Образец искового заявления в суд для сотрудников пожарной охраны- участников ликвидации аварии на ЧАЭС

Piccy.info - Free Image Hosting

До Харківського окружного адміністративного суду
(майдан Свободи, м. Харків, 61022)

Позивач: ___________________
__________________________
тел.: ____________; e-mail: не має,
інвалід ІІ групи ЧАЕС та війни
реєстраційний номер ОКПП: _____

Відповідач:
Головне управління
Пенсійного фонду України
в Харківській області
пл. Свободи, буд. 5, Держпром,
3 під., 2 пов.; м. Харків,
61022; Тел.: (0577) 157575;
е-mail: gu@kh.pfu.gov.ua
Код ЄДРПОУ 14099344

ПОЗОВНА ЗАЯВА

1. Я, _______________________________, відповідно до наказу № __ від __.__.198_ року по відділу пожежної охорони УВД Виконкому _________ облради був направлений до зони відчуження для виконання спеціальних робот (копія наказу додається).

2. Наказом № __ від __.__.198_ року по відділу пожежної охорони УВД Виконкому __________ облради я повернувся до місця постійної дислокації пожежної частини для подальшого проходження служби.

3. Пожежна частина виконувала роботи в другій – третій зоні небезпеки, внаслідок чого я отримав значне переопромінювання, що привело до інвалідності ІІ групи, пов’язаної з виконанням робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (копія експертного висновку, довідки МСЕК, додаються).

4. Правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв’язку із виконанням ними конституційного обов’язку щодо пожежної охорони Вітчизни здійснюється відповідно до Закону України № 796-ХІІ від 28.02.1991 р. «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (надалі – Закон № 796).

5. 25 квітня 2019 року Конституційний Суд України розповсюдив на всіх військовослужбовців, прирівняних до них осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, право отримувати пенсію по інвалідності, обчислену з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2019 р. (рішення № 1-р(II)/2019).

6. Але відповідач відмовився виконувати це рішення Конституційного Суду України, мотивуючи це тим, що такі рішення не містять порядку їх виконання, тому вони не підлягають виконанню.

7. Тільки 01.07.2019 року відповідачем проведено перерахунок належної мені пенсій по інвалідності, але замість прямої норми Закону № 796, яка визначає розмір належної мені пенсії у відсотках від п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2019 р., з урахуванням ступеня втрати мною професійної працездатності, або групи інвалідності (за бажанням), що в моєму випадку становить :

П = 80% х 5 х Зп(мін),

де П – розмір пенсії, Зп(мін) — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року; відповідач застосовує формулу:

де Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначається як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки; Кзс — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії; Кв — розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Внаслідок цих протиправних дій відповідача я отримую пенсію по інвалідності в розмірі 9412, 17 грн. замість 80% х 5 х 4173 = 16692 грн., що менше в два рази.

8. Відповідач такі свої дії пояснює прийнятою 26 червня 2019 р. постановою Кабінету Міністрів України № 543 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою були з 01.07.2019 р. внесені зміни до абзацу першого пункту 9-1 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

9. Одночасно відповідач повідомив мене, що розмір належних мені пенсійних виплат обмежено десятикратним розміром прожиткового мінімуму для непрацездатних. На мої посилання на рішення Конституційного Суду України (наприклад рішення від 20 грудня 2016 року № 7-рп/2016), який визнав для військовослужбовців таке обмеження неконституційним, я отримав відповідь, що рішення Конституційного Суду України не є нормативним актом і воно не містить порядку його виконання.

Виклад обставин на обґрунтування позовних вимог:

10. Формула, за якою станом на сьогодення відповідачем розраховується належна мені пенсія по інвалідності, застосовується неправомірно, так як вона суперечить як загальній нормі цивільного права, визначеній в § 2 глави 82 Цивільного кодексу України, так і спеціальним нормам запровадженим Законом № 796.

11. Так стаття 1 Закону № 796 визначає, що державна політика вимагає повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Стаття 13 цього закону встановлює, що держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується відшкодувати її за пошкодження здоров’я або втрату працездатності громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

12. Загальні правила відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, визначені § 2 глави 82 Цивільного кодексу України в статтях 1195 – 1208. Стаття 1197 визначає розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я заробітку (доходу), що підлягає відшкодуванню.

13. Диспозиція статті 1197 Цивільного кодексу України встановлює, що розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я заробітку (доходу), підлягає відшкодуванню у відсотках від середнього місячного заробітку (доходу), який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, з урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, а за її відсутності — загальної працездатності.

14. Частина 2 цієї статті встановлює, що якщо середньомісячний заробіток (дохід) потерпілого є меншим від п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, розмір втраченого заробітку (доходу) обчислюється виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що з урахуванням гарантій наданих мені статтею 1208 Цивільного кодексу України на відповідне збільшення розміру відшкодування шкоди у зв’язку з підвищенням вартості життя або збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, що кореспондується з диспозицією частини 3 статті 59 Закону № 796.

15. Станом на сьогодення «розмір відшкодування фактичних збитків» завданих каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я врегульовано нормами § 2 глави 82 Цивільного кодексу України. Це загальна норма цивільного права, вона гарантує повне відшкодування заподіяного шкоди. Цивільний кодекс України є основним актом цивільного законодавства України (п. 1 ст. 4 ЦК України).

16. Пункт 2 статті 4 ЦК України встановлює правило, що якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону.

17. Також є всі підстави стверджувати, що законодавець, який дозволив Кабінету Міністрів України з 01.01.2015 року визначати своїми актами умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, порушив цим частину другу статті 6, частину другу статті 19 Основного Закону України. Це визначив Конституційного Суду України 13 грудня 2019 року в рішенні № 7-р(ІІ)/2019, в якому встановив, що умови та порядок перерахунку призначених пенсій є питаннями пенсійного забезпечення, які має визначати Верховна Рада України законом, а не Кабінет Міністрів України підзаконним актом, цитата:

«Конституційний Суд України неодноразово зазначав, що права делегування законодавчої функції парламентом іншому органу влади (у даному випадку Кабінету Міністрів України) Основним Законом України не передбачено.

Таке делегування порушує вимоги Конституції України, згідно з якими органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 6, частина друга статті 19 Основного Закону України). До аналогічних висновків Конституційний Суд України дійшов у рішеннях від 9 жовтня 2008 року № 22-рп/2008, від 23 червня 2009 року № 15-рп/2009“ (абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 20 травня 2010 року № 14-рп/2010)».

18. Потрібно також врахувати позицію Великої Палати Верховного Суду в справі № 240/5401/18, провадження № 11-198заі19, розглянутій 16 жовтня 2019 року за позовом Бондарчука Віктора Андрійовича до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про визнання дій протиправними, зобов`язання здійснити перерахунок та виплату пенсії. Велика Палата Верховного Суду визначила, що Верховна Рада України, надаючи повноваження Кабінету Міністрів України щодо регулювання умов та порядку призначення пенсій, не може надати такі ж повноваження щодо перерахунку раніше призначених пенсій з огляду на те, що законодавчо діє принцип незворотності нормативно-правових актів у часі в силу прямих приписів статті 58 Конституції України (пункт 31 постанови).

19. Відносно обмеження розміру належних мені пенсійних виплат — Конституційний Суд України в рішенні № 7-рп/2016 від 20 грудня 2016 року визначив, що обмеження максимального розміру пенсії та призупинення виплати призначеної пенсії військовослужбовцям є прямим порушенням гарантій наданих нам статтею 17 Конституції України, тому воно не може бути застосованим на законних підставах.

20. Також Конституційний Суд України в рішенні від 2 грудня 2019 року № 11-р/2019 визначив беззаперечність рішень (актів незалежно від форми) Конституційного Суду України за наслідками конституційних проваджень, неможливість їх зміни чи скасування в частині або в цілому. Незгода з такими рішеннями (актами) не дозволяє жодному органу публічної влади ставити під сумнів їх зміст — рішення Конституційного Суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов’язковими до виконання на всій території України.

21. Пункт 3 Положення про Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 22.12.2014 № 28-2, встановлює основним завданням Головного управління Пенсійного Фонду України реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення, тобто повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому використання відповідачем при розрахунку моєї пенсії по інвалідності формули постанови № 1210 замість прямої норми закону є протиправним.

22. Я також стверджую, що відповідач, нараховуючи належну мені пенсію по інвалідності в розмірі значно меншому ніж це встановлено прямою нормою закону, порушив вимоги підпункту 4 пункту 4 цього Положення відносно своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати належної мені пенсії по інвалідності. Це протиправно.

На підставі всього вищевикладеного,

ПРОШУ СУД:
1. Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області по перерахунку належної мені пенсії по інвалідності, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня поточного року по формулі використаній в пункті 9-1 постанови Кабінету Міністрів України № 1210.

2. Зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області нараховувати та виплачувати належну мені пенсію по інвалідності, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня поточного року, по формулі: П = 80% х 5 х Зп(мін), де П – розмір пенсії, Зп(мін) — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, без обмеження розміру пенсії по інвалідності.

3. Стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області суму протиправно не нарахованої та невиплаченої мені частини пенсії з 26 квітня 2019 року.

4. Допустити негайне виконання рішення суду, відповідно до частини 1 статті 371 Кодексу адміністративного судочинства України у межах суми стягнення за один місяць.

Додатки:

-копія позовної заяви, копія паспорту громадянина України з кодом ОКПО – 2 екз.,

-копія посвідчення інваліда війни 2 групи та посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії на 1 арк. – 2 екз.,

-копія експертного висновку ХРМЕР – 2 екз.,

-копія довідки МСЕК – 2 екз.,

-копія довідки з галузевого Державного архіву – 2 екз.,

-копія протоколу про розмір пенсії з пенсійної справи – 2 екз.,

-копія відповіді відповідача – 2 екз.,

-копія довідки про отриману пенсію – 2 екз.

Відповідно до пункту 8 статті 160 КАС України я зазначаю, що є громадянином, віднесеним до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір» звільняє від сплати судового збору.
Також я надаю власне письмове підтвердження про те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

« » _______________ 2020 року

_______________ Підпис

Для партизан перші 3 пункти потрібно викласти в такій редакції:

1. Я, _______________________________, відповідно до наказу № __ від __.__.198_ року був зарахований до військової частини № __________, яка виконувала дезактиваційні роботи в зоні відчуження Чорнобильської АЕС (копія архівної довідки додається).

2. Наказом № __ від __.__.198_ року я був виключений зі списків особового складу військової частини № ___________.

3. Весь цей час військова частина дислокувалася в зоні відчуження, я безпосередньо виїздив на саму Чорнобильську АЕС, де і отримав значне переопромінювання, що привело до інвалідності ІІ групи, пов’язаної з виконанням робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (копія експертного висновку, довідки МСЕК, додаються).

И. Бургас

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов