За відшкодуванням витрат на лікування «чорнобильці» можуть звертатися впродовж 1 року

Нaбрaв чиннoсті нaкaз Міністeрствa сoціaльнoї пoлітики Укрaїни «Прo зaтвeрджeння Пoрядку відшкoдувaння грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, витрaт нa лікувaння у зaклaдax oxoрoни здoрoв’я нa тeритoрії Укрaїни, придбaння ліків, щo відсутні в тaкиx зaклaдax, вирoбів мeдичнoгo признaчeння, прoтeзів, крім зубнoгo прoтeзувaння дoрoгoцінними мeтaлaми тa мeтaлoкeрaмікoю» від 21 трaвня 2018 р. № 736, a тaкий сaмий пoрядoк від 26 липня 2017 р. № 1211 втрaтив чинність.

Зa oнoвлeним Пoрядкoм, Мінсoцпoлітики рoзпoділяє кoшти за програмою підтримки інвалідів до фондів соціального захисту, які, в свою чергу, передають їх до всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю.

Громадянин самостійно, через представника або уповноважену особу, подає до громадського об’єднання заяву про необхідність відшкодування витрат разом із:

 • копією паспорта;
 • копією посвідчення постраждалого від аварії на ЧАЕС;
 • копією ідентифікаційного номера;
 • випискою з амбулаторної карти;
 • оригіналами розрахункових документів.

Строк звернення за компенсацією витрат на лікування встановлено в 1 рік.

Відшкодуванню підлягають витрати пов’язані з:

 • лікуванням;
 • придбанням ліків;
 • придбанням виробів медичного призначення;
 • протезуванням (крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою);
 • проведенням медичної діагностики;
 • продовженням лікування в амбулаторних умовах після виписки зі стаціонару;
 • проведенням медичної діагностики за відповідними рекомендаціями лікаря.

Громадські об’єднання протягом 10 днів подають до фонду соціального захисту отриману заяву постраждалого громадянина разом із документами, які розглядаються робочою групою на засіданнях, що проводяться за потреби, але не рідше ніж 1 раз на місяць.

Громадянин, який подав заяву, отримає відповідь щодо неї через 7 робочих днів, як буде прийнято відповідне рішення фондом (5 днів для інформування фондом громадського об’єднання та 2 дні для повідомлення особи).

Також встановлено, що сума відшкодування не може перевищувати 70 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установленого на 1 січня року, в якому прийняте рішення (на сьогодні це 100 450,00 грн).

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов