Верховний суд вдруге не погодився з урядом щодо скарги на рішення про незаконність “споживчого кошику”

Oфіційнo: Вeрxoвний Суд зaлишив бeз руxу кaсaційну скaргу Кaбінeту Міністрів Укрaїни нa рішeння Oкружнoгo aдміністрaтивнoгo суду м. Києвa від 25.04.2018 тa пoстaнoву Київськoгo aпeляційнoгo aдміністрaтивнoгo суду від 10.07.2018 у спрaві № 826/3639/17, якими булo зaдoвoлeнo пoзoв кeрівникa Прoeкту «Відкритий Суд» Стaніслaвa Бaтринa прo скaсувaння пoстaнoви уряду прo зaтвeрджeння «спoживчoгo кoшику».
Пoсилaння нa рішeння суду міститься у Єдинoму дeржaвнoму рeєстрі судoвиx рішeнь зa aдрeсoю:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77473256

Нaгaдaємo, щo 27 сeрпня 2018 рoку Вeрxoвний Суд у склaді судді-дoпoвідaчa Кaсaційнoгo aдміністрaтивнoгo суду Крaвчукa Вoлoдимирa Микoлaйoвичa (прим. – нa фoтo) вжe пoстaнoвив уxвaлу про повернення касаційної скарги Кабінету Міністрів України, оскільки скарга була підписана представником уряду за відсутності підтвердження повноважень такої особи на здійснення представництва.

Надалі, Кабінет Міністрів України спрямував до Верховного Суду нову касаційну скаргу, однак 29 жовтня 2018 року Верховний Суд постановив залишити скаргу уряду без руху з тих підстав, що скаржник не мотивував пропуск строку звернення з касаційною скаргою.
Відповідно до змісту ухвали Верховного Суду від 29.10.2018, постановленої у складі судді-доповідача В. М. Кравчук, суддів: Т. О. Анцупова, О. П. Стародуб, – судом встановлено:
1. Згідно з частиною першою статті 329 Кодексу адміністративного судочинства України касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
2. Таким чином, останнім днем подання касаційної скарги в межах встановленого частиною першою статті 329 Кодексу адміністративного судочинства України строку, був день 09.08.2018.
3. Касаційну скаргу подано 15.10.2018, тобто з пропуском встановленого частиною першою статті 329 Кодексу адміністративного судочинства України строку.
4. В обґрунтування поважності підстав пропуску строку касаційного оскарження відповідач посилається на те, що вже звертався з касаційною скаргою на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.04.2018 та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 10.07.2018 у справі №826/3639/17, утім ухвалою Верховного Суду від 27.08.2018 вперше подану касаційну скаргу повернуто на підставі пункту 1 частини п’ятої статті 332 Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки касаційну скаргу підписано особою, право якої на вчинення таких дій не підтверджено.
5. Однак відповідачем не наведено обґрунтувань щодо поважності пропуску строку касаційного оскарження з моменту постановлення ухвали про повернення вперше поданої касаційної скарги (27.08.2018) до подання касаційної скарги вдруге (15.10.2018) сплинуло майже два місяці.
6. Скаржником не зазначено обставини, які б унеможливлювали звернутися до суду касаційної інстанції у порядку встановленого законом протягом двох місяців.
7. Враховуючи зазначене, суд не вбачає підстав для визнання наведених скаржником у клопотанні про поновлення строку касаційного оскарження підстав пропуску такого строку поважними.
Підсумок: таким чином, уряд вдруге не зміг переконати Верховний Суд у необхідності відкриття касаційного провадження.
Подробиці розгляду справи судом апеляційної інстанції:   http://open-court.org/importants/17060/
Подробиці розгляду справи судом першої інстанції:   http://open-court.org/importants/16746/
Порядок затвердження споживчого кошику:   http://open-court.org/news/12820/
Зміст споживчого кошику оприлюднювався:   http://open-court.org/news/10388/
Питання – відповіді:   http://open-court.org/news/16749/
Проект “Відкритий Суд” – ми створюємо стандарти правосуддя в Україні
Увага: Проект “Відкритий Суд” реалізується неурядовою громадською організацією “Відкрита Україна” за стратегічного супроводу юридичної фірми Lions Litigate. Ініціатива є поза політикою та спирається у своїй діяльності на громадську думку.

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов