Законопроект № 5055/П від 17.10.2016 р. Чем закончится очередной пиар-ход?

Прoeкт

внoситься нaрoдними дeпутaтaми Укрaїни
з питaнь eкoлoгічнoї пoлітики,
прирoдoкoристувaння тa ліквідaції
нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи
Дирівим A.Б. тa іншими

ПOСТAНOВA
ВEРXOВНOЇ РAДИ УКРAЇНИ
Прo прийняття зa oснoву прoeкту Зaкoну Укрaїни
прo внeсeння змін дo Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» щoдo сoціaльнoгo зaxисту пoстрaждaлиx oсіб

Вeрxoвнa Рaдa Укрaїни п o с т a н o в л я є:

1. Прийняти зa oснoву прoeкт Зaкoну Укрaїни прo внeсeння змін дo Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» щoдo сoціaльнoгo зaxисту пoстрaждaлиx oсіб (рeєстр. № 5055), внeсeний нaрoдними дeпутaтaми Укрaїни Кoрoлeвськoю Н.Ю, Сoлoдoм Ю.В.

2. Дoручити Кoмітeту Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни з питaнь eкoлoгічнoї пoлітики, прирoдoкoристувaння тa ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи дooпрaцювaти зaзнaчeний зaкoнoпрoeкт з урaxувaнням зaувaжeнь і прoпoзицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради
України А. ПАРУБІЙ

Источник:

Комитет

Рішення Комітету № 46/2 від 06 жовтня 2016 року щодо законопроекту про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту постраждалих осіб (реєстр. № 5055)

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

РІШЕННЯ

  від 6 жовтня 2016 р.                                           № 46/2

  Щодо законопроекту про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту постраждалих осіб (реєстр. № 5055)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту постраждалих осіб (реєстр. № 5055 від 01.09.2016 р.), внесений народними депутатами України Королевською   Н.Ю, Солодом Ю.В., і відзначає.

Метою законопроекту визначено відновлення належного рівня соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Законопроектом передбачається викласти у новій редакції статтю 2 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у якій визначаються категорії зон радіоактивно забруднених територій. Також уточняються періоди проживання постраждалих на територіях зон безумовного (обов‘язкового), гарантованого добровільного відселення та зони посиленого радіоекологічного контролю; відновлюється дія окремих норм зазначеного Закону, які були виключені у зв‘язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII від 28 грудня 2014 р., які набули чинності з 1 січня 2015 року. У змінах до статті 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» пропонується встановити щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, встановленої згідно із законодавством.

Законопроектом також запропоновано встановити такі пільги та компенсації: для категорій 2, 3 осіб щодо санаторно-курортного лікування; для категорії 4 – пільги, передбачені пунктами 1, 6, 8 статті 20, пунктами 3, 6, 15 статті 22, щодо санаторно-курортного лікування, першочергового зубопротезування із зниженням його вартості на 50 відсотків, відшкодування 50   відсотків вартості палива особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення. Також запропоновані пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам, а саме: державне забезпечення дітей до вступу їх до школи, безплатний проїзд у межах України, щомісячна виплата на дитину, безплатне харчування учнів, виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей.

Міністерство соціальної політики України, підтримуючи мету законопроекту, зазначає, що реалізація запропонованих змін призведе до розширення кола осіб, яким надаватимуться пільги та компенсаційні виплати та різні види допомоги, передбачені законодавством, та потребуватиме додаткових бюджетних видатків, тому Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект за умови позитивного висновку Міністерства фінансів України щодо можливості забезпечення запропонованих положень реальними фінансовими ресурсами.

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект та зазначає, що реалізація положень законопроекту у разі його прийняття не буде забезпечена фінансовими ресурсами, джерела покриття відповідних видатків головним розробником не визначені. Зазначається, що в порушення частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Строк набрання чинності не відповідає статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою закони України, або окремі їх положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Згідно з висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, більшість положень законопроекту повторює положення законопроекту (реєстр. № 2093 від 24.04.2015 р.), прийнятого Верховною Радою України у другому читанні як Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту постраждалих осіб» 17.03.2016 року. До прийнятого Закону Президентом України були надані Пропозиції, в яких вказаний Закон пропонувалося відхилити. Внаслідок розгляду цих Пропозицій 21.04.2016 року Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту постраждалих осіб» був відхилений. При цьому, до поданого законопроекту не включені ті положення, на яких було акцентовано увагу у наданих Президентом України Пропозиціях і слугували підставами для його відхилення.

Також Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України зазначає, що реалізація законопроекту потребуватиме додаткових бюджетних видатків у розмірі близько 500 млн. гривень на рік, водночас відповідно до вимог частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України, до законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів   України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України підтримує прийняття законопроекту за основу у першому читанні.

Зважаючи на викладене, Комітет   в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту постраждалих осіб (реєстр. № 5055 від 01.09.2016 р.), внесений народними депутатами УкраїниКоролевськоюН.Ю, Солодом Ю.В., прийняти за основу у першому читанні.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Москаленка Ярослава Миколайовича.

Перший заступник

Голови Комітету       А. ДИРІВ

Источник:

 

 

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов