Відповіді обласних держадміністрацій та обласних рад України щодо вирішення чорнобильських проблем та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської трагедії.

Відпoвіді:
ЧEРНІГІВСЬКA OБЛAСНA ДEРЖAВНA AДМІНІСТРAЦІЯ
ЗAПOРІЗЬКA OБЛAСНA РAДA
XМEЛЬНИЦЬКA OБЛAСНA РAДA
XEРСOНСЬКA OБЛAСНA ДEРЖAВНA AДМІНІСТРAЦІЯ
ЛУГAНСЬКA OБЛAСНA ВІЙСЬКOВO-ЦИВІЛЬНA AДМІНІСТРAЦІЯ
ТEРНOПІЛЬСЬКA OБЛAСНA РAДA
РІВНEНСЬКA OБЛAСНA РAДA

Відпoвідь Чeрнігівськї oблaснoї дeржaвнoї aдміністрaції

ЧEРНІГІВСЬКA OБЛAСНA ДEРЖAВНA AДМІНІСТРAЦІЯ

Всeукрaїнськa грoмaдськa
oргaнізaція інвaлідів
«Сoюз Чoрнoбиль Укрaїни»
вул. Кoцюбинськoгo, З
м. Київ,
04053

Щoдo підтримки звeрнeння

Oблaснoю дeржaвнoю aдміністрaцією рoзглянутo лист Всeукрaїнськoї грoмaдськoї oргaнізaції інвaлідів «Сoюз Чoрнoбиль Укрaїни», Прaвління ВГO «Всeукрaїнськe oб’єднaння вeтeрaнів Чoрнoбиля», Всeукрaїнськoї спілки ліквідaтoрів-інвaлідів «Чoрнoбиль-86» щoдo звeрнeння дo Прeзидeнтa Укрaїни Пoрoшeнкa П.O.
В oблaсті нaпрaцьoвaнo ряд нaпрямків рoбoти з грoмaдськими oргaнізaціями чoрнoбильців щoдo eфeктивнoгo викoнaння дeржaвниx чoрнoбильськиx прoгрaм, урeгулювaння гoстриx питaнь шляxoм прийняття кoмпрoмісниx рішeнь, нeдoпущeння oбмeжeння кoнституційниx прaв пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. Уклaдeнo відпoвідний Мeмoрaндум прo взaємoдію тa співпрaцю нa 2011- 2015 рoки.
Нa oблaснoму рівні вжe прoвeдeнo ряд рoбoчиx зустрічeй з мeтoю нaлeжнoї підгoтoвки для відзнaчeння в oблaсті 30-x рoкoвин Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.
Oблaснa дeржaвнa aдміністрaція oб’єктивнo oцінює діяльність нaйвідoмІшиx тa нaйвпливoвішиx грoмaдськиx oргaнізaцій, щo відстoюють прaвa чoрнoбильців, мaють знaчний вплив нa фoрмувaння дeржaвниx сoціaльниx прoгрaм, тoму підтримує звeрнeння дo Прeзидeнтa Укрaїни Пoрoшeнкa П.O. щoдo вшaнувaння нa висoкoму рівні учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС з нaгoди 30-x рoкoвин Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.

Пeрший зaступник
гoлoви oблaснoї дeржaвнoї aдміністрaції Л.В. Сaxнeвич

 

Відпoвідь Зaпoрізькoї oблaснoї рaди  нa нaшe звeрнeння щoдo рoзгляду нa  чeргoвій сeсії питaнь прo вирішeння  чoрнoбильськиx прoблeм тa з нaгoди  30-x рoкoвин Чoрнoбильськoї трaгeдії

ЗAПOРІЗЬКA OБЛAСНA РAДA

Прeзидeнту
Всeукрaїнськoї грoмaдськoї
oргaнізaції інвaлідів «Сoюз
Чoрнoбиль Укрaїни»
Бeрeзіну В.O.
Гoлoві
Прaвління ВГО «Всеукраїнське
об’єднання ветеранів
Чорнобиля»
Проскуріну В.С.
Голові
Всеукраїнської Спілки
ліквідаторів-інвалідів
«Чорнобиль-86»
Колядіну А.Ф.
вул. Ю. Коцюбинського,3 м. Київ, 04053, Україна

Про розгляд звернення

На Ваше звернення від 21.05.2015 № 179 щодо вирішення Чорнобильських проблем та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської трагедії повідомляємо про таке.
Зазначене питання буде розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності та депутатської етики, прав людини. Про результати опрацювання Вашого звернення буде повідомлено додатково в установленому порядку.

З повагою,

Голова ради

В.І. Межейко

 

Відповідь Хмельницької обласної ради щодо нашої пропозиції розглянути на черговій сесії про підтримку нашого Звернення до Президента України.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Президенту Всеукраїнської громадської організації
: інвалідів «Союз Чорнобиль
України»

Березіну В.О.

Шановний Володимире Олексійовичу!

На Ваше звернення від 25 травня 2015 року № 206 щодо вирішення чорнобильських проблем повідомляємо, що Ваша пропозиція про підтримку відповідного звернення до Президента України буде розглянута на черговій сесії Хмельницької обласної ради.

З повагою
перший заступник
голови ради В.Адамський

 

Відповідь Херсонської ОДА щодо вирішення чорнобильських проблем та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської трагедії

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» вул. Ю.Коцюбинського, З, м. Київ, 04053
Правління ВГО «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля» вул. Полтавський шлях, 148, ком.З, м. Харків, 61098
Всеукраїнська Спілка ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86» а/с №105, м. Київ, 02121

На лист Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» від 25 травня 2015 року № 203 щодо вирішення чорнобильських проблем та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи обласна державна адміністрація повідомляє наступне.
Забезпечення реалізації в Херсонській області Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено в обласній програмі соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження тендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням Херсонської обласної ради від 29 квітня 2015 року № 1204.
Зазначеною програмою передбачено фінансову підтримку на реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, посилення турботи про учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, членів сімей загиблих та вирішення проблемних питань’ соціально-побутового і медичного обслуговування зазначеної категорії громадян. Разом з тим повідомляємо, що для відзначення 30-ої річниці Чорнобильської катастрофи буде розроблено план заходів.
З метою забезпечення взаємодії щодо вирішення питань соціального захисту громадян зазначеної категорії утворено обласну координаційну раду з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в яку ввійшли представники обласної державної адміністрації, Херсонської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та депутати обласної ради.

З представниками громадських організацій, які об’єднують громадян, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, регулярно проводяться зустрічі, на яких обговорюються проблемні питання, що стосуються соціального, медичного і побутового забезпечення постраждалого населення, можливих шляхів їх вирішення та визначаються основні напрямки щодо подальшого забезпечення потреб громадян вказаної категорії.
Щорічно обласній організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» за рахунок коштів обласного бюджету надається фінансова підтримка на здійснення статутної діяльності.
Виконавчим комітетом Херсонської міської ради прийнято рішення про спорудження у м. Херсоні пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи на місці існуючого пам’ятного знака чорнобильцям. Замовником спорудження визначено Херсонську обласну організацію Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».
Оскільки бюджетним кодексом України не передбачено видатки на будівництво пам’ятників обласна державна адміністрація підтримала вказану організацію щодо збору коштів на зазначені цілі та провела відповідну роботу із залученням благодійних коштів юридичних і фізичних осіб.
На 2015 рік Херсонській області за бюджетною програмою «Соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» для
здійснення виплат компенсацій та допомог зазначеній категорії громадян
затверджено кошти у сумі 7,9 млн.грн.                :
Амбулаторну   та   стаціонарну   допомогу   потерпілим   особам   надають
практично всі заклади охорони здоров’я області за рахунок бюджетних коштів у межах фінансування цих закладів.
Для відшкодування витрат на медичне обслуговування (видачу безкоштовних медикаментів та послуг зубопротезування) постраждалим особам затверджено видатки з обласного бюджету у сумі 646,4 тис.грн.
Крім того, з державного бюджету для надання послуг з медичної допомоги та лікування громадян зазначеної категорії в стаціонарах спеціалізованих лікувальних закладів, з якими укладено відповідні угоди, виділенні асигнування у сумі 216,2 тис.грн.
Для проведення оздоровчої, кампанії 2015 року з державного бюджету передбачено кошти у сумі 697,7 тис.грн. Органами соціального захисту населення області здійснюється закупівля путівок для оздоровлення 158 інвалідів з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які подали заяви на санаторно-курортне лікування.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації                                                        В.Січова

Відповідь Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо вирішення чорнобильських проблем та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської трагедії

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України»
Коцюбинського, З м. Київ. 04053

Обласною державною адміністрацією розглянуто звернення всеукраїнських чорнобильських організацій ло 1 Ірезидсігса України з нагоди 30-х роковин Чорнобильської трагедії.
По суті порушеного у зверненні питання повідомляємо, що обласна державна адміністрація цілком згодна з позицією громадських організацій, які привертають увагу суспільства до вирішення питань подолання наслідків найбільшої у світі техногенної катастрофи, відстоюють права громадян, постраждалих від аварії па Чорнобильській АЕС, щодо їх соціального захисту, пенсійного та медичного забезпечення і ото.
Станом па 01.06.2015 в Луганській області зарессіровано 3916осіб, які мають право на пільги згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Для вирішення нагальних проблем чорнобильців в області діє Регіональне цільова програма соціального захист} громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2011-2015 роки», в рамках якої здійснюється надання правової та соціальної допомоги громадянам даної категорії, забезпечення їх оздоровленням та лікуванням, поліпшення житлових умов та ін.
З метою гідної підготовки та проведення у 2016 році 30-х роковин Чорнобильської катастрофи планується розроблення відповідного обласного плану заходів, у тому числі розробку нової Регіональної цільової програмі–соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки».
Розуміючи велику світову значушість цієї трагічної дати, обласна державна адміністрація підтримує  пропозицію активістів чорнобильського руху щодо оголошення 2016 року Роком вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та заснування відповідної державної нагороди.

З метою залучення громадськості регіону до зазначених вище питань, обласна державна адміністрація підтримує їх обговорення на сесіях місцевих рад з прийняттям відповідних звернень до Президента України та пропонує створити робочу групу із залученням місцевих державних адміністрацій, міських рад, представників чорнобильського руху та громадськості, ЗМІ.

З повагою
Заступник голови                                                                                                      О.І. ГОЛУБ

Відповідь Тернопільської обласної ради щодо вирішення чорнобильських проблем та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської трагедії

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Президенту
Всеукраїнської громадської організації інвалідів
«Союз Чорнобиль України»
Березіну В.О.
вул. Ю. Коцюбинського,3 м.Київ 04053

Шановний Володимире Олексійовичу!

У зв’язку із Вашим листом від 25 травня 2015 року №200 про підтримку звернення до Президента України щодо вирішення чорнобильських проблем та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської трагедії повідомляємо, що означене питання буде винесено на розгляд постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань соціальної політики та праці, міграції, у справах пенсіонерів ветеранів та інвалідів.
Про    результати    розгляду    та    напрацьовані    пропозиції    Вас    буде повідомлено додатково.

З повагою
Голова обласної ради                                                                 В.П.Хомінець

Відповідь та Рішення Рівненської обласної ради щодо вирішення чорнобильських проблем та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської трагеді

УКРАЇНА РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Президенту Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Березіну В.О.
вул.Ю.Коцюбинського,3, м.Київ, 04053

Шановний Володимире Олексійовичу

Інформуємо, що Ваше звернення щодо вирішення чорнобильських проблем та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської трагедії за рекомендаціями постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи було розглянуте на тридцять другій сесії обласної ради 12 червня 2012 року та прийняте рішення №1530 (додається).
З повагою
Голова ради                                                                          М.Кириллов

УКРАЇНА РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА
Шосте скликання
(Тридцять друга сесія)
РІШЕННЯ
Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України щодо забезпечення соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рекомендацією постійної комісії обласної ради з питань соціальної
політики та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 5 червня 2015 року №40, за погодженням з президією обласної ради,
обласна рада                                       І
вирішила:

  1. Схвалити звернення Рівненської обласної ради до Президента України
    щодо забезпечення соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок
    Чорнобильської катастрофи (текст звернення додається).
  2. Голові Рівненської обласної ради забезпечити направлення рішення до
    Президента України.

Голова ради                                                                           М.М. Кириллов

Звернення
Рівненської обласної ради до Президента України щодо забезпечення соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

У 2016 році відзначатимуться 30-ті роковини Чорнобильської трагедії. Чорнобильська катастрофа визнана катастрофою планетарного масштабу, внаслідок якої постраждали близько 5 мільйонів громадян України, Білорусі, Росії, Польщі, Скандинавських та інших країн Європи, радіаційного забруднення зазнали території площею близько 200 тисяч квадратних кілометрів.
Героїчними зусиллями, ціною свого здоров’я і життя, майже 600 тисяч ліквідаторів, з яких – близько 400 тисяч – громадяни України, запобігли ще більш згубним наслідкам Чорнобильської катастрофи. Особливо тяжка ноша випала на долю ліквідаторів, які в 1986 році закривали активну зону зруйнованого реактора – споруджували захисний «Саркофаг» над енергоблоком Чорнобильської АЕС.
В усьому світі ліквідаторів-чорнобильців називали героями, адже вони врятували нашу країну, Європу і взагалі людську цивілізацію.
Наш народ пам’ятає й шанує своїх рятівників. Місцеві органи влади області вшановують пам’ять загиблих та померлих ліквідаторів, надають посильну допомогу чорнобильцям та членам їх сімей. В населених пунктах споруджені пам’ятники, меморіальні знаки, біля яких щорічно проводяться відповідні заходи.
Разом з тим, починаючи з 2008 року до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи» вносилися зміни понад 45 разів і щоразу вони стосувалися ліквідації або скорочення прав постраждалих осіб на належний соціальний захист.
Таким чином, Кабінет Міністрів України та Верховна Ради України порушили положення Конституції України, здійснивши звуження змісту прав громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Так, за ініціативою Кабінету Міністрів України Законом України від 28.12.2014 №76-УШ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» скасовано низку важливих прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо належного пенсійного забезпечення та соціальних гарантій.
Згідно зі змінами до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», що набрали чинності 01.01.2015, пільги на санаторно-курортне лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи поширюються лише на громадян, віднесених до категорії 1 та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.
30.04.2015 до Верховної Ради України внесено законопроект за №2767 «Про   внесення   змін   до   деяких   законодавчих   актів   України   щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій», в якому пропонується ліквідувати низку статей Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» – з 49 по 59і та 67.
У зв’язку з викладеним, та від імені громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, просимо оголосити наступний 2016 рік роком вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС; заснувати відповідну Державну нагороду, доручити Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції про відновлення дії статей Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», що діяли до внесення 28.12.2014 до нього змін, зокрема статті 54 в редакції, що діяла до 2008 року, а також повернути для дітей, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС право на оздоровлення.
Окрім того, потребує якнайшвидше вирішення питання поліпшення пенсійного забезпечення евакуйованих, вдів і дітей чорнобильців, солдат строкової служби (ліквідаторів), забезпечення житлом найбільш нужденних чорнобильців, поліпшення медичного забезпечення постраждалих.
При цьому, також просимо звернутись до міжнародних організацій, зокрема до Організаії Обєднаних Націй – про визнання 2016 року роком вшанування подвигу ліквідаторів та памяті жертв Чорнобильської катастрофи, а також до Європарламенту – з проханням про надання цільової фінансової допомоги Україні для ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та вирішення житлових та соціальних проблем українських чорнобильців.

Схвалено
Рішення Рівненської обласної ради
Від12червня 2015року №1530

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов