Звернення до народних депутатів Верховної ради України

.

03 жoвтня 2017 р., № 138  

Гoлoві  
Кoмітeту Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни з   питaнь бюджeту,
нaрoднoму дeпутaту Укрaїни
A.В.   Пaвeлкo

Гoлoві підкoмітeту з питaнь бюджeтнoї пoлітики тa удoскoнaлeння пoлoжeнь Бюджeтнoгo кoдeксу Укрaїни Кoмітeту Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни з   питaнь бюджeту,  
нaрoднoму дeпутaту Укрaїни  
К.Є.   Іщeйкіну

«Прo дискримінaцію учaсників  
ЛНA нa ЧAEС при oргaнізaції  
сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння  
тa нeoбxіднoсті підвищeння  
грaничнoї вaртoсті путівки»

Шaнoвні нaрoдні дeпутaти!

Прoaнaлізувaвши xід oздoрoвлeння учaсників ЛНA нa ЧAEС в сaнaтoрнo-курoртниx зaклaдax Укрaїни, вимушeні звeрнути Вaшу увaгу нa тe, щo встaнoвлeнa нa 2017 рік грaничнa вaртість сaнaтoрнo-курoртниx путівoк у рoзмірі 5   250 грн. нe зaбeзпeчувaлa нaвіть мінімaльнo нeoбxіднoгo рівня сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння учaсників ЛНA нa ЧAEС. Ця сумa є знaчнo мeншoю у   пoрівнянні з   вaртістю сaнaтoрнo-курoртниx путівoк усіx іншиx кaтeгoрій грoмaдян, які oтримують сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння за   бюджетні кошти. Тривалість санаторно-курортного лікування також зменшена до 18 днів у   порівнянні з   тривалістю у   24   дні, яка встановлена для інших категорій громадян.

На відміну від усіх інших категорій інвалідів І групи, котрі мають право на   отримання путівок для супроводжуючої особи, учасники ЛНА на ЧАЕС І   категорії, які є інвалідами І групи, такого права позбавлені.

У всіх випадках норми харчування в санаторно-курортних закладах України через дефіцит фінансування не   відповідають нормам, які затверджені інвалідам-учасникам ЛНА на ЧАЕС Постановою КМУ №   258 від   21.05.1992   р на   виконання ст. 18 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Міністерство соціальної політики при підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо санаторно-курортного лікування не   враховує реальну вартість цього лікування (а не відпочинку). Замість реальної потреби і розрахунків подається «потреба» «від досягнутого». В міністерстві відсутні розрахунки реальної повної потреби видатків на цю статтю, відсутня калькуляція щодо мінімальної вартості 1 дня перебування в санаторно-курортному закладі інваліда-учасника ЛНА на ЧАЕС з урахуванням норм ст. 18 ЗУ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, та відповідної Постанови КМУ №   258 від   21.05.1992   р.

Вважаємо, що вищенаведені факти переконливо вказують на те, що зазначені категорії осіб піддаються протиправній дискримінації.

В Державному бюджеті України на 2017 рік., у розподілі обсягу за програмою КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на оплату санаторно-курортного лікування громадян, віднесених до категорії 1 та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з   Чорнобильською катастрофою, затверджено 123 468,1   тис. грн.

Цієї суми вистачало для забезпечення санаторно-курортних путівками за   дискримінаційною граничною вартістю путівок 5 250 грн. тільки 80 відсотків інвалідів-учасників ЛНА на ЧАЕС, котрі мають право на санаторно-курортне лікування. Право учасників ЛНА на ЧАЕС 2 категорії, котрі також відповідно до   мають право на   санаторно-курортне лікування, Державним бюджетом України на 2017 рік абсолютно не було забезпечено фінансуванням.

Враховуючи вищенаведене, звертаюся до Вас з пропозицією прийняти вичерпні заходи, направлені на захист конституційних прав учасників ЛНА на ЧАЕС.

За розрахунками нашої організації, підтвердженими керівництвом та фахівцями ВГО «Всеукраїнське об’єднання   ветеранів Чорнобиля», гранична   вартість санаторно-курортних путівки на 2018 рік   для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (при її тривалості 18 днів),   повинна бути щонайменше 10 484 грн.

Для усунення зазначеної дискримінації громадян, віднесених до категорії 1 та дітей з   інвалідністю, яка пов’язана з   Чорнобильською катастрофою, за   цими ж розрахунками нашої організації, також повністю підтвердженими керівництвом та фахівцями ВГО «Всеукраїнське об’єднанняветеранів Чорнобиля», у   Державному бюджеті України на 2018 рік, у   розподілі обсягу   за   програмою   КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які   постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,   на оплату санаторно-курортного лікування   громадян, віднесених до категорії 1 та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з   Чорнобильською катастрофою, потрібно передбачити   необхідні кошти у розмірі щонайменше 499   432,3 тис.   грн.

Враховуючи зазначене, просимо Вас прийняти необхідні заходи, що   направлені передбачити у   Державному бюджеті України на 2018 рік, у   розподілі обсягу   за   програмою   КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які   постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на оплату санаторно-курортного лікування громадян, віднесених до категорії 1 та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з   Чорнобильською катастрофою,   потрібно передбачити необхідні кошти у розмірі щонайменше 499   432,3 тис.   грн.   для   підвищення граничного розміру путівки для учасників ЛНА на ЧАЕС І   категорії до рівня, який би забезпечував організацію гідного санаторно-курортного лікування, організацію харчування цієї категорії громадян згідно вимог ст. 18 ЗУ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, затверджених Постановою КМУ від   21.05.92   р., №   258, та ініціювати необхідні зміни діючого законодавства України, що направлені на   поновлення прав учасників ЛНА на ЧАЕС І   категорії, а також прав інвалідів І   групи на отримання путівок для   санаторно-курортного лікування для   осіб, котрі супроводжують зазначених інвалідів Чорнобиля І групи.

Голова ЛМГО  
«Ветерани Чорнобиля» Собко В.І.

Погребняк Л.М.
(066) 816 34 69

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов