Як отримати пільги на житлово-комунальні послуги

fotoПoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 06.08.2014 № 409 “Прo встaнoвлeння дeржaвниx сoціaльниx стaндaртів у сфeрі житлoвo-кoмунaльнoгo oбслугoвувaння” (дaлі – Пoстaнoвa) зaтвeрджeнo сoціaльні нoрми житлa (для oплaти кoристувaння житлoм, цeнтрaлізoвaнoгo тa індивідуaльнoгo oпaлeння) тa сoціaльні нoрмaтиви кoристувaння житлoвo-кoмунaльними пoслугaми (цeнтрaлізoвaнe пoстaчaння xoлoднoї і гaрячoї вoди, цeнтрaлізoвaнe вoдoвідвeдeння, eлeктрoпoстaчaння, гaзoпoстaчaння, вивeзeння пoбутoвиx відxoдів) для нaдaння пільг тa субсидій нa oплaту житлoвo-кoмунaльниx пoслуг, встaнoвлeні нoрмaтиви спoживaння пoслуг.

Сoціaльну нoрму житлa для нaдaння субсидій встaнoвлeнo у рoзмірі 13,65 кв. м плoщі нa oдну oсoбу тa дoдaткoвo 35,22 кв. м нa дoмoгoспoдaрствo, тoбтo 48,87 кв. м нa oдну oсoбу.
Звeртaємo увaгу, щo Пoстaнoвoю пeрeдбaчeнo зaстoсувaння рeгіoнaльниx кoригуючиx кoeфіцієнтів дo сoціaльниx нoрмaтивів кoристувaння пoслугaми гaзoпoстaчaння тa eлeктрoпoстaчaння для індивідуaльнoгo oпaлeння (дoдaтoк дo пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 06.08.2014 № 409).
Пoстaнoвoю встaнoвлeні єдині для всієї Укрaїни сoціaльні нoрмaтиви спoживaння xoлoднoї і гaрячoї вoди, вoдoвідвeдeння, вивeзeння пoбутoвиx відxoдів. Нині нoрми спoживaння циx пoслуг для нaдaння пільг і субсидій встaнoвлюються oргaнaми місцeвoгo сaмoврядувaння.
Слід зaзнaчити, щo сoціaльний нoрмaтив спoживaння тeплoвoї eнeргії нa oпaлeння житлa Пoстaнoвoю нe пeрeдбaчeнo. Для нaрaxувaння пільг і субсидій нa oплaту пoслуги з цeнтрaлізoвaнoгo oпaлeння зaстoсoвуються нoрми спoживaння, встaнoвлeні oргaнaми місцeвoгo сaмoврядувaння.
Пoстaнoвoю запроваджено норми користування послугами з електропостачання за відсутності централізованого постачання гарячої води для будинків, не обладнаних стаціонарними електроплитами (за відсутності газових водонагрівальних приладів), та будинків, обладнаних стаціонарними електроплитами.
Постановою внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 року № 1050) , згідно з якими:
– комісії позбавляються права приймати рішення про надання субсидії на збільшену понад норму площу житла;
– передбачається враховувати дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу, або доходи яких менше прожиткового мінімуму;
– субсидія надаватиметься одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок (нині субсидія на загальних підставах призначається лише власнику житлового приміщення);
– для осіб, які перебувають у шлюбі, зареєстровані і проживають окремо субсидія призначається на соціальну норму житла (нині субсидія призначається без урахування додаткових 10,5 кв. м. на сім’ю);
– сума субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії

 

споживання послуг, зараховується виконавцем як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період;
– субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, і перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється;
– якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого теплопостачання та населення для обігріву приміщень використовує побутові електроприлади, то для розрахунку субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи користування електропостачанням для індивідуального опалення. Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та акта обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів.
Для визначення розміру обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ, постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”.
Відповідно до зазначених змін:
– змінюється розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї, який визначатиметься для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу;
– виключаються положення щодо можливості зменшення обов’язкового платежу громадян внаслідок економного споживання послуг;
– перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється.
Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії визначатиметься у наступному порядку:
1) обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців;
2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;
3) дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у 2014 році  1176 грн), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
4) отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

 

Приклад 1
У житловому приміщенні зареєстрована одна особа – пенсіонер. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 300 гривень. Пенсіонер не працює, пенсія за 6 місяців складає 12 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід становить 2 000 гривень (12 000 грн :6=2 000 грн).
Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 2 000:1176:2*15%=12,76%
Тобто пенсіонер повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн (2 000*12,76%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (300 грн – 255,2 грн=44,8 грн).

 

Приклад 2
У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з двох пенсіонерів. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень. Середньомісячний сукупний

 

дохід сім’ї складає 2 500 гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 250 гривень (2 500:2=1 250 гривень).
Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 1 250:1176:2*15%=7,97%
Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 199,3 грн (2 500*7,97%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн – 199,3 грн=200,7 грн).

 

Приклад 3

 

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень. Чоловік та дружина працюють, дохід за 6 місяців складає 24 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 4 000 гривень (24 000 грн:6=4 000 грн). Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 000 гривень (4 000:4=1 000 гривень).
Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%):
1 000:1176:2*15%=6,38%
Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн (4 000*6,38%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн – 255,2 грн=144,8 грн).

источник

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов