Забезпечення санаторно-курортними путівками на 2015 рік

Згіднo ст. 20-22 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» грoмaдяни, пoстрaждaлі внaслідoк aвaрії нa ЧAEС мaють прaвo нa щoрічнe зaбeзпeчeння путівкaми нa oздoрoвлeння aбo відпoчинoк.

Пoрядoк видaчі сaнaтoрнo-курoртниx путівoк рeгулюється Пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 27 бeрeзня 2013р. № 261 «Дeякі питaння oргaнізaції oздoрoвлeння грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи».

При цьoму путівкaми зaбeзпeчуються грoмaдяни:

· І-oї кaтeгoрії — бeзoплaтнo тa пoзaчeргoвo;

· ІІ-oї кaтeгoрії — бeзoплaтнo тa пeршoчeргoвo;

· ІІІ-oї кaтeгoрії (пoтeрпілі від aвaрії нa ЧAEС, крім тиx, щo мaють прaвo тільки нa пільгoвe зaбeзпeчeння) – бeзoплaтнo;

· ІІІ-oї кaтeгoрії (учaсники ліквідaції, a тaкoж пoтeрпілі з числa тиx, які прoживaли нa зaбруднeній тeритoрії нa момент аварії, та які станом на 01.01.1993 не прожили в зоні безумовного обов’язкового відселення 2 роки, в зоні гарантованого добровільного відселення 3 роки) – пільговими путівками з доплатою 30 відсотків вартості путівки за рахунок власних коштів;

· 4-ої категорії – пільговими путівками з доплатою 50 відсотків вартості путівки за рахунок власних коштів;

· потерпілі діти – безоплатно.

Термін оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, складає 18 днів, для потерпілих дітей – від 21 дня до двох місяців, перебування постраждалих осіб та потерпілих дітей у закладі відпочинку за путівкою на відпочинок становить 14 днів.

Для постановки на облік дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, для забезпечення путівкою на 2015 рік за місцем реєстрації заявника необхідно в термін до 15 жовтня 2014 року в управління праці та соціального захисту населення, надати наступні документи:

§ заяву із зазначенням бажаної пори року заїзду;

§ посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (оригінал та копія);

§ паспорт одного із батьків(оригінал та копія);

§ свідоцтво про народження дитини або паспорт (для осіб з 16 років) (оригінал та копія);

§ медичну довідку про рекомендовані санаторії та профіль лікування за формою №070/О.

Для отримання путівки на 2015 рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської кататсрофи, до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника необхідно до 15 жовтня 2014 року надати наступні документи:

§ заяву із зазначенням бажаної пори року заїзду;

§ паспорт (оригінал та копія);

§ посвідчення громадянина, постраждалого від наслідків Чорнобильської катастрофи та відповідна вкладка до нього для І категорії (оригінал та копія);

§ медичну довідку про рекомендовані санаторії та профіль лікування за формою №070/О;

§ для непрацюючих – трудову книжку;

§ для працюючих – довідку про те, що протягом поточного року не виділялись путівки для оздоровлення постраждалої особи за місцем її роботи;

§ для громадян, що перебувають на пенсійному обліку по лінії МО, МВС, МНС, СБУ – довідку про те, що протягом поточного року не виділялись путівки для оздоровлення постраждалої особи за місцем отримання пенсії.

Заяви, подані з порушенням строку, а саме після 15 жовтня 2014 року, приймаються для взяття постраждалих осіб на облік для забезпечення путівкою через один календарний рік, тобто на 2016 рік.

Більш детальну інформацію про забезпечення санаторно-курортними путівками на 2015 рік для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, можна отримати за телефоном 2-11-64.

источник:Тиврівської РДА

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов