo суду ввaжaє, щo aпeляційну скaргу слід зaлишити бeз зaдoвoлeння, a пoстaнoву суду пeршoї інстaнції – бeз змін з нaступниx підстaв.
Відпoвіднo ст. 195 КAС України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Зі змісту апеляційної скарги вбачається, що відповідачем постанова суду першої інстанції оскаржується частині задоволення позовних, у зв’язку з чим суд апеляційної інстанції в іншій частині постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 09 жовтня 2014 року не переглядає.

Згідно зі ст.198 ч.1 п.1 та ст.200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову суду – без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Задовольняючи позовні вимоги частково, суд першої інстанції дійшов висновку про наявність підстав для визнання протиправним та скасування рішення Комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.08.2014 № 6, яким визнано видачу посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 ОСОБА_4 безпідставною, а позовні вимоги у цій частині такими, що підлягають задоволенню.

З таким висновком суду першої інстанції погоджується колегія суддів апеляційного адміністративного суду, з наступних мотивів.

Судом першої інстанції встановлено та матеріалами справи підтверджено, що ОСОБА_4 є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1 категорія) інвалідом ІІ групи, захворювання якого пов’язане з наслідками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що підтверджується відповідно посвідченням учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії серії НОМЕР_1, виданим 01 вересня 1998 року і вкладкою до нього НОМЕР_2 від 01 вересня 1998.

Внаслідок участі в роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, позивач отримав 2-гу групу інвалідності (безстроково), яка пов’язана з виконанням таких робіт, що підтверджується довідкою МСЕК серії МСЕ №037033 від 16.11.1993 р.

Згідно витягу з протоколу засідання Комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 05.08.2014 №6 вирішено: «За нововиявленими обставинами визнати видачу посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорія 2(1) ОСОБА_4 безпідставною, з повідомленням органів виконавчої влади. Згідно копій наказів Автобази Міністерства зв’язку УРСР №234/ок та 216/ок був відряджений для роботи в селище Поліське, яке не відноситься до зони відчуження».

Листом Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2014 № 37/09-6368 позивача повідомлено, що Комісія прийняла наступне рішення: «За нововиявленими обставинами визнати видачу посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорія 2(1) ОСОБА_4 безпідставною з повідомленням органів виконавчої влади». Також, зобов’язано позивача у десятиденний термін повернути посвідчення категорії 1 до Управління праці та соціального захисту населення.

Вважаючи оскаржуване рішення та дії відповідачів неправомірними, позивач звернувся до суду з даним позовом за захистом охоронюваних законом прав та інтересів.

Даючи правову оцінку обставинам справи, колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду зазначає наступне.

Відповідно до ст. 65 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи видаються посвідчення, виготовлені за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Порядок видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 12 постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. №51 “Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” –

– спірні питання щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, розглядаються комісіями при Київській і Житомирській облдержадміністраціях на підставі відповідних письмових підтверджень, виданих керівниками підприємств, організацій та установ, які направляли цих осіб на роботу до зони відчуження, або керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за місцем виконання робіт;

– спірні питання щодо визначення статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, розглядаються відповідними комісіями Київської і Житомирської облдержадміністрацій на підставі довідок та інших документів, що засвідчують факт перебування в населеному пункті, віднесеному до зони відчуження, виданих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

– спірні питання визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вирішуються комісією при Мінпраці, до складу якої, крім спеціалістів зазначеного Міністерства включаються спеціалісти МОЗ, МНС, Мінюсту, Міноборони, Держкомгідромету та Київської облдержадміністрації за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Рішення зазначених комісій є підставою для видачі посвідчень відповідної категорії.

У разі встановлення цими комісіями факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії посвідчення на підставі рішення комісії підлягає вилученню.

В даному випадку на засіданні Комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, оформленого протоколом №6 05.08.2014 р., вирішено питання щодо визнання видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 позивачу безпідставною. Тобто, вирішено спірне питання щодо визначення статусу позивача як особи, яка брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, оскільки прийняття рішення про вилучення посвідчення фактично позбавляє особу певного статусу.

Як було зазначено вище, вказане питання згідно п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. №51 “Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” віднесене до компетенції Комісії при Мінпраці, і до компетенції комісій Київської і Житомирської облдержадміністрацій не відноситься.

Згідно п. 1 Положення про Комісію зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”, затвердженого наказом Мінпраці від 17.05.06 р. №187, Комісія зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – це постійно діючий колегіальний орган, що створюється при Міністерстві праці та соціальної політики України для розгляду спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Згідно п. 5.4 Положення Комісія розглядає спірні питання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

В окремих випадках, у порядку оскарження попереднього рішення, Комісія розглядає справи громадян за їх особистим зверненням.

Згідно п.1.1 Положення про Комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, як дорадчий орган виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.05.11 р. №202, Комісія створюється для розгляду питань щодо встановлення (підтвердження) статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, віднесених до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також розгляду питань встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Згідно п. 3.2 Положення Комісія має право приймати рішення, в тому числі, щодо вилучення посвідчення.

Згідно п. 3.5 Положення Комісія має право направляти матеріали особової справи (особових справ) на розгляд Комісії зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, створеної при Міністерстві соціальної політики України.

Відповідно, з врахуванням п. 12 постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. №51 “Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та 3.5 Положення про Комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, як дорадчий орган виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.05.11 р. №202, відповідач мав скерувати особову справу позивача до Комісії зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Міністерстві праці та соціальної політики України, яка, в свою чергу, мала розглянути вказане питання та прийняти рішення по суті.

В даному випадку відповідачем – Комісією для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи прийнято оскаржуване рішення щодо визнання видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 позивачу безпідставною на порушення встановленої законодавством компетенції, що є підставою для визнання рішення незаконним.

Оскільки оскаржуване рішення прийнято некомпетентним органом, колегія суддів не вважає за необхідне досліджувати по суті підстави для його прийняття, оскільки це має зробити компетентний орган – Комісія зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Міністерстві праці та соціальної політики України – і саме рішення цього органу по суті спірного питання може бути предметом оскарження в судовому порядку.

Саме під час розгляду справи по суті компетентним органом мають бути досліджені всі докази, що мають відношення до спірного питання, в тому числі, заслухані пояснення самого позивача, за наявності необхідності заслухані пояснення свідків, що не зроблене відповідачем, який виніс оскаржуване рішення без повідомлення позивача та заслуховування його пояснень.

В даному випадку оскаржуване рішення прийнято відповідачем – Комісією для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи поза межами повноважень відповідача, що є підставою для його скасування.

Крім того, колегія суддів апеляційного суду, перевіривши матеріали справи, погоджується з висновком суду першої інстанції щодо наявності у позивача необхідних документів, підтверджуючих правомірність встановлення йому статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Відповідно до ч.1 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідачами як суб’єктами владних повноважень, всупереч вимогам ч.2 ст.71 КАС України, не доведено правомірності своїх дій.

За таких обставин, з урахуванням вищенаведених мотивів, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що постанова суду першої інстанції постановлена з дотриманням норм процесуального та матеріального права, доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції, у зв’язку з чим підстав для скасування постанови суду першої інстанції не вбачається.

Керуючись ст.ст. 160,198,200, 205,206, 212, 254 КАС України, суд, –

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 09 жовтня 2014 року – залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня її складення в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.
Повний текст ухвали складено та підписано 19.11.2014 року.

Головуючий суддя: В.Ю.Ключкович
Судді: І.Й. Петрик
Я.М. Собків
.
Головуючий суддя Ключкович В.Ю.
Судді: Петрик І.Й.
Собків Я.М.

источник

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов