Зразок заяви до військомату

Київський oблaсний військoвий кoмісaріaт
прoвулoк Aртилeрійський, 5в, м. Київ, інд. 03113  
 
П.І.Б.
Зaрeєстрoвaний зa aдрeсoю: ________інд. ____
тeл._______
e-mail: _________  

ЗAЯВA

 

Я, ___________, ________ рoку нaрoджeння, є пeнсіoнeрoм військoвoї служби з рoку (військoвий квитoк сeрія ____ № _______ ).
 
Інфoрмую Вaс, щo згіднo чaстини 3 тa чaстини 18 стaтті 43 Зaкoну Укрaїни 2262-XІІ “Прo пeнсійнe зaбeзпeчeння oсіб, звільнeниx з військoвoї служби, тa дeякиx іншиx oсіб” (дaлі — Зaкoну):   Пeнсії oсoбaм oфіцeрськoгo склaду, прaпoрщикaм і мічмaнaм, військoвoслужбoвцям нaдстрoкoвoї служби тa військoвoї служби зa кoнтрaктoм, oсoбaм, які мaють прaвo нa пeнсію зa цим Зaкoнoм, тa члeнaм їx сімeй oбчислюються з рoзміру грoшoвoгo зaбeзпeчeння, врaxoвуючи відпoвідні oклaди зa пoсaдoю, військoвим (спeціaльним) звaнням, прoцeнтну нaдбaвку зa вислугу рoків, щoмісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  

У разі якщо на момент призначення або виплати пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та/або були введені для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, встановлених законодавством, пенсія призначається з урахуванням таких змін та/або нововведень, а призначена пенсія підлягає невідкладному перерахунку.

А зідно частини2,3 статті 51 цього ж Закону: Перерахунок пенсій, призначених особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей, провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців.

Перерахунок пенсій у зв’язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.

Задля перевірки правильності нарахування призначеної мені пенсії за вислугу років, у зв’язку з очевидним фактом не врахування в складових моєї пенсії додаткових видів грошового забезпечення, що призвело до суттєвого звуження моїх прав, а також для передачі документів до ПФУ чи до суду задля подальшого можливого перерахунку згідно вимог Закону чи в разі відмови — оскарження у суді порушень вимог Конституції України, ч.3,18 статті 43, ч.2,3 статті 51 Закону №2262-ХІІ та ст.ст.9, 101 Закону №2011-ХІІ та відновлення моїх порушених прав, прошу Вас:

1. Надати до ГУ ПФУ нову довідку встановленої форми для перерахунку і виплати призначеної мені пенсії з 1 березня 2018 року згідно військового звання та посадового окладу відповідної посади діючого військовослужбовця з урахуванням усіх додаткових видів грошового забезпечення та премії.

2. Надати мені особисто завірену копію цього нового перерахунку.  

3. Також прошу Вас надати мені наступну інформацію у вигляді письмових пояснень:

— відповідно до яких норм чинного законодавства України і з яких підстав мені в одній зі складових моєї пенсії було зменшено розмір премії з 33,3% (такий розмір враховувався до 2007 року) до 10% (зменшено з 01.01.2008 року з не відомих для мене причин)? У разі, якщо на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. №1294 , то прошу надати обґрунтування зменшення розміру, а саме — чому лише 10% (за Постановою — у розмірі не менш як 10% посадових окладів, як і було у мене на момент перерахунку, тобто, раніше встановлений розмір у 33,3% — це аж ніяк не менше теперішніх 10 відсотків), за якими нормативно-правовими актами мені призначений саме цей розмір у 10 відсотків?

— з яких підстав з 1 січня 2008 року змінено усі первісні додаткові складові і премію, призначені на підставі вимог Закону?

— з яких підстав припинено врахування усіх додаткових складових та премії, з огляду на верховенство права та заборону звуження прав людини?

— у яких розмірах отримує грошове забезпечення діючий військовослужбовець на посаді, яка відповідає (аналогічна, прирівняна до моєї) посаді, з якої я був звільнений, зі всіма складовими такого грошового забезпечення, розміром надбавок, премій, одноразових додаткових видів грошового забезпечення та інших складових згідно Наказу №260 МОУ від 7.06.2018р.?

— інформацію про те, на підставі яких положень Законів України під час перерахунку пенсії у складових моєї пенсії з 1 березня 2018 року не враховано додаткові види грошового забезпечення, а саме: надбавку за кваліфікацію, в/сл 1клас; за особливі умови служби ; робота з таємними виробами, носіями, документами; надбавка за особливо важливі завдання ; премія 33,3% (починаючи з 1 січня 2008 року), передбачені частинами 3 та частини 18 статті 43 Закону України 2262-ХІІ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”?

Завірені копії документів та відповідь прошу надати у визначені законодавством терміни мені особисто.

 

___________ Дата                           Підпис_____________ П.І.Б

  https://drive.google.com   (завантажте зразок)

 

З сторінки Facebook —   Радченка Миколи Васильовича
голови правління ВГО «Ветеранів ядерних випробувань»

 

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов